Setswana 1970/1987 (TSW70)
23

Josia o tlosa tirelo-medimo ya seheitane

(2 Ditiraf. 34:3-7,29-33)

231Jaanong kgosi ya roma gore ba phuthele bagolo botlhe ba Juta le Jerusalema kwa go yona. 2Kgosi ya ba ya tlhatlogela kwa Ntlong ya Morena e na le banna botlhe ba Juta le baagi botlhe ba Jerusalema le baperesiti le baporofeti le morafe otlhe, ba babotlana le ba bagolo; mme mafoko otlhe a lokwalo lwa kgolagano lo lo bonyweng mo Ntlong ya Morena ya a buisa mo ditsebeng tsa bone. 3Jaanong kgosi ya ema mo sefateng, ya ipofa ka kgolagano fa pele ga Morena go mo ineela le go tshegetsa melao ya gagwe le ditshupo tsa gagwe le ditaolo tsa gagwe ka pelo yotlhe le ka mowa otlhe, e le go dirafatsa mafoko a kgolagano eo a a kwadilweng mo lokwalong loo. Le morafe otlhe wa ipofa jalo ka kgolagano.

23:3
2 Dikg. 11:14
Još. 24:25

4Kgosi ya ba laela Hilekia moperesiti yo mogolo le baperesiti ba ba tlhomaganang nae le badisa ba mojako gore ba ntshe dilo tsotlhe mo Tempeleng ya Morena tse di neng di diretswe Baale le Ašera le lesomo lotlhe la legodimo; tsa ba tsa fisediwa ka kwa ntle ga Jerusalema mo masimong a Kiterone; molora wa tsona wa isiwa kwa Bethele.

23:4
2 Dikg. 21:3
5Ya ba ya tlosa baperesiti ba medimo ba ba neng ba tlhomilwe ke dikgosi tsa Juta gore ba fise maswalo mo dithoteng tsa tlhabelo mo metseng ya Juta le mo tikologong ya Jerusalema; ya tlosa le ba ba neng ba fisetsa Baale maswalo le letsatsi le ngwedi le dinaledi tse go itsiweng dipaka tsa ngwaga ka tsona le lesomo lotlhe la legodimo. 6Mme setshwantsho sa Ašera se se mo Ntlong ya Morena ya se ntshetsa kwa ntle ga Jerusalema kwa molapong wa Kiterone, ya se fisetsa teng, ya se sila, ya se notetsa, ya latlhela lerole la sona mo diphupung tsa morafe. 7E bile ya diga matlo a banna ba ba direlang medimo ka boaka a a neng a le fa Ntlong ya Morena kwa basadi ba neng ba logela Ašera ditente teng.
23:7
1 Dikg. 14:24
8Ya ntsha baperesiti botlhe mo metseng ya Juta, ya ba tlisa mo Jerusalema, ya itshekolola dithota tsa tlhabelo kwa baperesiti ba neng ba fisa maswalo teng go simolola kwa Geba go ya go fitlha kwa Bereseba; ya diga dithota tsa tlhabelo tsa dikgoro tse di neng di le fa kgorong ya ga Jošua, molaodi wa motse, le tse di neng di le mo ntlheng ya la molema la motho, fa a tsena ka kgoro ya motse. 9Fela baperesiti ba dithota tsa tlhabelo ba ne ba sa tshwanela go palamela mo aletareng ya Morena mo Jerusalema, mme ba ja dinkgwe tse di sa bedisiwang le bomorwaa-rraabo.23:9 Go tewa baperesiti ba Morena.

10Ya ba ya itshekolola Thofethe23:10 Ke felo ga go fisetsa medimo bana. fa go neng go le mo mogorogorong wa Morwa-Hinome gore go se nne ope yo o direlang Mologe ka go ralatsa morwawe gongwe morwadie molelo.

23:10
2 Dikg. 17:17
Lef. 18:21
11Ya ba ya tlosa dipitse tse di neng di beetswe kobamelo ya letsatsi ke dikgosi tsa Juta fa gare ga mojako wa Ntlo ya Morena le ntlwana ya ga Nathane-Melege modiredi wa lapa la kgosi e e neng e le kwa mathuding; ya fisa dikoloi tsa letsatsi ka molelo. 12Kgosi ya ba ya diga dialetare tse di neng di le mo godimo ga ntlwana e e kwa godimo ya ga Ahase tse di dirilweng ke dikgosi tsa Juta le tse di dirilweng ke Manase mo malapeng a mabedi a Ntlo ya Morena, ya di thubaganya teng, ya latlhela lerole la tsona mo molapong wa Kiterone.
23:12
2 Dikg. 16:10,11
21:4,5
2 Ditiraf. 28:24
13Le gona kgosi ya itshekolola dithota tsa tlhabelo tse di neng di le ntlheng ya botlhabatsatsi ya Jerusalema, di le mo ntlheng ya borwa ya Thaba ya Tshenyego tse Salomo kgosi ya Iseraele o neng a di agetse Ašethorethe, modimo o o ilegang wa Basitone le Kamose o o ilegang wa Bamoabe le Milekome o o makgapha wa Baamone.
23:13
1 Dikg. 11:7
14Ya ba ya thubaganya majwe a a motloutlo, ya rema medimako ya Ašera, ya tlatsa felo ga tsona marapo a batho.

15Aletare e e neng e le kwa Bethele ya thota ya tlhabelo e e dirilweng ke Jerobeame morwa Nebate yo o neng a leofisa Baiseraele le aletare eo le thota eo Josia a di diga, a thubaganya majwe a tsona, a a sila ya nna lerole, a ba a fisa modimako wa Ašera.

23:15
1 Dikg. 12:32
16Jaanong ya re Josia a gadima, a bona diphupu tse di mo thabeng, a roma go ntsha marapo mo go tsona, a a fisa mo aletareng, a e itshekolola jalo ka fa lefokong la Morena le monna wa Modimo yole o kileng a le kua, a bolela dilo tseo.
23:16
1 Dikg. 13:1,2
17Ke fa a botsa a re: “Letlapa la phupu le ke le bonang le ke la eng?” Banna ba motse ba mo araba ba re: “Ke yona phupu ya monna wa Modimo yo o neng a tla a tswa kwa Juta a kua mafoko ao a wena o a dirafaditseng jaanong mo aletareng ya Bethele.”
23:17
1 Dikg. 13:30

18Jaanong a re: “Mo leseng! A marapo a gagwe a se ka a tshwenngwa ke ope.” Mme ba ikhutsisa marapo a gagwe jalo mmogo le marapo a moporofeti yo o neng a tswa kwa Samaria.

19Le gona Josia a tlosa ditempele tsotlhe tsa dithota tsa tlhabelo tse di neng di le mo metseng ya Samaria, di dirilwe ke dikgosi tsa Iseraele go galefisa Morena, a di senya fela jaaka a dirile kwa Bethele. 20Mme baperesiti botlhe ba dithota tsa tlhabelo ba ba neng ba le teng, a ba dira ditlhabelo mo dialetareng, a fisa marapo a batho bao mo go tsona. Jaanong a boela kwa Jerusalema.

Moletlo wa Paseka

(2 Ditiraf. 35:1-9)

21Kgosi ya ba ya laela morafe otlhe ya re: “Direlang Morena, Modimo wa lona, moletlo wa Tlolaganyo jaaka go kwadilwe mo lokwalong lo lwa kgolagano.”

23:21
Ekes. 12
22Gonne ga bo go ise go dirwe Tlolaganyo e e ntseng jalo go tloga malatsing a baatlhodi ba ba neng ba busa Baiseraele le e seng ka malatsi otlhe a dikgosi tsa Iseraele le tsa Juta. 23Mme Tlolaganyo eo ya direlwa Morena kwa Jerusalema ka ngwaga wa 18 wa puso ya kgosi Josia.

Diphetolo tse dingwe tsa ga Josia

24Le gona Josia a fedisa ba ba buang le baswi le baitseanape le ditshwantsho tsa medimo ya matlo le medimo e e maila le makgapha otlhe a a neng a bonwa mo lefatsheng la Juta le mo Jerusalema, e le go dirafatsa mafoko a molao a a kwadilweng mo lokwalong lo moperesiti Hilekia a neng a lo bona mo Ntlong ya Morena.

23:24
Lef. 20:27
Doit. 29:16,17
25Go ne go ise go ke go nne kgosi epe pele ga gagwe e e tshwanang nae, e e neng ya sokologela Moreneng ka pelo ya yona yotlhe le ka mowa wa yona otlhe le ka thata ya yona yotlhe ka fa molaong otlhe wa ga Moše; le sehularong sa gagwe ga se ka ga tsoga epe e e tshwanang nae.
23:25
2 Dikg. 18:5

26Fela Morena a se ka a boa bogaleng jo bogolo jwa gagwe jo bo tukang, ka bogale jwa gagwe bo ne bo tukela Bajuta ka ntlha ya dithumolo tsotlhe tse Manase o neng a mo rumotse ka tsona.

23:26
2 Dikg. 21:11-16
27Mme Morena a re: “Le Juta ke tla mo tlosa fa pele ga sefatlhego sa me jaaka ke tlositse Iseraele; le gona ke tla latlha motse o wa Jerusalema o ke o tlhophileng le Ntlo e ke buileng ka ga yona ka re: ‘Leina la me le tla nna gona.’ ”
23:27
2 Dikg. 17:18
1 Dikg. 8:29

Bokhutlo jwa puso ya ga Josia

(2 Ditiraf. 35:20 – 36:1)

28Ditirafalo tse dingwe tsa ga Josia le tsotlhe tse o neng a di dira kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Juta. 29Mo metlheng ya gagwe Farao Nego kgosi ya Egepeto ya bololela kgosi ya Asiria, ya ya kwa nokeng ya Ferathe, mme kgosi Josia a ya a mo kgatlhantsha, mme ya re Farao Nego a mmona, a mmolaela kwa Megito. 30Mme batlhanka ba gagwe ba mo tsaya kwa Megito ka koloi a sule, ba mo isa kwa Jerusalema, ba mo fitlha mo lebitleng la gagwe; mme batho ba lefatshe ba tsaya Joahase morwa Josia, ba mo tlotsa, ba mo dira kgosi mo boemong jwa ga rraagwe.

23:30
2 Dikg. 9:28

Kgosi Joahase wa Juta

(2 Ditiraf. 36:2-4)

31Joahase o ne a le dinyaga di le 23, fa a nna kgosi, a busa dikgwedi di le tharo kwa Jerusalema. Leina la ga mmaagwe e ne e le Hamutale morwadia Jeremia wa Lebena. 32O ne a dira tse di bosula mo matlhong a Morena fela jaaka go dirile borraagwe. 33Mme Farao Nego a mo tshwara kwa Ribela mo lefatsheng la Hamathe gore a se ka a busa kwa Jerusalema; a ba a beela lefatshe petso ya go lefa ditalente di le 100 tsa selefera le talente ya gouta.

23:33
Hes. 19:4
34Farao Nego a ba a dira Eliakime morwa Josia kgosi mo boemong jwa ga Josia rraagwe, a fetola leina la gagwe a mmitsa Joyakime; a ba a tsaya Joahase, a mo isa kwa Egepeto, mme a swela teng.

Kgosi Joyakime wa Juta

(2 Ditiraf. 36:5-8)

35Joyakime o ne a naya Farao Nego selefera ele le gouta ele; fela o ne a na le go kgethisa batho ba lefatshe go ka ntsha selefera ka fa taelong ya ga Farao; a laola batho ba lefatshe gore mongwe le mongwe a ntshe selefera le gouta ka fa nonofo ya gagwe e bonyweng ka teng gore di neelwe Farao Nego.

23:35
2 Dikg. 15:20

36Joyakime o ne a le dinyaga di le 25, fa a nna kgosi; a busa dinyaga di le some le motso kwa Jerusalema. Leina la ga mmaagwe e ne e le Sebuta morwadia Phetaya wa kwa Ruma. 37A dira tse di bosula mo matlhong a Morena fela jaaka go dirile borraagwe.

24

241Mo metlheng ya gagwe ga tlhaga Nebukatenesare kgosi ya Babele, mme Joyakime a nna motlhanka wa gagwe dinyaga di le tharo; ya baa gona a mo tlhanogelang gape. 2Ke fa Morena a mo romela dinokwane tsa Bakalatea le tsa Basiria le tsa Bamoabe le tsa Baamone; a di romela kwa Juta go mo nyeletsa ka fa lefokong la Morena le o le buileng ka baporofeti, batlhanka ba gagwe. 3Ga dirafalela Bajuta jalo ka ntlha ya taelo ya Morena fela e le go ba tlosa fa pele ga sefatlhego sa gagwe ka ntlha ya maleo a ga Manase a tsotlhe tse o neng a di dira

24:3
2 Dikg. 21:10-16
23:26,27
4le ka ntlha ya madi a a se nang molato a Manase o neng a a tsholola, a tlatsa Jerusalema madi a a se nang molato, Morena a se ka a rata go ba itshwarela.

5Ditirafalo tse dingwe tsa ga Joyakime le tsotlhe tse o neng a di dira kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Juta. 6Mme Joyakime a robala le borraagwe, mme Joyagine morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe

24:6
Jer. 22:19
36:30
. 7Kgosi ya Egepeto ya se ka ya tlhola e bolola mo lefatsheng la yona; gonne kgosi ya Babele e ne e thopile tsotlhe tse e neng e le tsa kgosi ya Egepeto go tloga kwa nokaneng ya Egepeto go ya go fitlha kwa nokeng ya Ferathe.

Kgosi Joyagine wa Juta

(2 Ditiraf. 36:9,10)

8Joyagine o ne a le dinyaga di le 18, fa a nna kgosi, a busa dikgwedi di le tharo kwa Jerusalema. Leina la ga mmaagwe e ne e le Nehusetha morwadia Elenathane wa mo Jerusalema. 9A dira tse di bosula mo matlhong a Morena fela jaaka go dirile rraagwe.

24:9
2 Dikg. 23:37

10Ka sebaka seo batlhanka ba ga Nebukatenesare kgosi ya Babele ba bololela Jerusalema, mme motse wa dikanyediwa ke ntwa. 11Mme ya re Nebukatenesare kgosi ya Babele e tla ka yosi go tlhasela motse, batlhanka ba yona ba ntse ba o dikanyeditse, 12Joyagine, kgosi ya Juta, a tswela kwa kgosing ya Babele go ineela, ene le mmaagwe le batlhanka ba gagwe le dikgosana tsa gagwe le badiredi ba lapa la gagwe, mme kgosi ya Babele ya mo golega ka ngwaga wa robedi wa puso ya yona. 13Kgosi ya Babele ya ba ya tsena mo motseng, ya ntsha teng mahumo otlhe a Ntlo ya Morena le mahumo a ntlo ya kgosi, ya thubaganya dilo tsotlhe tsa gouta tse di neng di dirilwe ke Salomo, kgosi ya Iseraele, mo Tempeleng ya Morena, jaaka go ne ga bua Morena.

24:13
2 Dikg. 20:17
14Ya isa batho botlhe ba Jerusalema le dikgosana tsotlhe le bagale botlhe mo botshwarong, e bong ba le 10 000 mmogo le ditswerere tsotlhe le bathudi; ga se ka ga sadisiwa ope fa e se batho ba ba humanegileng ba lefatshe fela.

15Ya isa Joyagine botshwarong kwa Babele le mma-kgosi le basadi ba kgosi le badiredi ba yona le baeteledipele ba lefatshe, ya ba ntsha mo Jerusalema, ya ba isa botshwarong kwa Babele

24:15
Jer. 22:26
24:1
2 Dikg. 25:27
16le banna botlhe ba ba maatlametlo ba le 7 000 le ditswerere le bathudi ba le 1 000, botlhe e le bagale ba ba itseng ntwa, kgosi ya Babele ya ba isa botshwarong kwa Babele.

17Mme kgosi ya Babele ya dira Mathanya rrangwanaagwe Joyagine kgosi mo boemong jwa gagwe, ya fetola leina la gagwe, ya mmitsa Setekia.

Kgosi Setekia wa Juta

(2 Ditiraf. 36:11,12; Jer. 52:1-3a)

18Setekia o ne a le dinyaga di le 21, fa a nna kgosi; a busa dinyaga di le 11 kwa Jerusalema; leina la ga mmaagwe e ne e le Hamutale, morwadia Jeremia wa kwa Lebena.

24:18
Jer. 52:1-3
19A dira tse di bosula mo matlhong a Morena fela jaaka go dirile Joyakime.
24:19
2 Dikg. 23:37
20Gonne go ne ga dirafalela Jerusalema le Juta jalo ka ntlha ya bogale jwa Morena ga tsamaya a ba latlha, a ba tlosa fa pele ga sefatlhego sa gagwe. Mme Setekia a tlhanogela kgosi ya Babele.
24:20
2 Dikg. 23:27

25

Go wa ga Jerusalema

(2 Ditiraf. 36:13-21; Jer. 52:3b-11)

251E rile ka ngwaga wa robongwe wa puso ya ga Setekia ka letsatsi la some la kgwedi ya some ga tla Nebukatenesare kgosi ya Babele kwa motseng wa Jerusalema, a na le mephato yotlhe ya gagwe, a o dikanyetsa ka ntwa, mme ba aga dikago tsa go o tlhasela mo tikologong. 2Motse wa nna wa dikanyediwa jalo ke ntwa go ya ngwageng wa some le motso o le mongwe wa puso ya kgosi Setekia. 3Mme ka la robongwe la kgwedi ya bone tlala ya nna e kgolo mo motseng; batho ba ba tswang kwa nageng ba tlhoka dijo. 4Ya baa gona ba sutlhelelang mo motseng. Ya re Setekia le banna botlhe ba batlhabani ba bona jalo, ba tshaba ba tswa mo motseng bosigo ka tsela ya kgoro e e fa gare ga dipota tse pedi e e fa tshimong ya kgosi – Bakalatea ba ntse ba dikanyeditse motse – Setekia a tshaba ka tsela e e yang kwa Lebaleng la Joretane. 5Mme batlhabani ba Bakalatea ba latelela kgosi, ba e tshwarela mo nageng ya Jerigo. Ke fa batlhabani botlhe ba gagwe ba phatlalala ba mo tshabela. 6Bakalatea ba tshwara kgosi, ba e isa kwa kgosing ya Babele kwa Ribela, ba e atlholela petso teng. 7Ba bolaya bomorwa Setekia fa pele ga matlho a gagwe, mme Nebukatenesare a foufatsa matlho a ga Setekia, a mmofa ka dikeetane, a mo isa kwa Babele.

Tempele e a senngwa

(Jer. 52:12-33)

8Ka ngwaga wa 19 wa puso ya ga Nebukatenesare kgosi ya Babele ka kgwedi ya botlhano e supa ga tla Nebusaratane, tlhogo ya bafemedi ba kgosi, motlhanka wa kgosi ya Babele kwa Jerusalema. 9A fisa Ntlo ya Morena le ntlo ya kgosi le matlo otlhe a Jerusalema; a fisa matlo a magolo otlhe ka molelo. 10Batlhabani botlhe ba Bakalatea ba ba neng ba na le tlhogo ya bafemedi ba kgosi ba diga dipota tsa Jerusalema tikologong. 11Mme masalela a batho ba ba setseng mo motseng le bathobi ba ba ineetseng kgosi ya Babele le masalela a bontsi Nebusaratane, tlhogo ya bafemedi ba kgosi, ya ba isa mo botshwarong. 12Fela bangwe ba bahumanegi ba kwa nageng tlhogo ya bafemedi ba kgosi ya ba sadisa go nna balemi ba masimo a moweine le ba masimo a mangwe.

13Mme maotwana a kgotlho a a neng a le fa Ntlong ya Morena le dikolotsana tsa tlhatswetso le lewatle la kgotlho tse di neng di le fa Ntlong ya Morena Bakalatea ba di thubaganya, ba isa kgotlho ya tsona kwa Babele.

25:13
Jer. 27:19-22
14Le gona ba tsaya dipitsa le diolola-melora le dithipa le megopo le dilo tsotlhe tsa kgotlho tse go neng go dirwa ka tsona mo tirelong-Modimo. 15Molaodi wa bafemedi ba kgosi a tsaya ditshola-molelo le megopo e e kgatshetsang; e bong tsotlhe tse e leng gouta fela le tsotlhe tse e leng selefera fela. 16Maotwana a mabedi le lewatle le dikolotsana tsa tlhatswetso tse Salomo o neng a di diretse Ntlo ya Morena, bokete jwa kgotlho ya dilo tsotlhe tseo ba palelwa ke go bo lekanya.
25:16
1 Dikg. 7:15
17Bogodimo jwa lekotwana e ne e le mabogo a le 18, mme go le tlhogo ya kgotlho mo godimo ga lone; bogodimo jwa tlhogo e le mabogo a le mararo. Tharaanyo ya digaranata e ne e kgabisa tlhogo mo tikologong e le ya kgotlho yotlhe. Le lekotwana la bobedi le ne le kgabisitswe jalo ka digaranata tse di mo tharaanyong.

Batho ba Juta ba isiwa kwa Babele

(Jer. 52:24-27)

18Le gona molaodi wa bafemedi ba kgosi a tsaya Seraya moperesiti yo mogolo le Sefanya moperesiti wa bobedi le badisa ba bararo ba mojako; 19mo motseng a tsaya modiredi wa lapa la kgosi a le mongwe yo e neng e le mookamedi wa batlhabani le banna ba batlhano ba kgosing ba ba fitlhetsweng mo motseng le mokwaledi wa molaodi wa batlhabani yo o neng a kua mephato ya batlhabani mo bathong ba lefatshe le banna ba le 60 ba batho ba kwa nageng ba ba fitlhetsweng mo motseng. 20Bone bao Nebusaratane, molaodi wa bafemedi ba kgosi, a ba tsaya, a ba isa kwa kgosing ya Babele kwa Ribela. 21Mme kgosi ya Babele ya ba itaya, ya ba bolaela kwa Ribela mo nageng ya Hamathe. Ka mokgwa oo Bajuta ba ne ba ntshiwa mo lefatsheng la bone.

25:21
2 Dikg. 23:33

Ketaleo o dirwa mookamedi wa Juta

(Jer. 40:7-9; 41:1-3)

22Fa e le batho ba Nebukatenesare, kgosi ya Babele, o neng a ba sadisitse mo lefatsheng la Juta a dira Ketalea morwa Ahikame morwa Safane mookamedi wa bone. 23Jaanong e rile balaodi botlhe ba mephato, bone le mephato ya bone, ba utlwa gore kgosi ya Babele e laodisitse Ketalea lefatshe, ba tla kwa go Ketalea kwa Mitsepha, e bong Isemaele morwa Nethanya le Johanane morwa Karea le Seraya morwa Thanumethe wa kwa Netofa le Jaasanya morwa monna wa kwa Maaga, bone le mephato ya bone. 24Mme Ketalea a ba ikanela le banna ba bone a ba raya a re: “Se boifeng batlhanka ba Bakalatea. Nnang mo lefatsheng lo direle kgosi ya Babele. Foo lo tla phela sentle.”

25Mme e rile ka kgwedi ya bosupa ga tla ene Isemaele, morwa Nethanya morwa Elisama wa losika lwa kgosi, a na le banna ba le some, ba bolaya Ketalea le Bajuta le Bakalatea ba ba neng ba na nae kwa Mitsepha, ba a swa. 26Ke fa morafe otlhe, ba bannye le ba bagolo ba na le balaodi ba mephato ba falalela kwa Egepeto; gonne ba ne ba boifa Bakalatea.

Joyagine o gololwa mo kgolegong

(Jer. 52:31-34)

27Jaanong e rile Joyagine kgosi ya Juta e sena go fetsa dinyaga di le 37 e ntse e le mo kgolegong ka kgwedi ya 12 e le 27, Ewile-Merotage kgosi ya Babele ya tlhomogela Joyagine kgosi ya Juta pelo, ya mo ntsha mo ntlong ya kgolegelo. E ne e le ka ngwaga wa ntlha wa puso ya gagwe.

25:27
2 Dikg. 24:15
28Ya bua nae ka bopelonomi, sedulo sa gagwe sa bogosi ya se okamisa ditulo tsa dikgosi tse di neng di na nae kwa Babele. 29Ya ba ya mo apola diaparo tsa kgolego, ya mo apesa tsa tlotlo, mme a nna a jela fa pele ga yona ka malatsi otlhe a botshelo jwa gagwe. 30Tse a phelang ka tsona o ne a di fiwa ke kgosi ya Babele ka botlalo ka fa go batlegang ka teng letsatsi lengwe le lengwe ka malatsi otlhe a botshelo jwa gagwe.