Setswana 1970/1987 (TSW70)
5

Tumelo mo go Jesu, le maungo a yona

51Mongwe le mongwe yo o dumelang gore Jesu ke ene Keresete o tsetswe ke Modimo; mme mongwe le mongwe yo o ratang one o o tsetseng, e bile o rata ba ba tsetsweng ke one.

5:1
1 Joh. 4:15,16
2Se re itseng ka sona gore re rata bana ba Modimo ke fa re rata Modimo, re be re dirafatsa ditaolo tsa ona. 3Gonne lorato lwa go rata Modimo ke fa re tshegetsa ditaolo tsa ona, mme ditaolo tsa ona ga di thata.
5:3
Joh. 14:15,23,24
Math. 11:30
4Gonne botlhe ba ba tsetsweng ke Modimo ba fenya lefatshe; mme tumelo ya rona ke yona phenyo e e fentseng lefatshe.
5:4
Joh. 16:33
5Mme ke mang yo o fenyang lefatshe fa e se ene yo o dumelang gore Jesu ke Morwa Modimo?
5:5
1 Joh. 4:4

6Yo ke ene yo o tsileng ka metsi le madi, Jesu Keresete, e seng ka metsi a le osi, mme e le ka metsi le madi. Mme Mowa ke one o o supang, gonne Mowa ke boammaaruri.

5:6
Joh. 19:34,35
7Gonne go ba bararo ba ba supang, 8e bong Mowa le metsi le madi; boraro jo, bo supela gongwe. 9Fa re tshola tshupo ya batho, tshupo ya Modimo e kgolo bogolo; gonne tshupo ya Modimo ke yona e, e o e supileng ka ga Morwaa-ona. 10Yo o dumelang mo go Morwa Modimo o na le tshupo mo teng ga gagwe. Yo o sa dumeleng Modimo o o dirile moaki, ka a se ka a dumela tshupo e Modimo o e supileng ka ga Morwaa-ona.
5:10
Baroma 8:16
11Mme tshupo eo ke e e reng: Modimo o re neile bophelo jo bo sa khutleng, mme botshelo joo bo mo go Morwaa-ona. 12Yo o nang le Morwa o na le bophelo; yo o se nang Morwa Modimo ga a na bophelo.

13Dilo tseo ke di lo kwaletse gore lona ba lo dumelang mo leineng la Morwa Modimo, lo itse gore lo na le bophelo jo bo sa khutleng. 14Mme namatshego e re nang nayo mo go ona ke ya gore o a re utlwa, fa re kopa sengwe ka fa go rateng ga ona.

5:14
1 Joh. 3:21,22
Joh. 14:13
15Mme fa re itse gore o a re utlwa, le fa re ka ne re kopa eng, foo re itse gore re setse re tshotse tse re di kopileng mo go ona.

16Fa motho a bona morwa-rraagwe a leofa ka boleo jo bo sa iseng kwa losong, a a kope, mme Modimo o tla mo neela bophelo, o bo neela ba ba sa leofang ka boleo jo bo isang kwa losong. Go na le boleo jo bo isang kwa losong; ga ke bue ka ga jona, fa ke re, a a kope.

5:16
Math. 12:31
Baheb. 6:4-6
17Tshiamololo nngwe le nngwe ke boleo; mme go na le boleo jo bo sa iseng kwa losong.

18Re itse gore mongwe le mongwe yo o tsetsweng ke Modimo ga a leofe; yo Modimo o mo tsetseng o a mmoloka, mme yo-o-bosula ga a na go mo tshwara.

5:18
1 Joh. 3:9

19Re itse gore re ba Modimo; mme lefatshe lotlhe le mo thateng ya yo-o-bosula.

5:19
Bagal. 1:4

20Re bile re itse gore Morwa Modimo o tsile, a re naya tlhaloganyo ya gore re itse ene yo e leng boammaaruri. Mme re mo go ene yo e leng boammaaruri, mo go Morwaa-ona, Jesu Keresete. Yoo ke ene Modimo wa boammaaruri le bophelo jo bo sa khutleng.

5:20
Joh. 17:3
Baroma 9:5

21Banaka, itiseng mo medimong e sele.

5:21
1 Bakor. 10:14