Setswana 1970/1987 (TSW70)
20

Bolwetse jwa ga Hesekia le go fola ga gagwe

(Jes. 38:1-8,21,22; 2 Ditiraf. 32:24-26)

201Mo metlheng eo Hesekia o ne a lwala lwa go swa. Ke fa moporofeti Jesaya morwa Amotse a tla kwa go ene, a mo raya a re: “Morena o bua jaana a re: ‘Laela ba lapa la gago! Gonne o tla swa, ga o kitla o phela.’ ”

2Ke fa Hesekia a gadimela kwa loboteng, a rapela Morena a re: 3“Ao, Morena, a ko o gakologelwa ka fa ke sepetseng ka teng fa pele ga gago ka boammaaruri le ka pelo yotlhe, ka dira tse di molemo mo matlhong a gago.” Hesekia a ba a lela thata.

4Mme ya re Jesaya a ise a tswe lapeng le le fa gare, lefoko la Morena la fitlha kwa go ene la re: 5“Boa o ree Hesekia, moeteledipele wa morafe wa me, o re: ‘Morena, Modimo wa ga Dafita rraago, o bua jaana o a re: Ke utlwile thapelo ya gago, ka bona dikeledi tsa gago. Bona, ke tla go fodisa. O tla tlhatlogela kwa Ntlong ya Morena ka letsatsi la boraro. 6Ke tla okeletsa malatsi a gago dinyaga di le 15. Le gona ke tla go pholosa mmogo le motse o mo seatleng sa kgosi ya Asiria, ke femela motse o ka ntlha ya me le ka ntlha ya ga Dafita motlhanka wa me.’ ”

20:6
2 Dikg. 19:34

7Jesaya a ba a re: “Tlisang molemo o o tutetsang wa difeie.” Ya re ba o tlisa le go o baya mo tlhagaleng, a fola. 8Mme Hesekia a botsa Jesaya a re: “Sesupo sa gore Morena o tla mphodisa le sa gore ke tla tlhatlogela kwa Ntlong ya Morena ka letsatsi la boraro, ke eng?”

9Jesaya a re: “Sesupo sa gago se se tswang mo Moreneng sa gore Morena o tla dirafatsa se a se buileng, ke se: Itlhophele: A moriti o fetele pele dikgato di le some gongwe o boele kwa morago dikgato di le some?”

10Hesekia a re: “Go botlhofo mo moriting go fetela pele dikgato di le some; nnyaya, a moriti o boele kwa morago dikgato di le some.”

11Ke fa moporofeti Jesaya a rapela Morena, mme Morena a busetsa moriti kwa morago dikgato di le some tse o setseng o di fetile mo go sesupa-nako sa ga Ahase.

Barongwi ba Babele

(Jes. 39:1-8)

12Ya re ka sebaka seo Berotage-Balatane morwa Balatane kgosi ya Babele a romela dikwalo le dineo kwa go Hesekia; gonne o ne a utlwile fa Hesekia a ne a lwala. 13Hesekia a itumelela barongwi, a ba bontsha ntlo yotlhe ya mahumo, e bong selefera le gouta le makga le lookwane lo lo molemo le ntlo ya marumo a gagwe le dilo tsotlhe tse di leng teng mo mahumong a gagwe; go se na sepe se Hesekia a se kang a se ba bontsha mo ntlong ya gagwe le mo pusong yotlhe ya gagwe. 14Ke fa moporofeti Jesaya a tla kwa go kgosi Hesekia a mmotsa a re: “Ba reng, banna ba? Ba tlile go wena ba tswa kae?” Hesekia a araba a re: “Ba tlile kwa go nna ba tswa kwa lefatsheng le le kgakala la Babele.”

15A ba a botsa a re: “Ba bonyeng mo ntlong ya gago?” Hesekia a araba a re: “Ba bonye tsotlhe tse di mo ntlong ya me. Ga go na sepe mo mahumong a me se ke sa se ba bontshang.”

16Ke fa Jesaya a raya Hesekia a re: “Utlwa lefoko la Morena! 17Bona, malatsi a tla tla mogang tsotlhe tse di mo ntlong ya gago le tse borraago ba di phuthileng go fitlha kajeno di isiwang kwa Babele go sa tlogelwe sepe, go bua Morena.

20:17
2 Dikg. 24:13,14
18Mme ba tla tsaya bangwe ba bana ba gago, ba ba tla tswang mo go wena, ba o tla ba tsalang, mme e tla nna batlhanka mo ntlong ya borena ya kgosi ya Babele.”
20:18
Dan. 1:3,4

19Ke fa Hesekia a raya Jesaya a re: “Lefoko la Morena le o le buileng le molemo.” A ba a re: “Kana ga se sepe, fa go le kagiso le boikanyego mo malatsing a me.”

Bokhutlo jwa puso ya ga Hesekia

(2 Ditiraf. 32:32,33)

20Ditirafalo tse dingwe tsa ga Hesekia le ditiro tsotlhe tsa gagwe tsa bopelokgale le jaaka a ne a dira letamo le mosele, a tlisa metsi mo motseng, kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Juta. 21Mme Hesekia a robala le borraagwe, mme Manase morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

21

Kgosi Manase wa Juta

(2 Ditiraf. 33:1-20)

211E rile Manase a simolola go busa, a bo a le dinyaga di le 15; a busa dinyaga di le 55 kwa Jerusalema. Leina la ga mmaagwe e ne e le Hefesiba. 2A dira tse di bosula mo matlhong a Morena tse di tshwanang le makgapha a baheitane ba Morena o neng a ba lelekile fa pele ga Baiseraele. 3A tsosa dithota tsa tlhabelo tse Hesekia rraagwe o neng a di sentse; a agela Baale dialetare, a dira Ašera21:3 Go tewa setshwantsho sa modimo wa sesadi. jaaka go dirile Ahabe kgosi ya Iseraele; a ba a obamela lesomo lotlhe la legodimo a le direla.

21:3
1 Dikg. 16:33
4Le gona a aga dialetare tse di ntseng jalo mo Ntlong ya Morena e Morena o neng a buile ka ga yona a re: “Ke tla baya leina la me mo Jerusalema.” 5O bile a agela lesomo lotlhe la legodimo dialetare mo malapeng a mabedi a Ntlo ya Morena.
21:5
2 Dikg. 23:12
6A ralatsa morwawe molelo, a dira tsa mereo ya boloi le tsa botlhodi, a tlhoma ba ba buang le baswi le baitseanape a dira tse dintsi tse di bosula mo matlhong a Morena, a mo gakatsa.
21:6
2 Dikg. 16:3
7Le gona a baya setshwantsho sa ga Ašera se o neng a se dirile mo Ntlong e Morena o neng a buile ka ga yona le Dafita le Salomo morwawe a re: “Mo Ntlong e le mo Jerusalema yo ke mo tlhophileng mo ditsong tsotlhe tsa Iseraele ke fa ke tla bayang leina la me teng ka bosakhutleng.
21:7
1 Dikg. 8:29
9:3
8Le gona ga nkitla ke tlhola ke kgarakgatsha dinao tsa Baiseraele gore ba tswe mo lefatsheng le ke le neileng borraabo. Ke raya fela fa ba tlhokomela go dira tsotlhe tse ke di ba laetseng, e bong ka fa molaong otlhe o Moše motlhanka wa me o neng a o ba laela.” 9Mme ba se ka ba utlwa, mme Manase a ba timetsa gore ba dire bosula bogolo go baheitane, ba Morena o neng a ba nyeleditse fa pele ga Baiseraele.

10Ke fa Morena a bua ka baporofeti batlhanka ba gagwe a re: 11“E re ka Manase kgosi ya Juta e dirile makgapha ao, ya dira bosula jo bo fetang tsotlhe tse di kileng tsa dirwa ke Baamori ba ba neng ba le teng pele ga yona ya leofisa le Bajuta ka medimo e e maila ya yona: 12Ke ka moo Morena, Modimo wa Iseraele, o buang jaana o a re: ‘Bonang, ke tla tlisetsa Jerusalema le Juta tatlhego e mongwe le mongwe yo o e utlwelang, ditsebe tse pedi tsa gagwe di tla sumang ka yona.

21:12
1 Sam. 3:11
Jer. 19:3
13Ke tla gagamatsa mogala o o lekanyang wa Samaria mo godimo ga Jerusalema le serophiso sa lelapa la ga Ahabe, ke phimola Jerusalema jaaka go phimolwa mogopo, ke mo phimola le go mo ribegetsa. 14Ke tla latlha masalela a boswa jwa me, ke a neela mo diatleng tsa baba ba ona gore e nne thopo le thukhutho tsa baba botlhe ba ona, 15ka ba dirile tse di bosula mo matlhong a me, ba nna ba nkgalefisa go tloga ka letsatsi le borraabo ba neng ba huduga kwa Egepeto ka lone go fitlha letsatsing leno.’ ”

16Le gona Manase o ne a tsholola madi a mantsintsi a a se nang molato, a ba a a tlatsa Jerusalema mo ntlheng tsotlhe kwa ntle ga boleo jwa gagwe jo o neng a leofisa Bajuta ka jona gore ba dire tse di bosula mo matlhong a Morena.

21:16
2 Dikg. 24:4

17Ditirafalo tse dingwe tsa ga Manase le tsotlhe tse o neng a di dira le boleo jwa gagwe jo o neng a bo dira kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Juta. 18Mme Manase a robala le borraagwe, a fitlhwa mo segotlong sa gagwe, mo segotlong sa ga Usa, mme Amone morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

Kgosi Amone wa Juta

(2 Ditiraf. 33:21-25)

19Amone o ne a le dinyaga di le 22 fa a nna kgosi; a busa dinyaga di le pedi kwa Jerusalema. Leina la ga mmaagwe e ne e le Mesulemethe morwadia Haruse wa Joteba. 20A dira tse di bosula mo matlhong a Morena jaaka go dirile Manase rraagwe. 21A sepela gotlhe mo tseleng e rraagwe o neng a sepela mo go yona; a direla medimo e e maila e rraagwe o neng a e direla, a e obamela. 22A tlogela Morena, Modimo wa borraagwe; a se ka a sepela mo tseleng ya Morena.

23Mme batlhanka ba ga Amone ba mo tsosetsa leferetlho, ba mmolaela mo ntlong ya gagwe.

21:23
2 Dikg. 14:19
24Mme batho ba kwa nageng ba bolaya botlhe ba ba neng ba tsoseditse kgosi Amone leferetlho; ba dira Josia morwawe kgosi mo boemong jwa gagwe.

25Ditirafalo tse dingwe tsa ga Amone le tse o neng a di dira kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Juta. 26O ne a fitlhwa mo lebitleng la gagwe mo segotlong sa ga Usa, mme Josia morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

22

Kgosi Josia wa Juta

(2 Ditiraf. 34:1,2)

221Josia o ne a le dinyaga di le robedi, fa a nna kgosi; a busa dinyaga di le 31 kwa Jerusalema. Leina la ga mmaagwe e ne e le Jedita morwadia Ataya wa Bosekathe. 2A dira tse di siameng mo matlhong a Morena, a sepela gotlhe mo tseleng ya ga Dafita rraagwe mogolwagolwane; a se ka a fapogela ntlheng ya le le jang le e seng ya la molema.

22:2
2 Dikg. 18:3
Doit. 5:29

Go bonwa Lokwalo lwa Molao

(2 Ditiraf. 34:8-28)

3E rile ka ngwaga wa 18 wa puso ya kgosi Josia, kgosi ya roma mokwaledi Safane morwa Asalea morwa Mesulame kwa Ntlong ya Morena ya re: 4“Tlhatlogela kwa go Hilekia moperesiti yo mogolo gore a bale madi a a tlisitsweng kwa Ntlong ya Morena, a badisa ba mojako ba a phuthileng mo bathong 5gore ba a neele mo diatleng tsa baokamedi ba tiro kwa Ntlong ya Morena, mme bao ba duele badiri ba tiro ba ba kwa Ntlong ya Morena go e baakanya fa e senyegileng teng; 6e bong babopedi le babetli le baruledi; le gona e le go reka dikgong le mafika a a betlilweng tsa go baakanya Ntlo ya Morena.” 7Fela madi a ba a neetsweng diatleng a se ka a balwa nabo; gonne ba dira ka go ba ikanya.

8Ke fa Hilekia moperesiti yo mogolo a raya mokwaledi Safane a re: “Ke bonye lokwalo lwa molao mo Ntlong ya Morena.” Hilekia a ba a neela Safane lokwalo loo, mme ene a lo buisa. 9Ya re mokwaledi Safane a sena go boela kwa kgosing, a e busetsa lefoko a re: “Batlhanka ba gago ba tsholotse madi a a kwa Ntlong ya Morena, ba a neela diatleng tsa baokamedi ba tiro kwa Ntlong ya Morena.” 10Safane mokwaledi a ba a bolelela kgosi a re: “Moperesiti Hilekia o nneetse lokwalo.” Safane a ba a lo buisa fa pele ga kgosi.

11Mme ya re kgosi e utlwa mafoko a lokwalo lwa molao ya ikgagola diaparo. 12Kgosi ya ba ya laela moperesiti Hilekia le Ahikame morwa Safane le Agebore morwa Migaya le Safane mokwaledi le Asaya motlhanka wa kgosi ya re: 13“Yaang lo mpoletse Morena le morafe le Bajuta botlhe ka ntlha ya mafoko a lokwalo lo lo bonyweng loo; gonne bogale jwa Morena bo bogolo jo bo re tuketseng, ka borraetsho ba se ka ba utlwa mafoko a lokwalo loo le e seng go dira tsotlhe tse re di kwaletsweng.”

14Moperesiti Hilekia le Ahikame le Agebore le Safane le Asaya ba ya kwa go Huleta moporofeti wa sesadi, mosadi wa ga Sadume morwa Thikwa morwa Harehase mmoloki wa diaparo: – Huleta o ne a agile kwa Motseng-o-mošwa mo Jerusalema – ba bua nae. 15Huleta a ba raya a re: “Morena, Modimo wa Iseraele, o bua jaana o a re: ‘Rayang monna yole yo o lo romileng kwano go nna lo re: 16Morena o bua jaana a re: Bona, ke tla tlisa tatlhego mo felong fano le mo baaging ba teng ka fa mafokong otlhe a lokwalo lo kgosi ya Juta e lo buisitseng. 17Ke ka gonne ba ntlogetse ba fisetsa medimo e sele maswalo, e le gore ba nkgalefise ka tiro yotlhe ya diatla tsa bone; ka moo bogale jwa me bo tla tukela felo fano, mme bo sa time.

22:17
Doit. 31:29
32:21-23
18Mme kgosi ya Juta e e lo romileng go botsa Morena lo e ree jaana lo re: Morena, Modimo wa Iseraele, o bua jaana o a re: Fa e le mafoko a o a utlwileng: 19E re ka pelo ya gago e le boleta, mme o ikokobeditse fa pele ga Morena, jale fa o utlwa tse ke di omanetseng ka ga felo fano le baagi ba gona ka re: Ba tla fetoga theregiso le khutso; ka o ikgagotse diaparo, o ledile fa pele ga me, le nna ke go utlwile! Morena a re jalo. 20Ka moo, bona, ke tla go phuthela kwa go borraago, o bolokwa mo lebitleng la gago ka kagiso gore matlho a gago a se ka a bona tatlhego yotlhe e ke tla e tlisetsang felo fano.’ ”

Ba busetsa kgosi karabo.

22:20
Jes. 57:1,2