Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Mokgwa wa thero ya ga Paulo

21Bakaulengwe, le nna e rile ke tla koo go lona, ka feta ka lo bolelela tshupo ya Modimo, e seng ka mafoko a a gaisang le e seng ka botlhale jo bogolo.

2:1
1 Bakor. 1:17
2Gonne ke ne ke sa ikaelela go lo itsise sepe fa e se Jesu Keresete fela, ene yo o bapotsweng. 3Le gona ke ne ke le mo go lona ka bokoa le poifo le thoromo e kgolo.
2:3
Dit. 18:19
2 Bakor. 10:1
4Gape, thuto ya me le thero ya me ga di a ka tsa dirafala ka mafoko a a kgonang ka botlhale, mme e ne e le ka tshupo ya Mowa le ya thata, 5gore tumelo ya lona e se ka ya ema ka botlhale jwa batho, mme e eme ka thata ya Modimo.
2:5
Baef. 1:17,19
1 Bathes. 1:5

6Le gale botlhale re a tle re bo bue mo go ba ba botlalo; mme ga se botlhale jwa lefatshe leno le e seng jwa balaodi ba lefatshe leno ba ba nyelelang. 7Mme re bua botlhale jwa Modimo jo e leng bosaitsiweng, jo bo fitlhegileng, jo Modimo o sa leng o bo rulaganya pele, dipaka di ise di nne teng go re isa kgalalelong,

2:7
Baroma 16:25
8jo bo neng bo sa itsiwe ke ope wa balaodi ba lefatshe leno; gonne fa ba ka bo ba bo itsile, ba ka bo ba sa bapola Morena wa kgalalelo.
2:8
Luka 23:34
Jak. 2:1
9Mme go ntse jaaka go kwadilwe ga twe:

“Tse leitlho le sa di bonang,

tse tsebe e sa di utlwang,

tse di sa tsenang

mo pelong ya motho,

ke tsona tse Modimo

o di baakanyeditseng

bone ba ba o ratang.”

2:9
Jes. 64:3

10Mme Modimo o di re senoletse ka Mowa wa ona; gonne Mowa o tlhotlhomisa dilo tsotlhe, le tse di boteng tsa Modimo.
2:10
Math. 13:11
11Kana ke mang mo bathong yo o itseng tse di mo mothong, fa e se mowa wa motho o o mo go ene? Le gona jalo ga go ope yo o itseng tse di mo Modimong fa e se Mowa wa Modimo.

12Mme rona ga re a tshola mowa wa lefatshe, re na le Mowa o o tswang mo Modimong gore re tle re itse dilo tse re di abetsweng ke Modimo; 13tse e bileng re di bolela, e seng ka mafoko a a rutwang ka botlhale jwa botho, mme e le ka a a rutwang ke Mowa o o Boitshepo ka go tlhalosetsa ba Mowa tsa Mowa.

2:13
1 Bakor. 2:1,4
14Mme motho wa nama ga a tshole dilo tsa Mowa wa Modimo; gonne di bosilo mo go ene, ga a kgone go di tlhaloganya; gonne di ka atlholwa ka Mowa fela.
2:14
1 Bakor. 1:23
Joh. 8:47
15Wa mowa o atlhola tsotlhe, mme ene ka esi ga a atlholwe ke ope.
2:15
1 Joh. 2:20
16“Ke mang yo o itsileng boitlhômô jwa Morena go ka mo ruta?” Mme rona re na le boitlhômô jwa ga Keresete.
2:16
Baroma 11:34
Jes. 40:13