Setswana 1970/1987 (TSW70)
14

Kgosi Asa le phenyo ya gagwe

141Mme Abia a robala le borraagwe a fitlhwa mo motseng wa ga Dafita, mme Asa morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe. Mo metlheng ya gagwe lefatshe la nna mo kagisong dinyaga di le some. 2Asa a dira tse di molemo tse di siameng mo matlhong a Morena Modimo wa gagwe. 3A tlosa dialetare tsa medimo e sele le dithota tsa tlhabelo, a thubaganya majwe a a motloutlo, a rema medimako ya Ašera, 4a laela Bajuta gore ba batle Morena, Modimo wa borraabo, ba dire ka fa molaong le taolong tsa ona. 5A ba a tlosa dithota tsa tlhabelo le majwe a a motloutlo a letsatsi mo metseng yotlhe ya Juta, mme bogosi jwa nna mo kagisong ka puso ya gagwe. 6A ba a aga metse e e femetsweng mo Juta; gonne lefatshe le ne le iketlile, go se na ope yo o lwang nae ka dinyaga tseo, ka Morena a mo file boikhutso.

14:6
2 Ditiraf. 15:15
7Ke ka moo a reileng Bajuta a re: “A re ageng metse eo, re e agelele ka lobota le dinaka tsa phemelo le dikgoro le mephakarego, re sa ntse re le barena ba lefatshe. E re ka re tlhokometse Morena, Modimo wa rona, le ona o re tlhokometse, wa re naya boikhutso tikologong, wa re tsweletsa pele.” 8Asa o ne a na le mephato ya batlhabani ba Juta ba ba tshotseng dithebe le marumo ba le 300 000, le ba Benyamene ba ba tshotseng dithebe ba itse go hula ka mara, ba le 280 000; botlhe bao e ne e le batlhabani ba ba pelokgale.

9Ba kile ba bololelwa ke Sera wa Moethiopia, a tla a na le batlhabani ba le sedikadike le dikoloi tsa ntwa di le 300, a fitlha kwa Mareša. 10Ke fa Asa a bolola go mo kgatlhantsha, mme ba ikemisa ka thulaganyo ya tlhabano kwa mogorogorong wa Sefatha ntlheng ya Mareša. 11Mme Asa a rapela Morena Modimo wa gagwe a re: “Morena, ga go na ope kwa ntle ga gago yo o ka thusang, fa go tlhabana yo o thata le yo o bokoa. Re thuse, Morena Modimo wa rona, gonne re ikaega ka wena, mme re tsile go tlhabana le bontsi jo ka leina la gago. Morena, o Modimo wa rona. A motho a se ka a kgona sepe fa pele ga gago!”

14:11
1 Sam. 14:6

12Mme Morena a itaya Baethiopia, ba fenngwa ke Asa le Bajuta, ba be ba tshaba. 13Asa le batlhabani ba ba nang nae ba ba khutšhela go ya go fitlha kwa Gerara, mme ga bolawa ba bantsi ba Baethiopia, mo ba paletsweng ke go tia gape; gonne ba ne ba remagantswe ke Morena le mephato ya gagwe, mme Bajuta ba bona thopo e kgolo thata, 14ba fenya metse yotlhe e e mo tikologong ya Gerara; gonne letshogo la Morena le ne le wetse mo go yona. Ba thukhutha metse yotlhe eo, ga nna thopo e kgolo mo go yona. 15Le gona ba thopa ditente tsa badisa ba diruiwa, ba gapa dinku tse dintsi le dikammele, ba be ba boela kwa Jerusalema.

15

Asa o tlosa tirelo ya medimo e sele

151Ke fa Asaria morwa Otete a tsenwa ke Mowa wa Modimo, 2a tswa go kgatlhantsha Asa, a mo raya a re: “Ntheetsang, wena Asa le lona Bajuta le Babenyamene lotlhe: Morena o na le lona, fa lona lo na nae. Fa lo mmatla, lo tla mmona. Mme fa lo mo tlogela, o tla lo tlogela. 3Ke malatsi a mantsi Baiseraele ba ntse ba se na Modimo wa nnete, le e seng moperesiti yo o ba rutang le e seng molao.

15:3
Hos. 3:4
4Mme e ne ya re ba boela kwa Moreneng, Modimo wa Iseraele, ba le mo tlalelong, ba mmatla, ba mmone. 5Metlheng eo ba ba bololang le ba ba gorogang ba tlhoke kagiso; gonne ditherego tse dikgolo di ne di imela baagi botlhe ba mafatshe. 6Setšhaba se bolawe ke setšhaba se sengwe le motse ke motse o mongwe, ka Modimo o ne o ba reregisa ka tlalelo ya mefutafuta. 7Mme lona, tiang lo tsenye marapo dinameng; gonne tuelo ya tiro ya lona e teng.”

8E rile Asa a utlwa mafoko ao le thero ya ga Asaria morwa Otete moporofeti, a itshupa a tiile, a tlosa medimo e e maila mo lefatsheng lotlhe la Juta le la Benyamene le mo metseng e o neng a e thopile kwa dithabeng tsa Eferaime; a ba a ntšhwafatsa aletare ya Morena e e neng e le fa pele ga matseno a Tempele ya Morena.

9A ba a phutha Bajuta botlhe le Babenyamene le baeng ba ba nang nabo, ba tswa kwa go Eferaime le Manase le Simeone; gonne bontsi jwa Baiseraele bo ne bo ngwegetse kwa go ene, ka ba bona Morena, Modimo wa gagwe, o na nae. 10Mme ba phuthegela kwa Jerusalema kgweding ya boraro ya ngwaga wa 15 wa puso ya ga Asa, 11ba direla Morena ditlhabelo ka letsatsi leo tsa thopo e ba boileng nayo, e bong dikgomo di le 700 le difutshane di le 7 000. 12Ba ipofa ka maikano a gore, ba tla batla Morena, Modimo wa borraabo, ka pelo yotlhe le ka mowa otlhe

15:12
Još. 24:25
13le a gore, mongwe le mongwe yo o sa batleng Morena, Modimo wa Iseraele, a bolawe, yo mmotlana gongwe yo mogolo, monna gongwe mosadi. 14Ba ikanela Morena jalo ka lentswe le legolo le ka tuduetso le ka diphala le dinaka. 15Bajuta botlhe ba itumelela maikano ao; gonne ba ne ba ikanne ka pelo yotlhe, ba mmatlile ka thato yotlhe, mme ba mmona; Morena a ba naya boikhutso tikologong.
15:15
2 Ditiraf. 15:2
20:30

16Asa a koba Maaga mmaagwe, a mo ntsha mo bohumagading, ka a diretse Ašera15:16 Ke modimo wa sesadi. setshwantsho se se maswe; Asa a se pšhwetlakanya, a se fisa nokaneng ya Kiterone. 17Le gale dithota tsa tlhabelo tsa se ka tsa tlosiwa mo Iseraeleng; fela pelo ya ga Asa e ne e se na molato ka malatsi otlhe a gagwe. 18Le gona a tsenya dineo tse di boitshepo tsa ga rraagwe le dineo tse di boitshepo tsa gagwe mo Ntlong ya Modimo, e bong selefera le gouta le dilwana. 19Mme go ne go se na ntwa go fitlhelela ngwageng wa 35 wa puso ya ga Asa.

16

Mathata ka Baiseraele

(1 Dikg. 15:17-22)

161Ka ngwaga wa 36 wa puso ya ga Asa, Baesa kgosi ya Iseraele a bololela Juta, a agelela Rama gore a thibele batho go ka tsena gongwe go tswa kwa go Asa kgosi ya Juta. 2Ke fa Asa a ntsha selefera le gouta mo dikhumong tsa Ntlo ya Morena le tsa ntlo ya kgosi, a di romela kwa go Benehatate kgosi ya Siria e e neng e agile kwa Damaseko a re: 3“Go na le kgolagano fa gare ga me le wena le fa gare ga rre le rraago. Bona, ke go rometse selefera le gouta! Yaya o senye kgolagano ya gago le Baesa kgosi ya Iseraele gore a ntlogele.”

4Benehatate a utlwana le kgosi Asa, a roma balaodi ba mephato ya gagwe, ba bololela metse ya Iseraele, ba senya Iyone le Dane le Abele-Maime le metse yotlhe ya difala ya Nafetale. 5Ya re Baesa a utlwa jalo, a khutla go agelela Rama, a emisa tiro eo ya gagwe. 6Ke fa kgosi Asa a tsaya Bajuta botlhe, mme ba tlosa majwe a Rama le dikgong tsa teng tse Baesa o neng a agelela ka tsona, a agelela Geba le Mitsepha ka tsona.

Moporofeti Hanani

7Ka sebaka seo ga tla mmoni Hanani kwa go Asa kgosi ya Juta, a mo raya a re: “E re ka o ikaegile ka kgosi ya Siria, mme o se ka wa ikaega ka Morena, Modimo wa gago, ke ka moo mephato ya kgosi ya Siria e falotseng mo diatleng tsa gago. 8A ga ke re, Baethiopia bale le Balebia bale e ne e le mephato e megolo, ba na le dikoloi tsa ntwa le bapalami ba dipitse ba bantsi thata. Mme e re ka o ne wa ikanya Morena, a ba neela mo diatleng tsa gago.

16:8
2 Ditiraf. 14:8-12
9Gonne matlho a Morena a ntse a sekaseka lefatshe lotlhe gore a itshupe a le thata go busa ba ba mo ineetseng ka pelo yotlhe. Golo fa o dirile ka bosilo. Gonne go tloga jaanong o tla tsogelwa ke dintwa.” 10Mme Asa a galefela mmoni, a mo tsenya mo ntlong ya kgolegelo; gonne o ne a mo tukela bogale ka ntlha ya moo, a ba a gatelela bangwe ba morafe ke sebaka seo.
16:10
2 Ditiraf. 18:26
Math. 14:3

Bokhutlo jwa puso ya ga Asa

(1 Dikg. 15:23,24)

11Mme ditirafalo tsa ga Asa tsa pele le tsa morago kana di kwadilwe mo dikwalong tsa dikgosi tsa Juta le Iseraele. 12E rile ka ngwaga wa 39 wa puso ya gagwe Asa a simolola go bolawa ke maoto, bolwetse jwa gagwe jwa nna jwa golela pele. Mme le mo bolwetseng jwa gagwe a se ka a batla thuso ya Morena, fa e se ya dingaka fela. 13Mme Asa a robala le borraagwe, a swa ka ngwaga wa 41 wa puso ya gagwe. 14Ba mo fitlha mo lebitleng la gagwe le o neng a le ikgabetse mo motseng wa ga Dafita; teng ba mo robatsa mo bolaong jo bo neng bo tletse makga le ditlhare tse di tlhakantsweng ka botswerere go dira ditlolo; ba mo tshubela maswalo a mantsi thata.

16:14
2 Ditiraf. 21:19
Jer. 34:5