Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

Modimo o bua le Samuele

31Samuele wa lekau o ne a ntse a direla Morena fa pele ga Eli, mme lefoko la Morena le ne le tlhokafala thata ka sebaka seo, go se na dipono tse dintsi.

3:1
Amose 8:11
2Jaanong ga dirafala ka sebaka seo Eli a bo a robetse mo felong ga gagwe, mme matlho a gagwe a ne a simolotse go koafala, a sa kgone go bona sentle; 3lobone lwa Modimo lo ise lo time, Samuele ene a robetse mo Tempeleng ya Morena kwa Letlole la Modimo le leng teng. 4Ke fa Morena a bitsa Samuele. A araba a re: “Ke fano.” 5A ba a tabogela kwa go Eli a re: “Ke fano, ka o no o mpitsa.” Mme a fetola a re: “Ga ke a go bitsa. Boa o ye go robala.” A ya go robala.

6Jaanong Morena a bitsa Samuele gape. Samuele a tsoga, a ya kwa go Eli a re: “Ke fano, ka o ne o mpitsa.” A fetola a re: “Ga ke a go bitsa, morwaaka. Boa o ye go robala.” 7Kana Samuele o ne a ise a itse Morena; a ise a senolelwe lefoko la Morena.

8Morena a boela a bitsa Samuele la boraro. A tsoga, a ya kwa go Eli a re: “Ke fano, ka o ne o mpitsa.” Ke fa Eli a lemoga gore lekau le bidiwa ke Morena. 9Ka moo Eli a raya Samuele a re: “Yaa o robale. Mme e re fa o bidiwa gape, o arabe o re: ‘Bua, Morena, gonne motlhanka wa gago o reeditse.’ ” Samuele a ya, a robala gape mo felong ga gagwe.

10Ke fa Morena a tla, a ema, a bitsa jaaka kgantele a re: “Samuele, Samuele!” Samuele a araba a re: “Bua, gonne motlhanka wa gago o reeditse.”

11Morena a raya Samuele a re: “Bona, ke tla dira tiro mo Iseraeleng e ditsebe tse pedi tsa mongwe le mongwe yo o e utlwang di tla kuruetsang ka yona.

3:11
1 Sam. 2:27-36
12Ka letsatsi leo ke tla dirafaletsa Eli tsotlhe tse ke di buileng ka ga lelapa la gagwe go tswa tshimologong go ya bokhutlong. 13Kana ke mo itsisitse ka re, ke tla atlhola lelapa la gagwe go ya bosakhutleng ka ntlha ya molato, ka a ne a itse gore bomorwawe ba dira se se ba ronang, mme a se ka a ba omanya. 14Ke ka moo ke ikanetseng lelapa la ga Eli ka re, molato wa lelapa la ga Eli ga o kitla o itshwarelwa ka setlhabelo le e seng ka tshupelo go ya bosakhutleng.”

15Samuele a lala fa fatshe go ya mosong. A tsoga phakela, a bula Ntlo ya Morena. Fela Samuele a boifa go begela Eli pono eo. 16Ke fa Eli a bitsa Samuele a re: “Samuele, morwaaka!” A araba a re: “Ke fano.”

17A mmotsa a re: “Ke eng se o se boleletsweng? A ko o se ntobele sepe. A Modimo o go betse jaana, o go okeletse jaana, fa o ka ntobela sengwe sa tsotlhe tse o di boleletsweng.” 18Ke fa Samuele a mmolelela mafoko aotlhe, a se ka a mo lobela sepe. Mme Eli a re: “Ke Morena. A a dire tse di siameng mo matlhong a gagwe.”

3:18
2 Sam. 15:26

19Samuele a gola, mme Morena a na nae, a se ka a leseletsa lefoko lepe la mafoko a gagwe go wela fa fatshe. 20Baiseraele botlhe go tswa kwa Dane go fitlha kwa Bereseba ba lemoga gore Samuele ke moporofeti yo o ikanyegang wa Morena. 21Morena a tswelela pele go iponatsa kwa Silo. Gonne Morena o ne a itshenolela Samuele kwa Silo ka lefoko la Morena.