Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Dafita o bolelelwa loso lwa ga Saule le lwa ga Jonathane

11E rile morago ga loso lwa ga Saule, Dafita a sena go fenya Baamaleke le go boa, a tlhola malatsi a le mabedi kwa Sitlage, 2ga tla monna ka letsatsi la boraro, a tswa kwa go Saule kwa bothibelelong, a ikgagotse diaparo, a itshetse mmu mo tlhogong. Ya re a fitlha kwa go Dafita, a wela fa fatshe, a ikoba. 3Mme Dafita a mmotsa a re: “O tswa kae?” A mo araba a re: “Ke falotse kwa bothibelelong jwa ga Saule.”

4Dafita a ba a mmotsa a re: “Go rileng? A ko o mpolelele.” A bolela a re: “Banna ba tshabile mo ntweng; le gona go ole ba bantsi ba morafe, ba swa; go bile go sule Saule le Jonathane morwawe.”

5Ke fa Dafita a botsa lekau le le mmoleletseng jalo a re: “O itse jang fa Saule le Jonathane morwawe ba sule?”

6Lekau le le mmegetseng mafoko la araba la re: “E rile ke feta kwa thabeng ya Gileboa, ka wela Saule a ikaegile ka lerumo la gagwe, ka bona ba dikoloi le bapalami ba dipitse ba mo leleka.

1:6
1 Sam. 31:1-3
7A gadima, a mpona a mpitsa; ka re: ‘Ke fano.’ 8A mpotsa a re: ‘O mang?’ Ka mo araba ka re: ‘Ke Moamaleke.’ 9A nthaya a re: ‘A ko o eme fa go nna, o mpolae; gonne ke tshwerwe ke sedidi, mme bophelo bo sa le mo go nna jotlhe.’ 10Ka ema fa go ene, ka mmolaya; gonne ke ne ke itse gore, ga a kitla a phela a sena go wa. Ka tsaya serwalo sa bogosi se se neng se le mo tlhogong ya gagwe le mohitshane mo letsogong la gagwe, ka di tlisa kwano go morena wa me.”

11Ke fa Dafita a itshwara diaparo, a di gagola; le banna botlhe ba ba nang nae ba dira jalo.

1:11
Gen. 37:29
12Ba hutsafala ba lela, ba itima dijo go ya mantsiboeng ka ntlha ya ga Saule le ka ntlha ya ga Jonathane morwawe le ka ntlha ya morafe wa Morena, e bong Baiseraele, ka ba ole ka tšhaka.
1:12
1 Sam. 31:13

13Jaanong Dafita a botsa lekau le le mo itsisitseng jalo a re: “O mokae?” La araba la re: “Ke morwa monna yo o falaletseng kwa Boamaleke.”

14Dafita a ba a le botsa a re: “Ke go reng, fa o se ka wa boifa go ntsha letsogo go bolaya motlodiwa wa Morena?”

1:14
1 Sam. 24:7
15Dafita a ba a bitsa lengwe la makau a re: “Atamela o mo wele.” La mo itaya, a ba a swa.
1:15
2 Sam. 4:10,12
16Ya re a ise a swe Dafita a mo raya a re: “O swela molato wa gago. Gonne o ipoletse wa re ke wena o bolaileng motlodiwa wa Morena.”
1:16
1 Dikg. 2:23,33

Sefela sa ga Dafita ka ga Saule le Jonathane

17Ke fa Dafita a tlhaba sefela sa selelo ka ga Saule le Jonathane morwawe; 18– a Bajuta ba se rutwe! Kana se kwadilwe mo lokwalong lwa motlhamaladi! – a re:

19“Iseraele, mokgabo wa gago

o bolaetswe kwa dithoteng

tsa gago.

Kana bagale ba ole jang!

20Lo se ka lwa itsise kwa Gathe

le e seng go bolela

mo mebileng ya Ašekalone,

e se re gongwe bomorwadia

Bafelesita ba itumela,

bomorwadia ba ba sa rupang

ba duduetsa.

1:20
Miga 1:10
1 Sam. 18:6

21Lona dithaba tsa Gileboa,

a go se we monyo le e seng

go na pula mo go lona;

a go se nne masimo

a a ntshang makgetho.

Gonne teng koo go sotlegile

dithebe tsa bagale

le thebe ya ga Saule,

e kete ga se ya yo o tloditsweng

ka lookwane.

1:21
Num. 15:18-21

22Bora jwa ga Jonathane bo ne

bo se ke bo sutela kwa morago

le tšhaka ya ga Saule

e ne e se ke e boa,

di sa tlala madi a ba ba

bolailweng le mafura a bagale.

23Saule le Jonathane,

baratwi le bakgatlhi!

Mo bophelong jwa bone

le mo losong lwa bone

ga ba a ka ba kgaogana.

Ba ne ba le lobelo

bogolo go bontswi,

ba le thata bogolo go ditau.

24Lona bomorwadia Iseraele,

lelelang Saule yo o neng a lo

apesa ka masela a mahibidu

le mekgabo e mentle;

a kgabisa diaparo tsa lona

ka mokgabo wa gouta.

25Kana bagale ba ole jang

mo tlhabanong!

Jonathane o namaletse mo

dithoteng tsa gago a bolailwe.

26Jonathane, morwa-rra,

ke mo khutsafalong

ka ntlha ya gago.

Ke ne ke go rata thata,

lorato lwa gago

lo nkgakgamatsa go gaisa lorato

lwa basadi.

27Kana bagale ba ole jang!

Dibolai tsa ntwa tsa latlhega.”