Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

Batlhanka ba ga Salomo

41Kgosi Salomo e ne e le kgosi ya Baiseraele botlhe. 2Dikgosana tsa gagwe e ne e le tse: Asaria morwa Satoke e le moperesiti;

4:2
1 Dikg. 2:35
3Elihorefe le Ahia bomorwa Sisa e le bakwaledi: Josafate morwa Ahilote e le ntona ya kgosi. 4Benaya morwa Joyata e le molaodi wa mephato; Satoke le Abjathare e le baperesiti. 5Asaria morwa Nathane e le tlhogo ya baokamedi; Sabute morwa Nathane moperesiti e le tsala ya kgosi. 6Ahisare e le molaodi wa ntlo ya kgosi; Atonirame morwa Abeta e le molaodi wa mekuio.

7E bile Salomo o ne a na le baokamedi ba le soma mabedi, ba ba okametseng Baiseraele botlhe, ba ba babalelang kgosi le lelapa la yona ka dijo. Mongwe le mongwe a na le go babalela kgwedi mo ngwageng. 8Maina a bone ke a: Morwa Hure o ne a le kwa dithabeng tsa Eferaime; 9morwa Dekere a le kwa Makase le kwa Saalebime le Betšhemeše le Elone-Bethanane; 10morwa Hesete a le kwa Arubothe, a okametse Sogo le naga yotlhe ya Hefere. 11Morwa Abinatabe o ne a okametse naga yotlhe ya dithota ya Dore; mosadi wa gagwe e ne e le Tafathe morwadia Salomo;

4:11
1 Sam. 16:8
12Baana morwa Ahilote a okametse Thaenage le Megito le Betšheane yotlhe yo o bapileng le Sarethane kwa tlase ga Iserele go tloga kwa Betšheane go fitlha kwa Abele-Megola le go fetela kwa pele ga Jokemeame; 13morwa Gebere a le kwa Ramothe wa Gileate; a okametse metsana ya ga Jaire morwa Manase e e kwa Gileate; a okametse naga ya Aregobe e e kwa Basane, metse e megolo e le 60 e e nang le dipota le mephakarego ya kgotlho;
4:13
Num. 32:41
14Ahinatabe morwa Ito a le kwa Mahanaime; 15Ahimaase a le kwa Nafetale; le ene o ne a tsere morwadia Salomo, e bong Basemathe go nna mosadi wa gagwe; 16Baana morwa Husai a le kwa Asere le kwa Bealothe; 17Josafate morwa Pharua a le kwa Isašare; 18Simei morwa Ela a le kwa Benyamene; 19Gebere morwa Uri a le kwa nageng ya Gileate, nageng ya ga Sihone kgosi ya Baamori le ya ga Oge kgosi ya Basane. E ne e le ene mookamedi a le esi kwa lefatsheng lele.

Puso ya ga Salomo ya botlhale le ya thata

20Bajuta le Baiseraele ba bo ba le bantsi ba le kana ka mošawa o o fa lewatleng, ba ntse ba a ja ba a nwa, ba a itumela.

4:20
1 Dikg. 3:8
Gen. 13:16
22:17
21Le gona Salomo o ne a busa magosi aotlhe go simolola kwa nokeng ya Ferathe go ya kwa lefatsheng la Bafelesita le go fitlha kwa molelwaneng wa Egepeto. Ba ne ba kgethela Salomo, ba mo direla ka malatsi aotlhe a bophelo jwa gagwe.

22Dijo tsa ga Salomo tsa letsatsi le le lengwe e ne e le dikgetse di le 105 tsa bupe jo bo setou le dikgetse di le 210 tsa bupe jo bo gaitsweng 23le dikgomo tse di nontshitsweng di le some le dikgomo di le some tsa kwa mafulong le difutshane di le lekgolo, go sa balwe diphofu le ditshephe le ditholo le dipidipidi tse di nontshitsweng.

24Gonne ene o ne a busa lefatshe lotlhe le le mo ntlheng ya bophirimatsatsi ya noka ya Ferathe le dikgosi tsotlhe ntlheng ya bophirima ya noka eo go tloga kwa Thifesa go fitlha kwa Gasa, a na le kagiso mo ntlheng tsotlhe tikologong. 25Bajuta le Baiseraele ba ne ba agile ba le mo thagamong, mongwe le mongwe fa tlase ga moweine wa gagwe le fa tlase ga mofeie wa gagwe go tloga kwa Dane go fitlha kwa Bereseba ka malatsi otlhe a ga Salomo.

4:25
Lef. 25:18
2 Dikg. 18:1

26Salomo o ne a na le dipitse tsa dikoloi di le dikete di le 40 le dipitse tse di palangwang di le dikete di le 12. 27Baokamedi bale ba ne ba tlamela kgosi Salomo le botlhe ba ba jelang mo lobating wa bojelo lwa kgosi Salomo, mongwe le mongwe ka kgwedi ya gagwe, ba se ka ba tlhaetsa sepe. 28Le gona ba tlisa garase le letlhaka la korong la dipitse tse di gogang le la dipitse tse di palangwang kwa felong kwa di batlegang teng, mongwe le mongwe ka fa thulaganyong ya gagwe.

29Modimo o ne o neile Salomo botlhale le tlhaloganyo e kgolo thata le temogo ya dilo tse di kana ka mošawa o o fa losing lwa lewatle.

4:29
1 Dikg. 3:12
30Botlhale jwa ga Salomo bo ne bo gaisa botlhale jwa batho botlhe ba kwa botlhabatsatsi le botlhale jotlhe jwa Egepeto. 31O ne a le botlhale bogolo go batho botlhe, a phala Ethane wa Esera le Hemane le Kalakolo le Dareta bomorwa Magole; leina la gagwe le ne le tumile kwa ditšhabeng tsotlhe mo tikologong. 32O ne a ntsha diane di le dikete tse tharo le difela di le sekete le botlhano. 33Mo go tsona a bolela ka ga ditlhare, a simolola ka mosetere o o kwa Lebanone, a khutla ka mosiama o o tlhogang fa loboteng; le gona a bolela ka ga diphologolo le ka ga dinonyane le ka ga digagabi le ka ga ditlhapi. 34Batho ba ne ba tswa kwa merafeng yotlhe go utlwa botlhale jwa ga Salomo, le kwa dikgosing tsotlhe tsa lefatshe tse di neng di utlwetse botlhale jwa gagwe.
4:34
1 Dikg. 10:1,6