Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

Paulo le bathusi ba gagwe ba dira ka bopelokgale le ka lesedi la Modimo

41Ke ka ntlha ya moo re sa lapeng, ka re na le tirelo eo ka fa kutlwelong-botlhoko e re e diretsweng,

4:1
2 Bakor. 3:6
1 Bakor. 7:25
2mme re baketse tse di fitlhegileng tsa ditlhong, ka re sa tsamae mo boferefereng, le e seng go sokamisa Lefoko la Modimo; mme ka go bonatsa boammaaruri re ntse re itshupetsa digakolodi tsotlhe tsa batho fa pele ga Modimo.
4:2
2 Bakor. 2:17
1 Bathes. 2:5
3Mme le fa Efangele ya rona e ka ne e siregile, e tla bo e siregile fela mo go ba ba latlhegang,
4:3
1 Bakor. 1:18
4e bong bone ba ba sa dumeleng, ba modimo wa lefatshe leno o foufaditseng maikutlo a bone, gore lesedi la Efangele ya kgalalelo ya ga Keresete, yo e leng setshwano sa Modimo, le se ka la ba bonegela.
4:4
Baheb. 1:3
5Gonne ga re rere ka ga rona, re rera Keresete Jesu gore ke ene Morena, le gore rona re batlhanka ba lona ka ntlha ya ga Jesu;
4:5
2 Bakor. 1:24
6gonne Modimo o o rileng: “A lesedi le phatsime mo lefifing!” ke ona o o sedifaditseng dipelo tsa rona, e le go bonesiwa go ka lemoga kgalalelo ya Modimo mo sefatlhegong sa ga Jesu Keresete.
4:6
Gen. 1:3
2 Bakor. 3:18

Re dira ka bokoa le dipogiso. Tsholofelo ya boapostolo le kgalalelo ya jona

7Mme khumo eo re e tshotse ka dinkgwana tsa letsopa, gore thata e kgolo bogolo e nne ya Modimo, e seng e e tswang mo go rona.

4:7
2 Bakor. 5:1
8Re gatelelwa ntlheng tsotlhe, mme ga re felelwe; re a tlalediwa, mme ga re tlhoboge;
4:8
2 Bakor. 1:8
7:5
9re a bogisiwa, mme ga re latlhwe; re a digwa, mme ga re nyelele; 10re tsamaya re ntse re apere go swa ga Jesu mo mebeleng gore le go tshela ga Jesu go bonale mo mebeleng ya rona;
4:10
1 Bakor. 15:31
11gonne rona ba re tshelang re ntse re neelwa mo losong ka ntlha ya ga Jesu gore le go tshela ga Jesu go bonale mo nameng ya rona e e swang.
4:11
Baroma 8:36
12Jalo he, loso lo dira mo go rona, mme botshelo bo dira mo go lona.

13Mme jaanong, ka re na le mowa ona oo wa tumelo, jaaka go kwadilwe ga twe: “Ke dumetse, ke ka moo ke buileng,” le rona re a dumela; ka moo re bile re a bua,

4:13
Pes. 116:10
14ka re itse gore ona o o tsositseng Morena Jesu, le rona o tla re tsosa le Jesu le go re emisa fa pele ga ona le lona.
4:14
1 Bakor. 6:14
15Gonne dilo tsotlhe tse, di dirafala ka ntlha ya lona, gore bopelotlhomogi jo bo totileng ka ba bantsi ba ba pholosiwang bo godise tebogo go galaletsa Modimo.
4:15
2 Bakor. 1:3-6

16Ke ka moo re sa nyemeng moko. Mme le fa bomotho jwa rona jwa ka kwa ntle bo fedisiwa, jo bo kwa teng jone bo ntšhwafadiwa ka letsatsi le letsatsi;

4:16
2 Bakor. 4:10
Baef. 3:16
17gonne tlalelo ya rona e e botlhofo ya nako e khutshwane e re direla letlotlo le le sa khutleng le le gaisang tsotlhe la kgalalelo,
4:17
Baroma 8:17,18
18ka re sa tlhokomele dilo tse di bonwang, mme re tlhokometse tse di sa bonweng; gonne dilo tse di bonwang di a feta, mme tse di sa bonweng tsona ke tsa bosakhutleng.
4:18
Baheb. 11:1