Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

Kgalalelo ya Kgolagano e ntšhwa le ya boapostolo

31A re simolola gape go itshupela? Kampo a le rona re batla dikwalo tse di re begang mo go lona jaaka ba bangwe, gongwe tse lona lo re begang ka tsona?

3:1
2 Bakor. 5:12
2Ke lona lokwalo lwa rona lo lo kwadilweng mo dipelong tsa rona, lo lo itsiweng, lo lo buisiwang ke batho botlhe;
3:2
1 Bakor. 9:2
3ka lo ntse lo bonala gore lo lokwalo lwa ga Keresete lo lo dirilweng ke rona, lwa kwalwa, e seng ka enke, mme e le ka Mowa wa Modimo o o tshelang, e seng mo matlapeng a maboti, mme e le mo matlapeng a nama a dipelo.
3:3
Ekes. 24:12

4Mme re na le boikanyo jo bo ntseng jalo go Modimo ka Keresete. 5Ga se gore rona ka rosi re nonofile go ka akanya sengwe ka borona, mme nonofo ya rona e tswa mo Modimong

3:5
2 Bakor. 2:16
6o o re nonofisitseng go nna badiredi ba kgolagano e ntšhwa, e seng ba tlhaka ya Lokwalo, mme e le ba Mowa; gonne tlhaka e a bolaya, mme Mowa o a phedisa.
3:6
Jer. 31:31
1 Bakor. 11:25
Baroma 7:6
Joh. 6:63

7Mme fa tirelo ya loso e e kwadilweng ka ditlhaka mo matlapeng e ne e tlala kgalalelo, mo Baiseraele ba neng ba palelwa ke go tlhoma matlho mo sefatlhegong sa ga Moše ka ntlha ya kgalalelo ya sefatlhego sa gagwe, etswe e le e e tla nyelelang,

3:7
Ekes. 34:30
8kana tirelo ya Mowa yone e tla nna le kgalalelo e kgolo bogolo jang ne!
3:8
Bagal. 3:2,5
9Gonne fa tirelo ya katlholo e na le kgalalelo, tirelo ya tshiamo yona e tla bo e tletse kgalalelo bogolo bogolo;
3:9
Doit. 27:26
Baroma 1:17
3:21
10gonne golo fa3:10 Go tewa Kgolagano e kgologolo. se se galaleditsweng ga se tlhole se galalediwa ka ntlha ya kgalalelo e e feteletseng.3:10 Go tewa Kgolagano e ntšhwa. 11Gonne fa sona se se nyelelang se ne se na le kgalalelo, se se nnelang ruri se tla nna le kgalalelo e kgolo bogolo.

12E re ka jaanong re na le tsholofelo e e ntseng jalo, re dirisa bopelokgale jo bogolo, 13mme ga re etse Moše yo o neng a bipa sefatlhego sa gagwe ka lesire gore Baiseraele ba se ka ba bona bokhutlo jwa se se nyelelang.

3:13
Ekes. 34:33,35
14Mme maitlhômô a bone a thatafaditswe; gonne go fitlha letsatsing la kajeno lone lesire leo le ntse le le mo puisong ya kgolagano e kgologolo, le sa tlosiwe; gonne e tlosiwa ka Keresete fela.
3:14
Baroma 11:25
15Mme go fitlha letsatsing la kajeno, e a re fa Lokwalo lwa ga Moše lo buisiwa, lesire le nne mo dipelong tsa bone; 16mme fa ba ka boela go Morena, lesire le tla tlosiwa.
3:16
Baroma 11:23,26
17Morena ke ene Mowa, mme kwa Mowa wa Morena o leng teng, gona go kgololesego. 18Mme rona rotlhe, e re ka re bonatsa kgalalelo ya Morena jaaka seiponi ka difatlhego tse di sirolotsweng, re fetolelwa tshwanong eo go tswa kgalalelong nngwe go ya kgalalelong e nngwe, jaaka go dirwa ke Morena yo e leng Mowa.