Setswana 1970/1987 (TSW70)
17

Elia le leuba

171Elia wa Thišebe mongwe wa baagi ba Gileate o kile a raya Ahabe a re: “Ka bophelo jwa Morena, Modimo wa Iseraele, yo ke mo direlang! Ka dinyaga tseno ga go kitla go nna monyo le e seng pula, fa e se ka lefoko la me!”

17:1
Jak. 5:17
Tshen. 11:6

2Mme lefoko la Morena la tla kwa go ene la re: 3“Tloga mono o ye kwa botlhabatsatsi, o fete o iphitlhe fa nokaneng ya Kerithe e e ntlheng ya botlhabatsatsi ya Joretane. 4O tla nwa mo nokaneng eo, mme ke laetse magakabe gore a go otle teng.”

5A dira ka fa lefokong la Morena; a ya a dula fa nokaneng ya Kerithe e e ntlheng ya botlhabatsatsi ya Joretane. 6Magakabe a nna a mo isetsa senkgwe le nama mo mosong le maitsiboa, mme a nwa mo nokaneng. 7Mme ya re sebaka se sena go feta, nokana ya kgala, ka go ne go se na pula mo lefatsheng.

Elia le motlholagadi wa Sarefathe

8Ke fa lefoko la Morena le tla kwa go ene le re: 9“Bothologa o ye kwa motseng wa Sarefathe o e leng wa Sitone, o nne gona; bona, ke laetse mosadi wa motlholagadi wa teng gore a go tlamele.”

17:9
Luka 4:25,26
10A bothologa a ya kwa Sarefathe. Ya re a goroga kwa kgorong ya motse, a fitlhela mosadi wa motlholagadi teng a rwalela. Mme a mmitsa a re: “A ko o ye go ntshiela metsinyana ka sego gore ke nwe.” 11Ya re mosadi a ya go a tsaya, a mmitsa gape, a mo raya a re: “O be o ntlele thathana ya senkgwe.”

12Mme mosadi a re: “Ka bophelo jwa Morena, Modimo wa gago! Ga ke na senkgwe fa e se bupenyana fela mo nkgwaneng jo bo ka tlalang seatla le lookwanyana mo modutwaneng. Mme ke fano, ke rwalela dikgonyana gore ke ye kwa gae, ke bo ipesetse le morwaake gore re je, re tloge re swe.”

17:12
1 Dikg. 18:10

13Mme Elia a mo raya a re: “Se boife! Yaa kwa gae o fete o dire jaaka o buile. Fela pele o ntirele senkgwenyana ka jona, o se ntsisetse, mme morago o ka itirela le morwao. 14Gonne Morena, Modimo wa Iseraele, o bua jaana o a re: ‘Bupe jo bo mo nkgwaneng ga bo ne bo fela le lookwane lo lo mo modutwaneng ga lo ne lo tlhokafala go fitlhelela letsatsing le Morena o tla nesang pula mo lefatsheng ka lone.’ ”

17:14
2 Dikg. 4:2-4

15Mosadi a ya a dira ka fa lefokong la ga Elia, a ja, ene mosadi le Elia le ba lapa la gagwe malatsi a mantsi. 16Bupe jo bo mo nkgwaneng jwa se ka jwa fela le lookwane lo lo mo modutwaneng lwa se ka lwa tlhokafala ka fa lefokong la Morena le o le buileng ka Elia.

17Mme morago ga dilo tseo ga lwala morwa mosadi yo e leng mong wa lelapa. Bolwetse jwa gagwe bo ne bo le bogolo thata go fitlha a be a fela mowa, a swa. 18Ke fa mosadi a raya Elia a re: “O ntiretseng, monna wa Modimo? Ntlha e kete o tlile go nna gore go gopolwe molato wa me, mme morwaake a bolawe!”

17:18
Luka 5:8

19Mme a fetola mosadi a re: “Nneela morwao!” A ba a mo tsaya mmaagwe a mo farile, a mo tlhatlosetsa kwa ntlwaneng ya gagwe e e kwa godimo fa a nnang teng, a feta a mo namalatsa mo bolaong jwa gagwe. 20A ba a rapela Morena a re: “Morena, Modimo wa me, motlholagadi yo ke leng moeng wa gagwe a tota o mo diretse tse di bosula ka go bolaya morwawe?” 21A ba a patlama mo godimo ga ngwana gararo, a rapela Morena a re: “Morena, Modimo wa me, a mowa wa ngwana yo o boele mo go ene!”

17:21
2 Dikg. 4:34
Dit. 20:10
22Mme Morena a utlwa lentswe la ga Elia, mme mowa wa ngwana wa boela mo go ene, a ba a phela.

23Jaanong Elia a tsaya ngwana, a mo folosa mo ntlwaneng e e kwa godimo, a mo isa mo ntlong, a mo neela mmaagwe. Elia a ba a re: “Bona, morwao o a phela!”

17:23
Luka 7:15
Baheb. 11:35

24Ke fa mosadi a raya Elia a re: “Jaanong ke a lemoga gore o monna wa Modimo le go re lefoko la Morena le o le buang ke boammaaruri.”