Setswana 1970/1987 (TSW70)
13

Amenone le Thamare

131Morago ga moo ga dirafala tse: Abesalomo morwa Dafita o ne a na le kgaitsadie yo montle, leina la gagwe e le Thamare; mme Amenone morwa Dafita a mo rata.

13:1
2 Sam. 3:2,3
2Jaanong Amenone a tshwenyega, mo a bileng a lwala ka ntlha ya ga Thamare kgaitsadie. E bile Amenone a fitlhela go pala go mo dira sengwe, gonne e ne e le lekgarebe. 3Mme Amenone a bo a na le tsala, leina la yona e le Jonatabe morwa Šimea, mogoloa Dafita. Jonatabe e ne e le monna yo o botlhale thata.
13:3
1 Sam. 16:9
4Ene a mmotsa a re: “Morwa kgosi, ke ka ntlha ya eng fa o tlhonya mo go kana moso mongwe le mongwe? A ga o ka ke wa mpolelela?” Amenone a mo araba a re: “Ke ka go re ke rata Thamare kgaitsadia Abesalomo morwa-rre.”

5Mme Jonatabe a mo raya a re: “Robala mo bolaong jwa gago, o itwatse, mme e re rraago a tla go go lekola, o mo ree o re: ‘A Thamare kgaitsadiake a tle, a njese, a baakanye dijo fa pele ga me gore ke lebe, ke jele mo diatleng tsa gagwe.’ ” 6Amenone a robala jalo, a itwatsa. Ya re kgosi e tla go mo lekola, Amenone a raya kgosi a re: “A Thamare kgaitsadiake a tle a bese dikuku tse di monate di le pedi fa pele ga me gore ke di jele mo diatleng tsa gagwe.”

7Ke fa Dafita a roma motho kwa ntlong go raya Thamare a re: “A ko o ye kwa ntlong ya ga Amenone kgaitsadio, o mo direle dijo.” 8Thamare a ya kwa ntlong ya ga Amenone kgaitsadie, ene a ntse a rapame, a feta a tsaya matlhabego, a duba bupe, a dira dikuku tse di monate fa pele ga gagwe, a ba a di besa. 9A tlhatlola pane, a di mo tsholela; mme a gana go ja. Jaanong Amenone a re: “A botlhe ba tswe, ba tloge fa go nna.” Ba tswa botlhe, ba mo tlogela. 10Jaanong Amenone a raya Thamare a re: “Tlisa dijo kwano mo kamoreng gore ke jele mo diatleng tsa gago.” Thamare a tsaya dikuku tse a di dirileng, a di isa mo kamoreng kwa go Amenone kgaitsadie. 11Mme ya re a di mo atametsa gore a je, Amenone a mo tshwara a mo raya a re: “Robala le nna, kgaitsadiaka!”

13:11
Lef. 18:9

12Mme Thamare a mo raya a re: “Nnyaya, kgaitsadiaka, o se ka wa nkgatelela; gonne ga se mokgwa wa rona Baiseraele. O se ka wa dira bosilo jo bo ntseng jalo.

13:12
Doit. 22:21
13Nka tla ka isa ditlhong tsa me kae? Le wena o ka nna jaaka lesilo mo Baiseraeleng. Bogolo bua le kgosi. Kana ga e kitla e go ganela ka nna.” 14Mme a se ka a utlwana nae; a mo gatelela, a mo tlotlolola, a mo robala.

15Ke fa Amenone a simolola go mo ila ka kilo e kgolo thata. E bile kilo e a mo ilang ka yona ya feta lorato lo o neng a mo ratile ka lone, mme Amenone a mo raya a re: “Tsoga, o tsamae!”

16Mme Thamare a mo raya a re: “Fa e le bosula jo bogolo joo jwa go nkoba, bo feta jo bongwe jo o bo dirileng mo go nna.” Mme a se ka a rata go mo reetsa. 17A ba a bitsa motlhanka wa gagwe, a mo raya a re: “Ntshetsa motho yo kwa ntle, o mo tlose fa go nna, o tswale setswalo a sena go tswa.” 18Thamare a bo a apere seaparo se seleele se se nang le mabogo, ka bomorwadia kgosi ba e leng makgarebe ba ne ba apara mesese e e jalo. Mme ya re motlhanka wa gagwe a sena go mo ntshetsa kwa ntle le go mo tswalela, 19Thamare a itshela molora mo tlhogong, a gagola seaparo se se nang le mabogo se a se apereng, a ithwala megono, a tsamaya a bokolela.

13:19
Jobe 2:12
20Mme Abesalomo kgaitsadie a mmotsa a re: “A Amenone kgaitsadio o ne a nna nao? Mme jaanong, kgaitsadiaka, didimala, ke kgaitsadio. O se ka wa ela selo seo tlhoko.” Thamare a nna jalo mo ntlong ya ga Abesalomo kgaitsadie, a swetswe.

21Ya re kgosi Dafita a utlwa tsotlhe tseo, a tuka bogale thata. Mme a se ka a utlwisa mowa wa ga Amenone morwawe botlhoko, gonne o ne a mo rata, ka e le morwawe yo mogolo. 22Mme Abesalomo a se ka a bua sepe le Amenone, le fa e le tse di bosula gongwe tse di molemo, ka Abesalomo a ne a tlhoa Amenone ka ntlha ya tiro ya gagwe ya go gatelela Thamare kgaitsadie.

Pusoloso ya ga Abesalomo

23E rile dinyaga di le pedi di sena go feta, Abesalomo a dira letsema la go beola dinku kwa Baale-Hasore yo o bapileng le Eferaime; a ba a laletsa bana botlhe ba kgosi. 24A ba a ya kwa kgosing, a ya a re: “A ko o bone, motlhanka wa gago o na le babeodi ba dinku. Ka thapelo, a kgosi le batlhanka ba yona ba ye le motlhanka wa gago.”

25Mme kgosi ya fetola Abesalomo ya re: “Nnyaya tlhe morwaaka, a re se ka ra ya rotlhe gore re se go imele.” Mme a e rapela thata, fela ya se ka ya rata go tsamaya, mme ya mo tsamaisa sentle.

26Ke fa Abesalomo a re: “Fa go sa nne jalo, ka thapelo a Amenone mogolole a ye le rona.” Mme kgosi ya mo fetola ya re: “A eleng le lona?” 27Fela ya re Abesalomo a e rapela thata, ya laela Amenone le bana botlhe ba kgosi go ya nae. Mme Abesalomo a dira moletlo o o tshwanang le moletlo wa kgosi. 28Mme Abesalomo o ne a laetse batlhanka ba gagwe a re: “Lo tle lo ele tlhoko, fa Amenone a sena go tlhapelwa, ke tla lo raya ke re: ‘Itayang Amenone!’ Foo lo mmolae! Lo se boife! Kana ke nna ke lo laetseng jalo. Tiang lo nne pelokgale.”

13:28
Lef. 20:17
29Batlhanka ba ga Abesalomo ba direla Amenone jaaka Abesalomo a ba laetse. Ke fa bana botlhe ba kgosi ba nanoga, ba palama meboulwe ya bone, ba tshaba.

30Ya re ba le mo tseleng, mokgosi wa fitlha kwa go Dafita ga twe: “Abesalomo o bolaile bana botlhe ba kgosi. Ga go a sala ope wa bone.” 31Foo kgosi ya nanoga ya ikgagola diaparo, ya namalala fa fatshe; le batlhanka botlhe ba yona ba ba emeng fa go yona ba ikgagola diaparo. 32Ke fa Jonatabe morwa Šimea, mogoloa Dafita a simolola go bua a re: “A morena wa me a se gopole gore go bolailwe makau otlhe, e bong bomorwa kgosi; gonne go sule Amenone a le esi fela. Kana mo sefatlhegong sa ga Abesalomo go ne go bonala pusoloso go tloga ka letsatsi le Amenone a gateletseng Thamare kgaitsadie ka lone. 33Jaanong he, a kgosi morena wa me a se gopole gore go sule bomorwa kgosi botlhe. Nnyaya, go sule Amenone a le esi fela.”

34Mme Abesalomo a tshaba. Jaanong ya re lekau le e leng motlhodi le tsholetsa matlho le leba, la bona batho ba bantsi ba tsamaya ba tlhaga ka tsela e e fa morago ga lone fa thoko ga thaba. 35Ke fa Jonatabe a raya kgosi a re: “Bona, bomorwa kgosi ba e tla. Go ntse jaaka motlhanka wa gago a buile.” 36Mme ya re a sena go bua jalo, ba bona bomorwa kgosi ba tla, ba tlhatlosa mantswe, ba lela; kgosi le yona le batlhanka botlhe ba lela ka selelo se segolo thata.

37Abesalomo ene o ne a tshabile, a ile kwa go Thalemai morwa Amihure, kgosi ya Kesure. Mme Dafita a hutsafalela morwawe ka malatsi otlhe ao.

13:37
2 Sam. 3:3
14:23
38Ya re Abesalomo a sena go tshabela kwa Kesure, a nna teng dinyaga di le tharo. 39Mme mowa wa kgosi Dafita wa tlhologelelwa thata go ya kwa go Abesalomo; gonne o ne a khutlile go hutsafalela Amenone jaaka a sule.

14

Abesalomo o busediwa gape kwa Jerusalema

141E rile Joabe morwa Seruya a lemoga gore pelo ya kgosi e tlhologeletswe Abesalomo, 2a roma motho kwa Thekoa go ya go bitsa mosadi yo o botlhale gona, a feta a mo raya a re: “A ko o ikhutsafatse, o apare diaparo tsa bohutsana; o se ka wa tlola lookwane, mme o itshole jaaka mosadi yo o sa bolong go lelela moswi. 3O be o tsene kwa kgosing, o bue nayo jaana le jaana” – a ba a mo laela se a tshwanetseng go se bua.

4Mosadi wa Thekoa a tsena kwa kgosing, a wela fa fatshe ka sefatlhego, a ikoba a re: “Thusa, kgosi!”

5Kgosi ya mmotsa ya re: “O batla eng?” A araba a re: “Ruri, ke mosadi wa motlholagadi, ke swetswe ke monna. 6Jaanong lelata la gago le ne le na le bomorwa ba le babedi; ba lwa ba le kwa nageng; mme ka go ne go se na yo o ka ba kgaoganyang, yo mongwe a itaya yo mongwe, a mmolaya. 7Bona, jaanong losika lotlhe lo tsogetse lelata la gago ba re: ‘Ntsha mmolai wa morwa-rraagwe gore re mmolae ka ntlha ya bophelo jwa morwa-rraagwe yo a mmolaileng, re nyeletse le ene moja-boswa.’ Ke go re: Ba rata go bolaya seloka se se ntshaletseng gore monna wa me a se ka a salelwa ke leina le fa e le lesalela mo lefatsheng.”

14:7
Doit. 19:11-13

8Kgosi ya raya mosadi ya re: “Ya kwa gae, ke tla ntsha taolo ka ntlha ya gago.”

9Mme mosadi wa Thekoa a raya kgosi a re: “Kgosi, morena wa me! Molato o tla nna mo go nna le mo losikeng lwa ga etsho, mme e seng mo kgosing le e seng mo sedulong sa yona sa bogosi.”

10Kgosi ya ba ya re: “Yo o ka go tshwenyang ka puo o mo tlise go nna, mme ga a kitla a tlhola a go ama gape.”

11Mosadi a re: “A kgosi e ke e gopole Morena, Modimo wa yona, gore mmusolosi wa madi a se ka a senyetsa pele; ba se ka ba nyeletsa morwaake.” Kgosi ya re: “Ka bophelo jwa Morena! Ga go kitla go wela thiri epe ya ga morwao fa fatshe.”

12Ke fa mosadi a re: “A lelata la gago le ke le bue sengwe le kgosi, morena wa me.” Kgosi ya re: “Bua!” 13Mosadi a re: “Ke ka ntlha ya eng fa o sokamisetsa morafe wa Modimo ka tse di ntseng jalo? E re ka kgosi e buile lefoko le, e tshwana le yo o molato, ka go re kgosi e gana go busetsa molelekwa wa yona kwa gae. 14Kana re na le go swa, re tshwana le metsi a a tshologetseng fa fatshe a a sa ka keng a phuthega gape. Mme Modimo ga o tlose bophelo fela, o a akanya pele gore o se ka wa leleka fela yo o lelekilweng ke batho.

14:14
Hes. 18:23
15Jaanong fa ke tlile go bua jalo le kgosi morena wa me, ke ka go re batho ba ntshositse. Mme lelata la gago la re: ‘Ke tla bua le kgosi. Motlhamongwe kgosi e tla dirafatsa kopo ya lelata la yona.’ 16Ruri, kgosi e tla dumela go pholosa lelata la yona mo seatleng sa monna yo o batlang go re nyeletsa, nna le morwaake, go re ntsha mo nageng e ya Modimo. 17Mme lelata la gago la re: ‘A lefoko la kgosi morena wa me le mphe boikhutso; gonne kgosi, morena wa me, o tshwana le moengele wa Modimo go ka farologanya molemo le bosula.’ Mme a Morena, Modimo wa gago, o nne nao.”

18Ke fa kgosi e fetola, e raya mosadi e re: “O se ka wa ntobela sepe se ke tla go botsang.” Mosadi a re: “A kgosi morena wa me a ke a botse!”

19Kgosi ya re: “A seatla sa ga Joabe ga se na nao mo go tsotlhe tse?” Mosadi a araba a re: “Ka bophelo jwa gago, kgosi morena wa me! Go a pala go ka fapoga se sengwe se kgosi morena wa me o se buileng, le fa e le mo ntlheng ya le le jang gongwe mo go ya la molema: Ke nnete, Joabe motlhanka wa gago ke ene yo o ntaetseng; ke ene yo o tsentseng mafoko otlhe a mo molomong wa lelata la gago. 20Joabe motlhanka wa gago o dirile jalo gore a tle a fetole molato wa kgang e.14:20 Go tewa ya ga Abesalomo. Mme morena wa me o botlhale jaaka moengele wa Modimo ka go itse tsotlhe tse di mo lefatsheng.”

14:20
2 Sam. 14:17

21Ke fa kgosi e raya Joabe e re: “Bona he, a go nne jalo. Ya o buse lekau leo, e bong Abesalomo.”

22Jaanong Joabe a wela fa fatshe ka sefatlhego a ikoba, a leboga kgosi. A ba a re: “Kajeno motlhanka wa gago o lemogile gore o bonye bopelotlhomogi mo matlhong a gago, kgosi, morena wa me; ka gonne kgosi e dirafaditse lefoko la motlhanka wa yona.” 23Joabe a nanoga jalo, a ya kwa Kesure, a ya go tla le Abesalomo kwa Jerusalema. 24Mme kgosi ya re: “A a gorogele kwa lapeng la gagwe, mme a se ka a bona sefatlhego sa me.” Abesalomo a gorogela kwa lapeng la gagwe, mme a se ka a bona sefatlhego sa kgosi.

Abesalomo o ruanngwa le Dafita

25Mme go ne go se monna ope yo montle mo Baiseraeleng botlhe jaaka Abesalomo yo o bokwang thata: Go tloga patong ya lonao go ya phogong ya gagwe go se na tshokamo epe mo go ene. 26O ne a ipeola ka bofelo jwa ngwaga; gonne moriri o ne o mo imela, ka moo a o beole, mme bokete jwa moriri wa gagwe e nne dišekele di le 200 ka fa seelong sa kgosi. 27Abesalomo a tsholelwa bomorwa ba le bararo le morwadi a le mongwe, leina la gagwe e le Thamare; ene e ne e le mosadi yo montle.

14:27
2 Sam. 13:1

28Abesalomo a nna mo Jerusalema dinyaga di le pedi a ntse a sa bone sefatlhego sa kgosi. 29Jaanong a roma motho kwa go Joabe go mmitsa gore a mo rome kwa kgosing, mme a gana go tla; a roma gape la bobedi, le gona a gana. 30Ke fa Abesalomo a raya batlhanka ba gagwe a re: “Bonang tshimo ya ga Joabe e e bapileng le ya me e na le garase; yaang go e tshuba.” Mme batlhanka ba ga Abesalomo ba ya ba e tshuba.

31Ke fa Joabe a nanoga a ya kwa go Abesalomo mo ntlong, a mo raya a re: “Ke ka ntlha ya eng fa batlhanka ba gago ba fisitse tshimo ya me?”

32Abesalomo a araba Joabe a re: “Bona, ke romile motho kwa go wena gore a go bitse. Kana ke rata go go roma kwa kgosing gore o ye go mpoletsa go re: ‘Ke tloseditsweng kwa Kesure, ka tla mono? Go ka bo go le botoka mo go nna, fa nka bo ke sa le gona.’ Mme jaanong a ke bone sefatlhego sa kgosi. Fa ke na le molato, a e mpolae.”

33Joabe a tsena kwa kgosing, a e begela jalo; kgosi ya bitsa Abesalomo, a ya kwa kgosing, a feta a e ikobela, a wela fa fatshe ka sefatlhego fa pele ga kgosi. Mme kgosi ya atla Abesalomo.

15

Leferetlho la ga Abesalomo

151E rile morago ga moo Abesalomo a ipatlela koloi le dipitse le banna ba le 50 ba ba mo dikanyetsang.

15:1
1 Dikg. 1:5
2Le gona Abesalomo o ne a tle a phakele a eme fa thoko ga tsela e e yang kwa kgotleng, mme mongwe le mongwe yo o nang le kgang, fa a ya kwa kgosing go atlholelwa, Abesalomo a mmitse, a mmotse a re: “O tswa kwa motseng ofe?” Mme e re fa a araba a re: “Motlhanka wa gago o tswa mo go longwe lwa ditso tsa Iseraele,” 3Abesalomo a mo ree a re: “Bona, mafoko a gago a siame, a utlwala sentle, mme ga go na ope kwa kgosing yo o tla go reetsang.”
15:3
Jobe 1:1
4Abesalomo a bue gape a re: “E kete nka bo ke beilwe moatlhodi mo lefatsheng gore mongwe le mongwe yo o nang le kgang le molato a tle kwa go nna, ke tle ke mo atlholele.” 5Mme e ne ya re fa mongwe a atamela go mo ikobela, Abesalomo a ntshe letsogo, a mo tshware, a mo atle. 6Baiseraele botlhe ba ba tlang kwa kgosing go sekwa, Abesalomo a ba direle ka mokgwa oo. A utswa dipelo tsa banna ba Iseraele jalo.

7Jaanong ya re dinyaga tse nne di sena go feta, Abesalomo a raya kgosi a re: “Nte ke ye kwa Heberone, ke ye go dirafatsa maikano a me a ke a ikanetseng Morena. 8Gonne motlhanka wa gago o ikanne maikano a le kwa Kesure kwa Siria a re: ‘Fa Morena a ka mpusetsa tota kwa Jerusalema, ke tla direla Morena kwa Heberone.’ ”

15:8
Gen. 28:20
2 Sam. 13:38

9Kgosi ya mo raya ya re: “Tsamaya ka kagiso!” Mme a nanoga a ya kwa Heberone. 10Mme Abesalomo o ne a romile barongwi ka sephiri kwa ditsong tsotlhe tsa Iseraele go ya go re: “E re lo utlwa tumo ya lonaka, lo re: ‘Abesalomo ke kgosi kwa Heberone!’ ” 11Mme banna ba le 200 ba ya le Abesalomo, ba tswa mo Jerusalema ba laleditswe; ba ya fela ba sa itse sepe. 12Le gona ya re Abesalomo a ntse a dira ditlhabelo, a roma motho go ya go bitsa Ahithofele wa Gilo, mogakolodi wa ga Dafita kwa Gilo motseng wa ga gabo. Mme moferefere wa gola, batho ba ba gogang le Abesalomo ba nna ba ntsifalela pele.

15:12
2 Sam. 23:34

Dafita o tshaba mo Jerusalema

13Mme ya re go tla yo o begelang Dafita gore dipelo tsa Baiseraele botlhe di tshaba le Abesalomo, 14Dafita a raya batlhanka botlhe ba gagwe ba ba nang nae mo Jerusalema a re: “Nanogang re tshabeng; kwa ntle ga moo ga re ka ke ra falola mo go Abesalomo. Itlhaganeleng re tsamae, e se re gongwe a akofa a re fitlhela, a re digela tatlhegong, a bolaya motse o ka bogale jwa tšhaka.”

15:14
Pes. 3:1

15Jaanong batlhanka ba kgosi ba raya kgosi ba re: “A go dirwe gotlhe ka fa kgosi morena wa rona a ratang ka teng. Bona, re batlhanka ba gago.” 16Kgosi ya tswa jalo, ya salwa morago ke ba lapa la yona botlhe. Fela kgosi ya tlogela bagadingwana ba le some go disa ntlo. 17Ya re kgosi e se na go tswa le batho botlhe ba ba e salang morago, ba ema fa ntlong ya bofelo, 18ga nna ga feta batlhanka botlhe ba yona; ga feta le Bakerethi le Baphelethe botlhe fa pele ga kgosi le Bagathe botlhe, e bong banna ba ba 600 ba ba neng ba tla le ene jale fa a tswa kwa Gathe. 19Mme kgosi ya raya Ithai wa Mogathe ya re: “Wena o elang le rona? Boa o ye go nna le kgosi; gonne wena o mofaladi, le gona o lelekilwe kwa ga eno.

15:19
2 Sam. 18:2
20O magorogo-mašwa, a kajeno nka go kgarakgatsha go ya le rona? Kana ke tsamaya fela, ga ke itse kwa ke yang teng. Boa, o boe le bomorwa-rraago. A Morena a go direle bopelotlhomogi le boammaaruri!”

21Mme Ithai a fetola kgosi a re: “Ka bophelo jwa Morena le ka bophelo jwa kgosi mong wa me! Ruri, mo felong kwa kgosi mong wa me o tla nnang gona, motlhanka wa gago le ene o tla nna gona, le fa go iwa losong gongwe bophelong.”

22Ke fa Dafita a raya Ithai a re: “Yaa o fete!” Ithai wa Mogathe a feta le banna botlhe ba gagwe le bana botlhe ba ba nang nae. 23Mme lefatshe lotlhe la lela ka lentswe le legolo, fa batho botlhe ba ntse ba feta. Kgosi ya ba ya tshela nokana ya Kiterone, le batho botlhe ba tshela ka tsela e e yang kwa sekakeng.

15:23
Joh. 18:1

24Ga fitlhelwa Satoke le ene le Balefi botlhe ba na nayo ba rwele Letlole la Kgolagano ya Modimo, ba baya Letlole la Modimo fa fatshe, mme Abjathare a dira setlhabelo, go ya batho botlhe ba ba tswang mo motseng ba fetse go feta. 25Mme kgosi ya raya Satoke ya re: “Busetsa Letlole la Modimo kwa motseng. Fa ke bona bopelotlhomogi mo matlhong a Morena, o tla mpusa, a le mponisa gape le moago wa gagwe. 26Fela fa a ka re: ‘Ga o nkgatlhe!’ foo ke fano, a a dire ka nna ka fa a ratang ka teng.”

15:26
2 Sam. 10:12
1 Sam. 3:18
27Kgosi ya ba ya raya Satoke moperesiti ya re: “Wena Mmoni, boela kwa motseng ka kagiso, le Ahimaase morwao le Jonathane morwa Abjathare, bomorwaa-lona ba babedi a ba ye le lona.
15:27
1 Dikg. 1:42
28Itseng gore, nna ke tla leta kwa madibogong a Lebala la Joretane go ya lo be lo nthomele lefoko la go nkitsise.” 29Satoke le Abjathare ba busetsa Letlole la Modimo jalo kwa Jerusalema, ba nna teng.

30Mme Dafita a tlhatlogela mo mokonnye wa ditlhare tsa olefa, a tlhatloga a ntse a lela a ikhurumeditse, a tsamaya a sa rwala sepe mo dinaong; le batho botlhe ba ba nang nae ba ikhurumeditse, ba tlhatloga ba ntse ba lela. 31Ya re Dafita a begelwa go twe, Ahithofele le ene o mo moferefereng, o goga le Abesalomo, Dafita a re: “Morena, a ko o senye maano a ga Ahithofele!”

32Mme ya re Dafita a fitlha kwa setlhoeng sa thaba kwa go neng go tle go obamelwe Modimo gona, a fitlhela Husai wa Moaregi, a kgatlhana nae a ikgagotse kobo, a itshetse mmu tlhogong. 33Ene Dafita a mo raya a re: “Fa o tswelela pele le nna, o tla nkimela. 34Mme fa o ka boela kwa motseng, wa raya Abesalomo wa re: ‘Kgosi, ke rata go nna motlhanka wa gago; mo metlheng ya pele ke ne ke le motlhanka wa ga rraago, mme jaanong ke motlhanka wa gago!’ Foo o ka ntogololela maano a ga Ahithofele.

15:34
2 Sam. 17:7
35Le gona baperesiti Satoke le Abjathare kana ba na nao teng! Tsotlhe tse o tla di utlwang mo lapeng la kgosi o tla di sebele Satoke le Abjathare baperesiti. 36Kana teng bomorwaabo ba babedi ba na nabo, Ahimaase wa ga Satoke le Jonathane wa ga Abjathare. Mafoko otlhe a lo tla a utlwang lo a nthomele ka bone.”
15:36
2 Sam. 17:15-17

37Husai, tsala ya ga Dafita ya tsena jalo mo motseng, fa Abesalomo le ene a tsena mo Jerusalema.