Setswana 1970/1987 (TSW70)
35

Go dirwa Moletlo wa Paseka

(2 Dikg. 23:21-23)

351Morago ga moo Josia a direla Morena Tlolaganyo kwa Jerusalema; ba tlhaba dikwana tsa Tlolaganyo ka kgwedi ya ntlha e le 14. 2A tlhoma baperesiti ditirong tsa bone, a ba tiisetsa tirelo ya Ntlo ya Morena. 3A laela Balefi ba ba itshepetseng Morena ba ba rutang Baiseraele botlhe a re: “Bayang Letlole le le boitshepo mo Ntlong e Salomo, morwa Dafita kgosi ya Iseraele, o e agileng. Ga lo ne lo tlhola lo le sikara mo magetleng, jaanong lo direle Morena, Modimo wa lona, le morafe wa gagwe wa Iseraele.

35:3
1 Dikg. 6:1
4Jaanong he, ipaakanyeng ka fa malapeng a lona, setlhopha le setlhopha, ka fa taelong ya ga Dafita, kgosi ya Iseraele, le ka fa taelong ya ga Salomo morwawe; 5lo eme mo Felong-ga-Boitshepo ka fa dikgorong tsa malapa a ba ga lona ba morafe, mme a kgoro nngwe le nngwe e nne le Balefi ba kgotla e le nngwe; 6lo tlhabe dikwana tsa Tlolaganyo, lo iitshepise, lo di baakanyetse ba ga lona, e le go dira ka fa taelong ya Morena e a e buileng ka Moše.”

7Mme Josia a ntshetsa batho ba morafe difutshane, e bong dikwana le dipotsane tsotlhe e le tsa Tlolaganyo tsa botlhe ba ba neng ba le teng, palo ya tsona e le 30 000 le dikgomo di le 3 000; tsa ntshiwa leruong la kgosi, e le tebogelo-Modimo.

35:7
2 Ditiraf. 30:24
8Le dikgosana tsa gagwe tsa ntshetsa batho le baperesiti le Balefi ka bogatsona. Ba bagolo mo Ntlong ya Modimo, e bong Hilekia le Sagaria le Jehiele, ba neela baperesiti difutshane tsa Tlolaganyo di le 2 600 le dikgomo di le 300. 9Mme Konanya le bomorwa-rraagwe ba babedi, e bong Semaya le Nethanele, le Hasabja le Jehiele le Josabate ba bagolo ba Balefi ba ntshetsa Balefi difutshane tsa Tlolaganyo di le 5 000 le dikgomo di le 500.

10Tirelo ya rulaganngwa jalo. Baperesiti ba eme mo felong ga bone le Balefi ba le ditlhopheng tsa bone ka fa taelong ya kgosi. 11Balefi ba tlhaba dikwana tsa Tlolaganyo, mme baperesiti ba kgatsha madi a ba a dibeleditseng mo diatleng tsa bona, Balefi ba ntse ba bua. 12Tsa setlhabelo sa phiso ba di baya go sele, e le go di neela dikgoro tsa malapa a batho ba morafe gore bone ba di tlisetse Morena jaaka go kwadilwe mo lokwalong lwa ga Moše. Ba dira jalo le ka dikgomo. 13Ba besa Tlolaganyo mo molelong ka fa molaong, mme dineo tse di boitshepo ba di apaya ka dipitsa le ka dipitsana le ka megopo, ba be ba di abela batho botlhe ba morafe ka pele. 14Morago ga moo ba ipaakanyetsa tsa bone le tsa baperesiti. Gonne baperesiti, bomorwa Arone, ba ne ba ntse ba tlisa ditlhabelo tsa phiso le mafura go ya bosigong; ka moo Balefi ba ipaakanyetsa tsa bone le tsa baperesiti bomorwa Arone. 15Le baopedi ba losika lwa ga Asafe ba ne ba le mo felong ga bone ka fa taelong ya ga Dafita le Asafe le Hemane le Jeduthune mmoni wa kgosi; le badisa ba kgoro ba ne ba le kwa kgorong nngwe le nngwe, ba sa ka ke ba tlogela tirelo ya bone, ka ba ga bone ba Balefi ba ba baakanyetsa.

35:15
1 Ditiraf. 25:1
26:1
16Tirelo yotlhe ya Morena e ne e rulagantswe sentle ka letsatsi leo gore go dirwe Tlolaganyo le ditlhabelo tsa phiso mo aletareng ya Morena ka fa taelong ya kgosi Josia. 17Baiseraele ba ba neng ba le teng ba dira Tlolaganyo ka sebaka seo le moletlo wa dinkgwe tse di sa bedisiwang malatsi a supa. 18Go tloga metlheng ya moporofeti Samuele go ne go ise go ke go dirwe Tlolaganyo e e ntseng jalo mo Baiseraeleng; le dikgosi tsotlhe tsa Iseraele di ise di ke di dire Tlolaganyo e e tshwanang le e e dirilweng ke Josia le baperesiti le Balefi le Bajuta botlhe le Baiseraele ba ba leng teng le baagi ba Jerusalema.
35:18
2 Ditiraf. 30:26
19Tlolaganyo e ya dirwa ka ngwaga wa 18 wa puso ya ga Josia.

Bokhutlo jwa puso ya ga Josia

(2 Dikg. 23:28-30)

20Morago ga tsotlhe tseo, fa Josia a sena go baakanya Tempele, ga bolola Nego kgosi ya Egepeto go tlhabana le motse wa Karekemiše o o fa nokeng ya Ferathe; mme Josia a bolola go mo kgatlhantsha. 21Ke fa Nego a roma barongwi kwa go ene a re: “Ke na le eng nao, kgosi ya Juta? Ga ke a tla kajeno go lwa nao, mme ke bololetse bogosi jo bongwe. Le gona Modimo o ntaetse gore ke itlhaganele. Se ganetse Modimo o o nang le nna, e se re gongwe wa go senya.” 22Mme Josia a se ka a mo tlogela, mme a ikgakisa go tlhabana nae; a se ka a utlwa mafoko a ga Nego a a tswang molomong wa Modimo, mme a fitlha go tlhabana kwa lebaleng la Megito.

23Ke fa bahudi ba hula kgosi Josia, mme kgosi e raya batlhanka ba yona e re: “Ntloseng, gonne ke khutlegile thata.” 24Batlhanka ba gagwe ba mo ntsha mo koloing ya ntwa, ba mo pega mo koloing ya bobedi ya gagwe, ba mo isa kwa Jerusalema; a swela teng, a fitlhwa mo mabitleng a borraagwe. Batho botlhe ba Juta le ba Jerusalema ba lelela Josia. 25Jeremia a tlhaba sefela sa selelo ka ga Josia. Le baopedi botlhe ba banna le ba basadi ba bolela ka ga Josia mo difeleng tsa bone tsa selelo go fitlha letsatsing leno, ya nna tsa tlwaelo e e tlhomameng mo Baiseraeleng; kana di kwadilwe mo Difeleng tsa Selelo.

35:25
Jer. 22:10,11

26Ditirafalo tse dingwe tsa ga Josia le ditiro tsa gagwe tsa tumelo-Modimong tse di utlwanang le se se kwadilweng mo molaong wa Morena 27le ditirafalo tsa gagwe tsa pele le tsa morago kana di kwadilwe mo lokwalong lwa dikgosi tsa Iseraele le Juta.

36

Kgosi Joahase wa Juta

(2 Dikg. 23:30-35)

361Foo batho ba kwa nageng ba tsaya Joahase morwa Josia ba mo dira kgosi mo boemong jwa ga rraagwe kwa Jerusalema. 2Joahase o ne a le dinyaga di le 23, fa a nna kgosi; a busa dikgwedi di le tharo fela kwa Jerusalema. 3Gonne kgosi ya Egepeto e ne ya mo ntsha mo bogosing kwa Jerusalema, ya lefisa lefatshe ditalente di le 100 tsa selefera le talente e le nngwe ya gouta. 4Kgosi ya Egepeto ya ba ya dira Eliakime, monnawe Joahase, kgosi ya Juta le Jerusalema, ya fetola leina la gagwe, ya mmitsa Joyakime. Mme Joahase mogolowe Nego a mo tsaya a mo isa kwa Egepeto.

Kgosi Joyakime wa Juta

(2 Dikg. 23:36; 24:7)

5Joyakime o ne a le dinyaga di le 25, fa a nna kgosi; a busa dinyaga di le 11 kwa Jerusalema. A dira tse di bosula mo matlhong a Morena, Modimo wa gagwe. 6Nebukatenesare kgosi ya Babele a mmololela, a mo golega ka dikeetane go mo isa kwa Babele.

36:6
Jer. 22:18
7Nebukatenesare a tsaya tse dingwe tsa dilwana tsa Ntlo ya Morena, a di isa kwa Babele, a di tsenya mo tempeleng ya gagwe kwa Babele.
36:7
Esera 1:7
8Ditirafalo tse dingwe tsa ga Joyakime le tsa makgapha tse o neng a di dira le tse di neng di fitlhelwa mo go ene kana di kwadilwe mo lokwalong lwa dikgosi tsa Iseraele le Juta, mme Joyagine morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

Kgosi Joyagine wa Juta

(2 Dikg. 24:8-17)

9Joyagine o ne a le dinyaga di le 18, fa a nna kgosi; a busa dikgwedi di le tharo le malatsi a le some fela kwa Jerusalema. A dira tse di bosula mo matlhong a Morena. 10Ka tshokologo ya ngwaga kgosi Nebukatenesare a roma batho, ba mo isa kwa Babele le dilo tse di tlhokegang tsa Ntlo ya Morena; a dira Setekia rrangwanaagwe kgosi ya Juta le Jerusalema.

36:10
Jer. 22:24-30

Kgosi Setekia wa Juta

(2 Dikg. 24:18-20; Jer. 52:1-3a)

11E rile Setekia a simolola go busa, a bo a le dinyaga di le 21; a busa dinyaga di le 11 kwa Jerusalema.

36:11
Jer. 52:1-27
12A dira tse di bosula mo matlhong a Morena, Modimo wa gagwe; a se ka a ikokobetsa fa pele ga moporofeti Jeremia yo o neng a bua ka taelo ya Morena.
36:12
Jer. 37
38

Go wa ga Jerusalema

(2 Dikg. 25:1-21; Jer. 52:3b-11)

13Le gona a tsogela kgosi Nebukatenesare yo o neng a mo ikanisitse ka Modimo; a gagamatsa thamo ya gagwe, a thatafatsa pelo ya gagwe, mo a bileng a se ka a boela Moreneng, Modimo wa Iseraele. 14Le dikgosana tsotlhe tsa Juta le baperesiti le batho ba morafe ba dira tsa boikanyologo jo bogolo tse di tshwanang le makgapha otlhe a baheitane, ba itshekolola Ntlo ya Morena e o neng a e itshepisitse kwa Jerusalema.

36:14
Doit. 18:9
15Le gale Morena, Modimo wa borraabo, a nna a ba romela dikaelo ka tlhoafalo ka barongwi ba gagwe; gonne o ne a rekegela morafe wa gagwe le boago jwa gagwe. 16Mme ba nna ba sotla barongwi ba Modimo, ba nyatsa mafoko a ona, ba kgoba baporofeti ba ona ga tsamaya bogale jwa Morena jwa tsogela morafe wa gagwe go fitlha mo go se nang kalafo.
36:16
Luka 20:10-12
Dit. 7:52

17Ke fa a ba bololetsa kgosi ya Bakalatea, ya bolaya makau a bone ka tšhaka mo Ntlong e e Boitshepo ya bone; ya se ka ya rekegela makau le makgarebe le banna bagolo le batsofe; a ba neela botlhe mo diatleng tsa yona. 18Dilo tsotlhe tsa Ntlo ya Modimo tse dikgolo le tse dinnye le dikhumo tsa Ntlo ya Morena le dikhumo tsa kgosi le tsa dikgosana tsa yona tsotlhe ya di isa kwa Babele. 19Ba fisa Ntlo ya Modimo, ba thuba lobota lwa Jerusalema, ba fisa matlo otlhe a borena a teng, mo go bileng ga senyega dilo tsotlhe tse di tlhokegang tsa teng. 20Mme ba ba falotseng mo tšhakeng ya ba isa botshwarong kwa Babele, ba nna makgoba a yona le a bomorwaa-yona ga tsamaya puso ya nna ya Baperesia, 21e le go dirafatsa lefoko la Morena le o le buileng ka molomo wa ga Jeremia a re: “Ke go ya lefatshe le be le bone boSabata ba lone. Malatsi otlhe a le ntshitsweng sekaka ka ona, la ikhutsa go ya go tlatsa dinyaga di le 70.”

36:21
Lef. 26:34
Jer. 25:8-11

Korese o busetsa Bajuta kwa gae

(Esera 1:1-4)

22Mme ka ngwaga wa ntlha wa ga Korese kgosi ya Peresia – e le go dirafatsa lefoko la Morena le o le buileng ka molomo wa ga Jeremia – Morena a tsosa mowa wa ga Korese kgosi ya Peresia, ya ba ya tlhaba mokgosi mo pusong yotlhe ya yona le ka dikwalo ya re:

36:22
Jer. 29:10
Jes. 44:28

23“Korese kgosi ya Peresia o bua jaana a re: ‘Morena, Modimo wa legodimo, o nneile magosi otlhe a lefatshe; ke ene yo o ntaetseng gore ke mo agele Ntlo kwa Jerusalema mo Juta. Jaanong le fa e le mang mo go lona yo e leng wa morafe wa gagwe, a Morena, Modimo wa gagwe, a nne nae mme a a boele gona.’ ”