Setswana 1970/1987 (TSW70)
20

Dafita o fenya motse wa Raba

(2 Sam. 12:26-31)

201E rile ngwaga o se na go feta ka nako e dikgosi di a tleng di bolole ka yona, Joabe a bolotsa mephato, a senya lefatshe la Baamone a fitlha a dikanyetsa mošate wa Raba ka ntwa, Dafita ene a setse kwa Jerusalema, mme Joabe a thopa Raba a o diga.

20:1
2 Sam. 12:27
2Mme Dafita a tsaya serwalo sa Milekome,20:2 Ke modimo wa Baamone. a se tlosa mo tlhogong ya ona, a fitlhela bokete jwa sona e le talente ya gouta, se bile se na le taemane e e tlhokegang; yona ya rwesiwa Dafita tlhogong; a ba a ntsha thopo e kgolo thata mo motseng oo. 3Mme batho ba ba neng ba le mo go ona a ba dirisa ka šage le ka dikepu tsa tshipi le ka dilepe. Dafita a direla metse yotlhe ya Baamone jalo. Jaanong Dafita le batlhabani botlhe ba boela kwa Jerusalema.

Go fenngwa Bafelesita

(2 Sam. 21:15-22)

4Morago ga moo ga tsoga ntwa kwa Gesere le Bafelesita. Foo Sibegai wa Mohuša a bolaya Siphai yo e neng e le mokaloba. Bafelesita ba kokobediwa jalo.

20:4
1 Ditiraf. 27:11

5Ga ba ga tlhabanwa gape le Bafelesita. Ke fa Elehanane morwa Jaire a bolaya Lagemi morwa-rraagwe Goliathe wa kwa Gathe yo lore lwa lerumo la gagwe lo neng lo le kana ka tlhomeso.

6Ga ba ga lowa ntwa gape kwa Gathe. Teng go ne go le monna yo moleele thata yo o menwana e merataro, e le 24 mmogo diatleng le dinaong. Le ene e ne e le mokaloba. 7Mme ya re a kgoba Baiseraele, a bolawa ke Jonathane morwa Šimea mogoloa Dafita.

20:7
1 Sam. 17:10

8Bao e ne e le ba losika lwa mekaloba kwa Gathe, mme ba bolawa ke Dafita le ke batlhanka ba gagwe.

21

Molato wa go bala batho

(2 Sam. 24:1-25)

211Satane o kile a tsogela Baiseraele, a tlhotlheletsa Dafita go bala Baiseraele. 2Ke fa Dafita a raya Joabe le dikgosana tsa morafe a re: “Yaang lo bale Baiseraele go tloga kwa Bereseba go fitlha kwa Dane, lo bo lo tle go mpegela gore ke itse palo ya bone.”

3Mme Joabe a fetola a re: “A Morena a okeletse morafe wa gagwe ba ba kana ka ona ga lekgolo. Kgosi mong wa me, bone botlhe a ga se batlhanka ba morena wa me? Mong wa me o batlelang selo se se ntseng jalo? O tla bo o leofisetsang Baiseraele?”

21:3
Ekes. 30:12
4Fela lefoko la kgosi la pateletsa Joabe, mme Joabe a bolola a ralala Iseraele yotlhe, a ba a boela kwa Jerusalema, 5a feta a neela Dafita palo ya batho: Banna ba ba somolang tšhaka ba Baiseraele botlhe ba ne ba le 1 100 000; banna ba ba somolang tšhaka ba Juta ba le 470 000. 6Mme o ne a sa bala Balefi le Babenyamene nabo; gonne lefoko la kgosi le ne le tena Joabe.

7Fela selo seo se ne se le bosula mo matlhong a Modimo, mme wa betsa Baiseraele.

21:7
1 Ditiraf. 27:24
8Ke fa Dafita a raya Modimo a re: “Ke leofile thata ka go dira jalo. Mme jaanong a ko o itshwarele molato wa motlhanka wa gago; gonne ke dirile bosilo jo bogolo.”

9Mme Morena a bua le Gate mosedisetsi wa ga Dafita a re: 10“Yaa o bue le Dafita o re: ‘Morena o buile jaana a re: Ke tsharolotse dilo di le tharo tse di ka go welang. Itlhaolele sengwe sa tsona gore ke se go direle.’ ” 11Gate a ya kwa go Dafita, a mo raya a re: “Morena o buile jaana a re: ‘Itlhaolele! 12A go tle tlala ya dinyaga di le tharo; gongwe go bolawa ke baganetsi ba gago dikgwedi di le tharo le go fitlhelwa ke tšhaka tsa baba ba gago; gongwe tšhaka ya Morena malatsi a le mararo, e bong leroborobo mo lefatsheng, fa moengele wa Morena a senya mo nageng yotlhe ya Iseraele?’ Jaanong he, bona sentle o bolele se ke tla se arabang yo o nthomileng.”

13Dafita a fetola Gate a re: “Ke tlaletswe thata. Nte ke wele mo diatleng tsa Morena; gonne boutlwelo-botlhoko jwa gagwe bo bogolo thata. A ke se ka ka wela mo diatleng tsa batho.”

14Ke fa Morena a romela leroborobo mo go Iseraele; ga swa banna ba le 70 000 ba Iseraele. 15Mme Modimo wa roma moengele kwa Jerusalema go mo senya; ya re a ntse a senya, Morena a ela tlhoko, a rebega bogale, a raya moengele yo o senyang a re: “Go lekanye jaanong! Gonyetsa letsogo.” E ne e le fa moengele wa Morena a eme fa seboaneng sa ga Orenane wa Mojebusi.

16Jaanong ya re Dafita a tsholetsa matlho, a bona moengele wa Morena a eme fa gare ga lefatshe le legodimo, a tshotse tšhaka ya gagwe e e somotsweng ka letsogo le le otlololetsweng Jerusalema, Dafita le bagolo ba ba apereng masela a boikwatlhao ba wela fa fatshe ka difatlhego. 17Mme Dafita a raya Modimo a re: “A ga se nna ke laetseng go bala morafe? Ke nna ke leofileng ka senya thata; mme dinku tse, di dirileng? Morena, Modimo wa me, ka thapelo a letsogo la gago le otle nna le ba lapa la ga rre, mme e seng morafe wa gago.”

18Ke fa moengele wa Morena a laela Gate gore a ree Dafita, a tlhatloge go agela Morena aletare mo seboaneng sa ga Orenane wa Mojebusi. 19Dafita a tlhatloga ka fa lefokong la ga Gate le o le buileng ka taelo ya Morena. 20Ya re Orenane a retologa, a bona moengele, mme bomorwawe ba bane ba ba nang nae ba iphitlha. Orenane a bo a photha mabele. 21Mme ya re Dafita a tla kwa go Orenane, Orenane a tlhatlosa matlho, a bona Dafita. Ke fa a tswa mo seboaneng, a ikobela fa fatshe fa pele ga Dafita. 22Dafita a raya Orenane a re: “Nneela felo ga seboana gore ke agele Morena aletare gona, ò go nneele ka tlhwatlhwa e e tletseng gore petso e tlosiwe mo morafeng.”

21:22
Num. 25:8

23Mme Orenane a fetola Dafita a re: “Se tsee fela. A kgosi mong wa me a dire tse di siameng mo matlhong a gagwe. Bona, ke ntsha dikgomo go nna tsa setlhabelo le meotlwana go nna dikgong le mabele go nna tshupelo. Ke di ntsha tsotlhe.”

24Fela kgosi Dafita a raya Orenane a re: “Nnyaya, ke rata go di reka ka tlhwatlhwa e e tletseng. Gonne ga nka ke ka tseela Morena tse e leng tsa gago, ka dira setlhabelo fela, ke sa senyegelwe.” 25Mme Dafita a ntshetsa felo foo madi a dišekele tsa gouta di le 600, a di neela Orenane. 26Jaanong Dafita a agela Morena aletare gona, a baakanya ditlhabelo tsa phiso le tsa tebogo, mme ya re a tlhaeleletsa Moreneng, ene a mo araba ka molelo o o tswang kwa legodimong, wa wela mo aletareng ya tlhabelo ya phiso, wa ja setlhabelo.

27Ke fa Morena a laela moengele gore a somele tšhaka ya gagwe mo kgatleng ya yona. 28Go tloga sebakeng seo, fa Dafita a bona gore Morena o mo arabile kwa seboaneng sa ga Orenane wa Mojebusi, a nna a dira ditlhabelo teng. 29Kana Taberenakele e e neng e dirilwe ke Moše kwa sekakeng le aletare ya ditlhabelo tsa phiso tsone ka sebaka seo di ne di le kwa thoteng ya tlhabelo kwa Gibeone.

21:29
1 Ditiraf. 16:39
30Mme Dafita a palelwa ke go ya fa pele ga yona aletare eo go batla Modimo; gonne o ne a tshositswe ke tšhaka ya moengele wa Morena.

22

221Mme Dafita a re: “Felo fa e tla nna ga Ntlo ya Morena Modimo le aletare ya ditlhabelo tsa phiso tsa Baiseraele e tla nna fa.”

22:1
2 Ditiraf. 3:1

Dafita o etleeletsa kago ya Tempele

2Dafita a ba a laela gore go phuthwe baeng ba ba mo lefatsheng la Iseraele. A ba a tlhoma babetli go betla majwe a go aga Ntlo ya Modimo.

22:2
2 Ditiraf. 2:16
3Le gona Dafita a thula tshipi e ntsi, a dira dimapo tsa ditswalo tsa dikgoro le dipataganyo le kgotlho e ntsi e e sa itsiweng bokete; 4a kgobokanya dikota tsa mesetere tse di se nang palo; gonne ba Sitone le ba Tiro ba ne ba tlisetsa Dafita bontsi jwa dikgong tsa mesetere. 5Kana Dafita o ne a re: “Salomo morwaake o sa le mošwa o tlhoka temogo, mme Ntlo e e tshwanetseng go agelwa Morena e tshwanetse ya nna e kgolo mo go feteletseng e e tumileng e e kgabetseng mafatshe otlhe. Nte ke mo etleeletse.” Mme Dafita o ne a etleetsa ka tse dintsi a ise a swe.
22:5
1 Ditiraf. 29:1

6A ba a bitsa Salomo morwawe, a mo laela gore a tle a agele Morena, Modimo wa Iseraele, Ntlo. 7Dafita a raya Salomo a re: “Morwaaka, ke ne ke ikaeletse ka nosi go agela leina la Morena, Modimo wa me, Ntlo.

22:7
1 Ditiraf. 17:1-14
28:2-7
8Mme lefoko la Morena la tla kwa go nna la re: ‘O tsholotse madi a mantsi, o lole dintwa tse dikgolo. Ga o a tshwanela go agela leina la me Ntlo; ka gonne o tshololetse madi a mantsi fa fatshe fa pele ga me. 9Bona, morwa yo ò tla mmelegelwang o tla nna monna wa boikhutso, mme ke tla mo ikhutsisa go se na mmaba ope tikologong; gonne leina la gagwe e tla nna Salomo,22:9 Ke go re: Rra-kagiso. mme ke tla naya Baiseraele kagiso le boikhutso malatsing a gagwe. 10Ene o tla agela leina la me Ntlo; o tla nna morwaake, nna ke nne rraagwe, mme ke tla tlhomamisa sedulo sa bogosi jwa gagwe mo go Iseraele ka bosakhutleng.’

11“Jaanong he, morwaaka, a Morena a nne nao, o nne maatlametlo go ka aga Ntlo ya Morena, Modimo wa gago, jaaka a buile ka ga gago. 12Fela a Morena a go nee kutlwisiso le tlhaloganyo, a go laodise Baiseraele, a go thuse go tshegetsa molao wa Morena, Modimo wa gago. 13Foo o tla tshegofala fa o ela tlhoko go dira ka melao le ka ditshwanelo tse Morena o di laetseng Baiseraele ka Moše. Tia o tlhomame! Se boife le e seng go tshoga!

22:13
1 Dikg. 2:2,3
14Bona, le fa ke ne ke le pogisegong, ke etleeleditse Ntlo ya Morena ditalente di le 100 000 tsa gouta le ditalente di le 1 000 000 tsa selefera le kgotlho le tshipi tse di sa kakeng tsa lekanngwa bokete. Ke bile ke etleeditse ka dikgong le majwe, mme tsona o ka di oketsa ka tse dingwe. 15Le gona o na le badiri ba bantsi, e bong babetli ba mafika le baagi le babetli ba dikgong le batlhalefi ba mefutafuta mo ditirong tse dintsi 16tsa gouta le selefera le kgotlho le tshipi tse di se nang palo. Nanoga he, o simolole tiro, mme a Morena a nne nao!”

17Dafita a ba a laela dikgosana tsotlhe tsa Iseraele gore di thuse Salomo morwawe a re: 18“A ga ke re, Morena, Modimo wa lona, o na le lona, o bile o lo neile boikhutso ntlheng tsotlhe. Gonne o ne wa neela baagi ba pele ba lefatshe le mo diatleng tsa me, mme lefatshe le la tsenngwa mo taolong ya Morena le ya morafe wa gagwe.

22:18
1 Ditiraf. 23:25
19Jaanong ineeleng ka dipelo le mewa go batla Morena, Modimo wa lona, lo nanoge lo age Ntlo e e Boitshepo ya Morena Modimo gore lo itse go tsenya Letlole la Kgolagano ya Morena le didiri tse di boitshepo tsa Modimo mo Ntlong e e tla agelwang leina la Morena.”