Setswana 1970/1987 (TSW70)
13

Go busa Joahase kwa Iseraele

131Joahase morwa Jehu o ne a simolola go busa Iseraele kwa Samaria ka ngwaga wa 23 wa puso ya ga Joase morwa Ahasia kgosi ya Juta; a busa dinyaga di le 17.

13:1
2 Dikg. 10:35
2A dira tse di bosula mo matlhong a Morena, a sepela boleong jwa ga Jerobeame morwa Nebate yo o neng a leofisa Baiseraele; a se ka a bo tlogela.
13:2
1 Dikg. 12:26-33
3Ke fa Morena a tukela Baiseraele bogale a ba neela mo diatleng tsa ga Hasaele kgosi ya Siria le mo diatleng tsa ga Benehatate morwa Hasaele ka metlha yotlhe ele.
13:3
2 Dikg. 10:32
4Mme Joahase a kopa bopelotlhomogi fa pele ga Morena, mme Morena a mo utlwa. Gonne o ne a bona pitlagano ya Baiseraele, ka kgosi ya Siria e ba pitlaganya. 5Morena a naya Iseraele mogolodi, mme ene a ba golola mo diatleng tsa Basiria, mme Baiseraele ba iketla gape mo ditenteng tsa bone jaaka gale.
13:5
2 Dikg. 14:27
6Fela ba se ka ba tlogela boleo jwa lelapa la ga Jerobeame yo o neng a leofisa Baiseraele, mme ba sepela mo go jona; le gona modimako wa Ašera wa bo o ntse o eme kwa Samaria.
13:6
1 Dikg. 16:33

7Kana kgosi ya Siria e ne e se ka ya sadisetsa Joahase batlhabani, fa e se bapalami ba le 50 le dikoloi tsa ntwa di le some le batlhabani ba dinao ba le 10 000 fela; gonne e ne e ba nyeleditse, ya ba dira jaaka lerole, fa go phothwa mabele.

8Ditirafalo tse dingwe tsa ga Joahase le tsotlhe tse o neng a di dira le ditiro tsa bopelokgale tsa gagwe kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Iseraele. 9Mme Joahase a robala le borraagwe, a fitlhwa kwa Samaria, mme Joase morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

Kgosi Joase wa Iseraele

10Joase morwa Joahase a simolola go busa Iseraele kwa Samaria ka ngwaga wa 37 wa puso ya ga Joase kgosi ya Juta; a busa dinyaga di le 16. 11Mme a dira tse di bosula mo matlhong a Morena, a se ka a tlogela boleo jotlhe jwa ga Jerobeame morwa Nebate yo o neng a leofisa Baiseraele, a sepela mo go jona. 12Ditirafalo tse dingwe tsa ga Joase le tsotlhe tse o neng a di dira le bopelokgale jwa gagwe, fa a ne a tlhabana le Amasia kgosi ya Juta kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Iseraele.

13:12
2 Dikg. 14:8-16
13Mme Joase a robala le borraagwe, mme Jerobeame13:13 Ke ene Jerobeame wa bobedi. a nna mo sedulong sa bogosi sa gagwe. Joase a fitlhwa kwa Samaria fa dikgosing tsa Iseraele.
13:13
2 Dikg. 14:23

Loso lwa ga Elisa

14E rile Elisa a lwala bolwetse jo o neng a swa ka jona, Joase kgosi ya Iseraele a tla kwa go ene, a mo lelela a re: “Rra wee! Rra wee! Koloi ya Iseraele le bapalami ba yona.”

13:14
2 Dikg. 2:12

15Ke fa Elisa a mo raya a re: “Tsaya bora le metsu.” Ya re a sena go mo tseela bora le metsu, 16a raya kgosi ya Iseraele a re: “Baya letsogo mo boreng.” A baya letsogo mo go jona, mme Elisa a baya diatla mo diatleng tsa kgosi 17a re: “Bula fenstere e e lebileng kwa botlhabatsatsi.” Mme a e bula. Elisa a ba a re: “Hula.” Mme a hula. Ke fa Elisa a re: “Ke motsu wa phenyo wa Morena le motsu wa go fenya Basiria, mme o tla fenya Basiria gotlhe kwa Afeke.”

18Elisa a ba a re: “Tsaya metsu!” A e tsaya. Jaanong a raya kgosi ya Iseraele a re: “Iteela fa fatshe.” A itaya gararo a khutla. 19Ke fa monna wa Modimo a mo galefela a re: “O ka bo o iteile gatlhano gongwe garataro, foo o ne o tla fenya Basiria go ya o ba nyeletsa. Mme jaanong o tla fenya Basiria gararo fela.”

20Jaanong Elisa a swa, mme ba mo fitlha. Mme makoko a dinokwane a Bamoabe a ne a tlhasela lefatshe ka tshimologo ya ngwaga. 21Mme ya re ba fitlha motho, ba bona lekoko le tlhaga. Ke fa ba latlhela moswi mo lebitleng la ga Elisa ba tshaba. Mme ya re moswi a ama marapo a ga Elisa, a tsoga, a ema ka dinao.

Baiseraele ba lwa le Basiria

22Mme Hasaele kgosi ya Siria o ne a ntse a patika Baiseraele ka malatsi otlhe a ga Joahase. 23Fela Morena a ba tlhomogela pelo, a ba utlwela botlhoko, a ba ngoka ka ntlha ya kgolagano ya gagwe e o e dirileng le Aborahame le Isaka le Jakobe; a se ka a rata go ba senya, a se ka a ba latlha fa pele ga gagwe go fitlha foo.

13:23
Lef. 26:42

24Jaanong ya re Hasaele kgosi ya Siria a sena go swa ga busa Benehatate morwawe mo boemong jwa gagwe. 25Ke fa Joase morwa Joahase a thopolola metse mo diatleng tsa ga Benehatate morwa Hasaele e yoo o neng a e thopile mo diatleng tsa go Joahase rraagwe mo ntweng. Joase a mo fenya gararo, a busa metse ya Iseraele jalo.

14

Kgosi Amasia wa Juta

(2 Ditiraf. 25:1-24)

141Amasia morwa Joase kgosi ya Juta o ne a simolola go busa kwa Juta ka ngwaga wa bobedi wa puso ya ga Joase morwa Joahase kgosi ya Iseraele.

14:1
2 Dikg. 12:2
2Ya re a nna kgosi, a bo a le dinyaga di le 25, a busa dinyaga di le 29 kwa Jerusalema; leina la ga mmaagwe e le Joatane wa Jerusalema. 3A dira tse di siameng mo matlhong a Morena, le fa e se jaaka Dafita rraagwe mogolwagolwane; a dira fela jaaka go ne go dira Joase rraagwe.
14:3
2 Dikg. 12:3,4
4Fela dithota tsa tlhabelo tsa se ka tsa tlosiwa; batho ba nna ba dira ditlhabelo le go tshuba maswalo kwa dithoteng tsa tlhabelo.
14:4
2 Dikg. 15:4

5Jaanong ya re bogosi bo sena go tlhomama mo diatleng tsa gagwe, a bolaya batlhanka ba gagwe ba ba neng ba bolaya kgosi rraagwe.

14:5
2 Dikg. 12:20-21
6Mme a se ka a bolaya bomorwa babolai bao jaaka go kwadilwe mo lokwalong lwa molao wa ga Moše, fa Morena a laelang teng a re: “A borra-bana ba se ka ba bolaelwa bana, le bana ba se ka ba bolaelwa borraabo, mme a mongwe le mongwe a bolaelwe boleo jwa gagwe.”
14:6
Doit. 24:16

7O kile a bolaya Baetomo ba le 10 000 mo Lebaleng la Letswai, a thopa motse wa Sela mo ntweng, a ba a o taya leina la Jokotheele; le kajeno e sa le lone.

8Metlheng eo Amasia a roma barongwi kwa go Joase, morwa Joahase morwa Jehu kgosi ya Iseraele, a re: “Tlaa re thulane?” 9Mme Joase kgosi ya Iseraele a roma kwa go Amasia kgosi ya Juta a re: “Mosu wa kwa Lebanone wa roma kwa mosetereng o o kwa Lebanone wa re: ‘Neela morwaake morwadio go nna mosadi.’ Mme diphologolo tsa naga tse di kwa Lebanone tsa feta tsa gataka mosu oo.

14:9
Baatlh. 9:14
10Ka nnete o fentse Baetomo, mme jaanong o a ikgogomosa. Ipoke o itulele kwa lapeng la gago. Ke ka ntlha ya eng fa o rata go itatlhela mo kotsing gore o we mmogo le Bajuta?”

11Mme Amasia a se ka a utlwa. Ke fa Joase kgosi ya Iseraele a bolola, mme ba thulana tlhabanong, ene le Amasia kgosi ya Juta kwa Betšhemeše nageng ya Juta. 12Mme Bajuta ba fenngwa ke Baiseraele ba tshaba, mongwe le mongwe a ya kwa ditenteng tsa gagwe. 13Joase kgosi ya Iseraele a ba a tshwara Amasia kgosi ya Juta morwa Joase morwa Ahasia kwa Betšhemeše, a mo isa kwa Jerusalema; a ba a diga lobota lwa Jerusalema mabogo a le 400 go tswa kgorong ya Eferaime go fitlha kgorong ya sekhutlo. 14A ba a tsaya gouta yotlhe le selefera le dilo tsotlhe tse di fitlhelwang mo Tempeleng ya Morena le mo mahumong a ntlo ya kgosi le batho ba peeletso, a ba a boela kwa Samaria.

15Ditirafalo tse dingwe tsa ga Joase le tse o neng a di dira le tsa bopelokgale jwa gagwe le ka fa a neng a tlhabana ka teng le Amasia kgosi ya Juta kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Iseraele. 16Mme Joase a robala le borraagwe, a ba a fitlhwa kwa Samaria fa dikgosing tsa Iseraele, mme Jerobeame morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

14:16
2 Dikg. 13:13

Loso lwa kgosi Amasia wa Juta

17E rile Joase morwa Joahase kgosi ya Iseraele a sena go swa, Amasia morwa Joase kgosi ya Juta a phela dinyaga di le 15. 18Ditirafalo tse dingwe tsa ga Amasia kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Juta.

19Mme ba mo tsosetsa moferefere mo Jerusalema. Ke fa a tshabela kwa Lagiše, mme ba roma batho, ba mo latelela kwa Lagiše, ba mmolaela teng.

14:19
2 Dikg. 12:21
20Ba mo tlisa ka dipitse, mme a fitlhwa mo Jerusalema fa go borraagwe mo motseng wa ga Dafita.
14:20
2 Dikg. 9:28
21Ke fa batho botlhe ba Juta ba tsaya Asaria yo o neng a le dinyaga di le 16 fela, ba mo dira kgosi mo boemong jwa ga Amasia rraagwe.
14:21
2 Dikg. 15:1,2
22Ke ene yo o neng a agelela motse wa Elathe, a o busetsa go Juta, kgosi Amasia e sena go robala le borraa-yona.
14:22
2 Dikg. 16:6

Kgosi Jerobeame II wa Iseraele

23Jerobeame morwa Joase kgosi ya Iseraele a simolola go busa kwa Samaria ka ngwaga wa 15 wa puso ya ga Amasia morwa Joase kgosi ya Juta; a busa dinyaga di le 41.

14:23
Hos. 1:1
Amose 1:1
24Mme a dira tse di bosula mo matlhong a Morena, a se ka a tlogela sepe sa maleo otlhe a ga Jerobeame morwa Nebate yo o neng a leofisa Baiseraele.
14:24
1 Dikg. 12:26-33
25Ke ene yo o neng a thopolola naga ya Iseraele go tloga ntlheng ya Hamathe go fitlha kwa Lewatleng la Lebala la Joretane ka fa lefokong la Morena, Modimo wa Iseraele, le o neng o le buile ka motlhanka wa ona, e bong moporofeti Jona morwa Amithai wa Gathe-Hefere.
14:25
Jona 1:1

26Gonne Morena o ne a bonye pogisego ya Baiseraele e galaka thata; ba feletswe ke thata botlhe, go se na mothusi wa Iseraele.

14:26
Doit. 32:36
27Kana Morena o ne a ise a bue gore go phimolwe leina la Iseraele fa tlase ga legodimo, mme a ba namolela ka Jerobeame morwa Joase.
14:27
2 Dikg. 13:5

28Ditirafalo tse dingwe tsa ga Jerobeame le tsotlhe tse o neng a di dira le tsa bopelokgale jwa gagwe jaaka a tlhabana le jaaka a busetsa tse e neng e le tsa Juta kwa Damaseko le Hamathe go Iseraele kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Iseraele. 29Mme Jerobeame a robala le borraagwe, a fitlhwa kwa Samaria fa dikgosing tsa Iseraele, mme Sagaria morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

14:29
2 Dikg. 15:8

15

Asaria gongwe Usia, kgosi ya Juta

(2 Ditiraf. 26:1-23)

151Asaria morwa Amasia kgosi ya Juta o ne a simolola go busa ka ngwaga wa 27 wa puso ya ga Jerobeame kgosi ya Iseraele.

15:1
2 Dikg. 14:21
2E rile a nna kgosi, a bo a le dinyaga di le 16, a busa dinyaga di le 52 kwa Jerusalema. Leina la ga mmaagwe e ne e le Jegolea wa Jerusalema. 3A dira tse di siameng mo matlhong a Morena fela jaaka go dirile Amasia rraagwe. 4Fela dithota tsa tlhabelo tsa se ka tsa tlosiwa; batho ba nna ba dira ditlhabelo le go tshuba maswalo mo dithoteng tsa tlhabelo.
15:4
2 Dikg. 14:3,4
5Mme Morena a betsa kgosi, mme ya bolawa ke lepero go fitlha letsatsing la loso lwa yona, ya nna mo ntlong e e kwa thoko. Mme Jothame morwa kgosi o ne a e tshwarelela, a okamela ntlo ya bogosi a busa batho ba lefatshe.
15:5
Lef. 13:46

6Ditirafalo tse dingwe tsa ga Asaria le tsotlhe tse o neng a di dira kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Juta. 7Mme Asaria a robala le borraagwe, mme ba mo fitlha fa go borraagwe mo motseng wa ga Dafita, mme Jothame morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

Kgosi Sagaria wa Iseraele

8Sagaria morwa Jerobeame o ne a simolola go busa Iseraele ka ngwaga wa 38 wa puso ya ga Asaria kgosi ya Juta; a busa dikgwedi di le thataro kwa Samaria.

15:8
2 Dikg. 14:29
9A dira tse di bosula mo matlhong a Morena jaaka go dirile borraagwe; a se ka a tlogela maleo a ga Jerobeame morwa Nebate yo o neng a leofisa Baiseraele.
15:9
1 Dikg. 12:26-33
10Mme Sadume morwa Jabese a mo tsosetsa moferefere, a mo itaya fa pele ga morafe, a mmolaya, a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.
15:10
Amose 7:9

11Ditirafalo tse dingwe tsa ga Sagaria, kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Iseraele.

12Ke lone lefoko la Morena le o kileng a le bua le Jehu a re: “Bomorwao ba tla nna mo sedulong sa bogosi sa Iseraele go ya losikeng lwa bone.” Ga nna jalo.

15:12
2 Dikg. 10:30

Kgosi Sadume wa Iseraele

13Sadume morwa Jabese o ne a simolola go busa ka ngwaga wa 39 wa puso ya ga Usia kgosi ya Juta, a busa sebakanyana sa kgwedi fela kwa Samaria.

14Ke fa Menaheme morwa Gadi a bolola kwa Thiresa, a fitlha kwa Samaria, a fenya Sadume morwa Jabese kwa Samaria, a mmolaya, a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

15:14
1 Dikg. 16:17
15Ditirafalo tse dingwe tsa ga Sadume le moferefere o a neng a o tsosa kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Iseraele. 16Ka metlha eo Menaheme a bolaya motse wa Thifesa le botlhe ba ba neng ba le mo go ona le dinaga tsa ona go tloga kwa Thiresa, ka ba se ka ba mmulela. A o bolaya, a ba a gagola ba baimana botlhe ba ona dimpa.

Kgosi Menaheme wa Iseraele

17Menaheme morwa Gadi o ne a simolola go busa Iseraele ka ngwaga wa 39 wa puso ya ga Asaria kgosi ya Juta; a busa dinyaga di le some kwa Samaria. 18A dira tse di bosula mo matlhong a Morena ka malatsi otlhe a gagwe, a se ka a tlogela maleo a ga Jerobeame morwa Nebate yo o neng a leofisa Baiseraele. 19Ka malatsi a gagwe ga tlhaga Phule kgosi ya Asiria, a tlhasela lefatshe. Ke fa Menaheme a naya Phule ditalente di le sekete tsa selefera gore mabogo a gagwe a nne nae go tlhomamisa bogosi mo seatleng sa gagwe. 20Mme Menaheme a kgethisa Baiseraele madi ao, e bong bahumi botlhe gore monna a le mongwe a nee kgosi ya Asiria dišekele di le 50 tsa selefera. Ke fa kgosi ya Asiria e boa, ya se ka ya nna mo lefatsheng la Baiseraele.

15:20
2 Dikg. 23:35

21Ditirafalo tse dingwe tsa ga Menaheme le tsotlhe tse o neng a di dira kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Iseraele. 22Mme Menaheme a robala le borraagwe, mme Phekaya morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

Kgosi Phekaya wa Iseraele

23Phekaya morwa Menaheme o ne a simolola go busa Iseraele ka ngwaga wa 50 wa puso ya ga Asaria kgosi ya Juta; a busa dinyaga di le pedi kwa Samaria. 24A dira tse di bosula mo matlhong a Morena; a se ka a tlogela maleo a ga Jerobeame morwa Nebate yo o neng a leofisa Baiseraele. 25Mme Pheka morwa Remalea mothusi wa gagwe wa motlhabani a mo tsosetsa moferefere, a mo fenya kwa Samaria mo kagong ya phemelo ya ntlo ya kgosi mmogo le Arekobe le Arie – Pheka ene a na le banna ba le 50 ba Gileate – a mmolaya, a nna kgosi mo boemong jwa gagwe. 26Ditirafalo tse dingwe tsa ga Phekaya le tsotlhe tse o neng a di dira kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Iseraele.

Kgosi Pheka wa Iseraele

27Pheka morwa Remalea o ne a simolola go busa Iseraele ka ngwaga wa 52 wa puso ya ga Asaria kgosi ya Juta; a busa dinyaga di le 20 kwa Samaria. 28A dira tse di bosula mo matlhong a Morena; a se ka a tlogela maleo a ga Jerobeame morwa Nebate yo o neng a leofisa Baiseraele.

29Ka sebaka sa ga Pheka kgosi ya Iseraele ga tla Thigelathe-Philesere kgosi ya Asiria, a thopa Iyone le Abele-Bethe-Maaga le Janoa le Keteše le Hasore le Gileate le Galelea, e bong naga yotlhe ya Nafetale, a isa batho ba teng mo botshwarong kwa Asiria.

15:29
1 Ditiraf. 5:26

30Mme Hosea morwa Ela a tsosetsa Pheka morwa Remalea moferefere, a mo fenya a mmolaya, a nna kgosi mo boemong jwa gagwe ka ngwaga wa 20 wa puso ya ga Jothame morwa Usia.

15:30
2 Dikg. 17:1
31Ditirafalo tse dingwe tsa ga Pheka le tsotlhe tse o neng a di dira kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Iseraele.

Kgosi Jothame wa Juta

(2 Ditiraf. 27:1-9)

32Jothame morwa Usia kgosi ya Juta o ne a simolola go busa ka ngwaga wa bobedi wa puso ya ga Pheka morwa Remalea kgosi ya Iseraele. 33Ya re a simolola go busa, a bo a le dinyaga di le 25; a busa dinyaga di le 16 kwa Jerusalema. Leina la ga mmaagwe e ne e le Jeruša morwadia Satoke. 34A dira tse di siameng mo matlhong a Morena, a dira fela jaaka go dirile Usia rraagwe.

15:34
2 Dikg. 15:3,4
35Fela dithota tsa tlhabelo tsa se ka tsa tlosiwa; batho ba nna ba dira ditlhabelo le go tshuba maswalo mo dithoteng tsa tlhabelo. Ke ene yo o neng a aga kgoro ya Ntlo ya Morena e e bidiwang: E e kwa godimo.

36Ditirafalo tse dingwe tsa ga Jothame le tsotlhe tse o neng a di dira kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Juta. 37Ka metlha eo Morena a simolola go laela Resine kgosi ya Siria le Pheka morwa Remalea kgosi ya Iseraele gore ba tlhasele Juta.

15:37
2 Dikg. 16:5
38Mme Jothame a robala le borraagwe, a ba a fitlhwa fa go borraagwe mo motseng wa ga Dafita rraagwe, mme Ahase morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.