Setswana 1970/1987 (TSW70)
11

Dafita le Batsheba

111E rile ngwaga o sena go feta, ka nako e dikgosi di a tleng di bolole ka yona, Dafita a roma Joabe le batlhanka ba gagwe le Baiseraele botlhe, ba ya ba senya lefatshe la Baamone, ba dikanyetsa Raba ka ntwa. Dafita ene a setse kwa Jerusalema.

11:1
1 Ditiraf. 20:1

2Ya re ka nako ya thapama, Dafita a sena go rapamologa mo bolaong jwa gagwe, a tsamayatsamaya mo godimo ga ntlo ya kgosi, mme ya re a okomela a le mo godimo ga ntlo, a bona mosadi a tlhapa, mme mosadi yoo o ne a le montle thata. 3Ke fa Dafita a roma, a botsolotsa ka ga mosadi yoo. Ga bolelwa ga twe: “Kana ke ene Batsheba morwadia Eliame, mosadi wa ga Uria wa Mohethe.”

11:3
2 Sam. 23:39
4Dafita a ba a roma barongwi go mmitsa. Ya re a sena go tla kwa go ene, a robala nae. E ne e le gona Batsheba a fetsang itshekologo ya gagwe ya bosadi. Morago ga moo a boela kwa ntlong ya gagwe. 5Mme mosadi yoo a ithwala a roma a begela Dafita a re: “Ke moimana.”

6Ke fa Dafita a roma kwa go Joabe a re: “Romela Uria wa Mohethe kwano go nna.” Mme Joabe a romela Uria kwa go Dafita. 7Ya re Uria a fitlha kwa go ene, Dafita a mmotsa matsogo a ga Joabe le a banna le ka fa tlhabano e tswelelang ka teng. 8Dafita a ba a raya Uria a re: “Fologela kwa lapeng la gago o tlhape dinao.” Ya re Uria a tswa mo ntlong ya kgosi, neo ya kgosi ya mo latela. 9Mme Uria a robala fa mojakong wa ntlo ya kgosi mmogo le batlhanka botlhe ba mongwagwe, a se ka a fologela kwa ntlong ya gagwe. 10Jaanong ya re Dafita a bolelelwa go twe, Uria ga a ka a fologela kwa ntlong ya gagwe, Dafita a botsa Uria a re: “A ga o tswe leetong? Ke ka ntlha ya eng fa o se ka wa ya kwa lapeng la gago?”

11Uria a fetola Dafita a re: “Letlole le mo leobong le Baiseraele le Bajuta ba mo maobong le Joabe mongwame ba thibeletse kwa nageng, a nna nka ya kwa ntlong ya me go ja le go nwa le go robala le mosadi wa me? Ka bophelo jwa gago le ka mowa wa gago, ga nka ke ka dira se se ntseng jalo.”

11:11
1 Sam. 4:4

12Dafita a araba Uria a re: “Tlhola mono le kajeno, mme kamoso ke tla go naya tsela.” Mme Uria a tlhola mo Jerusalema ka letsatsi leo. 13Mme ya re kamoso Dafita a mo laletsa gore a je a nwe nae, mme a mo tagisa; fela ya re mantsiboa, a tswa a robala mo bolaong jwa gagwe mmogo le batlhanka ba mongwagwe, a se ka a fologela kwa ntlong ya gagwe.

14Mo mosong Dafita a kwalela Joabe lokwalo, a lo mo romela ka Uria. 15Mo lokwalong o ne a kwadile a re: “Isang Uria kwa pele mo tlhabanong e e makete, lo be lo mo katoge gore a bolawe a swe.” 16Jaanong ya re Joabe a ntse a dikanyetsa motse ka ntwa, a baya Uria felong fa a itseng banna ba bagale ba le gona. 17Jaanong ya re banna ba motse ba tswa ba tlhabana le Joabe, ba bangwe ba batlhabani, batlhanka ba ga Dafita ba wa; le Uria wa Mohethe a swa.

18Ke fa Joabe a roma a itsise Dafita dilo tsotlhe tsa tlhabano 19a laela morongwi a re: “E re fa o sena go bolelela kgosi dilo tsotlhe tsa tlhabano – 20mme o bona kgosi e galefa, e go raya e re: ‘Ke ka ntlha ya eng fa lo atametse motse go tlhabana? A ga lo itse gore ba hula ba le mo loboteng? 21Abimelege morwa Jerubaale o bolailwe jang? A ga a bolawa ke mosadi ka go latlhela tshilo mo go ene, mosadi a le mo loboteng mo a bileng a swela kwa Thebese? Ke ka ntlha ya eng fa lo atametse lobota jalo?’ Foo o re: ‘Le motlhanka wa gago Uria wa Mohethe o sule.’ ”

11:21
Baatlh. 9:53

22Morongwi a ya a fitlha a bolelela Dafita tsotlhe tse Joabe a di mo laetseng. 23Morongwi a raya Dafita a re: “Banna bale ba ne ba re fenya, ba tswela kwa go rona kwa nageng. Rona ra ba busa go ya kwa kgorong. 24Jaanong bahudi ba ba mo loboteng ba hula batlhanka ba gago; ga swa ba bangwe ba batlhanka ba kgosi; le Uria wa Mohethe motlhanka wa gago o sule.”

25Ke fa Dafita a raya morongwi a re: “Raya Joabe jaana o re: ‘O se ka wa tshwenyega ka ntlha ya selo se; gonne tšhaka e ja yo le yole. Tlhasela motse ka bopelokgale ò o dige!’ Mo kgothatse jalo.”

26E rile mosadi wa ga Uria a utlwa gore Uria monna wa gagwe o sule, a mo lelela. 27Mme ya re sebaka sa go mo lelela se sena go feta, Dafita a roma, a mo itseela mo ntlong ya gagwe, a mo tsholela ngwana wa mosimane. Mme tseo tse Dafita a di dirileng tsa bo di le bosula mo matlhong a Morena.

11:27
Ekes. 20:13,14