Setswana 1970/1987 (TSW70)
14

Kgosi Amasia wa Juta

(2 Ditiraf. 25:1-24)

141Amasia morwa Joase kgosi ya Juta o ne a simolola go busa kwa Juta ka ngwaga wa bobedi wa puso ya ga Joase morwa Joahase kgosi ya Iseraele.

14:1
2 Dikg. 12:2
2Ya re a nna kgosi, a bo a le dinyaga di le 25, a busa dinyaga di le 29 kwa Jerusalema; leina la ga mmaagwe e le Joatane wa Jerusalema. 3A dira tse di siameng mo matlhong a Morena, le fa e se jaaka Dafita rraagwe mogolwagolwane; a dira fela jaaka go ne go dira Joase rraagwe.
14:3
2 Dikg. 12:3,4
4Fela dithota tsa tlhabelo tsa se ka tsa tlosiwa; batho ba nna ba dira ditlhabelo le go tshuba maswalo kwa dithoteng tsa tlhabelo.
14:4
2 Dikg. 15:4

5Jaanong ya re bogosi bo sena go tlhomama mo diatleng tsa gagwe, a bolaya batlhanka ba gagwe ba ba neng ba bolaya kgosi rraagwe.

14:5
2 Dikg. 12:20-21
6Mme a se ka a bolaya bomorwa babolai bao jaaka go kwadilwe mo lokwalong lwa molao wa ga Moše, fa Morena a laelang teng a re: “A borra-bana ba se ka ba bolaelwa bana, le bana ba se ka ba bolaelwa borraabo, mme a mongwe le mongwe a bolaelwe boleo jwa gagwe.”
14:6
Doit. 24:16

7O kile a bolaya Baetomo ba le 10 000 mo Lebaleng la Letswai, a thopa motse wa Sela mo ntweng, a ba a o taya leina la Jokotheele; le kajeno e sa le lone.

8Metlheng eo Amasia a roma barongwi kwa go Joase, morwa Joahase morwa Jehu kgosi ya Iseraele, a re: “Tlaa re thulane?” 9Mme Joase kgosi ya Iseraele a roma kwa go Amasia kgosi ya Juta a re: “Mosu wa kwa Lebanone wa roma kwa mosetereng o o kwa Lebanone wa re: ‘Neela morwaake morwadio go nna mosadi.’ Mme diphologolo tsa naga tse di kwa Lebanone tsa feta tsa gataka mosu oo.

14:9
Baatlh. 9:14
10Ka nnete o fentse Baetomo, mme jaanong o a ikgogomosa. Ipoke o itulele kwa lapeng la gago. Ke ka ntlha ya eng fa o rata go itatlhela mo kotsing gore o we mmogo le Bajuta?”

11Mme Amasia a se ka a utlwa. Ke fa Joase kgosi ya Iseraele a bolola, mme ba thulana tlhabanong, ene le Amasia kgosi ya Juta kwa Betšhemeše nageng ya Juta. 12Mme Bajuta ba fenngwa ke Baiseraele ba tshaba, mongwe le mongwe a ya kwa ditenteng tsa gagwe. 13Joase kgosi ya Iseraele a ba a tshwara Amasia kgosi ya Juta morwa Joase morwa Ahasia kwa Betšhemeše, a mo isa kwa Jerusalema; a ba a diga lobota lwa Jerusalema mabogo a le 400 go tswa kgorong ya Eferaime go fitlha kgorong ya sekhutlo. 14A ba a tsaya gouta yotlhe le selefera le dilo tsotlhe tse di fitlhelwang mo Tempeleng ya Morena le mo mahumong a ntlo ya kgosi le batho ba peeletso, a ba a boela kwa Samaria.

15Ditirafalo tse dingwe tsa ga Joase le tse o neng a di dira le tsa bopelokgale jwa gagwe le ka fa a neng a tlhabana ka teng le Amasia kgosi ya Juta kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Iseraele. 16Mme Joase a robala le borraagwe, a ba a fitlhwa kwa Samaria fa dikgosing tsa Iseraele, mme Jerobeame morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

14:16
2 Dikg. 13:13

Loso lwa kgosi Amasia wa Juta

17E rile Joase morwa Joahase kgosi ya Iseraele a sena go swa, Amasia morwa Joase kgosi ya Juta a phela dinyaga di le 15. 18Ditirafalo tse dingwe tsa ga Amasia kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Juta.

19Mme ba mo tsosetsa moferefere mo Jerusalema. Ke fa a tshabela kwa Lagiše, mme ba roma batho, ba mo latelela kwa Lagiše, ba mmolaela teng.

14:19
2 Dikg. 12:21
20Ba mo tlisa ka dipitse, mme a fitlhwa mo Jerusalema fa go borraagwe mo motseng wa ga Dafita.
14:20
2 Dikg. 9:28
21Ke fa batho botlhe ba Juta ba tsaya Asaria yo o neng a le dinyaga di le 16 fela, ba mo dira kgosi mo boemong jwa ga Amasia rraagwe.
14:21
2 Dikg. 15:1,2
22Ke ene yo o neng a agelela motse wa Elathe, a o busetsa go Juta, kgosi Amasia e sena go robala le borraa-yona.
14:22
2 Dikg. 16:6

Kgosi Jerobeame II wa Iseraele

23Jerobeame morwa Joase kgosi ya Iseraele a simolola go busa kwa Samaria ka ngwaga wa 15 wa puso ya ga Amasia morwa Joase kgosi ya Juta; a busa dinyaga di le 41.

14:23
Hos. 1:1
Amose 1:1
24Mme a dira tse di bosula mo matlhong a Morena, a se ka a tlogela sepe sa maleo otlhe a ga Jerobeame morwa Nebate yo o neng a leofisa Baiseraele.
14:24
1 Dikg. 12:26-33
25Ke ene yo o neng a thopolola naga ya Iseraele go tloga ntlheng ya Hamathe go fitlha kwa Lewatleng la Lebala la Joretane ka fa lefokong la Morena, Modimo wa Iseraele, le o neng o le buile ka motlhanka wa ona, e bong moporofeti Jona morwa Amithai wa Gathe-Hefere.
14:25
Jona 1:1

26Gonne Morena o ne a bonye pogisego ya Baiseraele e galaka thata; ba feletswe ke thata botlhe, go se na mothusi wa Iseraele.

14:26
Doit. 32:36
27Kana Morena o ne a ise a bue gore go phimolwe leina la Iseraele fa tlase ga legodimo, mme a ba namolela ka Jerobeame morwa Joase.
14:27
2 Dikg. 13:5

28Ditirafalo tse dingwe tsa ga Jerobeame le tsotlhe tse o neng a di dira le tsa bopelokgale jwa gagwe jaaka a tlhabana le jaaka a busetsa tse e neng e le tsa Juta kwa Damaseko le Hamathe go Iseraele kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Iseraele. 29Mme Jerobeame a robala le borraagwe, a fitlhwa kwa Samaria fa dikgosing tsa Iseraele, mme Sagaria morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

14:29
2 Dikg. 15:8

15

Asaria gongwe Usia, kgosi ya Juta

(2 Ditiraf. 26:1-23)

151Asaria morwa Amasia kgosi ya Juta o ne a simolola go busa ka ngwaga wa 27 wa puso ya ga Jerobeame kgosi ya Iseraele.

15:1
2 Dikg. 14:21
2E rile a nna kgosi, a bo a le dinyaga di le 16, a busa dinyaga di le 52 kwa Jerusalema. Leina la ga mmaagwe e ne e le Jegolea wa Jerusalema. 3A dira tse di siameng mo matlhong a Morena fela jaaka go dirile Amasia rraagwe. 4Fela dithota tsa tlhabelo tsa se ka tsa tlosiwa; batho ba nna ba dira ditlhabelo le go tshuba maswalo mo dithoteng tsa tlhabelo.
15:4
2 Dikg. 14:3,4
5Mme Morena a betsa kgosi, mme ya bolawa ke lepero go fitlha letsatsing la loso lwa yona, ya nna mo ntlong e e kwa thoko. Mme Jothame morwa kgosi o ne a e tshwarelela, a okamela ntlo ya bogosi a busa batho ba lefatshe.
15:5
Lef. 13:46

6Ditirafalo tse dingwe tsa ga Asaria le tsotlhe tse o neng a di dira kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Juta. 7Mme Asaria a robala le borraagwe, mme ba mo fitlha fa go borraagwe mo motseng wa ga Dafita, mme Jothame morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

Kgosi Sagaria wa Iseraele

8Sagaria morwa Jerobeame o ne a simolola go busa Iseraele ka ngwaga wa 38 wa puso ya ga Asaria kgosi ya Juta; a busa dikgwedi di le thataro kwa Samaria.

15:8
2 Dikg. 14:29
9A dira tse di bosula mo matlhong a Morena jaaka go dirile borraagwe; a se ka a tlogela maleo a ga Jerobeame morwa Nebate yo o neng a leofisa Baiseraele.
15:9
1 Dikg. 12:26-33
10Mme Sadume morwa Jabese a mo tsosetsa moferefere, a mo itaya fa pele ga morafe, a mmolaya, a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.
15:10
Amose 7:9

11Ditirafalo tse dingwe tsa ga Sagaria, kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Iseraele.

12Ke lone lefoko la Morena le o kileng a le bua le Jehu a re: “Bomorwao ba tla nna mo sedulong sa bogosi sa Iseraele go ya losikeng lwa bone.” Ga nna jalo.

15:12
2 Dikg. 10:30

Kgosi Sadume wa Iseraele

13Sadume morwa Jabese o ne a simolola go busa ka ngwaga wa 39 wa puso ya ga Usia kgosi ya Juta, a busa sebakanyana sa kgwedi fela kwa Samaria.

14Ke fa Menaheme morwa Gadi a bolola kwa Thiresa, a fitlha kwa Samaria, a fenya Sadume morwa Jabese kwa Samaria, a mmolaya, a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

15:14
1 Dikg. 16:17
15Ditirafalo tse dingwe tsa ga Sadume le moferefere o a neng a o tsosa kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Iseraele. 16Ka metlha eo Menaheme a bolaya motse wa Thifesa le botlhe ba ba neng ba le mo go ona le dinaga tsa ona go tloga kwa Thiresa, ka ba se ka ba mmulela. A o bolaya, a ba a gagola ba baimana botlhe ba ona dimpa.

Kgosi Menaheme wa Iseraele

17Menaheme morwa Gadi o ne a simolola go busa Iseraele ka ngwaga wa 39 wa puso ya ga Asaria kgosi ya Juta; a busa dinyaga di le some kwa Samaria. 18A dira tse di bosula mo matlhong a Morena ka malatsi otlhe a gagwe, a se ka a tlogela maleo a ga Jerobeame morwa Nebate yo o neng a leofisa Baiseraele. 19Ka malatsi a gagwe ga tlhaga Phule kgosi ya Asiria, a tlhasela lefatshe. Ke fa Menaheme a naya Phule ditalente di le sekete tsa selefera gore mabogo a gagwe a nne nae go tlhomamisa bogosi mo seatleng sa gagwe. 20Mme Menaheme a kgethisa Baiseraele madi ao, e bong bahumi botlhe gore monna a le mongwe a nee kgosi ya Asiria dišekele di le 50 tsa selefera. Ke fa kgosi ya Asiria e boa, ya se ka ya nna mo lefatsheng la Baiseraele.

15:20
2 Dikg. 23:35

21Ditirafalo tse dingwe tsa ga Menaheme le tsotlhe tse o neng a di dira kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Iseraele. 22Mme Menaheme a robala le borraagwe, mme Phekaya morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

Kgosi Phekaya wa Iseraele

23Phekaya morwa Menaheme o ne a simolola go busa Iseraele ka ngwaga wa 50 wa puso ya ga Asaria kgosi ya Juta; a busa dinyaga di le pedi kwa Samaria. 24A dira tse di bosula mo matlhong a Morena; a se ka a tlogela maleo a ga Jerobeame morwa Nebate yo o neng a leofisa Baiseraele. 25Mme Pheka morwa Remalea mothusi wa gagwe wa motlhabani a mo tsosetsa moferefere, a mo fenya kwa Samaria mo kagong ya phemelo ya ntlo ya kgosi mmogo le Arekobe le Arie – Pheka ene a na le banna ba le 50 ba Gileate – a mmolaya, a nna kgosi mo boemong jwa gagwe. 26Ditirafalo tse dingwe tsa ga Phekaya le tsotlhe tse o neng a di dira kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Iseraele.

Kgosi Pheka wa Iseraele

27Pheka morwa Remalea o ne a simolola go busa Iseraele ka ngwaga wa 52 wa puso ya ga Asaria kgosi ya Juta; a busa dinyaga di le 20 kwa Samaria. 28A dira tse di bosula mo matlhong a Morena; a se ka a tlogela maleo a ga Jerobeame morwa Nebate yo o neng a leofisa Baiseraele.

29Ka sebaka sa ga Pheka kgosi ya Iseraele ga tla Thigelathe-Philesere kgosi ya Asiria, a thopa Iyone le Abele-Bethe-Maaga le Janoa le Keteše le Hasore le Gileate le Galelea, e bong naga yotlhe ya Nafetale, a isa batho ba teng mo botshwarong kwa Asiria.

15:29
1 Ditiraf. 5:26

30Mme Hosea morwa Ela a tsosetsa Pheka morwa Remalea moferefere, a mo fenya a mmolaya, a nna kgosi mo boemong jwa gagwe ka ngwaga wa 20 wa puso ya ga Jothame morwa Usia.

15:30
2 Dikg. 17:1
31Ditirafalo tse dingwe tsa ga Pheka le tsotlhe tse o neng a di dira kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Iseraele.

Kgosi Jothame wa Juta

(2 Ditiraf. 27:1-9)

32Jothame morwa Usia kgosi ya Juta o ne a simolola go busa ka ngwaga wa bobedi wa puso ya ga Pheka morwa Remalea kgosi ya Iseraele. 33Ya re a simolola go busa, a bo a le dinyaga di le 25; a busa dinyaga di le 16 kwa Jerusalema. Leina la ga mmaagwe e ne e le Jeruša morwadia Satoke. 34A dira tse di siameng mo matlhong a Morena, a dira fela jaaka go dirile Usia rraagwe.

15:34
2 Dikg. 15:3,4
35Fela dithota tsa tlhabelo tsa se ka tsa tlosiwa; batho ba nna ba dira ditlhabelo le go tshuba maswalo mo dithoteng tsa tlhabelo. Ke ene yo o neng a aga kgoro ya Ntlo ya Morena e e bidiwang: E e kwa godimo.

36Ditirafalo tse dingwe tsa ga Jothame le tsotlhe tse o neng a di dira kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Juta. 37Ka metlha eo Morena a simolola go laela Resine kgosi ya Siria le Pheka morwa Remalea kgosi ya Iseraele gore ba tlhasele Juta.

15:37
2 Dikg. 16:5
38Mme Jothame a robala le borraagwe, a ba a fitlhwa fa go borraagwe mo motseng wa ga Dafita rraagwe, mme Ahase morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

16

Kgosi Ahase wa Juta

(2 Ditiraf. 28:1-27)

161Ahase morwa Jothame kgosi ya Juta o ne a simolola go busa ka ngwaga wa 17 wa puso ya ga Pheka morwa Remalea.

16:1
2 Dikg. 15:35
2Ya re a simolola go busa, a bo a le dinyaga di le 20, a busa dinyaga di le 16 kwa Jerusalema. A se ka a dira tse di siameng mo matlhong a Morena, Modimo wa gagwe, jaaka Dafita rraagwe mogolwagolwane. 3Mme a sepela mo tseleng ya dikgosi tsa Iseraele; le gona a ralatsa morwawe molelo ka fa makgapheng a baheitane, ba Morena o kileng a ba leleka fa pele ga Baiseraele.
16:3
2 Dikg. 21:6
Lef. 18:21
4A dira ditlhabelo le go tshuba maswalo mo dithoteng tsa tlhabelo le mo dithabaneng le fa tlase ga setlhare sengwe le sengwe se setala.

5Ka metlha eo ga bolola Resine kgosi ya Siria le Pheka morwa Remalea kgosi ya Iseraele, ba ya kwa Jerusalema go tlhabana; ba dikanyetsa Ahase ka ntwa, mme ba palelwa ke go fenya.

16:5
Jes. 7:1-9
6Ka sebaka seo Resine kgosi ya Siria a busetsa motse wa Elathe kwa Siria, a leleka Bajuta mo Elathe; ga tla Basiria kwa Elathe, ba nna teng go fitlha letsatsing la kajeno.
16:6
2 Dikg. 14:22
7Mme Ahase a roma barongwi kwa go Thigelathe-Philesere kgosi ya Asiria a re: “Ke motlhanka wa gago le morwao. Bolola, o nkgolole mo diatleng tsa kgosi ya Siria le mo diatleng tsa kgosi ya Iseraele tse di ntlhasetseng.”
16:7
2 Dikg. 15:29
8Ahase o bile a tsere selefera le gouta tse di neng di fitlhelwa mo Ntlong ya Morena le mo mahumong a ntlo ya kgosi a di romela kgosi ya Asiria e le mpho.
16:8
1 Dikg. 15:18
9Kgosi ya Asiria ya utlwana nae, ya bolola, ya ya kwa Damaseko, ya mo thopa, ya isa batho ba teng mo botshwarong kwa Kire, ya bolaya Resine.

10Jaanong kgosi Ahase a ya go kgatlhantsha Thigelathe-Philesere kgosi ya Asiria kwa Damaseko. Ya re a sena go bona aletare e e neng e le kwa Damaseko, kgosi Ahase a romela setshwantsho sa aletare le sekao sa yona fela jaaka e ne e dirilwe kwa go moperesiti Uria. 11Ke fa moperesiti Uria a aga aletare eo fela jaaka a laetswe ke kgosi Ahase go tswa kwa Damaseko. Moperesiti a e dira jalo, kgosi Ahase a ise a boe kwa Damaseko. 12Ya re kgosi e goroga, e tswa kwa Damaseko, ya bona aletare, ya atamela kwa go yona, ya palamela mo mapalamong a yona, 13ya tshuba setlhabelo sa phiso sa yona le tshupelo ya dijo ya yona, ya tshela tshupelo ya noo ya yona, ya kgatsha madi a ditlhabelo tsa tebogo tsa yona mo aletareng. 14Mme aletare ya kgotlho e e neng e le fa pele ga Morena yona a e tlosa fa pele ga Ntlo ya Morena gore e se ka ya nna fa gare ga aletare ya gagwe le Ntlo ya Morena, a e baya ntlheng ya bokone ya aletare ya gagwe. 15Mme kgosi Ahase a mo laela, ene moperesiti Uria, a re: “Mo aletareng e kgolo e o tshube setlhabelo sa phiso sa mo mosong le tshupelo ya dijo ya maitsiboa le setlhabelo sa phiso sa kgosi le tshupelo ya dijo ya yona le setlhabelo sa phiso sa morafe otlhe wa lefatshe le tshupelo ya dijo le ya noo ya ona. Madi otlhe a setlhabelo sa phiso le madi otlhe a setlhabelo se sengwe o a kgatshe mo go yona. Ke tla bona se nka se dirang ka aletare ya kgotlho.” 16Moperesiti Uria a dira fela jaaka kgosi Ahase e mo laetse.

17Le gona kgosi Ahase a kgaola dipati tsa ditlhakore tsa dikolotsana tsa tlhatswetso, a tlosa megopo mo go tsona; a ba a folosa lewatle mo dikgomong tsa kgotlho tse di neng di le rwele, a le baya mo mannong a a agilweng ka mafika.

16:17
1 Dikg. 7:23-39
18A ba a sutisa tsela ya Sabata e e ruletsweng ka leobo le ba neng ba le agile fa Ntlong ya Morena le botseno jwa kgosi jwa ka kwa ntle jwa go ya kwa Ntlong ya Morena ka ntlha ya kgosi ya Asiria.

19Ditirafalo tse dingwe tsa ga Ahase le tse o neng a di dira kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Juta. 20Mme Ahase a robala le borraagwe a ba a fitlhwa fa go borraagwe mo motseng wa ga Dafita, mme Hesekia morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

16:20
2 Dikg. 18:1