Setswana 1970/1987 (TSW70)
36

Kgosi Joahase wa Juta

(2 Dikg. 23:30-35)

361Foo batho ba kwa nageng ba tsaya Joahase morwa Josia ba mo dira kgosi mo boemong jwa ga rraagwe kwa Jerusalema. 2Joahase o ne a le dinyaga di le 23, fa a nna kgosi; a busa dikgwedi di le tharo fela kwa Jerusalema. 3Gonne kgosi ya Egepeto e ne ya mo ntsha mo bogosing kwa Jerusalema, ya lefisa lefatshe ditalente di le 100 tsa selefera le talente e le nngwe ya gouta. 4Kgosi ya Egepeto ya ba ya dira Eliakime, monnawe Joahase, kgosi ya Juta le Jerusalema, ya fetola leina la gagwe, ya mmitsa Joyakime. Mme Joahase mogolowe Nego a mo tsaya a mo isa kwa Egepeto.

Kgosi Joyakime wa Juta

(2 Dikg. 23:36; 24:7)

5Joyakime o ne a le dinyaga di le 25, fa a nna kgosi; a busa dinyaga di le 11 kwa Jerusalema. A dira tse di bosula mo matlhong a Morena, Modimo wa gagwe. 6Nebukatenesare kgosi ya Babele a mmololela, a mo golega ka dikeetane go mo isa kwa Babele.

36:6
Jer. 22:18
7Nebukatenesare a tsaya tse dingwe tsa dilwana tsa Ntlo ya Morena, a di isa kwa Babele, a di tsenya mo tempeleng ya gagwe kwa Babele.
36:7
Esera 1:7
8Ditirafalo tse dingwe tsa ga Joyakime le tsa makgapha tse o neng a di dira le tse di neng di fitlhelwa mo go ene kana di kwadilwe mo lokwalong lwa dikgosi tsa Iseraele le Juta, mme Joyagine morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

Kgosi Joyagine wa Juta

(2 Dikg. 24:8-17)

9Joyagine o ne a le dinyaga di le 18, fa a nna kgosi; a busa dikgwedi di le tharo le malatsi a le some fela kwa Jerusalema. A dira tse di bosula mo matlhong a Morena. 10Ka tshokologo ya ngwaga kgosi Nebukatenesare a roma batho, ba mo isa kwa Babele le dilo tse di tlhokegang tsa Ntlo ya Morena; a dira Setekia rrangwanaagwe kgosi ya Juta le Jerusalema.

36:10
Jer. 22:24-30

Kgosi Setekia wa Juta

(2 Dikg. 24:18-20; Jer. 52:1-3a)

11E rile Setekia a simolola go busa, a bo a le dinyaga di le 21; a busa dinyaga di le 11 kwa Jerusalema.

36:11
Jer. 52:1-27
12A dira tse di bosula mo matlhong a Morena, Modimo wa gagwe; a se ka a ikokobetsa fa pele ga moporofeti Jeremia yo o neng a bua ka taelo ya Morena.
36:12
Jer. 37
38

Go wa ga Jerusalema

(2 Dikg. 25:1-21; Jer. 52:3b-11)

13Le gona a tsogela kgosi Nebukatenesare yo o neng a mo ikanisitse ka Modimo; a gagamatsa thamo ya gagwe, a thatafatsa pelo ya gagwe, mo a bileng a se ka a boela Moreneng, Modimo wa Iseraele. 14Le dikgosana tsotlhe tsa Juta le baperesiti le batho ba morafe ba dira tsa boikanyologo jo bogolo tse di tshwanang le makgapha otlhe a baheitane, ba itshekolola Ntlo ya Morena e o neng a e itshepisitse kwa Jerusalema.

36:14
Doit. 18:9
15Le gale Morena, Modimo wa borraabo, a nna a ba romela dikaelo ka tlhoafalo ka barongwi ba gagwe; gonne o ne a rekegela morafe wa gagwe le boago jwa gagwe. 16Mme ba nna ba sotla barongwi ba Modimo, ba nyatsa mafoko a ona, ba kgoba baporofeti ba ona ga tsamaya bogale jwa Morena jwa tsogela morafe wa gagwe go fitlha mo go se nang kalafo.
36:16
Luka 20:10-12
Dit. 7:52

17Ke fa a ba bololetsa kgosi ya Bakalatea, ya bolaya makau a bone ka tšhaka mo Ntlong e e Boitshepo ya bone; ya se ka ya rekegela makau le makgarebe le banna bagolo le batsofe; a ba neela botlhe mo diatleng tsa yona. 18Dilo tsotlhe tsa Ntlo ya Modimo tse dikgolo le tse dinnye le dikhumo tsa Ntlo ya Morena le dikhumo tsa kgosi le tsa dikgosana tsa yona tsotlhe ya di isa kwa Babele. 19Ba fisa Ntlo ya Modimo, ba thuba lobota lwa Jerusalema, ba fisa matlo otlhe a borena a teng, mo go bileng ga senyega dilo tsotlhe tse di tlhokegang tsa teng. 20Mme ba ba falotseng mo tšhakeng ya ba isa botshwarong kwa Babele, ba nna makgoba a yona le a bomorwaa-yona ga tsamaya puso ya nna ya Baperesia, 21e le go dirafatsa lefoko la Morena le o le buileng ka molomo wa ga Jeremia a re: “Ke go ya lefatshe le be le bone boSabata ba lone. Malatsi otlhe a le ntshitsweng sekaka ka ona, la ikhutsa go ya go tlatsa dinyaga di le 70.”

36:21
Lef. 26:34
Jer. 25:8-11

Korese o busetsa Bajuta kwa gae

(Esera 1:1-4)

22Mme ka ngwaga wa ntlha wa ga Korese kgosi ya Peresia – e le go dirafatsa lefoko la Morena le o le buileng ka molomo wa ga Jeremia – Morena a tsosa mowa wa ga Korese kgosi ya Peresia, ya ba ya tlhaba mokgosi mo pusong yotlhe ya yona le ka dikwalo ya re:

36:22
Jer. 29:10
Jes. 44:28

23“Korese kgosi ya Peresia o bua jaana a re: ‘Morena, Modimo wa legodimo, o nneile magosi otlhe a lefatshe; ke ene yo o ntaetseng gore ke mo agele Ntlo kwa Jerusalema mo Juta. Jaanong le fa e le mang mo go lona yo e leng wa morafe wa gagwe, a Morena, Modimo wa gagwe, a nne nae mme a a boele gona.’ ”