Setswana 1970/1987 (TSW70)
22

Kgosi Ahasia wa Juta

(2 Dikg. 8:25-29; 9:21-28)

221Ke fa baagi ba Jerusalema ba dira Ahasia morwawe yo mmotlana kgosi mo boemong jwa gagwe. Gonne bomogolowe ba ne ba bolailwe botlhe ke lekoko le le tsenyeng le Baarabia mo bothibelelong. Ahasia morwa Jorame kgosi ya Juta a simolola jalo go busa. 2Ahasia o ne a le dinyaga di le 22, fa a nna kgosi; a busa ngwaga o le mongwe fela kwa Jerusalema; leina la ga mmaagwe e le Athalea morwadia Ahabe morwa Omeri. 3Le ene a sepela mo ditseleng tsa lelapa la ga Ahabe; gonne mmaagwe e ne e le ene yo o mo gakololang go dira tsa boikepo. 4A dira tse di bosula mo matlhong a Morena jaaka ba lelapa la ga Ahabe; gonne e ne e le bone bagakolodi ba gagwe morago ga loso lwa ga rraagwe, mme e le tshenyego ya gagwe. 5Le gona e ne e le ka fa kgakololong ya bone, fa a bolola le Jorame morwa Ahabe kgosi ya Iseraele go tlhabana le Hasaele kgosi ya Siria kwa Ramothe wa Gileate; mme Basiria ba khutla Jorame. 6Ke fa a boa go alafiwa dintho kwa Iserele tse o di ntshitsweng kwa Ramothe, fa a tlhabana le Hasaele kgosi ya Siria. Mme Ahasia morwa Jorame kgosi ya Juta a ya go lekola Jorame morwa Ahabe kwa Iserele, ka a ne a lwala.

7Mme e ne e le tatlhego ya ga Ahasia e e tswang mo Modimong, fa a ya kwa go Jorame. Kana ya re a fitlha, a bolola le Jorame, ba ya kwa go Jehu morwa Nimesi yo Morena o neng a mo tloleditse gore a nyeletse ba lapa la ga Ahabe.

22:7
1 Dikg. 19:16
2 Dikg. 9:6
8Jaanong ya re Jehu a betsa ba lapa la ga Ahabe, a fitlhela dikgosana tsa Juta le bana ba bomogoloa Ahasia ba ba direlang Ahasia, mme a ba bolaya.
22:8
2 Dikg. 10:12-14
9A ba a batla Ahasia, mme ba mo tshwara a ntse a iphitlhile kwa Samaria, ba mo isa kwa go Jehu, ba mmolaya, ba mo fitlha, gonne ba re: “Ke morwa Josafate yo o neng a batla Morena ka pelo yotlhe.” Mme go ne go se na ope mo lapeng la ga Ahasia yo o nonofetseng bogosi.
22:9
2 Dikg. 9:27-29

Puso e e setlhogo ya ga Athalea mma-kgosi

(2 Dikg. 11:1-3)

10Mme e rile Athalea mmaagwe Ahasia a bona morwawe a sule, a nanoga, a nyeletsa botlhe ba losika lwa bogosi jwa Bajuta. 11Fela Jošabathe morwadia kgosi Jorame a tsaya Joase morwa Ahasia, a mo utswa mo gare ga bana ba kgosi ba ba tla bolawang, a mo tsenya le mmelegi wa gagwe mo ntlwaneng ya malao. Jošabathe morwadia kgosi Jorame mosadi wa ga Joyata moperesiti, – kana ene e ne e le kgaitsadia Ahasia – a mo subela Athalea jalo, mo a bileng a palelwa ke go mmolaya. 12Joase a nna nabo mo Ntlong ya Modimo a fitlhilwe dinyaga di le thataro, Athalea a ntse a busa lefatshe.

23

Bajuta ba tsogela Athalea

(2 Dikg. 11:4-16)

231Mme ka ngwaga wa bosupa Joyata a beta pelo, a tsaya balaodi ba makgolo, e bong Asaria morwa Jerohame le Isemaele morwa Johanane le Asaria morwa Obete le Maaseya morwa Ataya le Elisafate morwa Sigeri, a dira kgolagano nabo. 2Bona ba tlhatlologanya dinaga tsa Juta, ba phutha Balefi metseng yotlhe ya Juta le ditlhogo tsa dikgoro tsa Iseraele, mme ba tla kwa Jerusalema.

3Ke fa phuthego yotlhe e dira kgolagano le kgosi mo Ntlong ya Morena, mme Joyata a ba raya a re: “Bonang, morwa kgosi o tla nna kgosi jaaka Morena a buile ka ga bomorwa Dafita. 4Se lo tshwanetseng go se dira ke se: Lo ditlhopha tse tharo. Ba setlhopha sa ntlha sa lona baperesiti le Balefi ba ba tleng ba ye gae ka Sabata ba dise mejako ya Tempele. 5Ba setlhopha sa bobedi ba dise ntlo ya kgosi; ba setlhopha sa boraro ba dise Kgoro ya Motheo; mme batho botlhe ba bangwe ba nne kwa malapeng a Ntlo ya Morena. 6A go se ka ga tsena ope mo Ntlong ya Morena fa e se baperesiti le Balefi ba ba direlang; bone ba ka tsena, gonne ba boitshepo; mme batho botlhe ba tlhokomele thulaganyo ya Morena. 7Mme Balefi ba eme tikologong ya kgosi, mongwe le mongwe a tshotse dibolai tsa gagwe. Yo o ka reng o a tsena mo Ntlong ya Modimo a bolawe. Lo nne le kgosi, fa e tsena le fa e tswa.”

8Balefi le Bajuta botlhe ba dira fela jaaka Joyata moperesiti a laetse; mongwe le mongwe a tsaya banna ba gagwe ba ba yang gae ka Sabata le ba ba tlang tirong ka Sabata; gonne Joyata moperesiti a se ka a naya ditlhopha tse di gologileng tsela. 9Mme Joyata moperesiti a neela balaodi ba makgolo marumo le dithebe le dithejana tsa kgosi Dafita tse di neng di le mo Ntlong ya Modimo. 10A ba a emisa batho botlhe, ba tshwere marumo ka diatla go tloga sekhutlong sa Tempele sa borwa go fitlha sekhutlong sa Tempele sa bokone fa gare ga aletare le Tempele gore ba nne mo tikologong ya kgosi. 11Jaanong ba ntsha morwa kgosi, ba mo rwesa serwalo sa bogosi le tshupo ya molao, ba mo dira kgosi, mme Joyata le bomorwawe ba mo tlotsa ba re: “A kgosi e tshele!”

12Mme e rile Athalea a utlwa modumo wa batho ba ba tabogang le go dudueletsa kgosi, a ya kwa bathong kwa Ntlong ya Morena. 13A leba a bona kgosi e eme mo sefateng sa yona fa mojakong wa Tempele le dikgosana le ba diphala ba le fa kgosing le batho botlhe ba kwa nageng ba thabile, ba letsa diphala, le baopedi ba tshwere diletso, ba letsa tsa go duduetsa. Ke fa Athalea a ikgagola diaparo a re: “A pheretlhego! A pheretlhego!”

14Mme moperesiti Joyata a laela balaodi ba makgolo le baokamedi ba mephato, a ba raya a re: “Mo ntsheng lo mo tsenye fa gare ga batlhabani ba ba bopeletseng. Yo o mo salang morago a a bolawe ka tšhaka.” Gonne moperesiti o ne a laetse a re: “Lo se ka lwa mmolaela fa Ntlong ya Morena.”

15Ba mo tshwara, mme ya re a fitlha kwa kgorong ya dipitse ya lelapa la kgosi, ba mmolaela teng.

Dintšhwafatso tsa ga Joyata

(2 Dikg. 11:17-20)

16Ke fa Joyata a dira kgolagano fa gare ga gagwe le morafe otlhe le kgosi ya gore, ba tla nna morafe wa Morena.

23:16
2 Ditiraf. 15:12
17Ya ba gona batho botlhe ba tsenang mo tempeleng ya ga Baale ba e diga, ba thubaganya dialetare tsa yona le ditshwantsho tsa yona, ba bolaya Mathane moperesiti wa ga Baale fa pele ga dialetare. 18Joyata a ba a tsenya kokamelo ya Ntlo ya Morena mo diatleng tsa baperesiti le Balefi ba Dafita o neng a ba kgaogantse ditlhopha tse di amoganang tirelong ya Ntlo ya Morena gore ba dire ditlhabelo tsa phiso tsa Morena ka boitumelo le kopelo ka taelo ya ga Dafita jaaka go kwadilwe mo molaong wa ga Moše.
23:18
2 Ditiraf. 29:30
19A ba a tlhoma badisa fa dikgorong tsa Ntlo ya Morena gore go se ka ga tsena ope yo o itshekologileng ka sengwe.

20Jaanong a tsaya balaodi ba makgolo le batlotlegi le dikgosana le batho botlhe ba kwa nageng, a folosa kgosi mo Ntlong ya Morena, ba tsena ka kgoro e e kwa godimo mo ntlong ya kgosi, ba baya kgosi mo sedulong sa bogosi. 21Mme batho botlhe ba kwa nageng ba itumela, motse ona o iketlile. Athalea ba mmolaile ka tšhaka.

24

Kgosi Joase wa Juta

(2 Dikg. 12:1-16)

241E rile Joase a simolola go busa, a bo a le dinyaga di supa; a busa dinyaga di le 40 kwa Jerusalema; leina la ga mmaagwe e le Sibja wa Bereseba. 2Joase a dira tse di siameng mo matlhong a Morena ka malatsi otlhe a ga Joyata moperesiti. 3Joyata a mmatlela basadi ba le babedi, mme a tsala bomorwa le bomorwadi.

4Morago ga moo Joase a ikaelela go ntšhwafatsa Ntlo ya Morena. 5A kgobokanya baperesiti le Balefi a ba laela a re: “Tswelang kwa metseng ya Juta, lo phuthe madi mo Baiseraeleng botlhe a go baakanya Ntlo ya Modimo wa lona ka ngwaga le ngwaga, lo itlhaganele go dira jalo.” Mme Balefi bone ba se ka ba itlhaganela. 6Ke fa kgosi e bitsa Joyata moperesiti yo mogolo e mmotsa e re: “Ke go reng, fa o sa ela tlhoko gore Balefi ba ntshise ba Juta le Jerusalema lekgetho le le beilweng ke Moše motlhanka wa Morena le ntshediwa Tente ya Tshupo ke phuthego ya Baiseraele.”

24:6
Ekes. 30:12,13

7A re jalo ka gonne bomorwa Athalea wa moikepi ba ne ba tlhokomologile ditshenyego tsa Ntlo ya Modimo, ba bile ba neetse boBaale dineo tsotlhe tse di boitshepo tsa Ntlo ya Morena.

24:7
2 Ditiraf. 22:3,4

8Mme ka taelo ya kgosi ba dira letlole, ba le baya ka kwa ntle fa kgorong ya Ntlo ya Morena. 9Ba be ba tlhaba mokgosi mo Juta le Jerusalema o o reng: “A go ntshediwe Morena lekgetho le Moše motlhanka wa Modimo o kileng a le beela Baiseraele kwa sekakeng.” 10Ke fa dikgosana tsotlhe le batho botlhe ba le tlisa ka boitumelo, ba le latlhela mo letloleng ga tsamaya ba fetsa. 11E ne ya re fa letlole le isiwa go baokamedi ba kgosi ke Balefi, mme ba fitlhela madi a le mantsi, go tle mokwaledi wa kgosi le mookamedi wa moperesiti yo mogolo, ba tsholole letlole, ba be ba le tsee, ba le busetse kwa mannong a lone. Ba ne ba dira jalo ka letsatsi le letsatsi, ba phutha madi a mantsi.

12Jaanong kgosi le Joyata ba a neela baokamedi ba tiro kwa Ntlong ya Morena; bone ba rapa babetli ba majwe le ba dikota gore ba ntšhwafatse Ntlo ya Morena le bathudi ba tshipi le ba kgotlho gore ba baakanye Ntlo ya Morena. 13Baokamedi ba ne ba dira, mme tiro ya paakanyo ya tswelela pele ka diatla tsa bone; ba tsosa Ntlo ya Modimo jaaka e ne e ntse pele, ba e tiisa sentle.

Maikemisetso a ga Joyata a a fetolwa

14Ya re ba sena go fetsa, ba isa madi a a setseng kwa kgosing le go Joyata, ga dirwa didiri tsa Ntlo ya Morena ka ona, didiri tsa tirelo le tsa go dira ditlhabelo le megopo le dilo tsa gouta le selefera. Ba tswelela go dira ditlhabelo tsa phiso fa Ntlong ya Morena ka gale ka malatsi otlhe a ga Joyata. 15Jaanong Joyata a tsofala a jele lefatshe, a swa; ya re a swa, a bo a le dinyaga di le 130. 16Ba mo fitlha mo motseng wa ga Dafita fa dikgosing; gonne tse o di diretseng Iseraele le Modimo le Ntlo ya ona e ne e le tse di molemo.

17Mme ya re Joyata a sena go swa, dikgosana tsa Juta tsa tla tsa ikobela kgosi. Ke fa kgosi e utlwana nabo, 18mme ba tlogela Ntlo ya Morena, Modimo wa borraabo, ba direla medimako ya Ašera le medimo ya diseto. Ka ntlha ya molato oo bogale jwa Morena jwa wela Juta le Jerusalema. 19Ke fa Morena a roma baporofeti kwa go bone go ba busetsa kwa Moreneng le go ba tlhagisa, fela ba gana go utlwa. 20Mme Mowa wa Modimo wa tsena mo go Sagaria morwa Joyata moperesiti, mme a ema fa pele ga morafe, a ba raya a re: “Modimo o bua jaana wa re: ‘Ke ka ntlha ya eng fa lo tlola ditaolo tsa Morena, mo jaanong lo tlhokang lesego; e re ka lo tlogetse Morena, le ene o lo tlogetse.’ ” 21Ke fa ba mo tsosetsa moferefere, ba mo kgobotletsa ka majwe ka taelo ya kgosi mo lapeng la Ntlo ya Morena.

24:21
Math. 23:35
Baheb. 11:37
22Kgosi Joase a se ka a ngoka bopelotlhomogi jo Joyata rraagwe a bo mo diretseng, mme a bolaya morwawe; jaanong ya re a swa, a bua a re: “Morena a se bone, a se beletse!”

Bokhutlo jwa puso ya ga Joase

23Ga nna jalo, ya re ngwaga o sena go feta batlhabani ba Siria ba mmololela, ba tla kwa Juta le Jerusalema, ba bolaya dikgosana tsotlhe tsa morafe mo morafeng, ba romela thopo yotlhe ya bone kwa kgosing ya Damaseko. 24Le fa batlhabani ba Siria ba ne ba tlile e le banna ba se kae fela, Morena a neela bontsi jo bogolo jwa batlhabani ba Juta mo diatleng tsa bone, ka ba ne ba tlogetse Morena, Modimo wa borraabo. Ga dirafalediwa Joase petso jalo. 25Mme ya re ba tloga mo go ene, a bo a le mo malwetseng a magolo, mme batlhanka ba gagwe ba mo tsosetsa moferefere ka ntlha ya madi a ga morwa Joyata moperesiti, ba mmolaya a le mo bolaong jwa gagwe, mme a swa; ba be ba mo fitlha mo motseng wa ga Dafita, mme e seng mo mabitleng a dikgosi.

24:25
1 Ditiraf. 21:20
26Ba ba neng ba mo tsosetsa moferefere ke Sabate morwa Simeathe mosadi wa Moamone le Josabate morwa Simerithe mosadi wa Momoabe. 27Fa e le bomorwawe le bontsi jwa mafoko a baporofeti a go mo kgalemela le ntšhwafatso ya Ntlo ya Modimo kana di kwadilwe mo tlhalosong ya lokwalo lwa dikgosi. Mme Amasia morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.