Setswana 1970/1987 (TSW70)
24

Kgosi Joase wa Juta

(2 Dikg. 12:1-16)

241E rile Joase a simolola go busa, a bo a le dinyaga di supa; a busa dinyaga di le 40 kwa Jerusalema; leina la ga mmaagwe e le Sibja wa Bereseba. 2Joase a dira tse di siameng mo matlhong a Morena ka malatsi otlhe a ga Joyata moperesiti. 3Joyata a mmatlela basadi ba le babedi, mme a tsala bomorwa le bomorwadi.

4Morago ga moo Joase a ikaelela go ntšhwafatsa Ntlo ya Morena. 5A kgobokanya baperesiti le Balefi a ba laela a re: “Tswelang kwa metseng ya Juta, lo phuthe madi mo Baiseraeleng botlhe a go baakanya Ntlo ya Modimo wa lona ka ngwaga le ngwaga, lo itlhaganele go dira jalo.” Mme Balefi bone ba se ka ba itlhaganela. 6Ke fa kgosi e bitsa Joyata moperesiti yo mogolo e mmotsa e re: “Ke go reng, fa o sa ela tlhoko gore Balefi ba ntshise ba Juta le Jerusalema lekgetho le le beilweng ke Moše motlhanka wa Morena le ntshediwa Tente ya Tshupo ke phuthego ya Baiseraele.”

24:6
Ekes. 30:12,13

7A re jalo ka gonne bomorwa Athalea wa moikepi ba ne ba tlhokomologile ditshenyego tsa Ntlo ya Modimo, ba bile ba neetse boBaale dineo tsotlhe tse di boitshepo tsa Ntlo ya Morena.

24:7
2 Ditiraf. 22:3,4

8Mme ka taelo ya kgosi ba dira letlole, ba le baya ka kwa ntle fa kgorong ya Ntlo ya Morena. 9Ba be ba tlhaba mokgosi mo Juta le Jerusalema o o reng: “A go ntshediwe Morena lekgetho le Moše motlhanka wa Modimo o kileng a le beela Baiseraele kwa sekakeng.” 10Ke fa dikgosana tsotlhe le batho botlhe ba le tlisa ka boitumelo, ba le latlhela mo letloleng ga tsamaya ba fetsa. 11E ne ya re fa letlole le isiwa go baokamedi ba kgosi ke Balefi, mme ba fitlhela madi a le mantsi, go tle mokwaledi wa kgosi le mookamedi wa moperesiti yo mogolo, ba tsholole letlole, ba be ba le tsee, ba le busetse kwa mannong a lone. Ba ne ba dira jalo ka letsatsi le letsatsi, ba phutha madi a mantsi.

12Jaanong kgosi le Joyata ba a neela baokamedi ba tiro kwa Ntlong ya Morena; bone ba rapa babetli ba majwe le ba dikota gore ba ntšhwafatse Ntlo ya Morena le bathudi ba tshipi le ba kgotlho gore ba baakanye Ntlo ya Morena. 13Baokamedi ba ne ba dira, mme tiro ya paakanyo ya tswelela pele ka diatla tsa bone; ba tsosa Ntlo ya Modimo jaaka e ne e ntse pele, ba e tiisa sentle.

Maikemisetso a ga Joyata a a fetolwa

14Ya re ba sena go fetsa, ba isa madi a a setseng kwa kgosing le go Joyata, ga dirwa didiri tsa Ntlo ya Morena ka ona, didiri tsa tirelo le tsa go dira ditlhabelo le megopo le dilo tsa gouta le selefera. Ba tswelela go dira ditlhabelo tsa phiso fa Ntlong ya Morena ka gale ka malatsi otlhe a ga Joyata. 15Jaanong Joyata a tsofala a jele lefatshe, a swa; ya re a swa, a bo a le dinyaga di le 130. 16Ba mo fitlha mo motseng wa ga Dafita fa dikgosing; gonne tse o di diretseng Iseraele le Modimo le Ntlo ya ona e ne e le tse di molemo.

17Mme ya re Joyata a sena go swa, dikgosana tsa Juta tsa tla tsa ikobela kgosi. Ke fa kgosi e utlwana nabo, 18mme ba tlogela Ntlo ya Morena, Modimo wa borraabo, ba direla medimako ya Ašera le medimo ya diseto. Ka ntlha ya molato oo bogale jwa Morena jwa wela Juta le Jerusalema. 19Ke fa Morena a roma baporofeti kwa go bone go ba busetsa kwa Moreneng le go ba tlhagisa, fela ba gana go utlwa. 20Mme Mowa wa Modimo wa tsena mo go Sagaria morwa Joyata moperesiti, mme a ema fa pele ga morafe, a ba raya a re: “Modimo o bua jaana wa re: ‘Ke ka ntlha ya eng fa lo tlola ditaolo tsa Morena, mo jaanong lo tlhokang lesego; e re ka lo tlogetse Morena, le ene o lo tlogetse.’ ” 21Ke fa ba mo tsosetsa moferefere, ba mo kgobotletsa ka majwe ka taelo ya kgosi mo lapeng la Ntlo ya Morena.

24:21
Math. 23:35
Baheb. 11:37
22Kgosi Joase a se ka a ngoka bopelotlhomogi jo Joyata rraagwe a bo mo diretseng, mme a bolaya morwawe; jaanong ya re a swa, a bua a re: “Morena a se bone, a se beletse!”

Bokhutlo jwa puso ya ga Joase

23Ga nna jalo, ya re ngwaga o sena go feta batlhabani ba Siria ba mmololela, ba tla kwa Juta le Jerusalema, ba bolaya dikgosana tsotlhe tsa morafe mo morafeng, ba romela thopo yotlhe ya bone kwa kgosing ya Damaseko. 24Le fa batlhabani ba Siria ba ne ba tlile e le banna ba se kae fela, Morena a neela bontsi jo bogolo jwa batlhabani ba Juta mo diatleng tsa bone, ka ba ne ba tlogetse Morena, Modimo wa borraabo. Ga dirafalediwa Joase petso jalo. 25Mme ya re ba tloga mo go ene, a bo a le mo malwetseng a magolo, mme batlhanka ba gagwe ba mo tsosetsa moferefere ka ntlha ya madi a ga morwa Joyata moperesiti, ba mmolaya a le mo bolaong jwa gagwe, mme a swa; ba be ba mo fitlha mo motseng wa ga Dafita, mme e seng mo mabitleng a dikgosi.

24:25
1 Ditiraf. 21:20
26Ba ba neng ba mo tsosetsa moferefere ke Sabate morwa Simeathe mosadi wa Moamone le Josabate morwa Simerithe mosadi wa Momoabe. 27Fa e le bomorwawe le bontsi jwa mafoko a baporofeti a go mo kgalemela le ntšhwafatso ya Ntlo ya Modimo kana di kwadilwe mo tlhalosong ya lokwalo lwa dikgosi. Mme Amasia morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

25

Kgosi Amasia ya Juta

(2 Dikg. 14:2-6)

251E rile Amasia a simolola go busa, a bo a le dinyaga di le 25; a busa dinyaga di le 29 kwa Jerusalema; leina la ga mmaagwe e le Joatane wa Jerusalema. 2A dira tse di siameng mo matlhong a Morena, fela e seng ka pelo yotlhe. 3Mme e rile bogosi bo sena go mo tlhomamela a bolaya batlhanka ba gagwe ba ba bolaileng kgosi rraagwe.

25:3
2 Ditiraf. 24:25
4Fela a se ka a bolaya bomorwaa-bone, mme a dira jaaka go kwadilwe mo molaong mo lokwalong lwa ga Moše, fa Morena a laetseng teng a re: “A borra-bana ba se ka ba swela bana, le bana ba se ka ba swela borraabo; gonne mongwe le mongwe o tshwanetse go swela boleo jwa gagwe fela.”

Bajuta ba fenya ba Seire

(2 Dikg. 14:7)

5Amasia o kile a phutha ba Juta, a ba rulaganya ka fa dikgorong, ba okametswe ke balaodi ba dikete le balaodi ba makgolo, e bong Bajuta le Babenyamene botlhe; a ba bala go simolola ka ba ba dinyaga tse di 20 le bomogoloa-bone, a fitlhela ba ba tlhaotsweng ba le 300 000 ba ba ka bololang mephatong, ba tshotse marumo le dithebe. 6Le gona a rapa bagale ba le 100 000 kwa Iseraeleng ka ditalente di le 100 tsa selefera. 7Fela monna wa Modimo a tla kwa go ene a re: “Kgosi, a mephato ya Iseraele e se ka ya ya nao; gonne Morena ga a na le Baiseraele le e seng le Baeferaime botlhe. 8Mme o ye o le wesi, o itshupe o le thata mo tlhabanong. Go seng jalo Modimo o tla go diga fa pele ga mmaba. Gonne Modimo o na le thata go ka thusa le go ka diga.”

9Mme Amasia a botsa monna wa Modimo a re: “Ke direng ka ditalente di le 100 tse ke di neileng lesomo la Baiseraele?” Monna wa Modimo a re: “Morena o nonofile go go naya tse dintsi tse di fetang tseo.” 10Ke fa Amasia a ba tlhaola, e bong lesomo le le tsileng kwa go ene la Baeferaime gore ba boele kwa gae. Mme ba tukela Bajuta bogale thata, ba boela kwa gae ka bogale ba gaketse.

11Amasia a ba a nna pelokgale, a goga batlhabani ba gagwe, a ya kwa lebaleng la letswai, a bolaya ba Seire ba le 10 000. 12Bajuta ba tshwara ba le 10 000 ba bangwe gape ba sa phela, ba ba isa kwa godimo ga makgotlho a thaba, ba ba diga mo setlhoeng sa makgotlho, mme ba phanyega botlhe.

13Mme ba lesomo le Amasia a le busitseng gore ba se ka ba ya nae kwa tlhabanong, ba thukhutha mo metseng ya Juta go tloga kwa Samaria go fitlha kwa Bethorone, ba bolaya ba le 3 000 ba teng, ba thopa thopo e kgolo.

14Jaanong ya re Amasia a boa a sena go bolaya Baetomo, a tla le medimo ya ba Seire, a feta a e ipeela go nna medimo ya gagwe, a e obamela a e tshubela maswalo. 15Ke fa Morena a tukela Amasia bogale, a roma moporofeti kwa go ene go ya go mo raya a re: “O obamelelang medimo ya morafe e e se kang ya namolela morafe wa yona mo diatleng tsa gago?”

16Ya re a bua nae, Amasia a mo fetola a re: “O dirilwe ke mang mogakolodi wa kgosi? Didimala! Go seng jalo o tla itewa.” Ke fa moporofeti a didimala ka go re: “Ke lemoga gore Modimo o ikaeletse go go senya, ka o dirile jalo, mme o sa reetse kgakololo ya me.”

Bajuta ba lwa le Baiseraele

(2 Dikg. 14:8-20)

17Letsatsi le lengwe Amasia kgosi ya Juta a ikgakolola, a roma motho kwa go Joase morwa Joahase morwa Jehu kgosi ya Iseraele a re: “Tlaya, re thulane!” 18Mme Joase kgosi ya Iseraele a roma motho kwa go Amasia kgosi ya Juta, a re: “Mosu o o kwa Lebanone wa roma kwa mosetereng o o kwa Lebanone wa re: ‘Neela morwaake morwadio go nna mosadi.’ Mme diphologolo tsa naga tse di kwa Lebanone tsa feta tsa gataka mosu oo.

25:18
Baatlh. 9:14
19Ka nnete o fentse Baetomo, ka moo o a ikgogomosa ka tlotlego. Jaanong he, nna kwa gae. Ke ka ntlha ya eng fa o re o itatlhela mo tatlhegong gore o we, wena le Bajuta nao?”

20Mme Amasia a se ka a utlwa; gonne go ne go tswa mo Modimong go mo neela mo diatleng tsa ga Joase, ka ba ineetse mo medimong ya Baetomo. 21Ke fa Joase kgosi ya Iseraele a bolola, mme ba thulana, ene le Amasia kgosi ya Juta kwa Betšhemeše wa Juta. 22Mme Bajuta ba fenngwa ke Baiseraele, ba tshaba, mongwe le mongwe a tshabela kwa gae. 23Mme Joase kgosi ya Iseraele a tshwara Amasia kgosi ya Juta morwa Joase morwa Ahasia kwa Betšhemeše, a mo isa kwa Jerusalema, a feta a thuba lobota lwa Jerusalema go tswa Kgorong ya Eferaime go fitlha Kgorong ya Sekhutlo boleele jwa mabogo a le 400. 24A ba a tsaya gouta yotlhe le selefera le dilo tsotlhe tse di fitlhelwang mo Ntlong ya Modimo mo tisong ya boora Obete-Etomo le mahumo a ntlo ya kgosi le batho ba peeletso, a ba a boela kwa Samaria.

25Ya re Joase morwa Joahase kgosi ya Iseraele a sena go swa Amasia morwa Joase kgosi ya Juta a sala a phela dinyaga di le 15. 26Ditirafalo tse dingwe tsa ga Amasia tsa pele le tsa morago kana di kwadilwe mo lokwalong lwa dikgosi tsa Juta le Iseraele. 27Go tloga sebakeng se Amasia a ikepileng mo Moreneng ka sona ba mo tsosetsa moferefere kwa Jerusalema. Ke fa a tshabela kwa Lagiše, mme ba roma batho, ba mo latelela kwa Lagiše, ba mmolaela teng.

25:27
2 Ditiraf. 24:25
28Ba mo tlisa ka dipitse, ba mo fitlha fa go borraagwe mo motseng wa ga Dafita.

26

Kgosi Usia wa Juta

(2 Dikg. 14:21,22; 15:1-17)

261Jaanong morafe otlhe wa Juta wa tsaya Usia, a le dinyaga di le 16, wa mo dira kgosi mo boemong jwa ga Amasia rraagwe. 2Ene a agelela Elothe, a mmusetsa go Juta, jale fa kgosi rraagwe e sena go robala le borraa-yona.

3Usia o ne a le dinyaga di le 16 fa a nna kgosi, a busa dinyaga di le 52 kwa Jerusalema; leina la ga mmaagwe e le Jegolea wa Jerusalema. 4A dira tse di siameng mo matlhong a Morena fela jaaka go ne ga dira Amasia rraagwe.

26:4
2 Ditiraf. 25:2
5A ineela Modimo ka malatsi a ga Sagaria yo o neng a mo ruta go boifa Modimo; mme malatsing ao, fa a ntse a ineela Morena, Modimo wa mo naya letlhogonolo.

6A bolola a tlhabana le Bafelesita, a diga lobota lwa Gathe le lwa Jabene le lwa Ašetote; a ba a aga metse ntlheng ya Ašetote le mo nageng yotlhe ya Bafelesita. 7Modimo wa mo thusa go fenya Bafelesita le go fenya Baarabia ba ba neng ba agile kwa Gure-Baale le Bameuni. 8Le Baamone ba ntshetsa Usia lekgetho, mme leina la gagwe la tuma go fitlha kwa Egepeto, ka a ne a tiela pele.

9A ba a aga dinaka tsa phemelo mo Jerusalema fa Kgorong ya Sekhutlo le fa Kgorong ya Molapo le fa Sekhutlong, a di tiisa. 10A ba a aga difata tsa go disa kwa nageng ya mafulo, a epa mekwele e mentsi; gonne o ne a na le diruiwa tse dintsi mo nageng e e kwa tlase le mo leboeng le balemi ba masimo le ba masimo a meweine kwa dithabeng le kwa motseng wa Karemele, ka a rata tiro ya masimo.

11Le gona Usia o ne a na le mephato ya batlhabani ba ba ka bololang ntwa, e le ditlhopha ka fa palong e Jehiele mokwaledi le Maaseya mookamedi ba e badileng, ba le mo taolong ya ga Hananya mongwe wa balaodi ba kgosi. 12Palo yotlhe ya beng ba dikgoro mo gare ga bagale ba mephato e ne e le 2 600. 13Ke bone ba ba neng ba laola mephato ya batlhabani ba le 307 500, ba ba ka bololang ntwa ka thata e kgolo go thusa kgosi ka go lwa le mmaba. 14Bone Usia a ba direla dithebe le marumo le difutshe tsa tshipi le diaparo tsa phemelo tsa tshipi le mara le majwe a diragamajwe, tsa neelwa batlhabani botlhe. 15A ba a dira didiri tsa ntwa tsa go konopa kwa Jerusalema e le ka temogo ya setswerere, tsa bewa mo dinakeng tsa phemelo le mo dikhutlong tsa lobota go hula metswi le majwe a magolo ka tsona. Leina la gagwe la tuma kwa kgakala, ka a thusiwa mo go gakgamatsang, ga tsamaya a tia thata.

Usia o belediwa boikgogomoso jwa gagwe

16Fela ya re a nna thata, pelo ya gagwe ya ikgogomosa, a ba a senya, a direla Morena, Modimo wa gagwe, ka boikanyologo, a tsena mo Tempeleng ya Morena go tshuba maswalo mo aletareng ya maswalo.

26:16
2 Ditiraf. 25:19
17Mme Asaria moperesiti yo mogolo a tsena a mo setse morago, a na le baperesiti ba Morena ba le 80 ba ba sa tshabeng motho, 18ba emelana le kgosi Usia ba mo raya ba re: “Usia, ga se tshwanelo ya gago go tshubela Morena maswalo, mme ke ya baperesiti bomorwa Arone ba ba itshepisitsweng go a tshuba. Tswaya mo Felong ga Boitshepo, gonne o dirile ka boikanyologo, wa itlotlolola fa pele ga Morena, Modimo.”
26:18
Num. 18:7

19Ke fa Usia a galefa a ntse a tshotse leiswana la go tshuba maswalo; mme ya re a ntse a galefetse baperesiti, a duwa ke lepero mo phatleng a le fa pele ga baperesiti mo Ntlong ya Morena fa thoko ga aletare ya maswalo. 20Jaanong ya re Asaria moperesiti yo mogolo le baperesiti botlhe ba mo leba, ba fitlhela a dulwe ke lepero mo phatleng. Ke fa ba mo ntsha gona ka pele, mme le ene ka esi a itlhaganela go tswa, ka Morena a mo iteile.

21Go tloga foo kgosi Usia e ne e le molepero go ya letsatsing la loso lwa gagwe, a nna mo ntlong e e kwa thoko e le molepero; gonne o ne a kgaotswe mo Ntlong ya Morena. Mme Jothame morwawe a tshwarelela kgosi, a busa batho ba lefatshe.

26:21
Num. 5:2

22Ditirafalo tse dingwe tsa ga Usia tsa pele le tsa morago di kwadilwe ke Jesaya moporofeti morwa Amotse.

26:22
Jes. 1:1
6:1
23Mme Usia a robala le borraagwe, a fitlhwa fa go borraagwe mo nageng ya mabitla a dikgosi; gonne ba ne ba re: “Ke molepero.” Mme Jothame morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.