Setswana 1970/1987 (TSW70)
7

71Banna ba Khiriathe-Jearime ba tla, ba tsaya Letlole la Morena, ba le isa kwa ntlong ya ga Abinatabe e e kwa thoteng; ba itshepisa Eleasare morwawe gore a dise Letlole la Morena.

Samuele o busa Baiseraele

2Go tloga letsatsing leo Letlole le ileng go nna kwa Khiriathe-Jearime ka lone ga feta sebaka se seleele sa dinyaga di le 20, mme Baiseraele botlhe ba lela, ba lela Moreneng.

7:2
1 Ditiraf. 13:6
3Mme Samuele a raya Baiseraele botlhe a re: “Fa lo rata go boela kwa Moreneng ka pelo yotlhe, tlosang medimo e sele e e mo gare ga lona le boAšethorethe, lo ineele Morena ka dipelo tsa lona, lo mo direle a le esi; foo o tla lo pholosa mo diatleng tsa Bafelesita.”
7:3
Gen. 35:2
Još. 24:23
4Ke fa Baiseraele ba tlosa boBaale le boAšethorethe, ba direla Morena a le esi.
7:4
Baatlh. 10:6,16

5Samuele a ba a re: “Phuthelang Baiseraele botlhe kwa Mitsepha gore ke lo rapelele Morena.”

7:5
1 Sam. 10:17
Baatlh. 11:11
20:1
6Ke fa ba phuthegela kwa Mitsepha, ba ga metsi, ba a tshololela fa pele ga Morena, ba itima dijo ka letsatsi leo, ba ipobola teng ba re: “Re leofetse Morena.” Mme Samuele a siamisa Baiseraele kwa Mitsepha.

7Jaanong e rile Bafelesita ba utlwa gore Baiseraele ba phuthegetse kwa Mitsepha, dikgosana tsa Bafelesita tsa bololela Baiseraele; ya re Baiseraele ba utlwa jalo, ba boifa Bafelesita. 8Mme Baiseraele ba raya Samuele ba re: “Se khutle go re rapelela Morena, Modimo wa rona, gore a re pholose mo diatleng tsa Bafelesita.”

7:8
1 Sam. 12:23
9Ke fa Samuele a tsaya kwanyana e e anyang e le nngwe, a e tlhabela Morena go nna setlhabelo se se fisiwang gotlhe; le gona Samuele a rapela Morena, a rapelela Baiseraele, mme Morena a mo utlwa. 10Jaanong ya re Samuele a sa ntse a fisa setlhabelo, Bafelesita ba atamela go tlhabana le Baiseraele. Mme Morena a dumisa maru ka tumo e kgolo godimo ga Bafelesita ka letsatsi leo, a ba raraanya, mme ba fenngwa ke Baiseraele. 11Mme banna ba Iseraele ba bolola kwa Mitsepha, ba khutšhela Bafelesita, ba ba bolaya go ya go fitlha kwa tlase ga Bethe-Kara.

12Ke fa Samuele a tsaya lefika, a le tlhoma fa gare ga Mitsepha le Šene, a le taya leina la Ebenesere,7:12 Ke go re: Lefika la thuso. a re: “Morena o re thusitse go fitlha kajeno.” 13Bafelesita ba ne ba kokobediwa jalo, ba se ka ba tlhola ba tla gape mo nageng ya Iseraele. Mme seatla sa Morena sa nna sa imela Bafelesita ka malatsi aotlhe a ga Samuele. 14Le metse e Bafelesita ba neng ba e amogile Baiseraele ya boela kwa Baiseraeleng go tloga kwa Ekerone go fitlha kwa Gathe. Le naga ya yona Baiseraele ba e gapa mo diatleng tsa Bafelesita. Le gona ga nna kagiso fa gare ga Baiseraele le Baamori.

15Samuele a siamisa Baiseraele ka malatsi aotlhe a botshelo jwa gagwe. 16O ne a tle a tsamaya ka ngwaga le ngwaga, a etele Bethele le Gilegala le Mitsepha, a atlhole Baiseraele mo mafelong aotlhe ao. 17A be a boele kwa Rama; gonne ntlo ya gagwe e ne e le gona; a atlhole Baiseraele gona. Le gona a agela Morena aletare teng.

8

Baiseraele ba batla kgosi

81E rile Samuele a sena go tsofala, a dira bomorwawe basiamisi ba Iseraele. 2Leina la morwawe yo mogolo e ne e le Joele; leina la wa bobedi wa gagwe e le Abia. Ba ne ba atlhola kwa Bereseba.

8:2
1 Ditiraf. 6:13
3Fela bomorwawe ga ba a ka ba sepela mo ditseleng tsa gagwe. Ba bapala ka bopelotshetlha, ba amogela dithelesetso, ba sokamisa tshiamo.
8:3
Doit. 16:19

4Ke fa bagolo botlhe ba Iseraele ba kgobokana ba tla kwa go Samuele kwa Rama,

8:4
1 Sam. 7:17
5ba mo raya ba re: “Bona, wena o tsofetse, mme bomorwao ga ba sepele mo ditseleng tsa gago. Jaanong he, re beele kgosi gore e re buse, re tshwane le ditšhaba tsotlhe.”
8:5
Doit. 17:14
Hos. 13:10
Dit. 13:21
6Mme lefoko leo le ne le le bosula mo matlhong a ga Samuele, fa ba re: “Re neele kgosi gore e re buse.” Ka moo Samuele a rapela Morena. 7Mme Morena a raya Samuele a re: “Utlwa lentswe la morafe mo go tsotlhe tse ba di buileng nao; gonne ga ba latlhe wena, mme ba latlha nna gore ke se ka ka nna kgosi ya bone. 8Le wena ba go direla jaaka ba dirile ka gale go tloga letsatsing le ke ba ntshitseng kwa Egepeto ka lone go fitlha letsatsing la kajeno, ba ntlogela, ba direla medimo e sele. 9Mme jaanong utlwa mantswe a bone. Fela tse ba tshwanetseng go di direla kgosi e e tla ba busang o di ba tlhalosetse, o di ba itsise.”

10Mafoko otlhe a Morena Samuele a a bolelela morafe o o lopileng kgosi mo go ene, 11a re: “Tse di siametseng kgosi e e tla lo busang ke tse: E tla tsaya bomorwaa-lona, e ba dira batlhanka ba dikoloi tsa yona le ba dipitse tsa yona le go taboga fa pele ga koloi ya yona. 12Le gona e tla ba tsaya go ba ipeela balaodi ba sekete le balaodi ba lekgolo le balaodi ba 50; le gore ba leme masimo a yona, ba robe thobo ya yona, ba dire dibolai tsa yona tsa ntwa le dilo tsa dikoloi tsa ntwa tsa yona. 13E tla tsaya bomorwadia-lona gore e nne batlhakanyi ba ditswaiso le baapei le babesi. 14Fa e le masimo a lona le masimo a meweine a lona le ditlhare tsa olefa tsa lona e tla tsaya tse di molemo tsa teng, e di naya batlhanka ba yona. 15E tla tsaya palo ya bosome ya mabele a lona le ya masimo a meweine a lona, e e naya badiredi ba yona ba lelapa le batlhanka ba yona. 16E tla tsaya batlhanka ba lona le malata a lona le dikgomo tse dintle tsa lona le diesele tsa lona, e dira tiro ya yona ka tsotlhe tseo. 17E tla tsaya palo ya bosome ya matsomane a lona; le lona lo tla nna batlhanka ba yona. 18Ka sebaka seo lo tla lela ka ntlha ya kgosi e lo e itlhophetseng, mme foo Morena ga a kitla a lo utlwa.”

19Fela morafe wa gana go utlwa lentswe la ga Samuele wa re: “Nnyaya! A kgosi e re buse 20gore le rona re tshwane le ditšhaba tsotlhe, mme kgosi ya rona e re atlhole, e re etelele pele le mo dintweng.” 21Ya re Samuele a sena go utlwa mafoko otlhe a morafe, a a bolela mo ditsebeng tsa Morena. 22Mme Morena a raya Samuele a re: “Utlwa mantswe a bone, o ba beele kgosi.” Ke fa Samuele a raya banna ba Iseraele a re: “Tsamayang, a mongwe le mongwe a ye gae.”

9

Saule o kopana le Samuele

91Go ne go le monna wa Benyamene, leina la gagwe e le Khiše morwa Abiele morwa Serore morwa Begorathe morwa Afia wa Mobenyamene; e le senatla se se maatlametlo. 2Ene o ne a na le ngwana wa mosimane yo leina la gagwe e leng Saule. Saule o ne a le montle thata, go se na monna ope mo Baiseraeleng yo o tshwanang nae ka bontle; a feta batho botlhe ka boleele, ba mo khutlela fa magetleng.

3Jaanong Khiše rraagwe Saule a timelelwa ke diesele tse dinamagadi, mme Khiše a raya Saule morwawe a re: “A ko o tsee mongwe wa batlhanka nao, o nanoge, o ye go batla diesele tse dinamagadi.” 4Ba ya ba ralala dithaba tsa Eferaime le naga ya Salisa, mme ba di tlhoka; ba ralala naga ya Saalime, mme di se yo; ba ralala naga ya Benyamene, ba se ka ba di bona.

9:4
Joh. 3:23
5Ya re ba sena go fitlha kwa nageng ya Sufe, Saule a raya motlhanka wa gagwe a re: “Tlaya a re boele kwa gae, e se re gongwe rre a tlhokomologa diesele, a tlhofaelela rona.”
9:5
1 Sam. 10:2

6Mme ene a mo fetola a re: “A ko o iketle! Go na le monna wa Modimo mo motseng o. Ke monna yo o tlotlegang. Tsotlhe tse o di buang di a tle di dirafale tota. A re ye teng. Go gongwe o ka re itsise tsa leeto la rona le re leng mo go lone.”

7Saule a fetola motlhanka wa gagwe a re: “Bona, fa re ya kwa monneng yoo, re ka eta re mo tsholetseng? Mefago e fedile mo dikgwatlheng tsa rona. Ga go na neo e re ka etang re e tsholetse monna wa Modimo. Re tshotseng?”

8Motlhanka a ba a fetola Saule gape a re: “Bona, ke na le karolo ya bone ya šekele ya selefera. Ke tla e naya monna wa Modimo gore a re itsise tsa leeto la rona.”

9E ne ya re bogologolo mo Iseraeleng fa motho a ya go botsa Modimo a bue jaana a re: “Tlaya a re ye kwa go Mmoni.” Gonne yo e leng Moporofeti kajeno, kgale o ne a bidiwa Mmoni.

9:9
2 Dikg. 17:13
1 Ditiraf. 9:22
Num. 24:3
10Ke fa Saule a raya motlhanka wa gagwe a re: “Lefoko la gago le siame. Tlaya a re ye.” Ba ya kwa motseng kwa monna wa Modimo a leng teng. 11Ya re ba tlhatlogela kwa motseng ka tsela e e mokong, ba kgatlhana le basetsana ba ba yang go ga metsi, ba ba botsa ba re: “A Mmoni o teng mono?”

12Ba ba araba ba re: “O teng. Bonang, o fa pele ga lona. Akofang jaanong, gonne ke gona a gorogang mo motseng kajeno. Gonne go na le moletlo wa batho wa ditlhabelo kajeno kwa thoteng. 13E tla re lo tsena mo motseng, lo fitlhele a ise a tlhatlogele kwa thoteng go ya go ja. Gonne morafe ga o ka ke wa ja a ise a tle. Kana ke ene yo o tshegofatsang setlhabelo; morago ga moo balalediwi ba je. Jaanong he, tlhatlogang. Gonne lo tla mo fitlhela ka yona nako e.” 14Ba tlhatlogela kwa motseng. Ya re ba tsena mo motseng, ba rakana le Samuele a tswa a tlhatlogela kwa thoteng ya tlhabelo.

15Mme Morena o ne a itsisitse Samuele maabane, Saule a ise a tle, a re: 16“Kamoso ka nako e ke tla tsisa monna kwa go wena, a tswa kwa nageng ya Benyamene, o mo tlotse go nna moeteledipele wa Baiseraele, morafe wa me, gore a o pholose mo diatleng tsa Bafelesita; gonne ke bonye pogisego ya morafe wa me le selelo sa ona se fitlhile kwano go nna.”

17Jaanong ya re Samuele a bona Saule, Morena a mo raya a re: “Ke ene monna yo ke buileng nao ka ga gagwe ka re: O tla busa morafe wa me.” 18Mme Saule a atamela Samuele fa gare ga kgoro a re: “A ko o mpolelele gore ntlo ya Mmoni e kae?”

19Samuele a araba Saule a re: “Ke nna Mmoni. Nketelele pele o tlhatlogele kwa thabaneng ya tlhabelo. Lo tla ja le nna kajeno. E tla re mo mosong ke go nee tsela, ke go bolelele tsotlhe tse di mo pelong ya gago. 20Se tshwenyegele diesele tse dinamagadi tse kajeno e leng letsatsi la boraro di ntse di go timeletse, gonne di bonywe. Mme tsotlhe tse di eletsegang tsa Iseraele e tla nna tsa ga mang? A e tla bo e se tsa gago le tsa lelapa lotlhe la ga rraago?”

21Saule a fetola a re: “A ga ke Mobenyamene wa longwe lwa ditso tse dipotlana tsa Iseraele? E bile losika lwa ga etsho ke lo lobotlana mo ditshikeng tsotlhe tsa lotso lwa ga Benyamene. Ke ka ntlha ya eng fa o bua tse di ntseng jalo le nna?”

9:21
1 Sam. 15:17

22Mme Samuele a tsaya Saule le motlhanka wa gagwe, a ba isa kwa ntlong e e jelang, a ba nnisa mo mannong a a kwa pele ga ba ba laleditsweng ba ba neng ba ka nna 30. 23Samuele a ba a raya moapei a re: “Tlisa nama e ke e go neetseng ka re, o e boloke.” 24Moapei a ntsha letsogo le na le dikgopo, a di baya fa pele ga Saule. Ke fa Samuele a re: “E e setseng ke e. Itsholele o je. Gonne e sadiseditswe wena moletlong ono maloba fa ke laletsa batho.” Saule a ja jalo le Samuele ka letsatsi leo. 25Ya re ba sena go fologa kwa thabaneng ya tlhabelo le go fitlha mo motseng, ba alela Saule dikobo mo godimo ga ntlo. 26A lala teng.

Samuele o tlotsa Saule go nna kgosi

Jaanong ya re mahube a tswa, Samuele a bitsa Saule a lebile kwa godimo ga ntlo a re: “Tsoga gore ke go nee tsela.” Saule a tsoga, ba tswela kwa ntle ka bobedi jwa bone, ene le Samuele. 27Ya re ba sena go fologa le go fitlha fa motse o khutlang teng, Samuele a raya Saule a re: “Raya motlhanka, a tsamaele kwa pele.” A tsamaya. “Mme wena o eme jaanong gore ke go utlwise Lefoko la Modimo.”