Setswana 1970/1987 (TSW70)
7

Lotso lwa ga Isašare

71Bomorwa Isašare ke Thola le Phua le Jašube le Simerone, ba bane.

7:1
Gen. 46:13
Num. 26:23,24

2Bomorwa Thola ke Usi le Refaya le Jeriele le Jamai le Ibesame le Samuele; ke tsona ditlhogo tsa dikgoro tsa ga gabo Thola e le bagale. Ba kwadilwe lokwalong ka fa tlhomaganong ya bone. Palo ya bone mo metlheng ya ga Dafita e ne e le 22 600. 3Morwa Usi e ne e le Iseraya; bomorwa Iseraya e le Migaele le Obatya le Joele le Isia, ba batlhano, e le ditlhogo botlhe. 4Mme mephato ya batlhabani ba le 36 000 e ne e na nabo ka fa tlhomaganong ya malapa a bone; gonne ba ne ba na le basadi ba bantsi le bana ba bantsi. 5Ba ga gabo Isašare ba ditshika tsotlhe tsa gagwe e ne e le batlhabani ba ba pelokgale; botlhe mmogo ba ne ba le 87 000 ka fa ba kwadilweng ka teng mo lokwalong lwa ditshika.

Lotso lwa ga Benyamene le Dane

6Bomorwa Benyamene e ne e le Bela le Begere le Jediaele, ba bararo.

7:6
1 Ditiraf. 8:1,2
Gen. 46:21

7Bomorwa Bela e ne e le Esebone le Usi le Usiele le Jerimothe le Iri, tlhogo tse tlhano tsa dikgoro, batlhabani ba ba pelokgale. Lokwalo lwa ditshika tsa bone lwa bala ba le 22 034.

8Bomorwa Begere e ne e le Semira le Joase le Eliesere le Eleyoenai le Omeri le Jeremothe le Abia le Anathothe le Alemethe; botlhe bao e le bomorwa Begere. 9Ba ne ba kwalwa lokwalong ka fa tlhomaganong ya bone e le ditlhogo tsa dikgoro le batlhabani ba ba pelokgale ba le 20 200.

10Morwa Jediaele e ne e le Bilehane; bomorwa Bilehane e le Jeuse le Benyamene le Ehute le Kenaana le Sethane le Tharesise le Ahisahare. 11Botlhe bao e ne e le bomorwa Jediaele e le ditlhogo tsa dikgoro le batlhabani ba ba pelokgale ba le 17 200 ba ba bololang mephatong go tlhabana. 12Suphime le Huphime e ne e le bomorwa Ire; Hušime e le morwa Ahere.

Lotso lwa ga Nafetale

13Bomorwa Nafetale morwa Bileha e ne e le Jahaseele le Kuni le Jesere le Sadume.

7:13
Gen. 46:24

Lotso lwa ga Manase

14Bomorwa Manase ke Aseriele le Magire, rraagwe Gileate, ba a ba tshotseng le mogadingwana wa gagwe wa Mosiria.

7:14
Num. 26:29-33
15Gileate a tsaya mosadi yo leina la gagwe e leng Maaga, leina la kgaitsadie e le Hamolegethe, la morwa-rraagwe e le Selofehate. Mme Selofehate o ne a na le bomorwadi fela.
7:15
Num. 27:1

16Maaga mosadi wa ga Gileate a belega morwa, a mo taya leina la Pherese, leina la monnawe e le Serese; bomorwawe e le Ulame le Rekeme. 17Morwa Ulame e ne e le Betane. Ke bone bomorwa Gileate morwa Magire morwa Manase.

18Kgaitsadie Hamolegethe a belega Išote le Abiesere le Magala. 19Bomorwa Semita morwa Gileate e ne e le Ayane le Šegeme le Lekhi le Aniame.

Lotso lwa ga Eferaime

20Morwa Eferaime e ne e le Suthela, morwawe e le Berete, morwawe e le Thahathe, morwawe e le Eleata, morwawe e le Thahathe,

7:20
Num. 26:35
21morwawe e le Sabate, bomorwawe e le Suthela le Esere le Eleate. Bao ba ne ba bolawa ke banna ba Gathe, ba e neng e le beng ba lefatshe, ka ba ne ba bolotse go ba amoga diruiwa. 22Mme rraabo Eferaime a ba hutsafalela malatsi a mantsi, mme bomorwa-rraagwe ba tla go mo gomotsa. 23A ba a tsena mo mosading wa gagwe, mme a nna moimana a belega morwa, mme monna a mmitsa Beria;7:23 Ke go re: Tatlhegong. gonne go ne go dirafaletse lelapa la gagwe jalo sebakeng sa tatlhego.

24Morwadie e ne e le Seera; ene a aga Bethorone wa kwa tlase le wa kwa godimo le Usene-Seera.

25Morwawe e ne e le Refa, morwawe e le Resefe, morwawe e le Thela, morwawe e le Thahane, 26morwawe e le Laetane, morwawe e le Amihute, morwawe e le Elisama,

7:26
Num. 1:10
27morwawe e le Nune, morwawe e le Jošua.
7:27
Num. 13:8

28Boswa jwa bone le magae a bone e ne e le Bethele le metsana ya teng le Naarane kwa botlhabatsatsi le Gesere le metsana ya teng kwa bophirimatsatsi le Šegeme le metsana ya teng go ya go fitlha kwa Aya le metsana ya teng.

7:28
Još. 16:1,10

29Magae a boora Manase e ne e le Betšheane le metsana ya teng le Thaenage le metsana ya teng le Megito le metsana ya teng le Dore le metsana ya teng. Ke gona fa go neng go agile bomorwa Josefa morwa Iseraele.

7:29
Još. 17:11

Lotso lwa ga Asere

30Bomorwa Asere e ne e le Imena le Iswa le Iswi le Beria le Sera, kgaitsadia-bone.

7:30
Gen. 46:17

31Bomorwa Beria e ne e le Hebere le Malekhiele; ke ene rraagwe Biresaithe.

32Mme Hebere a tsala Jafelete le Somere le Hothame le Sua, kgaitsadia-bone.

33Bomorwa Jafelete e ne e le Phasage le Bimehale le Ašefathe; ke bone bomorwa Jafelete.

34Bomorwa Semere, morwa-rraagwe, e ne e le Rohaga le Huba le Arame.

35Bomorwa Hothame, morwa-rraagwe, e ne e le Sofa le Imena le Selese le Amale.

36Bomorwa Sofa e ne e le Sua le Harenefere le Suale le Beri le Imera 37le Besere le Hote le Sama le Silesa le Itherane le Beera.

38Bomorwa Jethere e ne e le Jefune le Fisepha le Ara. 39Bomorwa Ula e ne e le Ara le Haniele le Risia.

40Botlhe bao e ne e le boora Asere, e le ditlhogo tsa dikgoro, e le batlhabani ba ba pelokgale ba ba tlhaotsweng, e le ditlhogo tsa baeteledipele. Palo ya bone ba ba kwadilweng mo lokwalong lwa mephato mo ntweng e ne e le banna ba le 26 000.