Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

21Mme ke ne ke ikaeletse mo pelong gore ga nke ke tla koo go lona gape ka khutsafalo.

2:1
1 Bakor. 4:21
2 Bakor. 12:21
2Gonne fa nna ke lo hutsafatsa, ke mang yo o ka nthabisang, fa e se ene yo o hutsafaditsweng ke nna? 3Kana ke lo kwaletse jalo gore fa ke tla, ke se ka ka hutsafadiwa ke bone ba ke tshwanetseng go ba thabela; gonne ke lo ikanya lotlhe gore boitumelo jwa me ke jwa lona lotlhe. 4Gonne ke lo kwaletse ka dikeledi tse dintsi, ke le mo pitlaganong e kgolo le mo tlalelong ya pelo, e se gore lo tle lo hutsafadiwe, mme e le gore lo lemoge lorato lo ke lo ratang gagolo bogolo ka lone.

Paulo o kaela Bakorinthe gore ba itshwarele moleofi yo o kgopisitseng le go mo tshola ka lorato

5Mme fa mongwe a tsositse bohutsana, ga a hutsafatsa nna fela, o hutsafaditse lona, le fa e se lotlhe, gore ke se oketse. 6Mo go yo o ntseng jalo, petso e e tswang mo bontsing e lekanye, 7mo jaanong lo tshwanetseng go itshwarela yoo le go mo gomotsa bogolo, e se re gongwe a mediwe ke bohutsana jo bogolo thata. 8Ke ka moo ke lo kaelang gore lo mo direle ka lorato; 9gonne ke kwadisitswe ke gona gore ke tle ke lemoge boitshupo jwa lona gore a lo na le kutlo mo go tsotlhe.

2:9
2 Bakor. 7:15
10Mme yo lo mo itshwarelang sengwe, le nna ke a mo itshwarela; gonne le nna, fa ke ne ke na le sengwe go se itshwarela, ke se itshwaretse ka ntlha ya lona fa pele ga sefatlhego sa ga Keresete,
2:10
Luka 10:16
11gore re se tsiediwe ke Satane; gonne maano a gagwe ga a re fitlhegela.
2:11
Luka 22:31

Paulo o itumelela phenyo ya Efangele

12E rile ke sena go fitlha kwa Teroase go rera Efangele ya ga Keresete mme ke buletswe mojako teng mo Moreneng,

2:12
Dit. 14:27
1 Bakor. 16:9
13ka tlhoka boikhutso mo moweng wa me, ka ke sa fitlhela Tito mokaulengwe teng; mme ya re ke sena go laelana nabo, ka ya kwa Maketonia.
2:13
Dit. 20:1

14A Modimo o lebogwe o o re nayang phenyo mo go Keresete ka gale, o o utlwatsang lonko lwa go mo itse ka rona mo mafelong otlhe; 15gonne re lonko lo lo monate lwa ga Keresete fa pele ga Modimo, mo go bone ba ba phologang le mo go ba ba latlhegang:

2:15
1 Bakor. 1:18
16mo go bangwe ke lonko lwa loso go isa losong, mme mo go ba bangwe ke lonko lwa botshelo go isa botshelong. Mme kana ke mang yo o nonofetseng dilo tse?
2:16
Luka 2:34
2 Bakor. 3:5,6
17Gonne ga re etse ba bantsi ba ba bapalang ka Lefoko la Modimo, mme re bua fa pele ga Modimo mo go Keresete ka bopelophepa, jaaka go tswa mo Modimong.
2:17
2 Bakor. 1:12