Setswana 1970/1987 (TSW70)
16

Dikatso tse di direlwang baitshepi

161Fa e le dikatso tse di ntshediwang baitshepi, le lona lo dire jaaka ke laetse diphuthego tsa kwa Galatia.

16:1
Dit. 11:29
2 Bakor. 8:9
Bagal. 2:10
2A ka gale ka letsatsi la ntlha la tshipi16:2 Go tewa Sontaga. mongwe le mongwe wa lona a beele sengwe fa thoko, a kgobokanye ka fa a tlhogonolofaditsweng ka teng, e se ka ya re gongwe fa ke tla, ka fitlhela e le gona go phuthwang.
16:2
Dit. 20:7
3Mme e tla re fa ke sena go goroga, bone ba lo ba tlhaotseng ke ba rome ka dikwalo go isa dikatso tsa lona kwa Jerusalema. 4Mme fa di lekanye go isiwa ke nna, ba tla tsamaya le nna.

Maikaelelo a ga Paulo a go eta, le ditumediso

5Ke tla tla koo go lona ke raletse Maketonia; gonne Maketonia ke tla mo ralala fela,

16:5
Dit. 19:21
6mme mo go lona motlhamongwe ke tla diega, gongwe ke be ke feletse mariga teng, gore lo tle lo mphelegeletse kwa ke tla yang teng.
16:6
Baroma 15:24
7Gonne ga ke rate go lo bona jaanong ka go feta fela; mme ke solofela gore ke tla tlhola le lona sebakanyana, fa Morena a ka letlelela jalo.
16:7
Dit. 20:2
18:21

8Kwa Efeso gona ke tla nna teng go fitlha Pentekoste;

16:8
Dit. 19:1,10
9gonne ke buletswe mojako o mogolo teng wa tiro e e nang le lesego, e bile baganetsi ba le bantsi ba teng.
16:9
2 Bakor. 2:12
Bakol. 4:3
Tshen. 3:8

10E re fa Timotheo a goroga, lo dire gore a nne mo go lona a se na poifo; gonne o dira tiro ya Morena fela jaaka nna.

16:10
1 Bakor. 4:17
Bafil. 2:20
11Jaanong a go se nne ope yo o mo nyatsang, mme mmulediseng ka kagiso gore a tle go nna; gonne nna le bakaulengwe re mo lebeletse.
16:11
1 Tim. 4:12
1 Bakor. 15:6

12Fa e le Apolo, mokaulengwe, ene ke mo rapetse thata gore a ye koo go lona mmogo le bakaulengwe. Mme o ne a sa rate ka gope go ya koo jaanong; o tla tla ka sebaka se se mo lebanyeng.

16:12
1 Bakor. 1:12

13Itiseng lo tlhomame mo tumelong, itsholeng senna lo tie!

16:13
Baef. 6:10
14A tsotlhe tsa lona di dirwe ka lorato!

15Bakaulengwe, ke a lo rapela – Lo itse ba ntlo ya ga Setefane gore ke bone badumedi ba ntlha ba Agaya, mme ba ineetse mo tirelong ya go direla baitshepi

16:15
1 Bakor. 1:16
Baroma 16:5
16ka re: Le lona lo ikokobeletse ba ba ntseng jalo le mongwe le mongwe yo o itapisang ka go dira le rona.
16:16
Bafil. 2:29

17Ke itumeletse go tla ga Setefane le Fortunato le Agaiko; gonne ba emetse lona ba lo seng teng. 18Gonne ba lapolositse mowa wa me le mewa ya lona. Tlotlang ba ba ntseng jalo!

16:18
1 Bathes. 5:12

19Diphuthego tsa Asia di a lo dumedisa. Akwila le Perisila ba lo dumedisa thata mo Moreneng, le phuthego e e mo ntlong ya bone.

16:19
Dit. 18:2,18,26
Baroma 16:3,5
20Bakaulengwe botlhe ba a lo dumedisa. Dumedisanyang ka katlo e e boitshepo.
16:20
Baroma 16:16
2 Bakor. 13:12
1 Pet. 5:14

21Nna Paulo ke lo kwalela tumediso ka letsogo la ka.

16:21
Bakol. 4:18
2 Bathes. 3:17

22Fa mongwe a sa rate Morena, a a hutsege! Marana tha!16:22 Ke go re: Morena wa rona, tlaa!

16:22
Bagal. 1:8,9

23A bopelotlhomogi jwa ga Jesu Keresete Morena bo nne le lona!

24Lorato lwa me lo mo go lona lotlhe ka Keresete Jesu. Amen.