Setswana 1970/1987 (TSW70)
22

221Mme Dafita a re: “Felo fa e tla nna ga Ntlo ya Morena Modimo le aletare ya ditlhabelo tsa phiso tsa Baiseraele e tla nna fa.”

22:1
2 Ditiraf. 3:1

Dafita o etleeletsa kago ya Tempele

2Dafita a ba a laela gore go phuthwe baeng ba ba mo lefatsheng la Iseraele. A ba a tlhoma babetli go betla majwe a go aga Ntlo ya Modimo.

22:2
2 Ditiraf. 2:16
3Le gona Dafita a thula tshipi e ntsi, a dira dimapo tsa ditswalo tsa dikgoro le dipataganyo le kgotlho e ntsi e e sa itsiweng bokete; 4a kgobokanya dikota tsa mesetere tse di se nang palo; gonne ba Sitone le ba Tiro ba ne ba tlisetsa Dafita bontsi jwa dikgong tsa mesetere. 5Kana Dafita o ne a re: “Salomo morwaake o sa le mošwa o tlhoka temogo, mme Ntlo e e tshwanetseng go agelwa Morena e tshwanetse ya nna e kgolo mo go feteletseng e e tumileng e e kgabetseng mafatshe otlhe. Nte ke mo etleeletse.” Mme Dafita o ne a etleetsa ka tse dintsi a ise a swe.
22:5
1 Ditiraf. 29:1

6A ba a bitsa Salomo morwawe, a mo laela gore a tle a agele Morena, Modimo wa Iseraele, Ntlo. 7Dafita a raya Salomo a re: “Morwaaka, ke ne ke ikaeletse ka nosi go agela leina la Morena, Modimo wa me, Ntlo.

22:7
1 Ditiraf. 17:1-14
28:2-7
8Mme lefoko la Morena la tla kwa go nna la re: ‘O tsholotse madi a mantsi, o lole dintwa tse dikgolo. Ga o a tshwanela go agela leina la me Ntlo; ka gonne o tshololetse madi a mantsi fa fatshe fa pele ga me. 9Bona, morwa yo ò tla mmelegelwang o tla nna monna wa boikhutso, mme ke tla mo ikhutsisa go se na mmaba ope tikologong; gonne leina la gagwe e tla nna Salomo,22:9 Ke go re: Rra-kagiso. mme ke tla naya Baiseraele kagiso le boikhutso malatsing a gagwe. 10Ene o tla agela leina la me Ntlo; o tla nna morwaake, nna ke nne rraagwe, mme ke tla tlhomamisa sedulo sa bogosi jwa gagwe mo go Iseraele ka bosakhutleng.’

11“Jaanong he, morwaaka, a Morena a nne nao, o nne maatlametlo go ka aga Ntlo ya Morena, Modimo wa gago, jaaka a buile ka ga gago. 12Fela a Morena a go nee kutlwisiso le tlhaloganyo, a go laodise Baiseraele, a go thuse go tshegetsa molao wa Morena, Modimo wa gago. 13Foo o tla tshegofala fa o ela tlhoko go dira ka melao le ka ditshwanelo tse Morena o di laetseng Baiseraele ka Moše. Tia o tlhomame! Se boife le e seng go tshoga!

22:13
1 Dikg. 2:2,3
14Bona, le fa ke ne ke le pogisegong, ke etleeleditse Ntlo ya Morena ditalente di le 100 000 tsa gouta le ditalente di le 1 000 000 tsa selefera le kgotlho le tshipi tse di sa kakeng tsa lekanngwa bokete. Ke bile ke etleeditse ka dikgong le majwe, mme tsona o ka di oketsa ka tse dingwe. 15Le gona o na le badiri ba bantsi, e bong babetli ba mafika le baagi le babetli ba dikgong le batlhalefi ba mefutafuta mo ditirong tse dintsi 16tsa gouta le selefera le kgotlho le tshipi tse di se nang palo. Nanoga he, o simolole tiro, mme a Morena a nne nao!”

17Dafita a ba a laela dikgosana tsotlhe tsa Iseraele gore di thuse Salomo morwawe a re: 18“A ga ke re, Morena, Modimo wa lona, o na le lona, o bile o lo neile boikhutso ntlheng tsotlhe. Gonne o ne wa neela baagi ba pele ba lefatshe le mo diatleng tsa me, mme lefatshe le la tsenngwa mo taolong ya Morena le ya morafe wa gagwe.

22:18
1 Ditiraf. 23:25
19Jaanong ineeleng ka dipelo le mewa go batla Morena, Modimo wa lona, lo nanoge lo age Ntlo e e Boitshepo ya Morena Modimo gore lo itse go tsenya Letlole la Kgolagano ya Morena le didiri tse di boitshepo tsa Modimo mo Ntlong e e tla agelwang leina la Morena.”

23

231E rile Dafita a se na go tsofala le go ja lefatshe a dira Salomo morwawe kgosi ya Iseraele.

23:1
1 Dikg. 1:28-40

Ditiro tsa Balefi

2A ba a phutha dikgosana tsotlhe tsa Iseraele le baperesiti le Balefi. 3Mme Balefi ba balwa go simolola ka ba ba dinyaga di le 30 le bomogoloa-bone, mme palo ya bone ka fa ditlhogong tsa bone e le banna ba le 38 000. 4Dafita a laela a re: “Ba le 24 000 ba bone ba na le go okamela tiro ya Ntlo ya Morena; ba le 6 000 e nne bakwaledi le baatlhodi; 5ba le 4 000 e nne badisa ba dikgoro; ba le 4 000 ba bangwe e nne ba ba bakang Morena ka diletso tse ke di diretseng go baka ka tsona.”

6Dafita a ba a ba kgaoganya ditlhopha ka fa ditshikeng tsa bomorwa Lefi Geresone le Kahathe le Merari.

23:6
1 Ditiraf. 6:1,2

7Boora Geresone e ne e le Laetane le Simei. 8Bomorwa Laetane e ne e le Jehiele, wa ntlha, le Sethame le Joele, ba bararo.

23:8
1 Ditiraf. 26:21
9Bomorwa Simei e ne e le Selomothe le Hasiele le Harane, ba bararo; bao e le ditlhogo tsa dikgoro tsa losika lwa ga Laetane. 10Bomorwa Simei e ne e le Jahathe le Sisa le Jeuse le Beria. Ke bone bomorwa Simei ba bane. 11Jahathe e ne e le wa ntlha, Sisa e le wa bobedi; mme Jeuse le Beria ba ne ba se na bana ba bantsi; ka moo ba nna kgoro e le nngwe le setlhopha se le sengwe.

12Bomorwa Kahathe e ne e le Amerame le Isehare le Heberone le Usiele, ba bane. 13Bomorwa Amerame e ne e le Arone le Moše. Mme Arone a ntshiwa go tsenngwa tirelong ya Felo-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo, ene le bomorwawe ka bosakhutleng gore a fise maswalo fa pele ga Morena, a mo direle, a tshegofatse ka leina la gagwe ka bosakhutleng.

23:13
Baheb. 5:4
Doit. 10:8
14Fa e le Moše monna wa Modimo, bomorwawe ba ne ba balelwa mo lotsong lwa ga Lefi.
23:14
Doit. 33:1
15Bomorwa Moše e ne e le Geresome le Eliesere.
23:15
Ekes. 18:3,4
16Morwa Geresome e ne e le Sebuele tlhogo ya losika.
23:16
1 Ditiraf. 26:24
17Morwa Eliesere e ne e le Rehabja tlhogo ya losika, mme Eliesere a se na bomorwa ba bangwe, mme bomorwa Rehabja ba ne ba le bantsi thata.
23:17
1 Ditiraf. 24:21-30

18Morwa Isehare e ne e le Selomithe tlhogo ya losika. 19Bomorwa Heberone e ne e le Jeria, wa ntlha, le Amaria, wa bobedi, le Jahasiele, wa boraro, le Jekameame, wa bone. 20Bomorwa Usiele e ne e le Miga, wa ntlha, le Isia, wa bobedi.

21Bomorwa Merari e ne e le Magedi le Muši; bomorwa Magedi e le Eleasare le Khiše. 22Mme Eleasare a swa a se na bomorwa fa e se bomorwadi fela, mme ba nyalwa ke bomorwa Khiše, rrangwanaabo. 23Bomorwa Muši e ne e le Magedi le Etere le Jeremothe, ba bararo.

24Ke bone bomorwa Lefi ka fa dikgorong tsa bone, e bong ditlhogo tsa dikgoro ka fa ba rulagantsweng ka teng ka fa ditlhogong tsa bone ba ba neng ba dira ditiro tsa tirelo kwa Ntlong ya Morena, go simolola ka ba ba dinyaga di le 20 le bomogoloa-bone.

25Gonne Dafita o ne a re: “Morena, Modimo wa Iseraele, o file morafe wa gagwe boikhutso, o bile o agile mo Jerusalema ka bosakhutleng.

23:25
Joele 2:32
26Le gona Balefi ga ba tlhole ba na le go sikara Taberenakele le dilwana tsotlhe tsa tirelo ya yona.” 27Gonne ka fa mafokong a bofelo a ga Dafita bomorwa Lefi ba ne ba balwa go simolola ka ba ba dinyaga di le 20 le bomogoloa-bone. 28Mme tiro ya bone ke go thusa bomorwa Arone tirelong ya Ntlo ya Morena, go okamela malapa le matlwana le go phepafatsa dilo tsotlhe tse di boitshepo le ditiro tse dingwe mo Ntlong ya Modimo 29le go tlhokomela dinkgwe tsa tshupo le bupe jo bo setou jwa tshupelo ya dijo le dinkgwenyana tse dipapetla tse di sa bedisiwang le moritshana le tse di fagwang le dielo tsotlhe le ditekanyo tsotlhe 30le go ema ka moso mongwe le mongwe go leboga le go baka Morena le maitsiboa fela jalo;
23:30
Pes. 92:3
31le go direla Morena ditlhabelo tsotlhe tsa phiso ka boSabata le ka malatsi a ngwedi o o rogilweng le ka meletlo ka fa palong ya tsona ka fa di tshwanetseng ka teng ka gale fa pele ga Morena. 32Ba tshwanetse go tlhokomela ditiro mo Tenteng ya Boipontsho le ditiro mo Felong-ga-Boitshepo le ditiro tsa go thusa bomorwa Arone, ba ga bone ba le tirelong ya Ntlo ya Morena.

24

Ditiro tsa baperesiti

241Le boora Arone ba ne ba na le ditlhopha tsa bone. Bomorwa Arone e ne e le Natabe le Abihu le Eleasare le Ithamare.

24:1
1 Ditiraf. 6:3
23:6
2Mme Natabe le Abihu ba swa pele ga rraabo ba se na bana; baperesiti ya nna Eleasare le Ithamare fela.
24:2
Lef. 10:1,2,12
3Dafita a ba dira ditlhopha, a na le Satoke wa losika lwa ga Eleasare le Ahimelege wa losika lwa ga Ithamare, a ba tsenya mo ditirong tsa bone ka fa ditlhopheng tsa bone.
24:3
2 Ditiraf. 8:14
4Mme ga fitlhelwa ba losika lwa ga Eleasare ba le bantsi go feta ba losika lwa ga Ithamare, fa go balwa ditlhogo tsa banna. Ka moo ba ba kgaoganya jaana: Ditlhogo tsa dikgoro tsa losika lwa ga Eleasare ya nna di le 16, mme tsa dikgoro tsa losika lwa ga Ithamare ya nna di le robedi. 5Ba kgaoganya bao le bao ka ditengwa; gonne go ne go le bagolo ba ba boitshepo, e bong bagolo ba Modimo mo losikeng lwa ga Eleasare le mo losikeng lwa ga Ithamare. 6Mme mokwaledi Semaya morwa Nethanele mongwe wa Balefi a ba kwala fa pele ga kgosi le dikgosana le Satoke moperesiti le Ahimelege morwa Abjathare le ditlhogo tsa dikgoro tsa baperesiti le Balefi; ga ntshiwa dikgoro tse pedi ka tengwa tsa losika lwa ga Eleasare, ga ba ga ntshiwa e le nngwe ya losika lwa ga Ithamare.
24:6
1 Ditiraf. 18:16

7Tengwa ya ntlha ya wela Joyaribe, ya bobedi ya wela Jetaya; 8ya boraro ya wela Harime, ya bone ya wela Seorime; 9ya botlhano ya wela Malekhia, ya borataro ya wela Miyamine; 10ya bosupa ya wela Hakose, ya robedi ya wela Abia;

24:10
Luka 1:5
11ya robongwe ya wela Jesua, ya some ya wela Seganya; 12ya 11 ya wela Eliasibe, ya 12 ya wela Jakime; 13ya 13 ya wela Hupha, ya 14 ya wela Jesebeabe; 14ya 15 ya wela Bileka, ya 16 ya wela Imere; 15ya 17 ya wela Hesire, ya 18 ya wela Haphisese; 16ya 19 ya wela Phethaya, ya 20 ya wela Hesekiele; 17ya 21 ya wela Jagine, ya 22 ya wela Gamule; 18ya 23 ya wela Delaya, ya 24 ya wela Maasia.

19Ke yona thulaganyo ya bone tirelong ya bone ya go tsena Ntlong ya Morena ka fa tshwanelong e ba e beetsweng ke Arone rraabo jaaka ene a laetswe ke Morena, Modimo wa Iseraele.

Ditlhogo tsa Balefi di bolelwa gape

20Fa e le boora Lefi ba bangwe go ne go le teng Subaele, oora Amerame le Jedia mongwe wa bomorwa Subaele; 21le Isia yo mogolo oora Rehabja; 22le Selomothe oora Isehare le Jahathe mongwe wa bomorwa Selomothe. 23Bomorwa Heberone e ne e le Jeria wa ntlha, le Amaria wa bobedi, le Jahasiele wa boraro, le Jekameame wa bone. 24Morwa Usiele e ne e le Miga, mongwe wa bomorwa Miga e le Samire. 25Morwa-rraagwe Miga e ne e le Isia; mongwe wa bomorwa Isia e le Sagaria. 26Bomorwa Merari e ne e le Magedi le Muši; ngwana wa ngwana wa gagwe e le Jaasia. 27Boora Merari bomorwa Jaasia e ne e le Sohame le Sakhure le Iberi. 28Magedi o ne a na le Eleasare yo o neng a se na bana le Khiše. 29Fa e le Khiše morwawe e ne e le Jeramele. 30Bomorwa Muši e ne e le Magedi le Etere le Jerimothe. Ke bone bomorwa Balefi ka fa dikgorong tsa bone.

31Le bone ba tlhamelwa ditengwa fela jaaka ba ga bone boora Arone fa pele ga kgosi Dafita le Satoke le Ahimelege le ditlhogo tsa dikgoro tsa baperesiti le Balefi; tlhogo ya kgoro ya direlwa fela jaaka monnawe yo mmotlana.

24:31
1 Ditiraf. 25:8