Setswana 1970/1987 (TSW70)
6

Salomo o aga Tempele

61Ka ngwaga wa 480 Baiseraele ba sena go huduga kwa lefatsheng la Egepeto, ka ngwaga wa bone wa puso ya ga Salomo mo Iseraeleng, ka kgwedi ya Siwe, e bong kgwedi ya bobedi a simolola go agela Morena Ntlo. 2Ntlo e kgosi Salomo o neng a e agela Morena boleele jwa yona e ne e le mabogo a le 60, bophara jwa yona e le mabogo a le 20, bogodimo jwa yona e le mabogo a le 30. 3Mathudi a a neng a le mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya Felo-ga-Boitshepo ga Ntlo ya Morena boleele jwa ona e ne e le mabogo a le 20, bo tsamaya le bophara jwa Ntlo ya Morena, bophara jwa ona e le mabogo a le some, jone bo leelefatsa Tempele jalo.

6:3
1 Dikg. 7:15-21
Joh. 10:23
4A direla Ntlo ya Morena difenstere tse di tswetsweng ka letloa la dithupa. 5Ka fa ntle ga lobota lwa Ntlo ya Morena a aga kago ya koketso, mo tikologong ya dipota tsa Ntlo ya Morena, mo tikologong ya Felo-ga-Boitshepo le ya Felo fa go kwa Tengteng a dira matlwana a a tlhatlaganyeng mo tikologong. 6Matlwana a a kwa tlase bophara jwa ona e ne e le mabogo a le matlhano; a a fa gare bophara jwa ona e le mabogo a le marataro; a boraro bophara jwa ona e le mabogo a supa. Gonne o ne a diretse Ntlo ya Morena dipota tsa koketso ka fa ntle mo tikologong gore matlwana ao a se ka a itshwarelela ka dipota tsa Ntlo ya Morena.

7E rile Ntlo ya Morena e agiwa, ya bopelwa ka majwe a a betletsweng ruri kwa a epiwang teng; ga se ka ga utlwala noto le selepe le e seng sediri sepe sa tshipi kwa Ntlong ya Morena fa e agiwa. 8Mojako wa matlwana a a kwa tlase o ne o le mo lotlhakoreng lwa borwa lwa Ntlo ya Morena, mme ka mapalamo a a tshophegileng go ne go tlhatlogelwa kwa go a a fa gare, mme go tswa kwa go a a fa gare go tlhatlogelwa kwa go a boraro. 9Ya re a sena go fetsa lebotana la Ntlo ya Morena, a e tlhomesa, a e rulela ka dipati tsa mesetere tse di kgabisitsweng. 10Kago ya koketso a e aga ka go e dikolosa le Ntlo ya Morena yotlhe; bogodimo jwa matlwana e le mabogo a le matlhano; a itshwarelela mo Ntlong ya Morena ka mephakarego ya mesetere.

11Mme Lefoko la Morena la tla kwa go Salomo la re: 12“Ka ga Ntlo ya Morena e e o e agang, itse gore fa o sepela ka fa melaong ya me, o dirafatsa tse di nkgatlhang, o tshegetsa ditaolo tsa me tsotlhe ka go sepela mo go tsona, ke gona ke tla dirafatsang Lefoko la me mo go wena le ke le buileng le Dafita rrago.

6:12
2 Sam. 7:13
13Foo ke tla nna mo gare ga Baiseraele, ke sa tlogele Iseraele morafe wa me.”
6:13
Ekes. 29:45

Kago ya Tempele

(2 Ditiraf. 3:8-14)

14E rile Salomo a sena go aga Ntlo ya Morena le go e fetsa, 15dipota tsa yona ka fa teng a di manega dipati tsa mesetere; go tloga fa fatshe go fitlha kwa ditlhomesong. Ntlo ya Morena ka fa teng a e manega dikgong; mme bodilo jwa Ntlo ya Morena a bo ala dipati tsa mesiperese.

6:15
Dit. 7:47
16A ba a aga lobota ka mo teng lo lo katoganyeng mabogo a le 20 le lobota lwa motsheo wa Ntlo ya Morena ka dipati tsa mesetere go tloga bodilong go fitlha kwa ditlhomesong; felo foo a go aga mo teng ga Ntlo ya Morena go nna Felo fa go kwa Tengteng, e bong ga Boitshepo-jwa-Maitshepo. 17Mme boleele jwa Felo-ga-Boitshepo e ne e le mabogo a le 40; gona go le mo ntlheng ya botlhabatsatsi. 18Ka mo teng ga Ntlo ya Morena go ne go le dikgong tsa mesetere fela; mo go tsona go setilwe diphare le dithunya tse di fololetsweng. Tsotlhe tseo e ne e le tsa mesetere go sa bonale lebotana.

19A ba a baakanya Felo fa go kwa Tengteng mo teng ga Ntlo ya Morena go baya Letlole la Kgolagano ya Morena teng. 20Felo fa go kwa Tengteng boleele jwa gona e ne e le mabogo a le 20, bophara e le mabogo a le 20, le bogodimo e le mabogo a le 20. A go manega gouta e e sa pekwang; le gona a dira aletare ka dikgong tsa mesetere. 21Salomo a manega Ntlo ya Morena ka mo teng gouta e e sa pekwang; a ba a kgaola ka dikeetane tsa gouta fa pele ga Felo fa go kwa Tengteng fa a go manegileng gouta. 22Ntlo ya Morena yotlhe a e manega gouta, ga tsamaya a ba a fetsa Ntlo ya Morena yotlhe; le aletare yotlhe e e leng ya Felo fa go kwa Tengteng a e manega gouta.

23Le gona a dira boKerubime ba le babedi mo Felong fa go kwa Tengteng ka dikgong tsa olefa; boleele jwa bone e le mabogo a le 10.

6:23
Ekes. 37:7,9
24Lefuka lengwe la Kerubime le ne le le mabogo a le matlhano, le lengwe le lone le le mabogo a le matlhano; go tloga ntlheng ya lefuka leno go fitlha ntheng ya lefuka lele, e le mabogo a le some. 25Le Kerubime wa bobedi a na le bophara jwa diphuka jwa mabogo a le some; boKerubime boo babedi ba tshwana fela ka selekanyo le popego. 26Boleele jwa Kerubime yo mongwe e ne e le mabogo a le some le wa bobedi jalo. 27Mme a baya boKerubime bao fa gare ga Felo fa go kwa Tengteng, ba tsharolotse diphuka tsa bone. Lefuka la yo mongwe le ama lobota lo longwe, mme lefuka la Kerubime wa bobedi le ama lobota lo longwe. Mme diphuka tsa bone tse di fa gare ga Ntlo ya Morena di amana. 28Le boKerubime a ba manega gouta.

29Mo dipoteng tsotlhe tsa Ntlo ya Morena, mo Felong-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo le mo Felong-ga-Boitshepo, tikologong a seta ditshwantsho tsa boKerubime le tsa mekolane le tsa dithunya tse di fololetsweng. 30Le bodilo jwa Ntlo ya Morena mo Felong-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo le mo Felong-ga-Boitshepo a bo manega gouta.

31Mojako wa Felo fa go kwa Tengteng a o direla ditswalo tsa dikgong tsa olefa. Mophakarego le maotwana a tsona tsa bo di na le dikhutlo tse tlhano.6:31 Ke go re: Mophakarego o ne o le motopo. 32Ditswalo tse pedi e ne e le tsa dikgong tsa olefa; a seta ditshwantsho tsa boKerubime le tsa mekolane le tsa dithunya tse di fololetsweng mo go tsona, a di manega gouta; gouta a e iteela ka noto mo go boKerubime le mo mekolaneng gore e di senole. 33Le mojako wa Felo-ga-Boitshepo a o direla maotwana a ditswalo ka dikgong tsa olefa fela jalo, mme e le wa dikhutlo tse nne; 34le ditswalo tse pedi tsa dikgong tsa mesiperese. Mhama o mongwe wa setswalo wa bo o na le dipati tse pedi tse di bulegelang ka ntlha tsotlhe; mhama o mongwe le ona o na le dipati tse pedi tse di bulegelang ka ntlha tsotlhe. 35A seta boKerubime le mekolane le dithunya tse di fololetsweng mo go tsona, a di manega gouta, ya iteelwa mo masetong gore e di senole.

36A aga lelapa la ka fa teng ka majwe a a betlilweng, lebota la lone a le dira mela e meraro; a le kona ka mepako ya mesetere.

37Motheo wa Ntlo ya Morena o ne o theilwe ka ngwaga wa bone wa puso ya ga Salomo ka kgwedi ya Siwe. 38Ka ngwaga wa lesome le motso, ka kgwedi ya Bule – ke kgwedi ya robedi – ga fediwa Ntlo ya Morena le dilo tsotlhe tsa yona le ditshwanelo tsotlhe tsa yona. Ya agiwa dinyaga tse di supang.

7

Kago ya kgosi

71Mme matlo a gagwe ona Salomo a a aga dinyaga di le 13; ya ba gona a a fetsang otlhe.

7:1
1 Dikg. 9:10
2A aga ntlo, a e bitsa Ntlo-ya-Sekgwa-sa-Lebanone; boleele jwa yona e ne e le mabogo a le 100, bophara jwa yona e le mabogo a le 50, bogodimo jwa yona e le mabogo a le 30, e rwelwe ke maotwana a mesetere, a bopeleditswe ditsela tse nne, mme mephakarego ya mesetere e le mo godimo ga maotwana ao.
7:2
Jes. 22:8
3E ne e ruletswe ka dikgong tsa mesetere mo godimo ga matlwana a a neng a rwelwe ke maotwana ale. E ne e le matlwana a le 45, a le 15 a tlhomaganye. 4Go ne go le difenstere, di tlhomaganye gararo, di dirilwe ka mepakwana, fenstere e lebagana le fenstere gararo. 5Mejako yotlhe le maotwana a ditswalo di ne di na le dikhutlo di le nne di dirilwe ka mepakwana; mojako o lebagana le mojako gararo.

6Le gona a dira Leobo la Maotwana, boleele jwa lone e le mabogo a le 50, bophara jwa lone e le mabogo a le 30; le na le mathudi fa pele ga lone le maotwana a teng le mapalamo.

7Gape a dira ntlogadi ya sedulo sa bogosi e a atlholelang mo go yona, e le ntlo ya tshekelo, e manegilwe dipati tsa mesetere go tloga fa fatshe go fitlha kwa ditlhomesong.

8Le ntlo ya gagwe e a neng a nna mo go yona e ne e agilwe ka mokgwa oo. E ne e le mo lapeng le lengwe le le bapileng le ntlogadi. Salomo a ba a direla morwadia Farao yo a mo nyetseng ntlo e e tshwanang le ntlogadi eo.

7:8
1 Dikg. 3:1

9Dikago tsotlhe tseo tsa agiwa ka majwe a tlhwatlhwa e kgolo a a betlilweng ka fa selekanyong sa dieka, a segilwe ka šage ka fa teng le ka fa ntle go tloga fa fatshe go fitlha kwa majweng a a kwa godimo le kwa ntle go fitlha lelapeng le legolo. 10Motheo e ne e le wa mafika a tlhwatlhwa e kgolo wa mafika a magolo; go le mafika a mabogo a le some le mafika a mabogo a a robedi. 11Mo godimo ga ona go le dipota tsa majwe a tlhwatlhwa e kgolo a a betlilweng ka fa selekanyong sa dieka le mepako ya mesetere. 12Lobota lwa lelapa le legolo tikologong le lwa lelapa la ka fa teng la Ntlo ya Morena le lwa lelapa la leobo la ntlo ya kgosi di ne di agilwe ka majwe a a betlilweng e le mela e meraro, mme tsa konwa ke mepako ya mesetere.

7:12
1 Dikg. 6:36

Tiro ya ga Hirame

13Kgosi Salomo a ba a roma motho go ya go bitsa Hirame kwa Tiro.

7:13
2 Ditiraf. 2:12,13
14Ene e ne e le morwa mosadi wa motlholagadi wa lotso lwa ga Nafetale, mme rraagwe e le monna wa kwa Tiro. E ne e le modiri ka kgotlho, a tletse botlhale le tlhaloganyo le kitso go ka dira tiro yotlhe ka kgotlho. A tla kwa go kgosi Salomo, a dira tiro yotlhe ya gagwe.
7:14
Gen. 4:22
Ekes. 31:3,4

Maotwana a mabedi a kgotlho

(2 Ditiraf. 3:15-17)

15A bopa maotwana a mabedi a kgotlho. Boleele jwa ona e ne e le mabogo a le 18. Bokima jwa ona bo kopanngwa ke mogala wa mabogo a le 12.

7:15
2 Dikg. 25:17
16A ba a dira ditlhogo tse pedi, a di baya mo godimo ga maotwana e le tsa kgotlho e e bopilweng; bogodimo jwa tlhogo nngwe le nngwe e ne e le mabogo a le matlhano. 17Ditoganyo – e le tiro ya toganyo e e tshophilweng le ya dikeetane – di ne di le mo ditlhogong tse di neng di le mo godimo ga maotwana, tse supa mo tlhogong nngwe le nngwe. 18Le gona a dira digaranata tsa kgotlho di potologa tlhogo gabedi le dikeetane, e le go kgabisa ditlhogo tsoo pedi tse di neng di le mo godimo ga maotwana.

19Ditlhogo tse di neng di le mo godimo ga maotwana fa mathuding di ne di bopegile jaaka dithunya tsa madutla; bogodimo jwa tsona e le mabogo a le mane. 20Tlhogo e nngwe e ne e kgabisitswe ka digaranata di le 200, di kotamisitswe mo toganyong mo godimo ga dimpa le fa tlase ga tsona, di dikologa gabedi. Le tlhogo ya bobedi e ne e kgabisitswe jalo.

21A tlhoma maotwana ao fa pele ga mathudi a mojako wa Tempele. Ya re a tlhoma leotwana la le le jang, a le bitsa Jagine;7:21 Ke go re: O a tlhoma. ya re a tlhoma leotwana la molema, a le taya leina la Boase.7:21 Ke go re: Mo go ene go na le thata. 22Ya re maotwana a sena go rwesiwa dithunya tsa madutla, tiro ya go dira maotwana ya bo e feditswe.

“Lewatle” la kgotlho

(2 Ditiraf. 4:2-5)

23Le gona a dira lewatle le le bopilweng ka kgotlho. Go le kgabaganya go tswa losing go ya losing e ne e le mabogo a le some; le le tshekeletsa; boteng jwa lone e le mabogo a le matlhano, mme mogala wa mabogo a le 30 o le kopanya tikologong. 24Ditshwantsho tsa diphare di ne di le dikologa ka fa tlase ga losi lwa lone tikologong; di ne di le some mo lebogong le lengwe di dikologa lewatle tikologong, e le methalo e le mebedi ya diphare, di bopilwe mmogo le lewatle fa le bojwa. 25Le ne le pegilwe mo dikgomong tsa kgotlho di le 12, di le tharo di lebile kwa bokone, tse tharo kwa bophirimatsatsi, tse tharo kwa borwa, tse tharo kwa botlhabatsatsi, mme lewatle le le mo godimo ga tsona, marago otlhe a tsona a le ka fa tlase ga lone. 26Bokima jwa lebota la lone e ne e le bophara jwa seatla. Losi lwa lone lo ne lo bopegile jaaka losi lwa nkgo, jaaka sethunya se se thuntseng. Le ne le tladiwa ka ditsaga di le 360.

Dikolotsana tsa kgotlho

27Le gona a dira dikolotsana tsa tlhatswetso di le some tsa kgotlho; boleele le bophara jwa dikolotsana tsotlhe e ne e le mabogo a mane; bogodimo jwa tsona e le mabogo a mararo. 28Kolotsana tse di ne di dirilwe ka mokgwa o: Di ne di na le dipati tsa kgotlho mo ditlhakoreng, di kopantswe ka mepakwana. 29Mo dipating tsa ditlhakore tse di fa gare ga mepakwana go ne go le ditshwantsho tsa ditau le dikgomo le boKerubime, le mo mepakwaneng go le jalo. Ka fa godimo le ka fa tlase ga ditau le dikgomo go ne go le dithunya le matlhare di fololetswe. 30Kolotsana nngwe le nngwe e ne e na le maotwana a le mane a kgotlho le diase tsa kgotlho. Mepako e mene ya dikhutlo e ne e na le dinaka; dinaka tseo di ne di bopilwe go tshegetsa mogopo. Mo go tsona go ne go le matlhare le dithunya tse di fololetsweng. 31Molomo wa yona fa go tsenang mogopo o ne o le fa gare ga dinaka; boteng jwa ona e le letsogo. Molomo wa yona o ne o le tshekeletsa, o le kgapa gore mogopo o tsene. Bophara jwa ona e le letsogo le bontlhanngwe jwa lone. Le mo tikologong ya molomo wa yona go setilwe ditshwantsho. Mme mepako ya ona e ne e na le dikhutlo tse nne e se potokwe. 32Maotwana a mane a ne a le fa tlase ga dipati tse di thibang ditlhakore; ditshegetso tsa maotwana di ne di tshwaraganye le kolotsana. Kgabaganyo ya leotwana lengwe le lengwe e ne e le letsogo le bontlhanngwe jwa lone. 33Maotwana a ne a dirilwe jaaka maotwana a koloi; ditshegetso le difelane le dipeke le meruba tsa ona di ne di bopilwe mmogo. 34Dinaka di le nne di ne di le mo godimo ga mepako e mene ya dikhutlo ya kolotsana nngwe le nngwe. Kolotsana le dinaka tsa yona e ne e le kgotlho e e bopagantsweng. 35Mo godimo ga kolotsana go ne go le kgare e e tshegetsang mogopo; bogodimo jwa yona e le bontlhanngwe jwa letsogo. Mo godimo ga kolotsana go ne go le ditshegetso tsa yona le dipati tse di thibang tsa yona, e le tsa kgotlho e e bopagantsweng. 36A ba a seta boKerubime le ditau le mekolane mo bophaphathing jwa ditshegetso tsa yona le mo dipating tse di thibang tsa yona ka fa manno a lekanyeng ka teng, le matlhare le dithunya tse di fololetsweng mo tikologong. 37Dikolotsana di le some tsa tlhatswetso o ne a di dira jalo; di bopilwe ka go tshwana, di na le selekanyo se le sengwe fela le tebego e le nngwe fela.

38Le gona a dira megopo e le some ya kgotlho. Mogopo mongwe le mongwe wa tladiwa ke ditsaga di le 9. Bophara jwa mogopo mongwe le mongwe e le mabogo a le mane. Kolotsana nngwe le nngwe e na le mogopo wa yona. 39Dikolotsana tse tlhano a di baya mo lotlhakoreng lwa borwa lwa Ntlo ya Modimo, tse tlhano mo lotlhakoreng lwa bokone lwa Ntlo ya Modimo. Lewatle lone a le baya kwa sekhutlong sa Ntlo ya Modimo sa botsheka jwa borwa le botlhabatsatsi.

Lenaneo la dilo tsotlhe tsa Tempele

(2 Ditiraf. 4:11 – 5:1)

40Le gona Hirame a dira dipitsa le diolola-melora le dinkgo tsa kgatshetso. Hirame a ba a wetsa tiro yotlhe e a e direlang kgosi Salomo go nna tsa Ntlo ya Morena, 41e bong maotwana a mabedi le dikgolokwe tsa ditlhogo tse di mo godimo ga maotwana a mabedi le ditoganyo tse pedi tsa go kgabisa dikgolokwe tse pedi tsa ditlhogo tse di mo godimo ga maotwana 42le digaranata tse di 400 tsa ditoganyo tse pedi; e le dikeetane tse pedi tsa digaranata tsa toganyo nngwe le nngwe go kgabisa dikgolokwe tse pedi tsa ditlhogo tse di mo godimo ga maotwana; 43le dikolotsana tsa tlhatswetso di le some le megopo e le some mo dikolotsaneng 44le lewatle le le lengwe le dikgomo di le 12 ka fa tlase ga lewatle 45le dipitsa le diolola-melora le dinkgo tsa kgatshetso. Mme dilo tsotlhe tseo tse Hirame o neng a di direla kgosi Salomo go nna tsa Ntlo ya Morena e ne e le tsa kgotlho e e rethefaditsweng. 46Kgosi ya laela gore di bopiwe kwa lebaleng la Joretane fa go leng mmu o o boteng fa gare ga Sukothe le Sarethane. 47Salomo a se ka a lekanya dilo tsotlhe ka ntlha ya bontsi jo bogolo jwa tsona, mme ga se ka ga lekanngwa bokete jwa kgotlho.

48Le gona Salomo a dira dilo tsotlhe tse di mo Ntlong ya Morena, e bong aletare ya gouta le lobati lwa gouta lo dinkgwe tsa tshupo di bewang mo go lone, 49le ditlhomo tsa dipone tsa gouta e e sa pekwang di le tlhano mo ntlheng ya le le jang le di le tlhano mo ntlheng ya la molema ka fa pele ga Felo fa go kwa Tengteng; le dithunya le dipone le dipoma tsa tsona, tsotlhe e le tsa gouta; 50le megotšwana le dithipa le dinkgo tsa kgatshetso le dijana le diolola-melora ka gouta e e sa pekwang. Le dikaniri tsa ditswalo tsa Ntlo e e kwa Tengteng tsa Felo-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo le tsa ditswalo tsa Felo-ga-Boitshepo ga Ntlo ya Morena e ne e le tsa gouta.

51Jaanong e rile tiro yotlhe e kgosi Salomo o neng a e direla Ntlo ya Morena e sena go fela, Salomo a tsenya dineo tse di boitshepo tsa ga Dafita rraagwe le selefera le gouta le dilo tsa mefutafuta a di baya mo dipolokelong tsa Ntlo ya Morena.

8

Letlole la Kgolagano ya Morena le isiwa kwa Tempeleng

(2 Ditiraf. 5:2 – 6:2)

81Morago ga moo Salomo a kgobokanya bagolo ba Iseraele le dikgosana tsotlhe tsa ditso le ditlhogo tsa dikgoro tsa Baiseraele kwa go ene kwa Jerusalema, e le go tsaya Letlole la Kgolagano ya Morena kwa motseng wa ga Dafita o e leng Sione. 2Le banna botlhe ba Iseraele ba phuthegela kwa go kgosi Salomo moletlong ka kgwedi ya Ethanime; ke yona kgwedi ya bosupa. 3Jaanong e rile bagolo botlhe ba Iseraele ba sena go goroga, baperesiti ba tsaya Letlole, 4ba tlisa Letlole la Morena le Tente ya Boipontsho le dilo tsotlhe tse di boitshepo tse di neng di le mo go yona; baperesiti le Balefi ba di tlisa. 5Mme kgosi Salomo le phuthego yotlhe ya Baiseraele ba ba neng ba phuthegetse kwa go ene, ba na nae fa pele ga Letlole, ba tlisa ditlhabelo tsa difutshane le tsa dikgomo tse dintsi tse di se nang palo.

8:5
2 Sam. 6:13
6Baperesiti ba isa Letlole la Kgolagano ya Morena kwa felong ga lone kwa Felong fa go kwa Tengteng ga Ntlo ya Modimo, e bong ga Boitshepo-jwa-Maitshepo kwa tlase ga diphuka tsa boKerubime, 7ka boKerubime ba ne ba tsharolotse diphuka godimo ga Letlole; ba sireletsa Letlole le disikari tsa lone ba le okame. 8Disikari di ne di le ditelele, mo dintlha tsa tsona di neng di bonala kwa Felong-ga-Boitshepo ka fa ntle ga Felo fa go kwa Tengteng, mme di sa bonale ka kwa ntle; di sa le teng go fitlha letsatsing la kajeno.
8:8
Ekes. 25:13-15
9Go ne go se sepe mo Letloleng fa e se matlapa a mabedi a maboti a Moše o neng a a tsenya mo teng kwa thabeng ya Horebe, kwa Morena o neng a dira kgolagano teng le Baiseraele, jale fa ba huduga kwa lefatsheng la Egepeto.

10Jaanong e rile baperesiti ba tswa mo Felong-ga-Boitshepo, leru la tlala ka Ntlo ya Morena, 11mo baperesiti ba bileng ba palelwa ke go ema le go dira tsa tirelo-Modimo ka ntlha ya leru; gonne kgalalelo ya Morena e ne e tletse mo Ntlong ya Morena.

8:11
Ekes. 40:34,35
12Ke fa Salomo a re:

Morena a re,

o rata go nna mo bontshong

jwa maru.

13Jaanong ke go agetse Ntlo,

ke bonno jo bo tlhomameng,

gore o nne teng ka

bosakhutleng.”

8:13
Doit. 4:11
Ekes. 20:21

Salomo o bua le batho

(2 Ditiraf. 6:3-11)

14Jaanong kgosi ya retologa, ya tshegofatsa phuthego yotlhe ya Iseraele, phuthego e ntse e eme. 15Gape ya re: “A go tumisiwe Morena, Modimo wa Iseraele, o o dirafaditseng ka seatla sa ona se o se solofeditseng Dafita rre ka molomo wa ona wa re: 16‘E sa le ka letsatsi le ke ntshitseng morafe wa me wa Iseraele kwa Egepeto ka lone, ga ke ise nke ke tlhophe motse ope mo ditsong tsotlhe tsa Iseraele go aga Ntlo teng gore leina la me le nne teng; mme ke tlhaotse Dafita gore a okamele morafe wa me wa Iseraele.’

17“E rile rre Dafita a ikaeletse go agela leina la Morena, Modimo wa Iseraele, Ntlo

8:17
2 Sam. 7
18Morena a raya Dafita rre a re: ‘Maikaelelo a pelo ya gago a go agela leina la me Ntlo a siame. 19Fela wena ga o ne o aga Ntlo ya me, mme morwao yo o tla mo tsalang ke ene yo o tla agelang leina la me Ntlo.’

20“Jaanong Morena o dirafaditse lefoko la gagwe le o le buileng. Kana ke tsogile mo boemong jwa ga Dafita rre, ke ntse mo sedulong sa bogosi sa Iseraele jaaka Morena a buile, ke agetse leina la Morena, Modimo wa Iseraele, Ntlo, 21ke baakanyeditse Letlole bonno teng le tshupo ya kgolagano ya Morena e leng mo go lone e o e dirileng le borraetsho, jale fa a ba ntsha kwa lefatsheng la Egepeto.”

Thapelo ya ga Salomo

(2 Ditiraf. 6:12-42)

22Ke fa Salomo a ema fa pele ga aletare ya Morena, phuthego yotlhe ya Iseraele e mo lebile, a tsholeletsa mabogo kwa legodimong 23a re: “Morena, Modimo wa Iseraele, kwa godimo mo legodimong le fa fatshe mo lefatsheng ga go na modimo ope o o tshwanang nao. Wena o bolokela batlhanka ba gago kgolagano le bopelotlhomogi fa ba sepela fa pele ga gago ka pelo yotlhe. 24Wena o diretse motlhanka wa gago Dafita rre tse o di mo solofeditseng. Ruri, o ne o di buile ka molomo wa gago, mme jaanong o di dirafaditse ka seatla sa gago jaaka go ntse kajeno.

25“Jaanong he, Morena, Modimo wa Iseraele, dirafaletsa motlhanka wa gago Dafita rre le tse o di mo solofeditseng wa re: ‘Ga o kitla o tlhoka monna fa pele ga me yo o dutseng mo sedulong sa bogosi sa Iseraele; ke raya fela fa bana ba gago ba disa tsela ya bone ka go sepela fa pele ga me jaaka wena.’ 26Jaanong he, Modimo wa Iseraele, ka thapelo, a lefoko la gago le o le solofeditseng motlhanka wa gago Dafita rre le direlwe nnete.

27“Mme a ruri Modimo o ka aga mono lefatsheng? Kana legodimo le legodimo le le godimodimo ga le go lekane. Jaanong Ntlo e ke e agileng yona e tlhaela bogolo jang!

8:27
Jes. 66:1
Dit. 7:49
17:24
28Morena, Modimo wa me, ngoka thapelo ya motlhanka wa gago le mokokotlelo wa gagwe gore o utlwe go goelela le go rapela mo motlhanka wa gago a go rapelang fa pele ga gago kajeno 29le gore matlho a gago e nne a a budulogetseng Ntlo e bosigo le motshegare, e bong felo fa o buileng ka ga gona wa re: ‘Leina la gago,’ Modimo, le tla nna teng; gape le go re o utlwe thapelo e motlhanka wa gago o tla e rapelang a lebile felo fano.
8:29
Sag. 12:4
Ekes. 20:24
Doit. 12:5,11
30A ko o utlwe mokokotlelo wa motlhanka wa gago le wa morafe wa gago wa Iseraele o ba tla o rapelang ba lebile felo fa; o utlwe o le kwa felong fa o nnang teng kwa legodimong, mme o re o o utlwa o ba itshwarele.

31“E re fa motho a leofetse mongwe-ka-ene, mme ba mo ikanisa gore a ikhutse, mme a tla a bua khutso fa pele ga aletare ya gago fa Ntlong e, 32foo o utlwe o le kwa legodimong, o itshupe ka tiro, o direle batlhanka ba gago tshiamo ka go atlhola moikepi, o re o molato ka go digela mosepele wa gagwe mo tlhogong ya gagwe le ka go atlholela mosiami, o re ga a na molato ka go mo naya ka fa tshiamong ya gagwe.

33“E re fa morafe wa gago wa Baiseraele o fenngwa ke mmaba, ka ba tla bo ba go leofetse, mme ba sokologela kwa go wena, ba ipolela leina la gago, ba rapela, ba go kokotlela mo Ntlong e, 34foo o utlwe o le kwa legodimong, o itshwarele boleo jwa morafe wa gago wa Baiseraele, o ba busetse kwa nageng e o e fileng borraabo.

35“E re fa legodimo le tswetswe go se na pula, ka ba tla bo ba go leofetse, mme ba rapela ba lebile felo fa, ba ipolela leina la gago, ba latlha boleo jwa bone, ka o tla bo o ba kokobetsa,

8:35
1 Dikg. 17:1
36foo o utlwe o le kwa legodimong, o itshwarele boleo jwa motlhanka wa gago le jwa morafe wa gago wa Baiseraele – kana o ba ruta tsela e e siameng e ba tshwanetseng go sepela mo go yona – o nesetse lefatshe la gago pula le o le neileng morafe wa gago go nna boswa.

37“E re fa go le tlala mo lefatsheng, fa go le leroborobo, fa go le phori gongwe mongadule gongwe boijane gongwe tsie, fa mmaba wa morafe a o dikanyetsa ka ntwa mo lefatsheng kwa go nngwe ya dikgoro tsa ona, le fa go le pogo efe gongwe bolwetse bofe, 38foo o utlwe thapelo nngwe le nngwe le selelo sengwe le sengwe, le fa e le sa motho ofe, le fa e le sa morafe otlhe wa gago wa Baiseraele, ka ba tla bo ba lemoga gore ke petso, mongwe le mongwe mo pelong ya gagwe, ba tsholeletsa mabogo kwa Ntlong e, 39foo o utlwe o le kwa legodimong kwa bonnong kwa o nnang teng, o ba itshwarele, o itshupe ka tiro, o nee mongwe le mongwe ka fa ditsamaong tsotlhe tsa gagwe. Kana o itse pelo ya gagwe! Gonne ke wena o le wesi fela o itseng pelo ya motho mongwe le mongwe

8:39
Pes. 7:10
139:1,2
40gore ba go boife ka malatsi otlhe a ba phelang ka ona mo lefatsheng le o le neileng borraetsho.

41“Le ene moditšhaba yo e seng wa morafe wa gago wa Iseraele, fa a tswa kwa lefatsheng le le kgakala ka ntlha ya leina la gago, o mo utlwe;

8:41
Num. 15:14-16
42gonne ba tla utlwela leina le legolo la gago le seatla se se thata sa gago le letsogo le le otlologileng la gago. Fa a tla a rapela a lebile Ntlo e, 43foo o utlwe o le kwa legodimong kwa bonnong kwa o nnang teng, o dire tsotlhe tse moditšhaba o goelang kwa go wena ka ntlha ya tsona gore merafe yotlhe ya lefatshe e itse leina la gago, e go boife jaaka morafe wa gago wa Iseraele; e be e lemoge gore Ntlo e, e ke e agileng, e agetswe leina la gago.

44“E re fa morafe wa gago o bolola go ya go tlhabana le baba ba ona ka taelo ya gago, mme ba rapela Morena ba lebile kwa motseng o ò o tlhophileng le kwa Ntlong e ke e agetseng leina le gago, 45foo o utlwe thapelo ya bone le selelo sa bone o le kwa legodimong, o ba direle tshiamo.

46“E re fa ba go leofela – kana ga go na motho yo o sa leofeng! – mme o ba galefela, o ba neela mo diatleng tsa mmaba, mme bathopi ba bone ba ba isa mo botshwarong kwa lefatsheng la mmaba le le kgakala gongwe le le gaufi;

8:46
Baroma 3:23
47jaanong fa ba itshôla kwa lefatsheng le ba isitsweng teng mo botshwarong, ba sokologa, ba lelela kwa go wena kwa lefatsheng la bathopi ba bone ba re: ‘Re leofile, ra dira tse di sokameng, ra ikepa!’ 48Fa ba boela jalo kwa go wena ka pelo yotlhe le ka mowa otlhe ba le kwa lefatsheng la baba ba bone ba ba ba isitseng mo botshwarong, ba go rapela ba lebile kwa lefatsheng la bone le o le neileng borraabo le kwa motseng o ò o tlhophileng le kwa Ntlong e ke e agetseng leina la gago, 49foo o utlwe thapelo ya bone le selelo sa bone o le kwa legodimong kwa bonnong kwa o nnang teng, o ba direla tshiamo; 50o itshwarele morafe wa gago tse ba go leofetseng ka tsona le ditlolo tsotlhe tsa bone tse ba ikepileng mo go wena ka tsona, o ba neele go bona boutlwelo-botlhoko mo bathoping ba bone gore ba ba utlwele botlhoko. 51Gonne ke bone morafe wa gago le boswa jwa gago, ba o ba ntshitseng kwa Egepeto mo teng ga leiso le le gakolosang tshipi.

52“A matlho a gago a nne a budulogetse selelo sa motlhanka wa gago le selelo sa morafe wa gago wa Iseraele gore o ba utlwe mogang ba go rapelang. 53Gonne wena o ba lomolotse mo merafeng yotlhe ya lefatshe go nna boswa jwa gago jaaka o buile ka Moše motlhanka wa gago jale fa o ntsha borraetsho kwa Egepeto, Morena Modimo.”

Bokhutlo jwa thapelo

54Jaanong ya re Salomo a sena go rapela thapelo yotlhe e le mokokotlelo o mo Moreneng, a khubamologa fa pele ga aletare ya Morena fa a neng a khubame teng, a tsholeleditse mabogo kwa legodimong; 55a ema a tshegofatsa phuthego yotlhe ya Iseraele a tlhatlositse lentswe a re: 56“A go tumisiwe Morena yo o neileng morafe wa gagwe wa Iseraele boikhutso fela jaaka a solofeditse. Ga go na lefoko lepe la tsholofetso yotlhe e e molemo e o e buileng ka Moše motlhanka wa gagwe, le le sa dirafalang.

8:56
Još. 21:45
57A Morena, Modimo wa rona o nne le rona jaaka o ne o na le borraetsho; a o se ka wa re tlogela le e seng go re latlha. 58Mme a o sekamisetse dipelo tsa rona kwa go ona gore re sepele gotlhe mo ditseleng tsa ona, re tshegetse ditaolo tsa ona le melao ya ona le ditshiamelo tsa ona tse o di laetseng borraetsho. 59Mme mafoko a me a, a ke kokotletseng fa pele ga Morena ka ona, a a nne gaufi le Morena, Modimo wa rona, bosigo le motshegare gore o direle motlhanka wa ona le morafe wa ona wa Iseraele tshiamo ka fa go batlegang ka teng ka letsatsi lengwe le lengwe 60gore merafe yotlhe ya lefatshe e tle e itse gore Morena ke ene Modimo, go se ope o sele. 61Mme a dipelo tsa lona di ineele Morena, Modimo wa rona, ka botlalo gore lo sepele ka fa melaong ya ona, lo tshegetse ditaolo tsa ona jaaka gompieno.”

Kgakolo ya Tempele

(2 Ditiraf. 7:4-10)

62Jaanong kgosi le Baiseraele botlhe nayo ba direla Morena ditlhabelo: 63Salomo a tlhaba ditlhabelo tsa tebogo, a di tlhabela Morena, e bong dikgomo di le 22 000 le difutshane di le 120 000. Kgosi le Baiseraele botlhe ba ne ba kgakola Ntlo ya Morena jalo. 64Ka letsatsi leo kgosi ya itshepisa bogare jwa lelapa le le mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya Ntlo ya Morena; gonne teng o ne a tlisa ditlhabelo tsa phiso le ditshupelo tsa bupe le mafura a ditlhabelo tsa tebogo, ka aletare ya kgotlho e e neng e le fa pele ga Morena e le potlana, e sa lekane ditlhabelo tsa phiso le ditshupelo tsa bupe le mafura a ditlhabelo tsa tebogo.

65Le gona ka sebaka seo Salomo a dira moletlo le Baiseraele botlhe e le phuthego e kgolo, ba tswa mo lefatsheng lotlhe go simolola ntlheng ya Hamathe go ya go fitlha kwa molatswaneng wa Egepeto, ba le fa pele ga Morena, Modimo wa rona, malatsi a supa le malatsi a supa gape, e le malatsi a le 14 mmogo. 66Ka letsatsi la robedi Salomo a naya morafe tsela, mme ba eleletsa kgosi letlhogonolo, ba boela kwa ditenteng tsa bone ba itumetse ba le pelo-di-thabileng ka ntlha ya tse di molemo tsotlhe tse Morena o di diretseng Dafita motlhanka wa gagwe le Iseraele morafe wa gagwe.