Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

Ditshwanelo tsa badisa ba phuthego le tsa badiredi

31Lefoko le le boikanyo ke le: Fa motho a batla tiro ya boruti, o eletsa tiro e e molemo.

3:1
Dit. 20:28
2Mme jaanong modisa wa phuthego o tshwanetse a bo a se na molato, e le monna wa mosadi a le mongwe fela, a le tekano, a na le tlhaloganyo, a na le mekgwa e mentle, a tshola baeng, a nonofile mo go ruteng;
3:2
Tito 1:6,7
3e se letagwa, a se borumolano, e se mmatli wa mahumo ka mokgwa o o maswe, mme a le tsalano, e se motho wa kgang, e se morati wa madi; 4e le yo o laolang lelapa la gagwe sentle, a na le bana ba ba utlwang ka tlotlego yotlhe.
3:4
1 Sam. 2:12
5Fa motho a sa itse go laola lelapa le e leng la gagwe, o ka babalela jang phuthego ya Modimo? 6A e se nne motho yo mošwa tumelong, e se re gongwe a ikgogomosa, a wela mo tshekisong ya ga Diabolo. 7E bile o tshwanetse go nna le tumo e e siameng mo go ba ba kwa ntle gore a se wele mo kgobong le mo serung sa ga Diabolo.
3:7
1 Tim. 5:10
1 Bakor. 5:12,13

8Badiredi le bone ba tshwanetse go nna batho ba tlotlego, ba se diteme-pedi, ba sa itlopele bojalwa, ba sa batle mahumo ka mokgwa o o maswe,

3:8
Bafil. 1:11
Dit. 6:3
9ba tshegeditse bosaitsiweng jwa tumelo ka segakolodi se se itshekileng. 10Le bone a ba tlhatlhojwe pele; ke gona ba ka dirang tiro ya bodiredi, fa ba se na nyatsego. 11Le bone basadi a e nne ba ba tlotlegang, e se balatofatsi; a ba nne tekano le boikanyo mo dilong tsotlhe.
3:11
Tito 2:3
12A modiredi mongwe le mongwe a nne le mosadi a le mongwe fela, e nne ba ba laolang bana ba bone le malapa a bone sentle;
3:12
1 Tim. 3:2
13gonne ba ba dirileng sentle ka tiro ya bodiredi ba bona boemo jo bo molemo le namatshego e kgolo mo tumelong ya go dumela mo go Keresete Jesu.

14Dilo tseo ke di go kwalela ka tsholofelo ya gore ke tla akofa ke tla koo go wena, 15gore e re fa nka diega, o be o itse ka fa go tshwanetseng ga dirwa ka teng mo ntlong ya Modimo e e leng phuthego ya Modimo o o tshelang, le pinagare le motheo wa boammaaruri.

3:15
2 Tim. 2:20
Baef. 2:19-22
16Mme ga go na pelaelo, bosaitsiweng jwa poifo-Modimo bo bogolo jwa go re:

Jesu o bonaditswe mo nameng,

a supelwa tshiamo ke Mowa,

a bonwa ke baengele,

a rerwa mo baheitaneng,

a dumelwa mo lefatsheng,

a tsholediwa ka kgalalelo.

3:16
Joh. 1:14
16:10
Baroma 1:4
Mar. 16:19