Setswana 1970/1987 (TSW70)
15

Morena olaela Saule gore a nyeletse Baamaleke

151Tsatsi le lengwe Samuele a raya Saule a re: “Morena o kile a nthoma go go tlotsa gore o nne kgosi ya morafe wa gagwe wa Iseraele. Ka moo he utlwa mafoko a Morena.

15:1
1 Sam. 10:1
2Morena wa masomosomo o bua jaana a re: ‘Ke tla beletsa Baamaleke se ba kileng ba se direla Baiseraele fa ba ba thibela tsela, jale fa ba tswa kwa Egepeto.
15:2
Ekes. 17:6-16
Doit. 25:17-19
3Yaa jaanong o bolae Baamaleke, o ba nyeletse le tsotlhe tse ba nang natso, ka ba hutsitswe ke Modimo. O se ka wa ba rekegela, mme o bolae banna le basadi le bana le masea le dikgomo le dinku le dikammele le diesele.’ ”
15:3
Num. 21:2

4Ke fa Saule a kua banna, a ba bala kwa Telaime, e le ba dinao ba le 200 000 le banna ba Juta ba le 10 000. 5Ya re Saule a fitlha kwa mošate wa Baamaleke a baya balaledi mo molapong. 6Le gona Saule a raya Bakeni a re: “Nanogang, lo tloge, lo tswe mo gare ga Baamaleke e se re gongwe ka lo nyeletsa nabo; ka gonne lona lo diretse Baiseraele botlhe ka bopelotlhomogi jale fa ba tswa kwa Egepeto.” Ke fa Bakeni ba tloga, ba tswa mo gare ga Baamaleke.

15:6
Baatlh. 1:16

7Ya baa gona Saule a bolayang Baamaleke go tloga kwa Hawila go ya go fitlha kwa Sure yo o mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya Egepeto. 8A tshwara Agage kgosi ya Baamaleke a sa ntse a phela; mme a nyeletsa morafe otlhe ka bogale jwa tšhaka jaaka khutso ya Modimo. 9Mme Saule le batho ba rekegela Agage le dinku le dikgomo tse dintle le tse di latelang tseo ka bontle le dikwana le tsotlhe tse di kgatlhisang, ba se ka ba rata go di bolaya jaaka Modimo o laetse, mme ba bolaya fela diruiwa tsotlhe tse di nyatsegang tse di bopamang.

Saule o senyegelwa ke bogosi ka ntlha ya go sa utlweng

10Ke fa lefoko la Morena le tla kwa go Samuele le re: 11“Ke utlwa botlhoko, fa ke dirile Saule kgosi, gonne o ikepile mo go nna, a se ka a dirafatsa mafoko a me.” Ke fa Samuele a tuka bogale, a goela Moreneng bosigo jotlhe. 12Ya re mo mosong Samuele a phakela go kgatlhantsha Saule; mme ga begelwa Samuele ga twe: “Saule o tsenye kwa motseng wa Karemele, a itlhomela segopotso sa phenyo teng, a ba a thelela, a fetela pele, a fologela kwa Gilegala.” 13Jaanong ya re Samuele a fitlha kwa go Saule, Saule a mo raya a re: “A Morena a go tshegofatse! Ke dirafaditse lefoko la Morena.”

14Mme Samuele a botsa a re: “Dinku tse ke di utlwang di lela le dikgomo tse ke di utlwang di bokolela ke tsa eng?” 15Saule a araba a re: “Ba di tsere kwa go Baamaleke, gonne banna ba rekegetse dinku le dikgomo tse dintle gore ba tle ba di tlhabela Morena, Modimo wa gago. Mme tse dingwe re di nyeleditse jaaka Modimo o laetse.”

16Ke fa Samuele a raya Saule a re: “Iketle, ke go bolele se Morena o letseng a se bua le nna bosigong jono.” A mo araba a re: “Bua.”

17Samuele a re: “A ga ke re, o tlhogo ya ditso tsa Iseraele le fa o ikaya yo mmotlana. Kana Morena o go tloditse gore o nne kgosi ya Iseraele.

15:17
1 Sam. 9:21
18Le gona Morena o go romile a re: ‘Ya o dirafatse khutso ya Modimo mo baleofing bale mo go Baamaleke, o tlhabana nabo go tsamaya o ba fedise.’ 19Jaanong ke ka ntlha ya eng fa o sa utlwa lentswe la Morena, mme wa phomegela mo thopong, wa dira tse di bosula mo matlhong a Morena?”

20Ke fa Saule a fetola Samuele a re: “Kana ke utlwile lentswe la Morena, ka tsena tseleng e Morena o nthomileng mo go yona, ka tlisa Agage kgosi ya Baamaleke, mme Baamaleke bone ka ba bolaela ruri ka khutso ya Modimo. 21Fela banna ba tsere dinku le dikgomo tsa thopo, e bong tse dintle tsa tse di hutsitsweng ke Modimo go di tlhabela Morena Modimo wa gago mono Gilegala.”

22Mme Samuele a re: “A ditlhabelo tsa phiso le tse di jewang di kgatlha Morena jaaka go utlwa lentswe la Morena? Nnyaya go utlwa go gaisa setlhabelo; go reetsa go phala mafura a diphelehu!

15:22
Hos. 6:6
Jes. 1:11
Amose 5:21
Math. 9:13
12:7
23Gonne go sa utlweng ke boleo jwa boloi; go ganetsa ke go ikepela medimong e sele. E re ka o latlhile Lefoko la Morena le ene o go latlhile gore o se tlhole o nna kgosi.”
15:23
1 Sam. 16:1

24Ke fa Saule a raya Samuele a re: “Ke leofile, gonne ke tlodile taolo ya Morena le mafoko a gago; ka gonne ke boifile batho, ka utlwa mantswe a bone. 25Mme jaanong a ko o itshwarele boleo jwa me, o boe le nna gore ke obamele Morena.”

26Mme Samuele a fetola Saule a re: “Ga nkitla ke boa nao. E re ka o nyaditse Lefoko la Morena le Morena o go latlhile gore o se tlhole o nna kgosi ya Iseraele.”

27Ya re Samuele a retologa a re o a tsamaya Saule a tshwara moja wa kobo ya gagwe, mme ya gagoga. 28Ke fa Samuele a mo raya a re: “Morena o gagotse bogosi jwa Iseraele mo go wena kajeno, a bo neela yo mongwe yo o siameng bogolo go wena.

15:28
1 Sam. 28:17
29Le gona ene yo e leng tumiso ya Iseraele ga a ake, le e seng go ikwatlhaya; gonne ene ga se motho mo a ka ikwatlhayang.”
15:29
Num. 23:19

30Jaanong Saule a re: “Ke leofile, mme a ko o ntlotle jaanong fa pele ga bagolo ba morafe wa me le fa pele ga Baiseraele, o boe le nna gore ke obamele Morena, Modimo wa gago.” 31Ke fa Samuele a boa a sala Saule morago, mme Saule a obamela Morena.

32Ya baa gona Samuele a reng: “Tlisang Agage kgosi ya Baamaleke kwano go nna.” Agage a ya kwa go ene a thabile. Agage a re: “Ruri, bogalaka jwa loso bo tlogile.” 33Mme Samuele a re: “Mmaago o tla amogwa ngwana mo basading jaaka tšhaka ya gago e amogile basadi bana.” Jaanong Samuele a remaganya Agage fa pele ga Morena kwa Gilegala.

34Jaanong Samuele a ya kwa Rama; Saule ene a tlhatlogela kwa lapeng la gagwe, kwa Gibea-wa-ga-Saule. 35Samuele a se ka a tlhola a bona Saule go ya letsatsing la loso lwa gagwe ka Samuele a hutsafalela Saule. Morena a utlwa botlhoko fa a dirile Saule kgosi ya Iseraele.

16

Go tlodiwa Dafita gore a nne kgosi

161Morago ga moo Morena a raya Samuele a re: “O tla hutsafalela Saule go fitlha leng? Kana ke mo latlhile gore a se ka a tlhola a nna kgosi ya Iseraele. Tlatsa lonaka lwa gago lookwane, o tsamae; ke go roma kwa go Isai wa Betleheme; gonne ke iponetse kgosi mo go bomorwawe.”

2Samuele a botsa a re: “Nka ya jang? Fa Saule a ka utlwela, o tla mpolaya.” Morena a re: “Gapa kgomo ya moroba, o ye nayo teng, o fete o re: ‘Ke tlile go tlhabela Morena setlhabelo.’ 3O be o laletse Isai tlhabelong. Ke tla go itsise se o tshwanetseng go se dira gore o ntloletse yo ke tla mo go kaelang.”

4Samuele a dira se Morena a se buileng, mme ya re a goroga kwa Betleheme bagolo ba motse ba mo kgatlhantsha ba tshogile ba re: “A o tla ka kagiso?”

16:4
2 Dikg. 9:18

5A re: “Ka kagiso! Ke tlile go tlhabela Morena setlhabelo. Iitshepiseng, lo tle le nna moletlong wa tlhabelo.” Jaanong a itshepisa Isai le bomorwawe, a ba laleletsa moletlo wa tlhabelo.

6Ya re ba tsena a bona Eliabe, a ithaya a re: “Ahee, ke ene motlodiwi wa Morena!” 7Mme Morena a raya Samuele a re: “Se lebe ponalo ya gagwe le seemo se seleele sa gagwe, gonne ke mo ganne; kana Modimo ga o lebe jaaka motho a leba. Gonne motho o bona fela tse di lebaganyeng le matlho, mme Morena o bona pelo.”

16:7
Dit. 10:34
Pes. 7:10

8Ke fa Isai a bitsa Abinatabe a mo fetisa fa pele ga Samuele, mme Samuele a re: “Le ene yo ga se yo Morena o mo tlhophileng.” 9Jaanong Isai a fetisa Sama, mme Samuele a re: “Le ene yo ga e ise e nne wa Morena.” 10Ya ba gona Isai a fetisang bomorwawe ba ba supa fa pele ga Samuele, mme Samuele a raya Isai a re: “Ga go ope mo go bone ba yo Morena o mo tlhophileng.”

16:10
1 Ditiraf. 2:13-15
11Mme Samuele a botsa Isai a re: “A basimane ba ke bone botlhe?” A araba a re: “Go setse yo mmotlana; o disa dinku.” Samuele a raya Isai a re: “E re a ye go bidiwa; gonne ga re ka ke ra nnela go ja a ise a tle.”
16:11
1 Sam. 17:14
12A roma motho, mme a mo tlisa. O ne a le mohibidu, a na le matlho a mantle, a le sebopego se sentle. Ke fa Morena a re: “Nanoga o mo tlotse, gonne ke ene yoo.” 13Samuele a tsaya lonaka lwa lookwane, a mo tlotsa mo gare ga bomogolowe. Mowa wa Morena wa tsena mo go Dafita go tloga ka letsatsi leo go ya pele. Jaanong Samuele a nanoga, a boela kwa Rama.
16:13
2 Sam. 2:4
5:3

Dafita o bidiwa go direla Saule

14Mme Saule o ne a tlogetswe ke Mowa wa Morena, a ntse a tshwenngwa ke mowa o o bosula o o romilweng ke Morena.

16:14
1 Sam. 18:10
15Jaanong batlhanka ba ga Saule ba mo raya ba re: “A ko o bone, mowa o o bosula wa Modimo o go tshwenya. 16A morena wa rona a bue lefoko fela, mme batlhanka ba gago ba ba go direlang, ba tla batla monna yo o itseng go letsa harepa gore e re fa mowa o o bosula wa Modimo o go tsena, a e letse ka seatla, mme ò nne botoka.”
16:16
2 Dikg. 3:15

17Ke fa Saule a laela batlhanka ba gagwe a re: “A lo ko lo mpatlele monna yo o itseng go letsa sentle, lo mo tlise go nna.” 18Ga araba mongwe wa makau a re: “Ke itse mongwe, ke morwa Isai wa kwa Betleheme. O itse go letsa; le gona ke senatla se se tiileng le mogale tlhabanong, e bile o itse go bua; ke monna yo montle, mme Morena o na nae.”

19Ke fa Saule a roma barongwi kwa go Isai a re: “Nthomele morwao Dafita yo o disang dinku.” 20Jaanong Isai a tsaya esele, a e belesa dinkgwe le lekuka la weine, le potsane, a di romela Saule ka Dafita morwawe. 21Dafita a ya kwa go Saule, a mo direla, mme Saule a mo rata thata, mme a nna morwadi wa dibolai tsa gagwe. 22Ka moo Saule a roma kwa go Isai a re: “Ka thapelo, a Dafita a nne a ntirele; gonne ke a mo rata.” 23Mme e ne ya re fa mowa o o bosula wa Modimo o tsena mo go Saule Dafita a tsee harepa, a e letse ka seatla, mme Saule a lapologe, a nne kaone, mme mowa o o bosula o mo tlogele.

17

Goliathe o kgoba Baiseraele

171Mme Bafelesita ba phutha mephato ya bone go ya kwa ntweng, ya phuthegela kwa Sogo yo e leng wa Juta, ya thibelela kwa Efese-Damime fa gare ga Sogole le Aseka. 2Saule le banna ba Iseraele le bone ba phuthega, ba thibelela mo molapong wa ditlhare tsa metherebinthe, ba ipaakanyetsa go tlhabana le Bafelesita. 3Bafelesita ba bo ba eme mo thabeng ntlheng ele, Baiseraele ba eme mo thabeng ntlheng eno, go le leboa fa gare ga bone.

4Jaanong ga tswa monna wa motlhabani mo mephatong ya Bafelesita, leina la gagwe e le Goliathe wa kwa Gathe; boleele jwa gagwe e le jwa mabogo a le marataro le bophara jwa seatla.

17:4
Još. 11:22
5O ne a rwele kuane ya kgotlho mo tlhogong, a apere sefemelo sa tshipi se e keteng letlalo la kgaga; bokete jwa sona e ne e le dišekele di le 5 000 tsa kgotlho. 6A na le dikamase tsa kgotlho mo maotong le lerumonyana la kgotlho fa gare ga magetla. 7Lore lwa lerumo la gagwe lo ne lo le kana ka tlhomeso. Bogale jwa lerumo la gagwe e ne e le dišekele di le 600 tsa tshipi. Motshola-thebe a mo etelela pele. 8Monna yoo a ema a kua a lebile mephato ya Iseraele, a e raya a re: “Lo bololetseng go ipaakanyetsa tlhabano? A ga ke Mofelesita, mme lona lo le batlhanka ba ga Saule fela? Itlhopheleng monna, a a fologele kwano go nna! 9Fa a ka kgona go tlhabana le nna le go mphenya re tla nna batlhanka ba lona; mme fa nka mo kgona ka mo fenya, lo tla nna batlhanka ba rona, lo re direla.” 10Mofelesita yoo a ba a re: “Ke kgobile mephato ya Iseraele kajeno ka re: ‘Mpheng monna gore re tlhabane mmogo!’ ”
17:10
2 Dikg. 19:4,16
11Ya re Saule le Baiseraele botlhe ba utlwa mafoko ao a Mofelesita yoo, ba tshoga, ba boifa thata.

12Jaanong Dafita e ne e le morwa monna yole wa Eferatha wa kwa Betleheme wa Juta yo leina la gagwe e leng Isai yo o neng a na le bomorwa ba robedi. Monna yoo o ne a setse a tsofetse mo malatsing a ga Saule, e le monna mogolo. 13Mme bomorwa Isai ba bagolo ba bararo ba ne ba latetse Saule, ba ile kwa ntweng. Maina a bomorwawe ba bararo ba ba ileng kwa ntweng e ne e le Eliabe yo mogolo, a tlhomagannwa ke Abinatabe, wa boraro e le Sama.

17:13
1 Sam. 16:6,8,9
14Mme Dafita ene e ne e le gofejane. Jaanong ya re ba bagolo ba bararo ba sena go latela Saule. 15Dafita a nna a tlogela Saule gangwe le gape, a ya go disa dinku tsa ga rraagwe kwa Betleheme.

16Mme Mofelesita yole a atamela mo mosong le mantsiboa, a ikemisa jalo malatsi a le 40.

17Jaanong Isai o kile a raya Dafita morwawe a re: “A ko o isetse bomogoloo kgetsanyana ya dipabe tse le dinkgwe di le some tse, o akofe o di ise kwa go bomogoloo kwa bothibelelong. 18Dikase di le some tse tsa mašwi o di isetse molaodi wa ba le sekete, o be o botse bomogoloo bophelo, o ntlele neo ya karabo ya bone.” 19Kana Saule le bone le banna botlhe ba Iseraele ba bo ba le kwa lebaleng la ditlhare tsa metherebinthe, ba ile go tlhabana le Bafelesita.

20Jaanong Dafita a phakela mo mosong, a tlogela dinku le modisa, a rwala mefago ele, a tsamaya jaaka Isai a mo laetse. Ya re a fitlha kwa magololong a dikoloi, mephato e e tswelang kwa felong ga tlhabano ya tlhabela tlhabano mokgosi. 21Baiseraele le Bafelesita ba ne ba ipaakantse mephato e lebaganye. 22Ke fa Dafita a rola morwalo, a o tlogela le molebeledi wa dithoto a sianela kwa mephatong, a fitlha a dumedisa bomogolowe. 23Ya re a ntse a bua nabo ga tlhaga monna yole wa motlhabani yo leina la gagwe e leng Goliathe Mofelesita wa kwa Gathe a tswa mo mephatong ya Bafelesita, a bua mafoko ale gape, Dafita a a utlwa. 24Mme banna botlhe ba Iseraele, e ne ya re fa ba bona monna yoo ba mo tshabe ba boife thata. 25Mme monna mongwe wa Iseraele a re: “A lo bonye monna yo o tsileng yoo? Kana o tsile go kgoba Baiseraele. Mme jaanong monna yo o ka mo fenyang kgosi e tla mo humisa ka khumo e kgolo, e mo neela morwadia-yona, e kgaola ba lapa la ga rraagwe mo lekgethong la Baiseraele.”

26Dafita a botsa banna ba ba emeng fa go ene a re: “Monna yo o tla fenyang Mofelesita yole, a tlosa ditlhong mo Iseraeleng, o tla direlwang? Kana Mofelesita yo o sa rupang yoo ke mang mo a ka kgobang mephato ya Modimo o o phelang?” 27Mme batho ba mmolelela mafoko ale ba re: “Monna yo o mo fenyang o tla direlwa jaana le jaana.”

28Ya re Eliabe mogolowe yo mogolo a mo utlwa a bua le banna a tukela Dafita bogale a re: “O tletseng kwano? Dinkunyana tsele o di tlogetse le mang kwa nageng? Ke itse boikgantsho jwa gago le bosula jwa pelo ya gago. Gonne o tlile fela gore o tle o bone tlhabano.”

29Mme Dafita a re: “Ke sentseng jaanong? Kana ke botsa fela.” 30Jaanong a mo hularela, a leba yo mongwe, a mmotsa potso ele gape. Banna ba mmusetsa karabo e e tshwanang le karabo ya ntlha.

31Ya re mafoko a a builweng ke Dafita a utlwala ba a begela Saule, mme a mmitsa. 32Dafita a tla, a raya Saule a re: “A go se nne motho ope yo o nyemang moko ka ntlha ya Mofelesita yoo. Motlhanka wa gago o tla ya a tlhabana nae.”

33Fela Saule a fetola Dafita a re: “Ga o a nonofa go ka tlhabana le Mofelesita yoo; gonne o lekau, mme ene ke motlhabani go tswa bokaung jwa gagwe.”

34Mme Dafita a raya Saule a re: “Motlhanka wa gago e ne e le modisa wa dinku tsa ga rraagwe. Jaanong e ne ya re fa go tla tau gongwe bere e gapa kwana ya letsomane, 35ke bolole, ke e latele, ke e fenye, ke golole kwana mo leganong la yona. Mme fa e re e lwa le nna ke e tshware ka ditedu, ke e fenye, ke e bolae. 36Le fa e le tau gongwe bere motlhanka wa gago o di fentse ka bobedi jwa tsona. Mme Mofelesita yo o sa rupang yoo o tla direlwa fela jaaka nngwe ya tsona; gonne o kgobile mephato ya Modimo o o phelang.” 37Dafita a ba a re: “Morena yo o mpholositseng mo leroong la tau le la bere o tla mpholosa le mo seatleng sa Mofelesita yoo.” Ke fa Saule a raya Dafita a re: “Yaa he, a Morena a nne nao!” 38Jaanong Saule a apesa Dafita diaparo tsa gagwe, a mo rwesa kuane ya kgotlho mo tlhogong, a mo apesa sefemelo sa tshipi. 39Dafita a ba a tlama tšhaka ya gagwe ka fa ntle ga diaparo, a re o simolola go tsamaya jalo; gonne o ne a ise a leke. Mme Dafita a raya Saule a re: “Ke palelwa ke go tsamaya ka dilo tse, gonne ga ke a di tlwaela.” Dafita a ba a di apola, 40a tsaya thobane ya gagwe ka seatla, a itlhophela matlapana a le matlhano a a borethe mo molapong, a a tsenya mo kgwatlheng ya badisa ya gagwe, e bong mo kgetsaneng ya seragamajwe; a ba a atamela Mofelesita, a tshwere seragamajwe sa gagwe ka seatla.

17:40
1 Ditiraf. 11:23

Dafita o fenya Goliathe

41Mofelesita le ene a nna a tla, a atamela Dafita; motshola-thebe a mo etelela pele.

17:41
1 Sam. 16:12
42Ya re Mofelesita a leba a bona Dafita, a mo nyatsa; gonne e ne e le lekau fela, a le mohibidu, wa sefatlhego se sentle. 43Mofelesita a botsa Dafita a re: “A ke ntšwa fa o tla kwa go nna ka dithobane?” A ba a hutsa Dafita ka medimo ya gagwe. 44Mofelesita a ba a raya Dafita a re: “Tlaa kwano go nna. Nama ya gago ke tla e neela dinonyane tsa loapi le dibata tsa naga.”
17:44
Hes. 29:5

45Mme Dafita a raya Mofelesita a re: “Wena o tla kwa go nna ka tšhaka le ka lerumo le ka lerumonyana. Mme nna ke tla kwa go wena ka leina la Morena wa masomosomo, Modimo wa mephato ya Iseraele, e o e kgobileng. 46Kajeno Morena o tla go neela mo seatleng sa me gore ke go fenye, ke go kgaole tlhogo. Setoto sa gago le ditoto tsa mephato ya Bafelesita ke tla di neela dinonyane tsa loapi le dibata tsa lefatshe kajeno gore lefatshe lotlhe le tle le itse gore Baiseraele ba na le Modimo; 47le gore phuthego yotlhe e ya batlhabani e lemoge gore Morena ga a pholose ka tšhaka le ka lerumo, gonne tlhabano e ke ya Morena. O tla lo neela mo diatleng tsa rona.”

48Jaanong ya re Mofelesita a kgweloga go kgatlhantsha Dafita, Dafita a itlhaganela, a tabogela kwa felong ga tlhabano go kgatlhantsha Mofelesita. 49Dafita a ba a tsenya seatla mo kgwatlheng, a ntsha letlapana mo go yona, a konopa ka seragamajwe, a itaya Mofelesita mo phatleng, letlapana la tsenelela kwa teng ga phatla ya gagwe, mme a wela fa fatshe, a patlama. 50Dafita a fenya Mofelesita jalo ka seragamajwe le ka letlapana; a itaya Mofelesita, a mmolaya le fa go ne go se na tšhaka mo seatleng sa gagwe. 51Dafita a ba a siana, a ema fa go Mofelesita, a tsaya tšhaka ya gagwe, a e somola mo kgwatlheng ya yona, a mo fofotsa, a mo kgaola tlhogo ka yona.

Ya re Bafelesita ba bona seganka sa bone se sule, ba tshaba. 52Ke fa banna ba Iseraele le ba Juta ba nanoga, ba tlhaba mokgosi, ba eta ba bolaya Bafelesita go ya go fitlha kwa Gathe le kwa dikgorong tsa Ekerone. Bafelesita ba ba bolailweng ba namalala mo tseleng go tswa kwa Saaraime go fitlha kwa Gathe le kwa Ekerone. 53Ya re Baiseraele ba sena go lelekela Bafelesita kgakala ba boa, ba thukhutha bothibelelo jwa bone. 54Mme Dafita a tsaya tlhogo ya Mofelesita, a e isa kwa Jerusalema; dibolai tsa gagwe a di baya mo tenteng ya gagwe.

Dafita o isiwa kwa go Saule

55E rile Saule a bona Dafita a bolola go kgatlhantsha Mofelesita, a botsa Abenere, molaodi wa mephato, a re: “Lekau leo ke morwa mang, Abenere?” Abenere a re: “Ka bophelo jwa gago, kgosi, ga ke itse.”

17:55
1 Sam. 14:50

56Kgosi ya re: “Botsolotsa gore lekau leo ke morwa mang?”

57Jaanong ya re Dafita a boa a sena go fenya Mofelesita Abenere a mo tsaya, a mo isa fa pele ga Saule, a ntse a tshotse tlhogo ya Mofelesita. 58Ke fa Saule a mmotsa a re: “Wena lekau, o morwa mang?” Dafita a re: “Ke morwa Isai motlhanka wa gago wa kwa Betleheme.”