Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Botsofe jwa ga Dafita

11E rile kgosi Dafita a sena go tsofala le go phela malatsi a mantsi, a bo a sa thuthafale, le fa ba mo apesa dikobo. 2Mme batlhanka ba gagwe ba mo raya ba re: “A kgosi morena wa rona a batlelwe morweetsana wa lekgarebe gore a mo direle, a mo oke. Mme fa a robala fa sehubeng sa gago, foo kgosi, morena wa rona o tla thuthafala.” 3Ke fa ba batla morweetsana yo montle mo lefatsheng lotlhe la Iseraele; ba bona Abisaga wa Suneme, ba mo isa kwa kgosing. 4Morweetsana yoo o ne a le montle thata; a tla a nna mooki wa kgosi a e direla, mme kgosi ya se ka ya ikopanya nae.

Atonia o batla bogosi

5Mme Atonia morwa Hagithe o ne a ikgodisa a re: “Ke tla nna kgosi!” Le gona a ipatlela dikoloi le bapalami ba dipitse le banna ba le 50 ba ba mo dikanyetsang.

1:5
2 Sam. 3:4
15:1
6Mme rraagwe a se ka a mo kgalemela ka letsatsi lepe go re: “O direlang jalo?” Le gona o ne a bopegile sentle thata, mme mmaagwe a mo tshotse a tlhomaganna Abesalomo. 7Mme a gakololana le Joabe morwa Seruya le moperesiti Abjathare; bone ba thusa Atonia, ba goga nae. 8Mme moperesiti Satoke le Benaya morwa Joyata le moporofeti Nathane le Simei le Rei le bagale ba ga Dafita bone ba se ka ba utlwana le Atonia.

9Jaanong e rile Atonia a tlhaba difutshane le dikgomo le dinamane tse di nontshitsweng fa Lefikeng-la-Noga le le bapileng le motswedi wa Rogele, a laletsa bomorwa-rraagwe botlhe, e bong bana ba kgosi le banna ba Juta botlhe ba e leng batlhanka ba kgosi.

1:9
Još. 15:7
10Mme a se ka a laletsa moporofeti Nathane le Benaya le bagale le Salomo morwa-rraagwe.

Salomo o dirwa kgosi

11Foo Nathane a raya Batsheba mmaagwe Salomo a re: “A o setse o utlwile gore Atonia morwa Hagithe o itirile kgosi kwa ntle ga kitso ya ga Dafita, morena wa rona? 12Tlaya kwano, ke tle ke go gakolole gore o tle o boloke bophelo jwa gago le jwa ga Salomo morwao. 13Yaa o tsene kwa go kgosi Dafita, o mmotse o re: ‘Kgosi, morena wa me, a ga o ikanela lelata la gago ka wesi wa re: Ruri, Salomo morwao o tla nna kgosi sehularong sa me; ke ene yo o tla nnang mo sedulong sa me sa bogosi? Jaanong ke ka ntlha ya eng fa Atonia a dule kgosi?’ 14Bona, e tla re o sa ntse o bua le kgosi le nna ke tsene ke go setse morago, ke tle go tlatsa mafoko a gago.”

15Ke fa Batsheba a tsena kwa kgosing mo ntlwaneng. Mme kgosi e ne e tsofetse thata, Abisaga wa kwa Suneme a ntse a direla kgosi. 16Jaanong Batsheba a inama a ikobela kgosi. Mme kgosi ya re: “O batla eng?”

17A e raya a re: “Morena wa me, wena ka wesi o ikanetse lelata la gago ka Morena, Modimo wa gago, wa re: ‘Ruri, Salomo morwao o tla nna kgosi morago ga me; ke ene yo o tla nnang mo sedulong sa me sa bogosi.’ 18Mme jaanong bona, Atonia o dule kgosi, mme wena kgosi morena wa me o sa itse. 19O tlhabile dikgomo le dinamane tse di nontshitsweng le difutshane ka bontsi, a laletsa bomorwa kgosi botlhe le moperesiti Abjathare le Joabe molaodi wa batlhabani, mme a se ka a laletsa Salomo, motlhanka wa gago. 20Mme wena kgosi, morena wa me, matlho a Baiseraele botlhe a go lebeletse gore o ba itsise yo o tla nnang mo sedulong sa bogosi sa kgosi, morena wa me, morago ga gagwe. 21Fa go sa nne jalo, nna le Salomo morwaake re tla bonwa molato mogang fa kgosi, morena wa me, a sena go robala le borraagwe.”

1:21
Ekes. 5:16

22Jaanong ya re a sa ntse a bua le kgosi, ga tsena moporofeti Nathane. 23Ke fa ba begela kgosi ba re: “Moporofeti Nathane ke yo.” Mme ya re a sena go tsena fa pele ga kgosi, a inamisetsa sefatlhego fa fatshe fa pele ga kgosi. 24Mme Nathane a re: “Kgosi, morena wa me, a wena o laetse wa re: ‘Atonia o tla nna kgosi sehularong sa gago? Ke ene yo o tla nnang mo sedulong sa gago sa bogosi’? 25Gonne o ile kajeno, a tlhaba dikgomo le dinamane tse di nontshitsweng le difutshane ka bontsi, a laletsa bomorwa kgosi botlhe le balaodi ba batlhabani le moperesiti Abjathare. Bona, ba a ja, ba a nwa fa pele ga gagwe ba ntse ba re: ‘A kgosi Atonia a phele!’

1:25
2 Sam. 16:16
26Mme nna motlhanka wa gago le moperesiti Satoke le Benaya morwa Joyata le Salomo motlhanka wa gago ga a ka a re laletsa. 27Fa selo se se dirafetse ka taelo ya kgosi, morena wa me, ka ntlha ya eng ga o a ka wa itsise batlhanka ba gago yo o tla nnang mo sedulong sa bogosi sa kgosi, morena wa me morago ga gagwe?”

28Ke fa kgosi Dafita a fetola a re: “Mpiletseng Batsheba.” Jaanong ya re a sena go tsena fa kgosing le go ema fa pele ga yona, 29kgosi ya ikana ya re: “Ka bophelo jwa Morena yo o nkgolotseng mo tlalelong tsotlhe! 30Ruri, ke tla dira ka letsatsi leno jaaka ke go ikanetse ka Morena, Modimo wa Iseraele, ka re: ‘Ruri, Salomo morwao o tla nna kgosi morago ga me; ke ene yo o tla nnang mo sedulong sa me sa bogosi mo boemong jwa me.’ ”

31Ke fa Batsheba a inamela fa fatshe ka sefatlhego, a ikobela kgosi a re: “A kgosi Dafita, morena wa me, a phele ka bosakhutleng!”

32Kgosi Dafita a ba a re: “Mpiletseng moperesiti Satoke le moporofeti Nathane le Benaya morwa Joyata.” Jaanong ya re ba sena go tla kwa kgosing, 33kgosi ya ba laela ya re: “Tsayang batlhanka ba morena wa lona, lo ye nabo, mme Salomo morwaake lo mo palamise moulwe wa me, lo mo ise kwa Kihone. 34Mme a moperesiti Satoke a mo tlotse teng a na le moporofeti Nathane go nna kgosi ya Iseraele! Lo be lo letse lonaka lo re: ‘A kgosi Salomo a phele!’ 35Lo be lo boele kwano lo mo setse morago; mme a ene a tle a nne mo sedulong sa me sa bogosi. Ene o tla nna kgosi mo boemong jwa me; ke laetse gore a nne moeteledipele wa Iseraele le wa Juta.”

36Foo Benaya morwa Joyata a araba kgosi a re: “Pula! A Morena, Modimo wa kgosi, morena wa me le ene a bue jalo! 37A Morena a nne le Salomo jaaka a ne a ntse le kgosi, morena wa me! A a godise sedulo sa bogosi sa gagwe bogolo go sedulo sa bogosi sa kgosi Dafita, morena wa me!”

38Jaanong moperesiti Satoke le moporofeti Nathane le Benaya morwa Joyata le Bakerethi le Baphelethe1:38 Ke bone bafemedi ba kgosi. ba fologa ba palamisitse Salomo moulwe wa kgosi Dafita ba mo isa kwa Kihone.

1:38
2 Sam. 8:18
39Moperesiti Satoke a ya go tsaya lonaka lwa lookwane mo Tenteng ya Modimo a tlotsa Salomo. Ke fa ba letsa lonaka, mme batho botlhe ba re: “A kgosi Salomo a phele!”
1:39
1 Ditiraf. 23:1
29:22
40Morago ga moo batho botlhe ba tlhatloga ba mo setse morago, ba ntse ba letsa ditlhaka, ba ipela ka boitumelo jo bogolo, mo lefatshe le bileng la phatloga ka meduduetso ya bone.

41Mme Atonia le botlhe ba ba laleditsweng ba ba neng ba na nae ba utlwa fela fa ba fetsa go ja. Ya re Joabe a utlwa tumo ya lonaka, a botsa a re: “Modumo o o tsogileng mo motseng ke wa eng?” 42Ya re a sa ntse a bua, ga tla Jonathane morwa moperesiti Abjathare. Ke fa Atonia a re: “Tsena, gonne o monna wa maatlametlo, o tlisa mafoko a a molemo.”

1:42
2 Sam. 15:27,36

43Mme Jonathane a fetola, a raya Atonia a re: “Ruri, morena wa rona kgosi Dafita o tlhomile Salomo mo bogosing. 44Kgosi e romile moperesiti Satoke nae le moporofeti Nathane le Benaya morwa Joyata le Bakerethi le Baphelethe, mme ba mo palamisa moulwe wa kgosi. 45Moperesiti Satoke o bile o mo tloditse kwa Kihone go nna kgosi, a na le moporofeti Nathane. Ba boa teng ba ntse ba ipela, mo motse o bileng wa huduega. Ke ona modumo o lo o utlwileng. 46Le gona Salomo o ntse mo sedulong sa bogosi.

1:46
1 Ditiraf. 28:5
47Gape batlhanka ba kgosi ba setse ba tsenye go tshegofatsa morena wa rona kgosi Dafita ka go re: ‘A Modimo wa gago o tumise leina la ga Salomo, le gaise la gago; o godise sedulo sa bogosi sa gagwe se phale sa gago.’ Ke fa kgosi e obamela e le mo bolaong. 48Kgosi e bile e buile jaana ya re: ‘A go bakwe Morena, Modimo wa Iseraele, o o beileng mongwe wa losika lwa me kajeno, a nna mo sedulong sa me sa bogosi, matlho a me a ntse a mmona.’ ”
1:48
1 Dikg. 3:6

49Ke fa botlhe ba tshoga ba ba laleditsweng ba ba gogang le Atonia, mme ba nanoga, ba itsamaela mongwe le mongwe tseleng ya gagwe. 50Mme Atonia a boifa Salomo, ka moo a nanoga, a ya kwa Tenteng ya Morena, a tshwara dinaka tsa aletare. 51Ga begelwa Salomo ga twe: “Bona, Atonia o boifa kgosi Salomo; o bile o tshwere dinaka tsa aletare a re: ‘A kgosi Salomo a inkanele pele gore, ga a kitla a bolaya motlhanka wa gagwe ka tšhaka.’ ”

1:51
1 Dikg. 2:28

52Salomo a re: “Fa e le monna yo o ikanyegang, ga go kitla go wela thiri epe ya gagwe fa fatshe, mme fa bosula bo fitlhelwa mo go ene, o tshwanetse go swa.”

1:52
2 Sam. 14:11
53Kgosi Salomo a roma batho, ba mo folosa fa aletareng, a tla a ikobela kgosi Salomo. Salomo a mo raya a re: “Yaa kwa ntlong ya gago.”

2

Taelo ya ga Dafita ya bofelo

21E rile malatsi a ga Dafita a go swa a atamela, a laela Salomo morwawe a re: 2“Nna ke wela tseleng ya lefatshe lotlhe; wena tia o nne monna, 3o dire ka tshwanelo fa pele ga Morena, Modimo wa gago, ka go sepela mo ditseleng tsa ona le ka go tshegetsa melao ya ona le ditaolo tsa ona le dithulaganyo tsa ona le ditshupo tsa ona jaaka di kwadilwe mo molaong wa ga Moše gore o tle o tswelele pele sentle mo go tsotlhe tse o di dirang gongwe le gongwe kwa o yang teng

2:3
Doit. 17:14-20
Još. 1:7
23:6
4le gore Morena a dirafatse lefoko la gagwe le o le buileng ka ga me a re: ‘Fa bomorwao ba tlhokomela tsela tsa bone ka go sepela fa pele ga me ka boikanyo ka pelo yotlhe le ka mowa otlhe, foo ga o kitla o tlhoka monna mo sedulong sa bogosi sa Iseraele.’

5“Le gona o itse ka wesi se Joabe morwa Seruya a se ntiretseng, e bong se o neng a se direla balaodi ba babedi ba mephato ya Iseraele, e bong Abenere morwa Nere le Amasa morwa Jethere, ka fa a ba bolaileng ka teng, a tsholola madi a ntwa mo kagisong, a tlatsa moitlamo wa gagwe o o mo lethekeng la gagwe le ditlhako tse o di rweleng madi a ntwa.

2:5
2 Sam. 3:37
20:10
6Dira ka fa botlhaleng jwa gago gore o se ka wa folosetsa tlhogo e pududu ya gagwe kwa felong ga baswi ka kagiso.

7“Mme bana ba ga Baresilai wa Gileate o ba direle ka bopelotlhomogi, ba nne le ba ba jelang fa lomating lwa gago; gonne ba nthusitse fela jalo jale fa ke tshaba Abesalomo mogoloo.

2:7
2 Sam. 17:27
19:31-39

8“Gape o sa ntse o na le Simei morwa Gera wa Mobenyamene wa Bahurime; o kile a ntlhapatsa mo go boitshegang ka letsatsi le ke neng ke ya kwa Mahanaime ka lone. Fela e rile a fologela kwa Joretane go nkgatlhantsha, ka mo ikanela ka Morena ka re: ‘Ga nkitla ke go bolaya ka tšhaka.’

2:8
2 Sam. 16:5
19:17-24
9Mme wena o se ka wa tlhoka go mmona molato; gonne wena o monna yo o botlhale. O tla itse sentle se o ka se mo direlang gore o folosetse tlhogo e pududu ya gagwe ka madi kwa felong ga baswi.”
2:9
Pes. 101:4,8

Loso lwa ga Dafita

10Jaanong Dafita a robala le borraagwe, a ba a fitlhwa mo motseng wa ga Dafita.

2:10
Dit. 13:36
11Mme Dafita a busa Baiseraele dinyaga di le 40; a busa dinyaga di supa kwa Heberone, a ba a busa dinyaga di le 33 kwa Jerusalema.
2:11
2 Sam. 5:4,5
1 Ditiraf. 29:27
12Morago ga moo Salomo a nna mo sedulong sa bogosi sa ga Dafita rraagwe, mme bogosi jwa gagwe jwa tlhomama.

Loso lwa ga Atonia

13Jaanong Atonia morwa Hagithe a ya kwa go Batsheba mmaagwe Salomo. Ene a mmotsa a re: “A o tla ka kagiso?” A araba a re: “Ee, ke tla ka kagiso.” 14A ba a re: “Ke tsile go bua nao.” Batsheba a re: “Bua.”

15Ke fa Atonia a re: “O a itse gore bogosi e ne e le jwa me. Baiseraele botlhe ba ne ba lebeletse gore go tla busa nna. Mme bogosi jwa ntlogela, ya nna jwa ga nnake; gonne o bo neilwe ke Morena.

2:15
1 Dikg. 1:5-40
16Jaanong ke kopa selo se le sengwe fela mo go wena; o se ka wa nkganela ka sona.” Batsheba a mo araba a re: “Bua.”

17Atonia a re: “A ko o bue le kgosi Salomo; gonne wena ga a ka ke a go swabisa, gore a nnee Abisaga wa Suneme go nna mosadi wa me.”

2:17
1 Dikg. 1:3
2 Sam. 3:7

18Batsheba a re: “Go siame, ke tla go buela le kgosi.”

19Ke fa Batsheba a tsena kwa go kgosi Salomo go buela Atonia nae. Mme kgosi ya nanoga, ya mo kgatlhantsha, ya mo ikobela. Jaanong ya nna mo sedulong sa yona sa bogosi; le ene mma-kgosi a tsisediwa sedulo, a nna mo ntlheng ya le le jang la yona. 20Jaanong Batsheba a re: “Ke kopa kopo e potlana e le nngwe mo go wena. O se ka wa gana.” Kgosi ya mo araba ya re: “Kopa, mma, gonne ga nkitla ke go ganela ka yona.”

21Batsheba a re: “A Abisaga wa Suneme a newe Atonia mogoloo go nna mosadi wa gagwe.” 22Kgosi Salomo a fetola a raya mmaagwe a re: “O kopelelang Atonia Abisaga wa Suneme? Mo kopele le bogosi! Gonne ke nkgonne. Kana moperesiti Abjathare le Joabe morwa Seruya ba goga nae!”

2:22
1 Dikg. 1:6,7
23Ke fa kgosi Salomo a ikana ka Morena a re: “A Modimo o mpetse, o be o nkokeletse, fa Atonia a sa ka ke a bolawa ka ntlha ya lefoko le! 24Mme jaanong, ka bophelo jwa Morena yo o ntlhomamisitseng, a mpaya mo sedulong sa bogosi sa ga rre Dafita, a nkagela ntlo jaaka a solofeditse – ruri, Atonia o tla bolawa kajeno.”

25Kgosi Salomo a roma Benaya morwa Joyata, a feta a mo wela, mme a swa.

Abjathare o ntshiwa mo boperesiting. Loso lwa ga Joabe

26Fa e le Abjathare moperesiti, kgosi ya mo raya ya re: “Yaa kwa Anathothe kwa tshimong ya gago; gonne o tshwanetse go bolawa. Fela ga ke ne ke go bolaya kajeno, ka o ne o sikara Letlole la Morena Modimo fa pele ga rre Dafita le ka o ne o tlhakanela dipogiso tsotlhe le rre.”

2:26
Jer. 1:1
1 Dikg. 1:7
1 Sam. 22:20
30:7
2 Sam. 15:24
27Salomo a leleka Abjathare jalo, mo a se neng a tlhola a nna moperesiti wa Morena, e le go dirafatsa lefoko la Morena le o le buileng ka go ntlo ya ga Eli kwa Silo.
2:27
1 Sam. 2:31,32

28E rile Joabe a utlwela dilo tseo, a tshabela kwa Tenteng ya Morena, a feta a tshwara dinaka tsa aletare. Kana Joabe a ne a gogile le Atonia, le fa a se ka a goga le Abesalomo.

2:28
1 Dikg. 1:51
29Ga begelwa kgosi Salomo ga twe: “Joabe o tshabetse kwa Tenteng ya Morena. Ke yole fa aletareng.” Jaanong Salomo a roma Benaya morwa Joyata a re: “Yaa o mmolae!”
2:29
Ekes. 21:14
30Mme ya re Benaya a fitlha kwa Tenteng ya Morena, a mo raya a re: “Kgosi e buile jaana ya re: ‘Tswaa moo!’ ” A fetola a re: “Nnyaya! Gonne ke rata go swela fano!” Benaya a isetsa kgosi lefoko a re: “Joabe o mphetotse jaana le jaana.”

31Ke fa kgosi e mo laela a re: “Dira jaaka a buile, o mmolae, o mo fitlhe, mme madi a a se nang molato a a tsholotsweng ke Joabe o a tlose mo go nna le mo lapeng la ga rre. 32A Morena a busolosetse madi a o a tsholotseng mo tlhogong ya gagwe; ka gonne o wetse banna ba babedi ba ba neng ba mo gaisa ka tshiamo le molemo, a ba bolaya ka tšhaka, rre Dafita a sa itse, e bong Abenere morwa Nere, molaodi wa mephato ya Iseraele le Amasa morwa Jethere, molaodi wa mephato ya Juta 33gore madi a bone a boele mo tlhogong ya ga Joabe le mo tlhogong tsa bana le bana ba bana ba gagwe ka bosakhutleng, mme kagiso e e tswang mo Moreneng a e nne le Dafita le losika lwa gagwe le lelapa la gagwe le sedulo sa bogosi sa gagwe ka bosakhutleng.”

34Benaya morwa Joyata a ya, a mo wela, a mmolaya, mme a fitlhwa mo ntlong ya gagwe kwa sekakeng. 35Mo boemong jwa gagwe kgosi ya baya Benaya morwa Joyata go laola mephato; kgosi ya ba ya baya moperesiti Satoke mo boemong jwa ga Abjathare go nna moperesiti yo mogolo.

2:35
1 Dikg. 4:4

Loso lwa ga Simei

36Morago ga moo kgosi ya roma go bitsa Simei, ya mo laela ya re: “Ikagele ntlo mono Jerusalema, o nne teng. O se ka wa tloga mono go ya gope. 37Mme ka letsatsi le o tswang ka lone, o tshela noka ya Kiterone, o itsetse ruri gore o tlile go swa. Foo go tla bo go ipolaile wena ka wesi.”

38Simei a araba kgosi a re: “Lefoko leo le siame. Motlhanka wa gago o tla dira ka fa kgosi mong wa me a buileng ka teng.” Simei a nna jalo mo Jerusalema malatsi a mantsi.

39Mme ya re dinyaga tse tharo di sena go feta, batlhanka ba le babedi ba ga Simei ba thobela kwa go Agiše morwa Maaga kgosi ya Gathe. Jaanong ya re Simei a begelwa go twe: “Batlhanka ba gago ba kwa Gathe.” 40Simei a nanoga a belesa esele ya gagwe a ya kwa Gathe kwa go Agiše go batla batlhanka ba gagwe. Simei a ya jalo, a ya go tsaya batlhanka ba gagwe kwa Gathe. 41Mme ga begelwa Salomo ga twe: “Simei o dule mo Jerusalema, a ya kwa Gathe, a ba a boa.” 42Ke fa kgosi e roma go bitsa Simei, e mo raya e re: “Kana ke go ikanisitse ka Morena, ka go tlhagisa ka re: ‘Ka letsatsi le o tswang o ya gongwe ka lone o itsetse ruri gore o tlile go swa!’ Wa ba wa nthaya wa re: ‘Go siame. Ke utlwile.’ 43Jaanong ke ka ntlha ya eng fa o se ka wa tshegetsa se o se ikanetseng Morena le taelo e ke e go laetseng?” 44Kgosi ya ba ya raya Simei ya re: “Wena ka wesi o itse bosula jotlhe mo pelong ya gago jo o bo diretseng rre Dafita. Jaanong Morena o busetsa bosula jwa gago mo go wena, 45mme kgosi Salomo o tshegofaditswe; sedulo sa bogosi sa ga Dafita se tla tlhomama fa pele ga Morena ka bosakhutleng.”

46Jaanong kgosi ya laela Benaya morwa Joyata, mme ene a ya a mmolaya, mme a swa. Bogosi jwa tlhomamisiwa jalo mo diatleng tsa ga Salomo.