Setswana 1970/1987 (TSW70)
7

71Baratwi ba me, e re ka jaanong re na le ditsholofetso tseo, a re iphepafatseng mo masweng otlhe a nama le a mowa, le go tlatsa boitshepiso ka poifo-Modimo.

7:1
Jer. 31:9
32:38

Moapostolo o itumelela boikwatlhao jwa Bakorinthe

2Re feng manno mo dipelong tsa lona; ga re a siamololela ope, ga re a senyetsa ope, ga re a ja sa ga ope.

7:2
2 Bakor. 12:17
Dit. 20:33
3Ga ke bue jalo go sekisa; gonne ke setse ke boletse gore lo mo dipelong tsa rona, gore re swe mmogo, re be re phele mmogo.
7:3
2 Bakor. 6:11-13

4Ke lo phuthologetse pelo thata, ke na le tlotlego e kgolo ka ntlha ya lona, ke tletse kgomotso, ke na le letlotlo la boitumelo mo tlalelong yotlhe ya rona; 5gonne e rile re sena go fitlha kwa Maketonia, mebele ya rona ya tlhoka boikhutso, ra tlalelwa mo go tsotlhe, ka kwa ntle go le dintwa, mo teng go le dipoifo.

7:5
Dit. 20:1,3
6Mme Modimo o o gomotsang ba ba bogisegang o re gomoditse ka go tla ga Tito;
7:6
2 Bakor. 1:3,4
2:13
7e seng ka go tla ga gagwe fela, mme e bile e le ka kgomotso e ene o gomoditsweng ka ntlha ya lona ka yona, fa a re bolelela tlhologelelo ya lona le selelo sa lona le ka fa lo ntlhoafaletseng ka teng, mo ke bileng ka itumela gagolo.

8Gonne le fa ke lo hutsafaditse ka lokwalo, ga ke inyatse; le fa ke ne ka inyatsa, ka ke bonye gore lokwalo lole lo lo hutsafaditse, le fa e le ka nakonyana fela,

7:8
2 Bakor. 2:4
9jaanong ke a itumela, e seng ka lo ne lo hutsafaditswe, mme e le ka lo ne lo hutsafaditswe mo go isang boikwatlhaong; gonne lo ne lo hutsafaditswe ka fa thatong ya Modimo gore lo se ka lwa senyediwa mo go sepe ke rona. 10Gonne khutsafalo e e batlwang ke Modimo e dira tlhabologo e e sa swabiseng e e isang phologong, mme khutsafalo ya lefatshe yona e isa losong.
7:10
Math. 27:3-5
11Gonne bonang, selo seo, e bong go hutsafadiwa ka fa thatong ya Modimo go tsositse botlhaga jo bogolo jang ne mo go lona! Ee, le boikarabelo le kgakalo le poifo le tlhologelelo le tlhoafalo le petso ya yo o molato, lo itshupile mo go tsotlhe gore lo phepa mo selong seo.

12Jaanong le fa ke lo kwaletse, e ne e se ka ntlha ya yo o kgopisitseng, le fa e le ka ntlha ya yo o kgopisitsweng, mme e ne e le gore botlhaga jwa lona ka ntlha ya rona bo bonatsege mo go lona fa pele ga Modimo. 13Re ne ra gomotsega ka ntlha ya moo.

Mme kgomotsego ya rona ya okediwa ka go itumelela boitumelo jwa ga Tito mo go feteletseng; ka gonne mowa wa gagwe o lapolositswe ke lona lotlhe. 14Fa nkile ka lo boka fa pele ga gagwe, ga ke a ka ka tlhajwa ke ditlhong; mme poko ya rona fa pele ga Tito ya bonala e le boammaaruri, jaaka re buile dilo tsotlhe mo go lona ka boammaaruri. 15Pelo ya gagwe e lo rata bogolo bogolo, ka a gakologelwa kutlo ya lona lotlhe, jaaka lo ne lwa mo tshola ka poifo le thoromo.

7:15
2 Bakor. 2:9
16Ke a itumela, ka ke ka lo ikanya mo dilong tsotlhe.