Setswana 1970/1987 (TSW70)
16

Mathata ka Baiseraele

(1 Dikg. 15:17-22)

161Ka ngwaga wa 36 wa puso ya ga Asa, Baesa kgosi ya Iseraele a bololela Juta, a agelela Rama gore a thibele batho go ka tsena gongwe go tswa kwa go Asa kgosi ya Juta. 2Ke fa Asa a ntsha selefera le gouta mo dikhumong tsa Ntlo ya Morena le tsa ntlo ya kgosi, a di romela kwa go Benehatate kgosi ya Siria e e neng e agile kwa Damaseko a re: 3“Go na le kgolagano fa gare ga me le wena le fa gare ga rre le rraago. Bona, ke go rometse selefera le gouta! Yaya o senye kgolagano ya gago le Baesa kgosi ya Iseraele gore a ntlogele.”

4Benehatate a utlwana le kgosi Asa, a roma balaodi ba mephato ya gagwe, ba bololela metse ya Iseraele, ba senya Iyone le Dane le Abele-Maime le metse yotlhe ya difala ya Nafetale. 5Ya re Baesa a utlwa jalo, a khutla go agelela Rama, a emisa tiro eo ya gagwe. 6Ke fa kgosi Asa a tsaya Bajuta botlhe, mme ba tlosa majwe a Rama le dikgong tsa teng tse Baesa o neng a agelela ka tsona, a agelela Geba le Mitsepha ka tsona.

Moporofeti Hanani

7Ka sebaka seo ga tla mmoni Hanani kwa go Asa kgosi ya Juta, a mo raya a re: “E re ka o ikaegile ka kgosi ya Siria, mme o se ka wa ikaega ka Morena, Modimo wa gago, ke ka moo mephato ya kgosi ya Siria e falotseng mo diatleng tsa gago. 8A ga ke re, Baethiopia bale le Balebia bale e ne e le mephato e megolo, ba na le dikoloi tsa ntwa le bapalami ba dipitse ba bantsi thata. Mme e re ka o ne wa ikanya Morena, a ba neela mo diatleng tsa gago.

16:8
2 Ditiraf. 14:8-12
9Gonne matlho a Morena a ntse a sekaseka lefatshe lotlhe gore a itshupe a le thata go busa ba ba mo ineetseng ka pelo yotlhe. Golo fa o dirile ka bosilo. Gonne go tloga jaanong o tla tsogelwa ke dintwa.” 10Mme Asa a galefela mmoni, a mo tsenya mo ntlong ya kgolegelo; gonne o ne a mo tukela bogale ka ntlha ya moo, a ba a gatelela bangwe ba morafe ke sebaka seo.
16:10
2 Ditiraf. 18:26
Math. 14:3

Bokhutlo jwa puso ya ga Asa

(1 Dikg. 15:23,24)

11Mme ditirafalo tsa ga Asa tsa pele le tsa morago kana di kwadilwe mo dikwalong tsa dikgosi tsa Juta le Iseraele. 12E rile ka ngwaga wa 39 wa puso ya gagwe Asa a simolola go bolawa ke maoto, bolwetse jwa gagwe jwa nna jwa golela pele. Mme le mo bolwetseng jwa gagwe a se ka a batla thuso ya Morena, fa e se ya dingaka fela. 13Mme Asa a robala le borraagwe, a swa ka ngwaga wa 41 wa puso ya gagwe. 14Ba mo fitlha mo lebitleng la gagwe le o neng a le ikgabetse mo motseng wa ga Dafita; teng ba mo robatsa mo bolaong jo bo neng bo tletse makga le ditlhare tse di tlhakantsweng ka botswerere go dira ditlolo; ba mo tshubela maswalo a mantsi thata.

16:14
2 Ditiraf. 21:19
Jer. 34:5

17

Puso e e siameng ya ga Josafate

171Mme Josafate morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe; ene a itiisa go ka palela Iseraele.

17:1
1 Dikg. 15:24
2A baya mephato ya batlhabani mo metseng yotlhe ya Juta e e femetsweng; a baya balebedi ba puso mo nageng ya Juta le mo metseng ya Eferaime e Asa rraagwe o neng a e thopile. 3Morena o ne a na le Josafate; gonne o ne a sepela mo ditseleng tsa pele tsa ga Dafita rraagwe, a se ka a batla boBaale, 4mme a batla Modimo wa ga rraagwe, a sepela ka fa ditaelong tsa ona, e seng ka fa tirong ya Baiseraele. 5Ke ka moo Morena a tlhomamisitseng bogosi mo seatleng sa gagwe, mme Bajuta botlhe ba ntshetsa Josafate dineo, a bona khumo e ntsi le tlotlo e kgolo.
17:5
2 Ditiraf. 18:1
6Ya re ka a le mo ditseleng tsa Morena, a nna pelokgale, mo a bileng a tlosa dithota tsa tlhabelo le medimako ya Ašera mo Juta.

7Mme ka ngwaga wa boraro wa puso ya gagwe a roma dintona tsa gagwe, e bong Benehaile le Obatya le Sagaria le Nethanele le Migaya gore ba rute batho mo metseng ya Juta. 8Ba ne ba na le Balefi Semaya le Nethanya le Sebatya le Asahele le Semiramothe le Jonathane le Atonia le Tobia le Tobatonia – ke bone Balefi; ba bile ba na le baperesiti Elisama le Jorame. 9Ba ruta batho mo Juta, ba tshotse lokwalo lwa molao wa Morena, ba etela metse yotlhe ya Juta ka go e tlhomaganya, ba ruta morafe.

Bogolo jwa ga Josafate

10Mme magosi otlhe a mafatshe a a mo tikologong ya Juta a ne a wetswe ke letshogo la Morena, mo a bileng a se ka a lwa le Josafate. 11Mme bangwe ba Bafelesita ba tsisetsa Josafate dineo le morwalo wa selefera. Baarabia le bone ba mo tsisetsa difutshane, e bong diphelehu di le 7 700 le diphoko di le 7 700. 12Josafate a nna a golela pele mo go fetisang, a aga matshabelo a a femetsweng le metse ya difala mo Juta. 13O ne a boloka dijo tse dintsi mo metseng ya Juta, a na le batlhabani ba ba bogale mo Jerusalema. 14Thulaganyo ya bone ka fa dikgorong tsa bone ke e: Balaodi ba dikete mo Juta ke ba: Ke molaodi Atena yo o neng a na le batlhabani ba ba pelokgale ba le 300 000. 15A tlhomagannwa ke molaodi Johanane yo o neng a na le batlhabani ba le 280 000. 16A tlhomagannwa ke Amasia morwa Sigeri yo o neng a ineetse Morena ka bopelotshweu, a na le batlhabani ba ba pelokgale ba le 200 000. 17Yo e leng wa Babenyamene e ne e le Eliata mogale tota yo o neng a na le banna ba le 200 000 ba ba tshotseng mara le dithebe. 18A tlhomagannwa ke Josabate yo o neng a na le banna ba mephato ba ba tlhometseng ba le 180 000. 19Ke bao ba neng ba direla kgosi, go sa balwe ba kgosi e neng e ba beile mo metseng e e femetsweng mo Juta yotlhe.

18

Moporofeti Miga o tlhagisa Ahabe

(1 Dikg. 22:1-28)

181E rile Josafate a sena go bona khumo e ntsi le tlotlo e kgolo, a batlela morwawe morwadia Ahabe.

18:1
2 Ditiraf. 17:5
21:6
2E rile dinyaga di sena go feta, a etela Ahabe kwa Samaria, mme Ahabe a mo tlhabela le batho ba ba nang nae bontsi jwa dinku le dikgomo, a ba a mo oka gore a bololele Ramothe wa Gileate nae. 3Ahabe kgosi ya Iseraele a botsa Josafate kgosi ya Juta a re: “A o tla ya le nna kwa Ramothe wa Gileate?” A mo araba a re: “Re tla ya mmogo kwa tlhabanong, nna le wena, morafe wa me le wa gago.” 4Josafate a ba a raya kgosi ya Iseraele a re: “A ko o botse lefoko la Morena pele.”
18:4
2 Dikg. 3:11

5Ke fa kgosi ya Iseraele e kgobokanya baporofeti, banna ba le 400, e ba botsa e re: “A ke ye go lwela Ramothe wa Gileate kampo ke lese?” Ba araba ba re: “Bolola, Modimo o tla mo neela mo seatleng sa kgosi.”

6Mme Josafate a re: “A ga go na moporofeti yo mongwe wa Morena mono yo re ka mmotsang?”

7Kgosi ya Iseraele ya araba Josafate ya re: “Go sa ntse go le monna a le mongwe yo re ka botsang Morena ka ene, mme ke mo tlhoile; gonne ga a bolelele pele tse di molemo ka ga me, fa e se tse di bosula fela ka gale. Ke Miga morwa Imela.” Mme Josafate a re: “A kgosi e se re jalo!”

8Ke fa kgosi ya Iseraele e bitsa modiredi mongwe wa lapa la yona e re: “Akofa o bitse Miga morwa Imela.”

9Mme kgosi ya Iseraele le Josafate kgosi ya Juta tsa bo di dutse nngwe le nngwe mo sedulong sa yona sa bogosi, di apere diaparo tsa bogosi, di dutse mo seboaneng fa mojakong wa kgoro ya Samaria, mme baporofeti botlhe ba ntse ba bolelela pele fa pele ga tsona. 10E bile Setekia morwa Kenana o ne a itiretse dinaka tsa tshipi, a tla natso a re: “Morena o bua jaana a re: ‘O tla tlhaba Basiria ka dinaka tse go fitlhelela ba felelele.’ ” 11Le baporofeti botlhe ba bolelela pele jalo ba re: “Bololela motse wa Ramothe kwa Gileate. O tla nna tlhogonolo, mme Morena o tla o neela mo seatleng sa kgosi.”

12Mme morongwi yo o neng a ile go bitsa Miga a mo raya a re: “Bona, mafoko a baporofeti a a utlwana, a molemo mo kgosing. Ka thapelo, a lefoko la gago le tshwane le la bone, o bue tse di molemo.”

13Mme Miga a re: “Ka bophelo jwa Morena! Ke tla bua tse Modimo wa me o di ntaelang.”

14Ya re a fitlha kwa kgosing, kgosi ya mmotsa ya re: “Miga, a ke ye kwa Ramothe kwa Gileate go tlhabana kampo ke lese?” A e araba a re: “Bololang, lo tla nna tlhogonolo, mme ba tla neelwa mo diatleng tsa lona.”

15Mme kgosi ya mo raya ya re: “Ke go ikanise ga kae gore o se ka wa mpolelela sepe fa e se boammaaruri fela ka leina la Morena?”

16A fetola a re: “Ke bonye Baiseraele botlhe ba phatlaletse kwa dithabeng jaaka dinku tse di se nang modisa. Mme Morena a re: ‘Ga ba na morena. A mongwe le mongwe a boele kwa gae ka kagiso!’ ”

17Ke fa kgosi ya Iseraele e raya Josafate e re: “A ga ke a go bolelela gore Miga ga a bolelele pele tse di molemo ka ga me fa e se tse di bosula fela.”

18Miga a ba a re: “Ka moo utlwang lefoko la Morena. Ke bonye Morena a dutse mo sedulong sa gagwe sa bogosi le mephato yotlhe ya legodimo e eme mo ntlheng ya le le jang la gagwe le mo ntlheng ya la molema. 19Morena a re: ‘Ke mang yo o tla tsietsang Ahabe kgosi ya Iseraele gore a bolole, a tle a swele kwa Ramothe kwa Gileate?’ Mongwe a bua jaana, yo mongwe a bua ka go sele. 20Ga tlhagelela mowa wa ema fa pele ga Morena wa re: ‘Ke nna ke tla mo tsietsang.’ Mme Morena a o botsa a re: ‘Ka eng?’ 21Wa re: ‘Ke tla bolola go ya go nna mowa wa maaka mo melomong ya baporofeti botlhe ba gagwe.’ Morena a re: ‘O tla mo tsietsa, le gona o tla mo kgona. Tsamaya o dire jalo.’

22“Jaanong he, bona, Morena o tsentse mowa wa maaka mo melomong ya baporofeti botlhe bao ba gago, mme tota Morena o buile tsa tatlhego ka ga gago.” 23Ke fa Setekia morwa Kenana a atamela a faphola Miga mo lesameng a re: “Mowa wa Morena o ntlogetse jang, wa bua nao?”

24Miga a araba a re: “O tla bona ka letsatsi leo o tla tsenang ntlo le ntlwana ka lone go batla maiphitlho.”

25Mme kgosi ya Iseraele ya re: “Tshwarang Miga, lo mmusetse kwa go Amone molaodi wa motse le kwa go Joase morwa kgosi, 26lo re: ‘Kgosi e buile jaana ya re: Tsenyang yo mo ntlong ya kgolegelo, a jele bogobe tlase le metsi a se ka a mo lekana go fitlhelela ke boe ka kagiso.’ ”

18:26
2 Ditiraf. 16:10

27Mme Miga a re: “Fa o ka boa tota ka kagiso, Morena o tla bo a sa bua ka nna.” A ba a re: “Utlwang, lona merafe yotlhe!”

Loso lwa ga Ahabe

(1 Dikg. 22:29-35)

28Jaanong kgosi ya Iseraele le Josafate kgosi ya Juta tsa bololela Ramothe kwa Gileate. 29Mme kgosi ya Iseraele ya raya Josafate ya re: “Ke tla ba itimetsa, ke tsena jalo mo tlhabanong, wena o nne o ntse o apere diaparo tsa gago tsa bogosi.” Kgosi ya Iseraele ya apara diaparo di sele. Ba tsena jalo mo tlhabanong.

30Mme kgosi ya Siria e ne e laetse balaodi ba dikoloi tsa ntwa tsa yona ya re: “Lo se ka lwa tlhabana le ope yo monnye gongwe yo mogolo, fa e se le kgosi ya Iseraele e le yosi fela.” 31Jaanong e rile balaodi ba dikoloi ba bona Josafate, ba re: “Ahee, ke ene kgosi ya Iseraele!” Mme ba mo dikanyetsa go tlhabana nae. Ke fa Josafate a goa, mme Morena a mo thusa, Modimo wa ba tlakisa go mo tlogela. 32Ya re balaodi ba dikoloi ba lemoga gore ga se ene kgosi ya Iseraele, ba boa ba mo tlogela. 33Mme monna mongwe a gagamatsa bora, a hula fela ka phopholetso, a tlhaba kgosi ya Iseraele fa makopanong a diaparo tsa tshipi. Ke fa kgosi e raya mokgweeletsi wa yona e re: “Sokolola koloi, o nntshe mo tlhabanong, gonne ke khutlegile.” 34Jaanong ya re tlhabano e gakala ka letsatsi leo, kgosi ya Iseraele ya bo e eme ka go itshoka mo koloing e lebaganye le Basiria go ya maitsiboeng, mme ya swa, fa letsatsi le phirima.