Setswana 1970/1987 (TSW70)
6

Moapostolo ke sekao mo tirelong-Modimo

61Le rona, ba re leng badira-mmogo, re lo kaela gore lo se tsholele bopelotlhomogi jwa Modimo lefela;

6:1
2 Bakor. 1:24
5:20
2gonne o a re:

“Ke go utlwile ka nako

ya go ka amogelwa,

ke go thusitse ka letsatsi

la pholoso.”

Bonang he, jaanong ke nako ya go ka amogelwa sentle; bonang, jaanong ke letsatsi la pholoso!
6:2
Jes. 49:8
Luka 4:19,21

3Ga re kgopise ope mo go sepe, gore tirelo ya rona e se ka ya kgalwa, 4mme re itshupa mo dilong tsotlhe gore re badiredi ba Modimo, ka boitshoko jo bogolo mo dipogisong le mo ditlalelong le mo dipitlaganong

6:4
2 Bakor. 4:2
5le mo dipetsong le mo dikgolegong le mo dikhuduegong, ka matsapa le ka tlhobaelo le ka tlala
6:5
2 Bakor. 11:23-27
6le ka boitsheko le ka kitso le ka bopelotelele le ka tsalano le ka Mowa o o Boitshepo le ka lorato lwa go sa itimokanyeng
6:6
1 Tim. 4:12
7le ka lefoko la boammaaruri le ka thata ya Modimo le ka marumo a tshiamo ka fa letsogong le le jang le la molema;
6:7
1 Bakor. 2:4
8ka go tlotlwa le ka go tlotlololwa, ka go bolelwa ka bosula le ka molemo; jaaka batimetsi, etswe re le ba nnete; 9jaaka ba ba sa itsiweng, etswe re itsiwe; jaaka ba ba swang, mme bonang, re a tshela; jaaka ba ba itewang, mme re sa bolawe;
6:9
2 Bakor. 4:10,11
Pes. 118:18
10jaaka ba ba hutsafetseng, etswe re itumetse ka gale; jaaka bahumanegi, etswe re humisa ba bantsi; jaaka ba ba se nang sepe, etswe re na le dilo tsotlhe.
6:10
Bafil. 4:12,13

Kaelo ya gore ba kgaogane le ditiro tsa seheitane

11Melomo ya rona e lo bulegetse, lona Bakorinthe, dipelo tsa rona di phuthologile. 12Ga lo tlhoke manno mo go rona, mme lo tlhoka manno mo dipelong tsa lona. 13Ke bua le lona jaaka ke bua le bana ka re: Le nna ntireleng jaaka ke lo diretse; phuthologang dipelo le lona!

6:13
1 Bakor. 4:14

14Lo se ka lwa goga ka joko e le nngwe le ba ba sa dumeleng; gonne tshiamo e ka utlwana jang le tshiamololo? Lesedi le ka kopana jang le lefifi?

6:14
Baef. 5:11
15Mme Keresete a ka utlwana jang le Beliale? Kampo modumedi a ka tlhakanela eng le yo o sa dumeleng? 16Gongwe Tempele ya Modimo e ka agisanya jang le medimo e sele? Kana ke rona Tempele ya Modimo o o tshelang; jaaka Modimo o buile wa re:

“Ke tla nna mo go bone,

ke tsamaya mo gare ga bone;

ke tla nna Modimo wa bone,

mme bone ba nna morafe wa me.”

6:16
1 Bakor. 3:16
Lef. 26:12

17Ka moo:

“Tswayang mo gare ga bone,

lo lomologane nabo,

go bua Morena;

lo se ka lwa ama

se se itshekologileng,

mme ke tla lo tshola.”

6:17
Jes. 52:11
Tshen. 18:4

18Gape: “Ke tla nna Rraeno,

mme lo nne bomorwaake

le bomorwadiake,

go bua Morena wa thata yotlhe.”