Setswana 1970/1987 (TSW70)
26

Dafita o rekegela Saule la bobedi

261Basife ba tla kwa go Saule kwa Gibea ba re: “Kana Dafita o ntse a iphitlha mo thabaneng ya Hagila ntlheng ya botlhabatsatsi ya naga e e senya.”

26:1
1 Sam. 23:19
Pes. 54:2
2Ke fa Saule a nanoga a fologela kwa sekakeng sa Sife, a na le banna ba le 300 ba ba tlhophilweng ba lseraele go batla Dafita kwa sekakeng sa Sife. 3Saule a thibelela mo thabaneng ya Hagila e e fa tseleng mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya naga e e senya, mme Dafita a ntse a le mo sekakeng. Ya re Dafita a utlwa go twe Saule o tlile go mo tsoma kwa sekakeng, 4a roma batlhodi, mme a utlwa ka bone, fa Saule a tlile ka nnete. 5Ke fa Dafita a nanoga, a fitlha kwa felong fa Saule a thibeletseng teng. Saule a bo a robetse fa gare ga magololo a dikoloi, banna ba mo dikanyeditse. Mme Dafita a bona felo fa Saule a robetseng teng le Abenere morwa Nere, molaodi wa mephato ya gagwe.
26:5
1 Sam. 14:50
17:55

6Jaanong Dafita a botsa Ahimelege wa Mohethe le Abisai morwa Seruya morwa-rraagwe Joabe a re: “Ke mang yo o tla fologelang le nna kwa go Saule kwa bothibelelong?” Abisai a re: “Ke tla fologa nao.”

7Jaanong ya re Dafita le Abisai ba fitlha kwa banneng bothibelelong bosigo, ba fitlhela Saule a robetse a thulametse fa gare ga dikoloi; lerumo la gagwe le tsepame fa fatshe fa tlhogong ya gagwe; Abenere le banna ba robetse ba mo dikanyeditse. 8Ke fa Abisai a raya Dafita a re: “Modimo o neetse mmaba wa gago mo diatleng tsa gago kajeno. Nte ke mo tlhabakelele fa fatshe ka lerumo la gagwe gangwe fela; ga go kitla go batlega la bobedi.”

26:8
2 Sam. 16:9

9Dafita a raya Abisai a re: “O se ka wa mmolaya! Gonne ga go ope yo o ka ntshetsang motlodiwa wa Morena letsogo, mme a se ka a bona petso.” 10Dafita a ba a re: “Ka bophelo jwa Morena! Ruri, Morena o tla mo itaya gongwe go tla tla letsatsi la gagwe la go swa gongwe o tla bolawa mo ntweng.

26:10
1 Sam. 28:10
24:13
11A Morena a nthibele go ka ntshetsa motlodiwa wa Morena letsogo. Jaanong he, tsaya lerumo le le fa tlhogong ya gagwe le modutwana wa metsi, re tsamae.” 12Jaanong Dafita a tsaya lerumo le modutwana wa metsi fa tlhogong ya ga Saule, ba tsamaya go se na ope yo o ba bonang gongwe yo o lemogang sepe gongwe yo o thanyang; gonne ba ne ba robetse botlhe, ba thulameditswe ke Morena.
26:12
Gen. 2:21
15:12

13Dafita a ba a tshelela kwa moseja ga molapo, a ema mo setlhoeng sa thaba kwa kgakala go le sebaka se segolo fa gare ga bone. 14Jaanong Dafita a tlhaeletsa banna le Abenere morwa Nere a re: “A ga o arabe, Abenere?” Abenere a araba a re: “O mang wena yo o tlhaeletsang kgosi?”

15Mme Dafita a fetola Abenere a re: “A ga o monna? Ke mang yo o tshwanang nao mo Iseraeleng? Jaanong ke ka ntlha ya eng, fa o sa disa morena wa gago, kgosi? Gonne mongwe wa banna o fitlhile koo, a re o bolaya kgosi morena wa gago. 16Se o se dirileng ga se a siama. Ka bophelo jwa Morena! Lo tshwanetswe ke loso, gonne ga lo a disa morena wa lona, motlodiwa wa Morena. Jaanong he, tlhola gore lerumo la kgosi le kae? Modutwana wa metsi o o neng o le fa tlhogong ya yona o kae?”

17Ke fa Saule a lemoga lentswe la ga Dafita a re: “A ke lone lentswe la gago, morwaaka Dafita?” Dafita a araba a re: “Ke lone, kgosi, morena wa me.” 18A ba a re: “Ke ka ntlha ya eng fa morena wa me a latelela motlhanka wa gagwe? Naare ke dirile eng? Go na le bosula bofe mo seatleng sa me?26:18 Ke go re: Kopa boitshwarelo. 19Jaanong he, a kgosi morena wa me e ke e reetse mafoko a motlhanka wa yona: Fa Morena a go tlhotlheletsa gore o lwe le nna, a a utlwisiwe monko wa tshupelo! Mme fa e le batho, a ba hutsege fa pele ga Morena! Gonne ba nteleka kajeno, ba ntlhokisa legae mo nageng ya Morena ba re: ‘Yaa o direle medimo e sele.’ 20Mme jaanong, a madi a me a se ka a tshologela fa fatshe ke le kgakala le sefatlhego sa Morena! Gonne kgosi ya Iseraele e bolotse go batla letsetse le le lengwe fela, jaaka go tsongwa lesogo kwa majweng.”

21Saule a re: “Ke leofile. Boa, morwaaka Dafita! Gonne ga nkitla ke tlhola ke go direla bosula, ka gonne bophelo jwa me bo ne bo tlotlega thata kajeno mo matlhong a gago. Ka nnete, ke dirile bosilo, ka fosa gagolo thata.”

22Mme Dafita a fetola a re: “Bona, lerumo la kgosi ke le. A mongwe wa makau a tshelele kwano, a tle go le tsaya. 23Mme Morena o tla duela mongwe le mongwe ka fa tshiamong ya gagwe le boikanyegong jwa gagwe; gonne Morena o ne a go neetse mo diatleng tsa me kajeno, mme ka bo ke sa rate go ntshetsa motlodiwa wa Morena letsogo. 24Bona, bophelo jwa gago bo ne bo kaiwa segolo kajeno mo matlhong a me, a bophelo jwa me bo kaiwe segolo jalo mo matlhong a Morena, a mpholose mo tlalelong yotlhe.”

25Jaanong Saule a raya Dafita a re: “O tshegofaditswe, morwaaka Dafita. Ruri, o tla dirafatsa, o tswelela pele.” Jaanong Dafita a wela tseleng ya gagwe, Saule le ene a boela kwa felong ga gagwe.