Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Thapelo ya go rapelela batho botlhe

21Jaanong ke kaela pele ga tsotlhe gore dikopo le dithapelo le dithapelelo le ditebogo di direlwe batho botlhe,

2:1
Bafil. 4:6
2le dikgosi le botlhe ba ba leng bagolo, gore re nne le bophelo jwa boiketlo le tidimalo ka poifo-Modimo yotlhe le ka tlotlego. 3Go dira jalo go molemo, go bile go natefela Modimo, Morepholosi,
2:3
1 Tim. 1:1
4:10
4o o ratang gore batho botlhe ba pholosiwe le go fitlha mo kitsong ya boammaaruri.
2:4
Hes. 18:23
2 Pet. 3:9
5Gonne go Modimo o le mongwe fela le motsereganyi a le mongwe fela fa gare ga Modimo le batho, e bong Keresete Jesu, a le motho,
2:5
Baroma 3:29,30
Baheb. 12:24
6yo o ineetseng go nna tefo ya kgololo ya botlhe; ke yona tshupo e e tla rerwang ka metlha e e leng yona,
2:6
Bagal. 1:4
2:20
Tito 2:14
7e ke laotsweng go nna motlhaba-mokgosi le moapostolo wa yona le moruti wa baheitane go ba isa mo tumelong le mo boammaaruring; ke bua nnete mo go Keresete, ga ke ake.
2:7
2 Tim. 1:11
Bagal. 2:7,8

8Ke ka moo ke ratang gore banna ba rapele mo mafelong otlhe, ba tsholeditse mabogo a a boitshepo kwa ntle ga bogale le pelaelo.

Ditshwanelo tsa mosadi

9Le gona jalo ke rata gore basadi ba kgabe ka diaparo tse di tshwanetseng ka tshisimogo le ka tekano, e seng ka meriri e e logilweng le ka gouta, gongwe ka ditalama le diaparo tsa tlhotlhwa e kgolo,

2:9
1 Pet. 3:3-5
10mme e nne ka ditiro tse di molemo jaaka go tshwanetse basadi ba ba ratang go supa poifo-Modimo.
2:10
1 Tim. 5:10
11A mosadi a ithute mo tidimalong ka boikokobetso jotlhe.
2:11
Baef. 5:22
12Ga ke letlelele mosadi go ruta, le fa e le go laola monna, mme a a nne mo tidimalong.
2:12
1 Bakor. 14:34
Gen. 3:16
13Gonne Atame o bopilwe pele, Efa a bopiwa morago.
2:13
Gen. 1:27
2:7,22
14Le gona Atame ga a ka a tsiediwa, mme mosadi ene a tsiediwa, a wela mo molatong.
2:14
Gen. 3:6
2 Bakor. 11:3
15Mme o tla pholosiwa ka go belega bana, fa basadi ba ka nna ba ntse ba le mo tumelong le mo loratong le mo boitshepisong jo bo nang le tekano.