Setswana 1970/1987 (TSW70)
11

Salomo o fapoga mo Moreneng

111Kgosi Salomo o ne a rata basadi ba bantsi ba ditšhaba mmogo le morwadia Farao e le ba Bamoabe le Baamone le Baetomo le Basitone le Bahethe;

11:1
Doit. 17:17
2ba tswa kwa ditšhabeng tse Morena o laetseng Baiseraele ka ga tsona a re: “Lo se ka lwa tsena mo go bone, le bone ba se ka ba tsena mo go lona, e se re gongwe ba faposetsa dipelo tsa lona kwa medimong ya bone.” Bone bao Salomo a ba ngaparela ka lorato. 3O ne a na le basadi ba bahumagadi ba le 700 le bagadingwana ba le 300, mme basadi ba gagwe ba faposa pelo ya gagwe. 4E rile ka sebaka sa botsofe jwa ga Salomo, basadi ba gagwe ba faposa pelo ya gagwe gore a latele medimo e sele, mme pelo ya gagwe ya se ka ya nna le Morena, Modimo wa gagwe, ka botlalo jaaka pelo ya ga Dafita rraagwe. 5Salomo a sala Ašethorethe modimo wa sesadi wa Basitone morago, a ba a latela Milekome maila a Baamone. 6Salomo a dira tse di bosula mo matlhong a Morena, a se ka a latela Morena ka botlalo jaaka Dafita rraagwe. 7Kamose, maila a Bamoabe, le Mologe, maila a Baamone, Salomo a ba agela dithota tsa tlhabelo mo thabeng e e mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya Jerusalema ka sebaka seo.
11:7
Num. 21:29
2 Dikg. 23:13
8A direla basadi botlhe ba gagwe ba ditšhaba di sele jalo ba ba neng ba tshubela medimo ya bone maswalo, ba e direla ditlhabelo.

9Mme Morena a galefela Salomo, ka pelo ya gagwe e fapogile mo Moreneng, Modimo wa Iseraele, o o neng o iponaditse gabedi mo go ene,

11:9
1 Dikg. 3:5
9:2
10wa mo laela mabapi le tema e gore a se ka a latela medimo e sele, mme ene a se ka a tshegetsa se Morena a se mo laetseng. 11Ke ka moo Morena a reileng Salomo a re: “E re ka o dirile molato o o ntseng jalo, mme o se ka wa tshegetsa kgolagano ya me le melao ya me e ke e go laetseng, ruri, ke tla gagola bogosi mo go wena, ke bo neela motlhanka wa gago. 12Fela ga ke ne ke dira jalo ka malatsi a gago ka ntlha ya ga Dafita rraago, mme ke tla bo gagola mo diatleng tsa ga morwao.
11:12
1 Dikg. 12:19
13Mme ga nkitla ke gagola bogosi jotlhe mo go ene; ke tla neela morwao lotso lo le longwe ka ntlha ya ga Dafita motlhanka wa me le ka ntlha ya Jerusalema yo ke mo tlhophileng.”

Baba ba ga Salomo

14Mme Morena a tsosetsa Salomo mmaba, e bong Hatate wa Moetomo; ene e ne e le wa losika lwa kgosi kwa Etomo. 15E rile Dafita a fenya Baetomo, mme Joabe molaodi wa mephato a bolola go fitlha ba ba bolailweng, a bolaya botlhe ba batonanyana mo Etomo.

11:15
2 Sam. 8:14
16Gonne Joabe o ne a nna dikgwedi di le thataro teng a na le Baiseraele botlhe, ga tsamaya ba fetsa botlhe ba batonanyana mo Etomo. 17Mme Hatate a tshaba, ene le banna bangwe ba Baetomo ba batlhanka ba ga rraagwe go ya kwa Egepeto, Hatate e sa le mosimane. 18Ba nanoga kwa Midiane, ba goroga kwa Pharane, ba tsaya banna ba ba tlogang nabo kwa Pharane, ba be ba fitlha kwa Egepeto fa go Farao, kgosi ya Egepeto; yona ya mo fa ntlo, ya laola gore a fiwe dijo, ya mo naya naga. 19Hatate a bona bopelotlhomogi jo bogolo mo matlhong a ga Farao mo a bileng a mo naya mosadi, e bong monnaa mosadi wa gagwe monnawe Thagaphenese mohumagadi yo mogolo. 20Monnaa Thagaphenese a mmelegela ngwana wa mosimane wa gagwe, e bong Genubathe. Thagaphenese a ba a mo godisa mo ntlong ya ga Farao. Genubathe o ne a nna jalo mo ntlong ya ga Farao, a na le bomorwa Farao.

21Jaanong e rile Hatate a utlwa a le kwa Egepeto gore Dafita o robetse le borraagwe le gore Joabe molaodi wa mephato o sule, Hatate a raya Farao a re: “Mphe tsela, ke boele kwa lefatsheng la ga etsho.”

22Mme Farao o mmotsa a re: “Kana o tlhoka eng mo go nna, fa o re o rata go boela kwa lefatsheng la ga eno?” A re: “E seng sepe! Fela mphe tsela.”

23Modimo o bile wa tsosetsa Salomo mmaba yo mongwe, e bong Resone morwa Eliata yo o neng a tshabile mongwagwe Hatatesere kgosi ya Soba. 24E rile Dafita a ba bolaya, Resone a iphuthela banna, a nna molaodi wa lekoko la dinokwane, ba ya kwa Damaseko ba nna gona, ba busa kwa Damaseko.

11:24
2 Sam. 8:3
10:18
25Ene e ne e le mmaba wa Baiseraele ka malatsi otlhe a ga Salomo, a dira bosula jaaka Hatate, a tenwa ke Baiseraele, a nna kgosi ya Siria.

Modimo o solofetsa Jerobeame bogosi jwa Iseraele

26Le Jerobeame morwa Nebate Moeferaime wa kwa Sereta, motlhanka wa ga Salomo, a tsholeletsa kgosi letsogo. Leina la ga mmaagwe e ne e le Serua, mosadi wa motlholagadi. 27Se se dirileng gore a tsholeletse kgosi letsogo ke se: Salomo o ne a aga kago ya phemelo ya Milo, a thiba phatlha ya motse wa ga Dafita rraagwe.

11:27
1 Dikg. 9:15,24
28Mme Jerobeame yoo e ne e le monna yo o setswerere; ya re Salomo a bona lekau leo le itse tiro sentle, a le laodisa badiri botlhe ba mekuio ba lotso lwa ga Josefa. 29Jaanong ga dirafala ka sebaka seo ya re Jerobeame a tswa kwa Jerusalema, moporofeti Ahia wa kwa Silo a kgatlhana nae mo tseleng a apere kobo e ntšhwa; ba ne ba le bosi fela kwa nageng boo babedi. 30Ke fa Ahia a ikapola kobo e ntšhwa e a e apereng, a e gagola dibata di le some le metso e mebedi, 31a raya Jerobeame a re: “Itseele dibata di le some! Gonne Morena Modimo wa Iseraele o bua jaana o a re: ‘Bona, ke tla gagola bogosi mo diatleng tsa ga Salomo, ke go naya ditso di le some.
11:31
1 Dikg. 12:15
14:2
32Mme lotso lo le longwe e tla nna lwa gagwe ka ntlha ya ga Dafita motlhanka wa me le ka ntlha ya Jerusalema, ona motse o ke o tlhophileng mo ditsong tsotlhe tsa Iseraele. 33Ke ka gonne o ntlogetse, a obamela Ašethorethe modimo wa sesadi wa Basitone le Kamose modimo wa Bamoabe le Milekome modimo wa Baamone, mme a se ka a sepela mo ditseleng tsa me ka go dira tse di siameng mo matlhong a me, e bong melao ya me le ditshiamelo tsa me jaaka Dafita rraagwe. 34Legale ga nkitla ke ntsha bogosi jotlhe mo diatleng tsa gagwe, mme ke tla mmaya morena ka malatsi aotlhe a bophelo jwa gagwe ka ntlha ya ga Dafita motlhanka wa me yo ke mo tlhophileng, yo o tshegeditseng ditaolo tsa me le melao ya me.
11:34
2 Sam. 7:12
35Mme ke tla ntsha bogosi mo diatleng tsa ga morwawe, ke bo go naya e bong ditso di le some.
11:35
1 Dikg. 12:16
36Fela ke tla naya morwawe lotso lo le longwe gore Dafita motlhanka wa me a nne le lobone ka malatsi aotlhe fa pele ga me mo Jerusalema, ona motse o ke o itlhaoletseng go baya leina la me teng. 37Mme wena ke tla go tsaya gore o laole tsotlhe tse pelo ya gago e di eletsang, mme o tla nna kgosi ya Iseraele. 38Jaanong fa o ka utlwa tsotlhe tse ke tla di go laelang, wa sepela mo ditseleng tsa me, wa dira tse di siameng mo matlhong a me ka go tshegetsa melao ya me le ditaolo tsa me jaaka go dirile Dafita motlhanka wa me, foo ke tla nna nao ke go agela ntlo e e tlhomameng jaaka ke e agetse Dafita, ke go naya Iseraele.
11:38
1 Dikg. 9:4
39Ke tla kokobetsa losika lwa ga Dafita ka ntlha ya tseo, fela e seng ka metlha yotlhe.’ ”

40Mme Salomo a leka go bolaya Jerobeame, fela Jerobeame a nanoga a tshabela kwa Egepeto kwa go Sisake kgosi ya Egepeto, a nna kwa Egepeto go ya losong lwa ga Salomo.

11:40
1 Dikg. 14:25

Loso lwa ga Salomo

(2 Ditiraf. 9:29-31)

41Ditirafalo tse dingwe tsa ga Salomo le tsotlhe tse o di dirileng le botlhale jwa gagwe kana tsone di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa malatsi a ga Salomo. 42Sebaka se Salomo o busitseng Baiseraele botlhe ka sona kwa Jerusalema e ne e le dinyaga di le 40. 43Mme Salomo a robala le borraagwe, a fitlhwa mo motseng wa ga Dafita rraagwe, mme Rehabeame morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

12

Jerobeame o tswa kgosi ya ditso di le some

(2 Ditiraf. 10:1-19)

121Rehabeame a ya kwa Šegeme, gonne Baiseraele botlhe ba ne ba ile kwa Šegeme go mo tlhoma mo bogosing. 2Mme Jerobeame morwa Nebate a utlwa jalo. Kana ene o ne a sa ntse a le kwa Egepeto kwa a neng a tshabetse teng, a tshaba kgosi Salomo; Jerobeame o ne a ile go nna kwa Egepeto.

12:2
1 Dikg. 11:40
3Baiseraele ba roma go ya go mmitsa. Jaanong Jerobeame a tla le phuthego yotlhe ya Iseraele, ba bua le Rehabeame ba re: 4“Rraago o ne o imafatsa joko ya rona. Jaanong he, wena o re imolole mo tirong e e thata ya ga rraago le mo jokong e e makete ya rona e a e re rwesitseng, foo re tla go direla.”

5Mme ene a ba raya a re: “Tsamayang lo iketle malatsi a le mararo, morago lo boele go nna.” Batho ba tsamaya.

6Ke fa kgosi Rehabeame a gakololana le banna bagolo ba ba neng ba direla Salomo rraagwe a sa ntse a phela, a re: “Nkgakololang ka fa nka arabang morafe o ka teng.”

12:6
Diane 12:5

7Ba mo raya ba re: “Fa o ka dumalelana le batho ba kajeno, wa ba direla, wa utlwana nabo, wa bua mafoko a a bopelonomi nabo, ba tla nna batlhanka ba gago ka malatsi otlhe.”

8Mme a tlhokomologa kgakololo ya banna bagolo e ba e mo neileng; a ya a gakololana le ba bašwa ba ba godileng nae ba ba mo direlang, 9a ba botsa a re: “Lona lo gakolola eng se re ka se arabang batho ba ba ntheileng ba re: ‘Tlhofofatsa joko e rraago a e re rwesitseng’?”

10Ba bašwa ba ba godileng nae ba mo araba ba re: “O ree morafe o o buileng nao wa re: ‘Rraago o ne a imafatsa joko ya rona, mme wena o e re tlhofofaletse!’ O ba arabe jaana o re: ‘Monwana o monnye wa me o feta letheka la ga rre ka bokima. 11Jaanong he, rre o ne a lo rwesa joko e e makete, mme nna ke tla okeletsa joko ya lona bokete; rre o ne o lo ôtla ka dime, mme nna ke tla lo otla ka diphepheng.’ ”

12Ka letsatsi la boraro ga tla Jerobeame le morafe otlhe jaaka kgosi e laetse ya re: “Boelang kwano go nna ka letsatsi la boraro.” 13Ke fa kgosi e naya morafe karabo e e thata, e tlogela kgakololo ya banna bagolo e ba neng ba e e file, 14e bua nabo ka fa kgakololong ya ba bašwa e re: “Rre o imafaditse joko ya lona, mme nna ke tla okeletsa joko ya lona bokete. Rre o ne lo betsa ka dime, mme nna ke tla lo betsa ka diphepheng.” 15Kgosi ya se ka ya utlwana le morafe. Mme e ne e le se se tswang kwa Moreneng gore a tle a dirafatse lefoko la gagwe le o le buileng le Jerobeame morwa Nebate ka Ahia wa Silo.

12:15
1 Dikg. 11:31

16Ya re Baiseraele botlhe ba bona kgosi e sa utlwane nabo, ba fetola kgosi ba re: “Kabelo ya rona ke eng mo go Dafita? Le gona ga re na boswa mo go morwa Isai. Boelang kwa ditenteng tsa lona, Baiseraele! Sala jalo le lelapa la gago, Dafita!” Mme Baiseraele ba tsamaya ba boela kwa ditenteng tsa bone.

12:16
Diane 15:1
2 Sam. 20:1
17Rehabeame a busa Baiseraele fela ba ba neng ba agile mo metseng ya Juta.

18Mme ya re kgosi Rehabeame a roma Atorame yo o neng a okametse badiri ba mekuio, Baiseraele botlhe ba mo kgobotletsa ka majwe, a ba a swa. Ke fa kgosi Rehabeame a itlhaganela, a palama koloi, a tshabela kwa Jerusalema. 19Baiseraele ba ne ba ikepa jalo mo ntlong ya ga Dafita go fitlha letsatsing la kajeno.

20E rile Baiseraele botlhe ba utlwa go twe, Jerobeame o boile! ba roma go mmiletsa kwa pitsong ya morafe, ba feta ba mo dira kgosi ya Baiseraele botlhe; ga se ka ga nna ope yo o gogang le lelapa la ga Dafita, fa e se lotso lwa Juta lo le losi fela.

Polelelopele ya Semaya

(2 Ditiraf. 11:1-4)

21E rile Rehabeame a fitlha kwa Jerusalema, a kgobokanya lotso lwa Juta lotlhe le lotso lwa Benyamene, e le banna ba ba tlhaotsweng ba batlhabani ba le 180 000, go tlhabana le Baiseraele, e le go busetsa bogosi kwa go ene Rehabeame, morwa Salomo. 22Mme lefoko la Modimo la tla kwa go Semaya, monna wa Modimo, la re: 23“Raya Rehabeame morwa Salomo kgosi ya Juta le Bajuta botlhe le Babenyamene le batho ba bangwe o re: 24Morena o bua jaana a re: Lo se ka lwa bolola go ya go tlhabana le Baiseraele bomorwa-rraalona. A mongwe le mongwe a boele kwa lapeng la gagwe. Gonne selo seo se dirilwe ke nna.’ ” Ba utlwa lefoko la Morena, ba boela gae ka fa lefokong la Morena. 25Mme Jerobeame a agelela Šegeme mo dithabeng tsa Eferaime a nna gona; a ba a tswa teng, a agelela le Phenuele.

12:25
Gen. 32:31

Jerobeame o tlogela Morena

26Jerobeame o ne a akanya mo pelong ya gagwe a re: “Kana bogosi bo ka boela kwa lapeng la ga Dafita. 27Fa batho ba, ba tlhatlogela kwa Jerusalema go dira ditlhabelo mo Ntlong ya Morena, dipelo tsa batho ba di ka boela kwa moreneng wa bone kwa go Rehabeame kgosi ya Juta, mme ba ka mpolaya, ba boela kwa go Rehabeame kgosi ya Juta.”

28Ka moo kgosi ya loga maano, ya dira dinamane di le pedi tsa gouta, ya ba raya ya re: “Ke sebaka se seleele lo ntse lo etela kwa Jerusalema, go lekanye. Bonang, Baiseraele, medimo ya lona ke e, e e lo ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto.”

12:28
Ekes. 32:4,8
29Ya baya nngwe kwa Bethele; e nngwe ya e baya kwa Dane.
12:29
Baatlh. 18:30
30Mme selo se sa nna boleo; batho ba ne ba di obamela kwa Bethele le kwa Dane.
12:30
1 Dikg. 14:16
31Le gona a dira ditempele mo dithoteng tsa tlhabelo, a ba a baya baperesiti ba ba tswang mo dikarolong tsotlhe tsa morafe ba e seng Balefi.

Aletare ya kwa Bethele e a rogakwa

32Ka letsatsi la some tlhano la kgwedi ya robedi Jerobeame a dira moletlo o o tshwanang le moletlo wa kwa Juta, a tlhatlogela kwa aletareng e e kwa Bethele go tlhabela dinamane tse o di dirileng. Baperesiti ba dithota tsa tlhabelo tse o di dirileng a ba tsenya mo tirong kwa Bethele. 33A dira ditlhabelo mo aletareng e o e dirileng kwa Bethele e le ka letsatsi la some tlhano la kgwedi ya robedi, ka kgwedi e o e itaoletseng ka pelo ya gagwe, a direla Baiseraele moletlo, a palama fa aletareng go tshuba maswalo.

13

131Ke fa go tlhaga monna wa Modimo, a tswa kwa Juta ka taelo ya Morena, a fitlha kwa Bethele, Jerobeame a ntse a eme fa aletareng go tshuba maswalo. 2Mme ene a kua a omanya aletare ka taelo ya Morena a re: “Aletare! Aletare! Morena o bua jaana a re: ‘Bona, losika lwa ga Dafita lo tla tsalelwa morwa, leina la gagwe e le Josia. Baperesiti ba dithota tsa tlhabelo ba ba fisang maswalo mo go wena ene o tla ba tlhabela mo go wena, a fisetsa marapo a batho mo go wena.’ ”

13:2
2 Dikg. 23:16
3Le gona a ba naya sesupo se se gakgamatsang ka letsatsi leo a re: “Sesupo sa go re Morena o buile jalo ke se: Bonang, aletare e tla phatloga, mme go tshologa molora o o mo go yona.”

4Mme e rile kgosi Jerobeame a utlwa lefoko la monna wa Modimo le a le kuang a omanya aletare ya kwa Bethele, a otlola letsogo a le fa aletareng a re: “Mo tshwareng!” Mme letsogo la gagwe le a le mo otlololetseng la omelela, mme a palelwa ke go le gonyetsa. 5Le gona aletare ya phatloga, mme molora wa tshologa mo go yona ka fa sesupong se monna wa Modimo a se ba neileng ka taelo ya Morena. 6Ke fa kgosi e simolola go bua, e raya monna wa Modimo e re: “A ko o kope bopelotlhomogi mo sefatlhegong sa Morena, Modimo wa gago, o nthapelele gore letsogo la me le boele go nna.” Monna wa Modimo a kopa bopelotlhomogi mo sefatlhegong sa Morena. Mme letsogo la kgosi la boela kwa go yona, la nna jaaka pele.

13:6
Ekes. 8:4,8
7Jaanong kgosi ya raya monna wa Modimo ya re: “Tla le nna kwa gae, o itapolose, mme ke tla go fa mpho.”

8Mme monna wa Modimo a fetola kgosi a re: “Le fa o ka nnaya bontlhanngwe jwa ntlo ya gago, ga nka ke ka ya nao, ka ja dijo gongwe ka nwa metsi mono.

13:8
Num. 22:18
9Gonne Morena o ntaetse jalo ka lefoko la gagwe a re: ‘O se ka wa ja dijo le e seng go nwa metsi le e seng go boa ka tsela e o ileng ka yona!’ ” 10A ba a tsamaya ka tsela e sele, a se ka a boa ka tsela e a ileng kwa Bethele ka yona.

Moporofeti wa motsofe wa kwa Bethele

11Mme go ne go agile moporofeti mongwe wa motsofe kwa Bethele. Bomorwawe ba tla ba mmolelela tiro yotlhe e monna wa Modimo o e dirileng kwa Bethele ka letsatsi leo le mafoko a o a buileng le kgosi. Jaanong ya re ba sena go bolelela rraabo, 12a ba botsa a re: “O tsamaile ka tsela efe?” Mme bomorwawe ba mo supetsa tsela e monna wa Modimo o tsamaileng ka yona yo o neng a dule kwa Juta. 13Ke fa a raya bomorwawe a re: “Mpelesetseng esele.” Ba e belesa, mme a e palama 14a latela monna wa Modimo, a mo fitlhela a dutse fa tlase ga setlhare sa motherebinthe, a mmotsa a re: “A ke wena monna wa Modimo yo o tswang kwa Juta?” A araba a re: “Ke nna.”

15Jaanong a mo raya a re: “Tla le nna kwa gae o je dijo.”

16Yole a re: “Ke palelwa ke go boa nao le go ya gae nao; le gona ga nka ke ka ja dijo, ka nwa metsi nao mono. 17Gonne ke laetswe ka lefoko la Morena la re: ‘O se ka wa ja dijo le e seng go nwa metsi gona; o se ka wa boa ka tsela e o ileng ka yona.’ ”

18Mme ena a mo raya a re: “Le nna ke moporofeti jaaka wena, mme moengele o buile le nna ka taelo ya Morena a re: ‘Mmusetse nao kwa ntlong ya gago gore a ye go ja dijo le go nwa metsi.’ ” Mme a mo aketsa jalo.

19Jaanong yole a boa nae, a ja dijo kwa lapeng la gagwe, a nwa metsi. 20Mme ya re ba dutse fa tafoleng, lefoko la Morena la tla kwa go moporofeti yo o mmusitseng, 21mme a kuela kwa monneng wa Modimo yo o neng a dule kwa Juta a re: “Morena o bua jaana a re: ‘E re ka o tlodile taolo ya Morena, o sa tshegetsa taolo ya Morena, Modimo wa gago, o e go laetseng, 22mme wa boa wa ya go ja dijo le go nwa metsi mono, fa o go laetseng ka ga gona wa re: O se ka wa ja dijo le e seng go nwa metsi gona! ka moo setoto sa gago ga se ne se fitlhwa kwa mabitleng a borraago.’ ”

23Jaanong ya re a sena go ja dijo le go nwa metsi, moporofeti yo o mmusitseng a mmelesetsa esele. 24Mme ya re a ntse a tsamaya tau ya kgatlhana nae mo tseleng, ya mmolaya, mme setoto sa gagwe sa namalala mo tseleng, esele ya nna ya ema fa thoko ga gagwe le tau ya nna ya ema fa thoko ga gagwe.

13:24
1 Dikg. 20:36
25Mme ya re batho ba feta, ba bona setoto se namaletse mo tseleng le tau e eme fa thoko ga setoto, ba fitlha ba bolela jalo mo motseng o moporofeti yo o tsofetseng a agileng mo go ona.

26Ya re moporofeti yo o mmusitseng mo tseleng a utlwa, a re: “Ke ene monna wa Modimo yo o se kang a utlwa taelo ya Morena. Ke ka moo Morena a mo neetseng tau, ya mo gagola, ya mmolaya ka fa lefokong la Morena le o le mmoleletseng.” 27A ba a raya bomorwawe a re: “Mpelesetseng esele.” Mme ba e belesa. 28A ya a fitlhela setoto sa gagwe se namaletse mo tseleng le esele le tau di eme fa thoko ga setoto, tau e sa ja setoto le e seng go gagola esele. 29Moporofeti yo o tsofetseng a tsholetsa setoto sa monna wa Modimo, a se belesa mo eseleng, a se busetsa kwa motseng wa ga gabo go mo lelela le go mo fitlha. 30A baya setoto sa gagwe mo lebitleng la gagwe, mme ba mo lelela ba re: “Ijoo! Ngwana wa ga rra!”

13:30
Jer. 22:18
31Mme ya re a sena go mo fitlha, a laela bomorwawe a re: “E re ke swa, lo mphitlhe mo phupung e monna yoo wa Modimo o fitlhilweng mo go yona, lo bee marapo a me fa thoko ga gagwe.
13:31
2 Dikg. 23:18
32Gonne ruri, lefoko le tla dirafala le o le kuileng ka taelo ya Morena a omanya aletare e e mo Bethele le ditempele tsotlhe tsa dithota tsa tlhabelo tse di mo metseng ya Samaria.”

Boleo jo bogolo jwa ga Jerobeame

33Le morago ga tirafalo eo Jerobeame a se ka a boa mo tseleng e e bosula ya gagwe, mme a baya baperesiti ba dithota tsa tlhabelo gape ba ba tswang mo dikarolong tsotlhe tsa morafe; yo o neng a rata ene a mo tsenya tirong gore a nne moperesiti wa dithota tsa tlhabelo.

13:33
1 Dikg. 12:31
Ekes. 28:41
34Go dira jalo ga nna boleo jwa ba ntlo ya ga Jerobeame jo bo dirileng gore ba tlosiwe le go nyelediwa mo lefatsheng.