Setswana 1970/1987 (TSW70)
8

Ka ga dikatso tse di tla thusang phuthego ya kwa Jerusalema

81Ba ga etsho, re lo itsise bopelotlhomogi jwa Modimo jo bo neilweng diphuthego tsa kwa Maketonia,

8:1
Baroma 15:26
2gore mo teng ga diteko tse dintsi tsa tlalelo, letlotlo la boitumelo jwa bone le khumanego e e makete ya bone di dirile gore go tsalege lorato lo logolo lwa go aba; 3gonne ke supa gore ba ne ba le pelotshweu ka fa ba ka kgonang ka teng, ee, le go feta thata ya bone; 4ba re rapela ka go re emelela thata gore ba letlelelwe go tsenya seatla mo tirelong ya go thusa baitshepi.
8:4
2 Bakor. 9:1
Dit. 11:29
5Mme ba dira, e seng fela ka fa re neng re solofetse ka teng, mme ba ineela Morena pele, ba be ba ineela le rona ka go rata ga Modimo, 6mo re bileng ra kgothatsa Tito gore a fetse le tiro eo ya lorato mo go lona jaaka a simolotse pele. 7A e re jaaka lo humile gotlhe, e bong mo tumelong le mo lefokong le mo kitsong le mo botlhageng jotlhe le mo loratong lo lo tswang mo go rona, lwa tsalega mo go lona, lo tlhokomele gore lo hume le mo tirong eo ya lorato.
8:7
1 Bakor. 1:5
16:1,2

8Ga ke bue jalo go laola, mme e le go leka nnete ya lorato jwa lona ka botlhaga jwa ba bangwe; 9gonne lo itse bopelotlhomogi jwa Morena wa rona Jesu gore le fa a ne a humile, o ne a humanega ka ntlha ya lona gore lo hume ka khumanego ya gagwe.

8:9
Math. 8:20

10Ke ntsha mogopolo wa me ka ga tiro eo, gonne e tla lo thusa, lona ba lo simolotseng ngogola, e seng go dira fela, mme le gona e le go dira ka bopelotshweu. 11Mme jaanong fetsang le go dira, gore lo fetse ka fa lo tshotseng ka teng, ka fa maikaelelo a lorato a ntseng ka teng. 12Gonne fa go rata go le teng, go natefa, fa motho a ntsha ka fa a tshotseng ka teng, e seng ka fa a sa tsholang ka teng.

8:12
Diane 3:28
Mar. 12:43

13Kana ga se gore ba bangwe ba imololwe, mme lona lo imelwe, mme e le gore go lekalekane: 14A mo nakong eno letlotlo la lona le direle go tlhoka ga bone gore le letlotlo la bone le direle go tlhoka ga lona, gore go lekalekane,

8:14
2 Bakor. 9:12
15jaaka go kwadilwe ga twe: “Yo o phuthileng tse dintsi a se ka a nna le letlotlo, mme yo o phuthileng go le gonnye a se ka a tlhoka.”
8:15
Ekes. 16:18

16A Modimo o lebogwe o o lo tsoseditseng botlhaga joo mo pelong ya ga Tito; 17gonne le fa a amogetse kaelo, o ile kwa go lona ka boene, ka a le tlhaga thata. 18E bile re romile mokaulengwe nae, yo pako ya gagwe e tumileng mo diphuthegong tsotlhe ka go rera Efangele. 19Ga se gona fela, e bile o tlhaotswe ke diphuthego go tsamaya le rona ka ntlha ya dineo tsa lorato tse re yang go di fitlhisa go galaletsa Morena ka esi le go supa go rata ga rona;

8:19
Bagal. 2:10
20re tle re thiboge gore go se nne ope yo o re senyang leina ka ntlha ya letlotlo la dineo tse di phuthwang ka taelo ya rona; 21gonne re tlhokomela tse di sa belaetseng, e seng fa pele ga Modimo fela, mme le fa pele ga batho.

22Mme gape re romile mokaulengwe yo mongwe wa rona nabo, yo re mo fitlhetseng gantsi a le tlhaga mo dilong tse dintsi, mme jaanong o tlhaga bogolo ka go lo ikanya gagolo. 23Fa e le Tito, ke mokaulengwe wa me le mothusi wa me mo go lona; fa e le bakaulengwe ba rona, ke barongwi ba diphuthego le kgalaletso ya ga Keresete.

8:23
2 Bakor. 7:13
12:18
Baroma 16:7
24Ba bontsheng he nnete ya lorato lwa lona le ya go lo boka ga rona fa pele ga diphuthego.
8:24
2 Bakor. 7:14