Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Elekana le ba lelapa la gagwe

11Go no go le monna mongwe wa kwa Rama wa losika lwa ga Sufe lwa kwa dithabeng tsa Eferaime. Leina la gagwe e ne e le Elekana morwa Jerohame morwa Elihu morwa Thohu morwa Sufe wa Moeferaime.

1:1
1 Ditiraf. 6:22-28,33-38
2O ne a na le basadi ba le babedi, leina la mongwe e le Hana, leina la yo mongwe e le Phenina. Phenina o ne a na le bana, mme Hana a se na bana.
1:2
Gen. 29:31
3Monna yoo o ne a tloga ka ngwaga le ngwaga mo motseng wa ga gabo go ya go obamela Morena wa masomosomo le go mo tlhabela ditlhabelo kwa Silo. Teng go ne go le bomorwa Eli ba babedi, Hofeni le Phinehase, e le baperesiti ba Morena.
1:3
Još. 18:1
4Jaanong e ne ya re ka letsatsi le Elekana a dirang setlhabelo ka lone, a nee Phenina mosadi wa gagwe le bana botlhe ba gagwe ba basimane le ba basetsana dikabelo, 5mme a nee Hana kabelo e le nngwe e e kana ka tse pedi; gonne o ne a rata Hana bogolo, le fa Morena a mo timile bana. 6Mme mogadikae a bo a mo tlhoafaditse ka dikgobo gore a mo utlwise botlhoko, ka Morena a mo timile bana. 7Go ne go dirafala jalo ka ngwaga le ngwaga, fa go iwa kwa Ntlong ya Morena, Phenina a mo rumole, Hana a lele, a se ke a je. 8Mme Elekana monna wa gagwe a mo ree a re: “Hana, o lelelang? Ke eng fa o sa je? O utlwisitswe ke eng botlhoko? A ga ke molemo mo go wena go feta basimane ba le some?”

9E kile ya re ba sena go ja le go nwa kwa Silo, Hana a nanoga. Moperesiti Eli a ntse a dutse fa mojakong wa Tempelana ya Morena.

Hana le Eli

10Hana a lela thata, a rapela Morena ka pelo e e galakang, 11a ikana maikano a re: “Morena wa masomosomo, fa o ka leba pogisego ya lelata la gago, wa nkgopola, wa se ka wa lebala lelata la gago, wa naya lelata la gago ngwana wa mosimane, foo ke tla mo neela Morena ka malatsi otlhe a bophelo jwa gagwe, mme ga a kitla a angwa ke logare mo tlhogong.”

1:11
Num. 6:2-21

12Jaanong ya re a ntse a rapela ka boleele fa pele ga Morena, Eli a ela molomo wa gagwe tlhoko. 13Gonne Hana o ne a bua ka pelo, go tshikinyega molomo fela, lentswe la gagwe le sa utlwale. Eli a gopola gore mosadi yo, o tagilwe. 14Jaanong Eli a mo raya a re: “O tla itshola jaaka letagwa go fitlha leng? Tlogela botagwa.”

15Mme Hana a fetola a re: “Nnyaya, morena wa me, ke mosadi yo o pelo e botlhoko. Weine le bojalwa ga ke a di nwa, mme ke tsholotse tsa pelo ya me fa pele ga Morena.

1:15
Pes. 62:9
16O se ka wa kaya lelata la gago mosadi yo e seng wa sepe; gonne ke ntse ke buisiwa ke botlhoko jwa me le masetlapelo a magolo a me go fitlha jaanong.”

17Eli a mo fetola a re: “Tsamaya ka kagiso! Modimo wa Iseraele o tla go naya se o se kopileng mo go ona.”

18Hana a re: “A lelata la gago le bone bopelotlhomogi mo matlhong a gago.” Jaanong mosadi yoo a tsamaya, a feta a ja; sefatlhego sa gagwe sa bo se sa tlhole se tlhontse.

Botsalo jwa ga Samuele, a neelwa Morena

19Ka moso ba phakela, ba obamela fa pele ga Morena; jaanong ba tsamaya ba boela kwa ga bone kwa Rama. Elekana a itse Hana mosadi wa gagwe, mme Morena a mo gopola. 20Hana a ithwala, a belega ngwana wa mosimane ka bofelo jwa ngwaga, a mo taya leina la Samuele; gonne a re: “Ke mo kopile Moreneng.”

21Jaanong ya re isago Elekana, monna yoo, a tlhatloga le botlhe ba lelapa la gagwe go tlhabela Morena ditlhabelo tsa ngwaga le tsa maikano a gagwe, 22Hana a se ka a tlhatloga, a raya monna wa gagwe a re: “Ke tla ya teng mosimane a sena go kgwa gore ke tle ke mo supe fa pele ga Morena, a nne teng ka bosakhutleng.”

23Elekana, monna wa gagwe, a mo raya a re: “Dira ka fa o bonang go siame ka teng. Sala mo gae go tsamaya o be o mo kgwise. Fela a Morena a dirafatse lefoko la gago.” Mosadi a sala mo gae, a amusa morwawe ga tsamaya a mo kgwisa.

24Mme e rile a sena go mo kgwisa, a tlhatloga ka ene, a na le poo ya dinyaga tse tharo le efa ya bupe e le nngwe le lekuka la weine; a mo isa jalo kwa Ntlong ya Morena kwa Silo, mme ngwana a bo a sa le monnye. 25Jaanong ba tlhaba poo, ba isa mosimane kwa go Eli. 26Hana a re: “Ka thapelo, morena wa me! Ka bophelo jwa gago, morena wa me! Ke nna mosadi yole yo o kileng a ema fano go wena go rapela Morena. 27Ke kopile mosimane yo, mme Morena o nneile se ke se kopileng mo go ene. 28Ka moo le nna ke mo neela Morena ka malatsi aotlhe a bophelo jwa gagwe. Kana o kopilwe mo Moreneng.” Mme Hana a mo tlogela teng fa pele ga Morena.

2

Thapelo ya ga Hana

21Ke fa Hana a rapela a re:

“Pelo ya me e dudueletsa

Morena.

Lonaka lwa me

lo thatafaditswe ke Morena.

Molomo wa me

o bulegetse baba ba me.

Gonne ke itumelela

pholoso ya gago.

2:1
Luka 1:46-55

2Ga go na ope yo o boitshepo

jaaka Morena;

gonne ga go na ope

kwa ntle ga gago;

ga go na lefika le le tshwanang

le Modimo wa rona.

3Se bueng tsa maikgantsho

a magolo ka gale;

a tsa matepe di se ka tsa tswa

mo melomong ya lona.

Gonne Morena ke Modimo

o o itseng tsotlhe;

ditiro di tlhatlhojwa ke ene.

4Mara a dinatla a robegile;

mme ba ba theekelang

ba itlamile ka thata.

5Ba ba neng ba kgora

ba ile go jaka dijo;

ba ba neng ba bolawa ke tlala

ba a kgora.

Moopa le ene o belege ba supa;

mmabontsi o swabile.

6Morena o a bolaya,

e bile o a phedisa;

o folosetsa kwa felong ga baswi,

e bile o tlhatlosa teng.

2:6
Doit. 32:39

7Morena o a humanegisa,

e bile o a humisa;

o a kokobetsa,

le gona o a godisa.

2:7
Pes. 75:8

8O tsosa ba ba fokolang

mo leroleng,

o tsholetsa bahumanegi

mo thotobolong

go ba nnisa le batlotlegi;

o ba ruisa sedulo sa bogosi

sa kgalalelo.

Gonne maotwana a lefatshe

ke a Morena,

o beile lefatshe mo go ona.

2:8
Pes. 113:7,8

9O tla sireletsa dinao

tsa baitshepi ba gagwe,

mme baikepi

ba tla swela mo lefifing;

gonne motho ga a kgone sepe

ka thata ya gagwe.

2:9
Pes. 33:16

10Ba ba lwang le Morena

ba tla phatlakanngwa;

o tla ba dumisetsa maru

kwa legodimong.

Morena o tla atlhola

dikhutlo tsa lefatshe,

a naya kgosi ya gagwe thata,

a natlafatsa lonaka lwa

motlodiwa wa gagwe.”

2:10
Pes. 132:17

11Jaanong Elekana a boela kwa lapeng la gagwe kwa Rama. Ngwana ene a sala, a direla Morena fa pele ga moperesiti Eli.

Boikepo jwa bomorwa Eli

12Mme bomorwa Eli ba ne ba le bosula, ba sa re sepe ka Morena. 13Ba tlhokomologa tse di laoletsweng baperesiti mo morafeng. E ne ya re fa motho a tlhaba setlhabelo, go tle motlhanka wa moperesiti, nama e ntse e apewa, a tshotse seroophata;

2:13
Ekes. 27:3
14a tlhabe mo pitseng gongwe mo pitsaneng gongwe mo paneng gongwe mo sejaneng. Sengwe le sengwe se seroophata se se ntshang moperesiti a se itseele. Ba ne ba direla Baiseraele botlhe jalo ba ba tlang gona kwa Silo. 15Le gona e ne ya re ba ise ba tshube mafura, go tle motlhanka wa moperesiti, a ree monna yo o tlhabang setlhabelo a re: “Ntsha nama e e besediwang moperesiti. Gonne ga a ka ke a amogela nama e e apeilweng mo go wena fa e se e tala fela.”
2:15
Lef. 3:3-5

16Mme e ne ya re fa motho a mo raya a re: “Mafura a tshwanetse go tshubiwa pele, morago ga moo o itseele ka fa o ratang ka teng!” ene a fetole a re: “Nnyaya! E mphe jaanong. Go seng jalo, ke tla e tsaya ka thata.”

17Boleo jwa makau ao bo ne bo le bogolo thata fa pele ga Morena, ka a ne a nyatsa tshupelo ya Morena.

Samuele o nna kwa Silo

18Mme Samuele o ne a ntse a direla fa pele ga Morena, e le mosimane yo o apereng khiba ya letseta. 19Le gona mmaagwe o ne a tle a mo direle kojwana, a mo tlele nayo ka ngwaga le ngwaga, fa a tlhatlogela teng le monna wa gagwe go tlhaba setlhabelo sa ngwaga. 20Foo Eli a tshegofatse Elekana le mosadi wa gagwe a re: “A Morena a go nee bana ka mosadi yo boemong jwa ngwana yo a mo kopileng, a mo tsalela Morena.” Jaanong ba ye kwa gae.

21Mme Morena a direla Hana molemo; a ithwala, a tshola gape bana ba basimane ba le bararo le ba basetsana ba le babedi. Mosimane Samuele ene a golela kwa Moreneng.

2:21
Luka 1:80

Eli le bomorwawe

22Eli o ne a tsofetse thata. Fela e ne e tle e re fa a utlwa tsotlhe tse bomorwawe ba neng ba di direla Baiseraele botlhe le ka fa ba lalang ka teng le basadi ba ba direlang fa mojakong wa Tempelana ya Boipontsho,

2:22
Ekes. 38:8
23a ba ree a re: “Ke ka ntlha ya eng fa lo dira dilo tse di bosula jalo, tse ke di utlwang mo morafeng otlhe o? 24Nnyaya, bomorwaaka! Tumedi e ke e utlwang ga e molemo. Lo leofisa morafe wa Morena. 25Fa motho a leofela motho, moatlhodi o ka mo atlholela. Mme fa motho a leofela Morena, ke mang yo o ka mo emelang?” Mme ba se ka ba utlwa lentswe la ga rraabo; gonne Morena o ne a ikaeletse go ba bolaya.

26Mme mosimane Samuele a nna a gola, a ratwa ke Morena le batho.

2:26
Luka 2:52

Polelelopele ka ga tatlhego ya lelapa la ga Eli

27Letsatsi le lengwe monna wa Modimo a tla kwa go Eli, a mo raya a re: “Morena o bua jaana a re: ‘A ga ke re, ke iponaditse sentle mo go ba ga eno, fa ba sa le kwa Egepeto mo taolong ya ga Farao? 28Ka ba itlhophela mo ditsong tsotlhe tsa Iseraele go nna baperesiti gore ba palame mo aletareng ya me go fisa maswalo le go apara khiba ya boperesiti fa pele ga me; ka naya ba ga eno ditlhabelo tsotlhe tse di dirwang ka molelo tsa Baiseraele.

2:28
Num. 18:8
29Ke ka ntlha ya eng fa lo nyatsa setlhabelo sa me le tshupelo ya me tse ke di laotseng go nna tsa moago wa me; ke eng fa o tlotla bomorwao bogolo go nna, lo inontsha ka tse di tlhaotsweng mo ditshupelong tsotlhe tsa Iseraele morafe wa me?’
2:29
Dit. 9:5
30Ke ka moo Morena Modimo wa Iseraele o buang a re: ‘Ka nnete ke ne ke rile: Ba lapa la gago le ba lapa la ga rraago ba tla sepela fa pele ga me ka bosakhutleng. Mme jaanong go kgakala le nna! Ke tla tlotla ba ba ntlotlang; mme ba ba nnyatsang ba tla nyatsega.’ Morena a re jalo.
2:30
Ekes. 28:1
31‘Bona, malatsi a e tla a ke tla kgaolang letsogo la gago le letsogo la lelapa la ga rraago ka ona gore go se ka ga nna monna wa motsofe mo lapeng la gago.
2:31
1 Dikg. 2:27
32Mme tsotlhe tse di molemo tse Morena o di direlang Baiseraele o tla di leba ka khutsafalo. Ga o kitla o nna le motsofe mo lapeng la gago ka metlha yotlhe. 33Ke a le mongwe fela wa ga eno yo ke se neng ke mo nyeletsa, ke mo tlosa mo aletareng ya me, e se re gongwe ka ledisa matlho a gago le go tlhokofatsa pelo ya gago, mme botlhe ba ba tla tsalwang mo lapeng la gago ba tla swa ba ise ba tsofale.
2:33
1 Sam. 22:20
34Sesupo mo go wena se se tla dirafalelang bomorwao ba babedi Hofeni le Phinehase ke sa go re: Ba tla swa ka letsatsi le le lengwe ka bobedi jwa bone.
2:34
1 Sam. 4:11
35Mme ke tla itlhomela moperesiti yo o ikanyegang; o tla dira tse di mo pelong ya me le mo moweng wa me. Ke tla mo naya losika lo lo tlhomameng; o tla sepela fa pele ga motlodiwa wa me ka metlha yotlhe. 36Mongwe le mongwe wa masalela a lelapa la gago o tla tla, a mo ikôbêla go kopa ledi la selefera le kgolokwe ya senkgwe a re: A ko o ntsenye mo tirong ya boperesiti, ke tle ke je thathana ya senkgwe.’ ”

3

Modimo o bua le Samuele

31Samuele wa lekau o ne a ntse a direla Morena fa pele ga Eli, mme lefoko la Morena le ne le tlhokafala thata ka sebaka seo, go se na dipono tse dintsi.

3:1
Amose 8:11
2Jaanong ga dirafala ka sebaka seo Eli a bo a robetse mo felong ga gagwe, mme matlho a gagwe a ne a simolotse go koafala, a sa kgone go bona sentle; 3lobone lwa Modimo lo ise lo time, Samuele ene a robetse mo Tempeleng ya Morena kwa Letlole la Modimo le leng teng. 4Ke fa Morena a bitsa Samuele. A araba a re: “Ke fano.” 5A ba a tabogela kwa go Eli a re: “Ke fano, ka o no o mpitsa.” Mme a fetola a re: “Ga ke a go bitsa. Boa o ye go robala.” A ya go robala.

6Jaanong Morena a bitsa Samuele gape. Samuele a tsoga, a ya kwa go Eli a re: “Ke fano, ka o ne o mpitsa.” A fetola a re: “Ga ke a go bitsa, morwaaka. Boa o ye go robala.” 7Kana Samuele o ne a ise a itse Morena; a ise a senolelwe lefoko la Morena.

8Morena a boela a bitsa Samuele la boraro. A tsoga, a ya kwa go Eli a re: “Ke fano, ka o ne o mpitsa.” Ke fa Eli a lemoga gore lekau le bidiwa ke Morena. 9Ka moo Eli a raya Samuele a re: “Yaa o robale. Mme e re fa o bidiwa gape, o arabe o re: ‘Bua, Morena, gonne motlhanka wa gago o reeditse.’ ” Samuele a ya, a robala gape mo felong ga gagwe.

10Ke fa Morena a tla, a ema, a bitsa jaaka kgantele a re: “Samuele, Samuele!” Samuele a araba a re: “Bua, gonne motlhanka wa gago o reeditse.”

11Morena a raya Samuele a re: “Bona, ke tla dira tiro mo Iseraeleng e ditsebe tse pedi tsa mongwe le mongwe yo o e utlwang di tla kuruetsang ka yona.

3:11
1 Sam. 2:27-36
12Ka letsatsi leo ke tla dirafaletsa Eli tsotlhe tse ke di buileng ka ga lelapa la gagwe go tswa tshimologong go ya bokhutlong. 13Kana ke mo itsisitse ka re, ke tla atlhola lelapa la gagwe go ya bosakhutleng ka ntlha ya molato, ka a ne a itse gore bomorwawe ba dira se se ba ronang, mme a se ka a ba omanya. 14Ke ka moo ke ikanetseng lelapa la ga Eli ka re, molato wa lelapa la ga Eli ga o kitla o itshwarelwa ka setlhabelo le e seng ka tshupelo go ya bosakhutleng.”

15Samuele a lala fa fatshe go ya mosong. A tsoga phakela, a bula Ntlo ya Morena. Fela Samuele a boifa go begela Eli pono eo. 16Ke fa Eli a bitsa Samuele a re: “Samuele, morwaaka!” A araba a re: “Ke fano.”

17A mmotsa a re: “Ke eng se o se boleletsweng? A ko o se ntobele sepe. A Modimo o go betse jaana, o go okeletse jaana, fa o ka ntobela sengwe sa tsotlhe tse o di boleletsweng.” 18Ke fa Samuele a mmolelela mafoko aotlhe, a se ka a mo lobela sepe. Mme Eli a re: “Ke Morena. A a dire tse di siameng mo matlhong a gagwe.”

3:18
2 Sam. 15:26

19Samuele a gola, mme Morena a na nae, a se ka a leseletsa lefoko lepe la mafoko a gagwe go wela fa fatshe. 20Baiseraele botlhe go tswa kwa Dane go fitlha kwa Bereseba ba lemoga gore Samuele ke moporofeti yo o ikanyegang wa Morena. 21Morena a tswelela pele go iponatsa kwa Silo. Gonne Morena o ne a itshenolela Samuele kwa Silo ka lefoko la Morena.