Setswana 1970/1987 (TSW70)
22

221Mme Dafita a re: “Felo fa e tla nna ga Ntlo ya Morena Modimo le aletare ya ditlhabelo tsa phiso tsa Baiseraele e tla nna fa.”

22:1
2 Ditiraf. 3:1

Dafita o etleeletsa kago ya Tempele

2Dafita a ba a laela gore go phuthwe baeng ba ba mo lefatsheng la Iseraele. A ba a tlhoma babetli go betla majwe a go aga Ntlo ya Modimo.

22:2
2 Ditiraf. 2:16
3Le gona Dafita a thula tshipi e ntsi, a dira dimapo tsa ditswalo tsa dikgoro le dipataganyo le kgotlho e ntsi e e sa itsiweng bokete; 4a kgobokanya dikota tsa mesetere tse di se nang palo; gonne ba Sitone le ba Tiro ba ne ba tlisetsa Dafita bontsi jwa dikgong tsa mesetere. 5Kana Dafita o ne a re: “Salomo morwaake o sa le mošwa o tlhoka temogo, mme Ntlo e e tshwanetseng go agelwa Morena e tshwanetse ya nna e kgolo mo go feteletseng e e tumileng e e kgabetseng mafatshe otlhe. Nte ke mo etleeletse.” Mme Dafita o ne a etleetsa ka tse dintsi a ise a swe.
22:5
1 Ditiraf. 29:1

6A ba a bitsa Salomo morwawe, a mo laela gore a tle a agele Morena, Modimo wa Iseraele, Ntlo. 7Dafita a raya Salomo a re: “Morwaaka, ke ne ke ikaeletse ka nosi go agela leina la Morena, Modimo wa me, Ntlo.

22:7
1 Ditiraf. 17:1-14
28:2-7
8Mme lefoko la Morena la tla kwa go nna la re: ‘O tsholotse madi a mantsi, o lole dintwa tse dikgolo. Ga o a tshwanela go agela leina la me Ntlo; ka gonne o tshololetse madi a mantsi fa fatshe fa pele ga me. 9Bona, morwa yo ò tla mmelegelwang o tla nna monna wa boikhutso, mme ke tla mo ikhutsisa go se na mmaba ope tikologong; gonne leina la gagwe e tla nna Salomo,22:9 Ke go re: Rra-kagiso. mme ke tla naya Baiseraele kagiso le boikhutso malatsing a gagwe. 10Ene o tla agela leina la me Ntlo; o tla nna morwaake, nna ke nne rraagwe, mme ke tla tlhomamisa sedulo sa bogosi jwa gagwe mo go Iseraele ka bosakhutleng.’

11“Jaanong he, morwaaka, a Morena a nne nao, o nne maatlametlo go ka aga Ntlo ya Morena, Modimo wa gago, jaaka a buile ka ga gago. 12Fela a Morena a go nee kutlwisiso le tlhaloganyo, a go laodise Baiseraele, a go thuse go tshegetsa molao wa Morena, Modimo wa gago. 13Foo o tla tshegofala fa o ela tlhoko go dira ka melao le ka ditshwanelo tse Morena o di laetseng Baiseraele ka Moše. Tia o tlhomame! Se boife le e seng go tshoga!

22:13
1 Dikg. 2:2,3
14Bona, le fa ke ne ke le pogisegong, ke etleeleditse Ntlo ya Morena ditalente di le 100 000 tsa gouta le ditalente di le 1 000 000 tsa selefera le kgotlho le tshipi tse di sa kakeng tsa lekanngwa bokete. Ke bile ke etleeditse ka dikgong le majwe, mme tsona o ka di oketsa ka tse dingwe. 15Le gona o na le badiri ba bantsi, e bong babetli ba mafika le baagi le babetli ba dikgong le batlhalefi ba mefutafuta mo ditirong tse dintsi 16tsa gouta le selefera le kgotlho le tshipi tse di se nang palo. Nanoga he, o simolole tiro, mme a Morena a nne nao!”

17Dafita a ba a laela dikgosana tsotlhe tsa Iseraele gore di thuse Salomo morwawe a re: 18“A ga ke re, Morena, Modimo wa lona, o na le lona, o bile o lo neile boikhutso ntlheng tsotlhe. Gonne o ne wa neela baagi ba pele ba lefatshe le mo diatleng tsa me, mme lefatshe le la tsenngwa mo taolong ya Morena le ya morafe wa gagwe.

22:18
1 Ditiraf. 23:25
19Jaanong ineeleng ka dipelo le mewa go batla Morena, Modimo wa lona, lo nanoge lo age Ntlo e e Boitshepo ya Morena Modimo gore lo itse go tsenya Letlole la Kgolagano ya Morena le didiri tse di boitshepo tsa Modimo mo Ntlong e e tla agelwang leina la Morena.”