Setswana 1970/1987 (TSW70)
16

Go tlodiwa Dafita gore a nne kgosi

161Morago ga moo Morena a raya Samuele a re: “O tla hutsafalela Saule go fitlha leng? Kana ke mo latlhile gore a se ka a tlhola a nna kgosi ya Iseraele. Tlatsa lonaka lwa gago lookwane, o tsamae; ke go roma kwa go Isai wa Betleheme; gonne ke iponetse kgosi mo go bomorwawe.”

2Samuele a botsa a re: “Nka ya jang? Fa Saule a ka utlwela, o tla mpolaya.” Morena a re: “Gapa kgomo ya moroba, o ye nayo teng, o fete o re: ‘Ke tlile go tlhabela Morena setlhabelo.’ 3O be o laletse Isai tlhabelong. Ke tla go itsise se o tshwanetseng go se dira gore o ntloletse yo ke tla mo go kaelang.”

4Samuele a dira se Morena a se buileng, mme ya re a goroga kwa Betleheme bagolo ba motse ba mo kgatlhantsha ba tshogile ba re: “A o tla ka kagiso?”

16:4
2 Dikg. 9:18

5A re: “Ka kagiso! Ke tlile go tlhabela Morena setlhabelo. Iitshepiseng, lo tle le nna moletlong wa tlhabelo.” Jaanong a itshepisa Isai le bomorwawe, a ba laleletsa moletlo wa tlhabelo.

6Ya re ba tsena a bona Eliabe, a ithaya a re: “Ahee, ke ene motlodiwi wa Morena!” 7Mme Morena a raya Samuele a re: “Se lebe ponalo ya gagwe le seemo se seleele sa gagwe, gonne ke mo ganne; kana Modimo ga o lebe jaaka motho a leba. Gonne motho o bona fela tse di lebaganyeng le matlho, mme Morena o bona pelo.”

16:7
Dit. 10:34
Pes. 7:10

8Ke fa Isai a bitsa Abinatabe a mo fetisa fa pele ga Samuele, mme Samuele a re: “Le ene yo ga se yo Morena o mo tlhophileng.” 9Jaanong Isai a fetisa Sama, mme Samuele a re: “Le ene yo ga e ise e nne wa Morena.” 10Ya ba gona Isai a fetisang bomorwawe ba ba supa fa pele ga Samuele, mme Samuele a raya Isai a re: “Ga go ope mo go bone ba yo Morena o mo tlhophileng.”

16:10
1 Ditiraf. 2:13-15
11Mme Samuele a botsa Isai a re: “A basimane ba ke bone botlhe?” A araba a re: “Go setse yo mmotlana; o disa dinku.” Samuele a raya Isai a re: “E re a ye go bidiwa; gonne ga re ka ke ra nnela go ja a ise a tle.”
16:11
1 Sam. 17:14
12A roma motho, mme a mo tlisa. O ne a le mohibidu, a na le matlho a mantle, a le sebopego se sentle. Ke fa Morena a re: “Nanoga o mo tlotse, gonne ke ene yoo.” 13Samuele a tsaya lonaka lwa lookwane, a mo tlotsa mo gare ga bomogolowe. Mowa wa Morena wa tsena mo go Dafita go tloga ka letsatsi leo go ya pele. Jaanong Samuele a nanoga, a boela kwa Rama.
16:13
2 Sam. 2:4
5:3

Dafita o bidiwa go direla Saule

14Mme Saule o ne a tlogetswe ke Mowa wa Morena, a ntse a tshwenngwa ke mowa o o bosula o o romilweng ke Morena.

16:14
1 Sam. 18:10
15Jaanong batlhanka ba ga Saule ba mo raya ba re: “A ko o bone, mowa o o bosula wa Modimo o go tshwenya. 16A morena wa rona a bue lefoko fela, mme batlhanka ba gago ba ba go direlang, ba tla batla monna yo o itseng go letsa harepa gore e re fa mowa o o bosula wa Modimo o go tsena, a e letse ka seatla, mme ò nne botoka.”
16:16
2 Dikg. 3:15

17Ke fa Saule a laela batlhanka ba gagwe a re: “A lo ko lo mpatlele monna yo o itseng go letsa sentle, lo mo tlise go nna.” 18Ga araba mongwe wa makau a re: “Ke itse mongwe, ke morwa Isai wa kwa Betleheme. O itse go letsa; le gona ke senatla se se tiileng le mogale tlhabanong, e bile o itse go bua; ke monna yo montle, mme Morena o na nae.”

19Ke fa Saule a roma barongwi kwa go Isai a re: “Nthomele morwao Dafita yo o disang dinku.” 20Jaanong Isai a tsaya esele, a e belesa dinkgwe le lekuka la weine, le potsane, a di romela Saule ka Dafita morwawe. 21Dafita a ya kwa go Saule, a mo direla, mme Saule a mo rata thata, mme a nna morwadi wa dibolai tsa gagwe. 22Ka moo Saule a roma kwa go Isai a re: “Ka thapelo, a Dafita a nne a ntirele; gonne ke a mo rata.” 23Mme e ne ya re fa mowa o o bosula wa Modimo o tsena mo go Saule Dafita a tsee harepa, a e letse ka seatla, mme Saule a lapologe, a nne kaone, mme mowa o o bosula o mo tlogele.