Setswana 1970/1987 (TSW70)
5

Batsofe le batlholagadi

51O se ka wa kgalemela monnamogolo, mme o mo kaele jaaka e kete ke rraago,

5:1
Lef. 19:32
2le basadi-bagolo jaaka e kete ke bommaago, le ba bašwa jaaka e kete ke bokgaitsadio, ka boitsheko jotlhe.

3Batlholagadi ba e leng batlholagadi tota o ba tlotle.

5:3
1 Tim. 5:5
4Mme fa motlholagadi a na le bana gongwe bana ba bana, a bao ba ithute go supa bodumedi pele mo go ba ga bone le go leboga batsadi ba bone; gonne seo ke se se kgatlhang Modimo. 5Mme ene yo e leng motlholagadi tota, a tlogetswe a le esi, o solofetse mo Modimong, o tswelela pele ka mekokotlelo le ka merapelo bosigo le motshegare;
5:5
Luka 2:37
6mme yo o phelelang dikgatlhego tsa gagwe ene o sule, le fa a ntse a phela. 7Dilo tseo le tsona o di ba laele gore ba nne ba ba se nang molato. 8Fa motho a sa tlamele ba ga gabo, bogolo ba e leng ba ntlo ya gagwe, o itatotse tumelo, o bosula bogolo go yo o sa dumeleng.

9A mo palong go kwalwe motlholagadi fela wa dinyaga tse di sa tlhaeleng 60, yo o neng e le mosadi wa monna a le mongwe fela, 10a na le tshupo ya ditiro tse di molemo tsa gore o godisitse bana, a tshola baeng, a tlhapisa baitshepi dinao, a thusa ba ba pitlagantsweng, a tlhokomela tiro nngwe le nngwe e e molemo.

5:10
Baheb. 13:2

11Batlholagadi ba e sa ntseng e le ba bašwa, o ba gane; gonne e a re fa ba fenngwa ke dikeletso mo go tlotlololang Keresete, ba rate go nyalwa, 12ba welwe ke katlholo ya gore ba dirolotse maikano a bone a pele. 13Mme le gona ba ineela botshwakga, ba tlwaela go tlhôtlhôma le malapa; mme ga se go tshwakgafala fela, e bile ke babalabadi le batshwenyi ba ba buang tse di sa tshwanelang. 14Ka ntlha ya moo ke batla gore batlholagadi ba e sa ntseng e le batho ba bašwa ba nyalwe, ba tshole bana, ba dise lelapa, gore ba se nee moganetsi lebaka la go kgoba.

5:14
1 Bakor. 7:9
15Gonne bangwe ba setse ba fapogile, ba latela Satane. 16Fa modumedi a na le batlholagadi, a a ba tlamele gore phuthego e se ka ya imediwa, yona e tlamele ba e leng batlholagadi tota.

Ka ga ditshwanelo tsa Bagolo le dikaelo tse dingwe

17Bagolo ba phuthego ba ba tshwereng tiro sentle a ba kaiwe ba tshwanetswe ke tlotlo e e menaganyeng, bogolo bone ba ba dirang ka lefoko le ka thuto;

5:17
Baroma 12:8
18gonne Lokwalo lo a re: “Kgomo e e phothang o se ka wa e bofa molomo;” gape lo a re: “Modiri o tshwanetswe ke tuelo ya gagwe.”
5:18
Doit. 25:4
Luka 10:7
1 Bakor. 9:9
19Fa mogolo wa phuthego a latofadiwa, se amogele tatofatso eo, fa e se ka basupi ba babedi gongwe ba bararo.
5:19
Doit. 19:15
2 Bakor. 13:1
20Ba ba leofang o ba kgalemele fa pele ga botlhe gore ba bangwe le bone ba boife.
5:20
Bagal. 2:14

21Ke go laya fa pele ga Modimo le Keresete Jesu le baengele ba ba tlhaotsweng gore o tlhokomele dilo tseo; o se ka wa atlhola o ise o tlhotlhomise, o se dire sepe ka go gobelelela motho. 22O se ka wa baya motho ope diatla ka potlako, le gona o se ka wa itsenya mo maleong a batho ba bangwe. Wena o nne o itshekile.

5:22
1 Tim. 4:14

23O se tlhole o nwa metsi fela, mme o nwe weinenyana ka ntlha ya mala a gago, le ka o fokola gantsi.

24Maleo a batho bangwe a itsege gotlhe, a ba etelela pele kwa katlholong, mme a ba bangwe a a ba latela. 25Go ntse jalo le ditiro tse di molemo, di itsege gotlhe; mme tse di sa itsegeng ga di ka ke tsa fitlhegela ruri.