Setswana 1970/1987 (TSW70)
16

161Ya re ba sena go fitlhisa Letlole la Modimo, ba le baya mo teng ga tente e Dafita o neng a e le tlhometse, ba feta ba tlisa ditlhabelo tsa phiso le tsa tebogo fa pele ga Modimo. 2Ya re Dafita a sena go dira ditlhabelo tsa phiso le tsa tebogo, a tshegofatsa morafe ka leina la Morena. 3A ba a abela mongwe le mongwe wa Baiseraele, banna le basadi, senkgwe se le sengwe le nama le senkgwana sa maswabi a moweine.

4Mme bangwe ba Balefi a ba dira badiredi fa pele ga Letlole la Morena gore ba tumise Morena, Modimo wa Iseraele, ba o leboge ba o bake: 5E bong Asafe yo e leng tlhogo le Sagaria yo o tlhomaganang nae le Jehuele le Semiramothe le Jehiele le Mathitya le Eliabe le Benaya le Obete-Etomo le Jegiele ba tshotse diletso tsa diharepa le dikwadi, mme Asafe a letsa matlhao-a-mabogo. 6Mme baperesiti Benaya le Jahasiele ba nna ba letsa diphala ka metlha fa pele ga Letlole la Kgolagano ya Modimo.

Sefela sa tebogo le pako

(Pes. 105:1-15; 96:1-13; 106:1,47,48)

7E ne e le ga ntlha ka letsatsi leo, fa Dafita a opedisa Asafe le ba ga gabo “Lebogang Morena.”

16:7
Pes. 105:1-15

8Lebogang Morena,

bitsang leina la gagwe,

utlwatsang ditiro tsa gagwe

mo merafeng.

9Mo opeleleng,

mo leletseng,

akanyang dikgakgamatso

tsotlhe tsa gagwe.

10Ikgantsheng ka leina

le le boitshepo la gagwe;

a go itumele dipelo

tsa ba ba batlang Morena.

11Elang Morena tlhoko

le thata ya gagwe,

lo nne lo batle

sefatlhego sa gagwe ka gale.

12Gopolang dikgakgamatso

tsa gagwe tse o di dirileng

ditshupo tsa metlholo

tsa gagwe le dikatlholo

tsa molomo wa gagwe,

13lona bana ba ga Iseraele

motlhanka wa gagwe,

lona bomorwa Jakobe,

baitlhophelwi ba gagwe.

14Morena ke ene

Modimo wa rona;

dikatlholo tsa gagwe

di mo lefatsheng lotlhe.

15Gopolang kgolagano ya gagwe

ka bosakhutleng

le lefoko le o le laetseng

ditshika di le sekete;

16kgolagano e o e dirileng

le Aborahame

le ikano e o e ikanetseng

Isaka.

17A e beela Jakobe molao

le Iseraele kgolagano

e e sa khutleng,

18fa a re:

“Ke tla go naya lefatshe

la Kanana go nna kabelo

ya boswa jwa lona;”

19jale fa ba sa le bannye

mo palong,

ba se kae, ba jaka mo go lone.

20Ba itsamaela,

ba tswa setšhabeng

ba ya setšhabeng,

ba tlogela bogosi bongwe

ba ya kwa morafeng

o mongwe.

21A se ka a letlelela ope

go ba gatelela,

a betsa dikgosi

ka ntlha ya bone a re:

16:21
Gen. 12:17
20:3
26:9

22“Lo se ka lwa ama batlodiwa

ba me

le e seng go direla

baporofeti ba me bosula.”

23Opelelang Morena,

lona ba lefatshe lotlhe;

utlwatsang boitumelo jwa

pholoso ya gagwe

ka letsatsi le letsatsi.

16:23
Pes. 96

24Bolelang kgalalelo ya gagwe

mo ditšhabeng

le dikgakgamatso tsa gagwe

mo merafeng yotlhe.

25Gonne Morena o mogolo,

o tshwanetse go bakwa segolo;

o bile o a boitshega

bogolo go medimo yotlhe.

26Gonne medimo yotlhe ya

merafe ke ditshwantsho fela,

mme Morena

o dirile legodimo.

27Borena le kgalalelo di fa pele

ga sefatlhego sa gagwe;

nonofo le boitumelo

di mo felong ga gagwe.

28Lona ditshika tsa merafe,

neelang Morena,

lo neele Morena

tlotlo le thata.

16:28
Pes. 29:1,2

29Neelang Morena

tlotlo ya leina la gagwe;

tlisang tshupelo,

lo tle fa pele

ga sefatlhego sa gagwe;

obamelang Morena lo kgabile

ka boitshepo.

30Tlakaselang fa pele ga gagwe,

lona ba lefatshe lotlhe;

kana lefatshe le tlhomame,

ga le reketle.

31A magodimo a itumele,

a lefatshe le ipele!

A go buiwe mo ditšhabeng

go twe:

“Kgosi ke Morena!”

32A lewatle le sume

le tse di tletseng mo go lone!

A naga e duduetse

le tsotlhe tse di mo go yona!

33Foo ditlhare tsa sekgwa

di tla ipela fa pele ga Morena;

gonne o e tla

go atlhola lefatshe.

34Lebogang Morena,

gonne o molemo;

gonne bopelotlhomogi jwa

gagwe ke jo bo sa khutleng.

35E reng: “Re pholose,

Modimo wa pholoso

ya rona;

re phuthe,

re golole mo ditšhabeng

gore re leboge leina

le le boitshepo la gago,

re ipelafatse

ka go baka wena.”

36A go tumisiwe Morena

Modimo wa Iseraele

go tswa bosenang-tshimologo

go ya bosakhutleng!

Ke fa batho botlhe ba re: “Amen! Baka Morena!”
16:36
Pes. 41:14

37Mme Dafita a tlogela Asafe le ba ga gabo gona fa pele ga Letlole la Kgolagano ya Morena gore ba nne ba direle fa pele ga Letlole ka gale ka fa go batlegang ka teng ka letsatsi le letsatsi. 38Mme Obete-Etomo morwa Jeduthune le Hosa le ba ga bone, banna ba le 68, a ba dira badisa ba mojako.

39A ba a tlogela Satoke moperesiti le ba ga gabo ba e leng baperesiti fa pele ga Tente ya Boipontsho ya Morena kwa thoteng ya tlhabelo e e neng e le kwa Gibeone

16:39
1 Ditiraf. 21:29
40gore ba nne ba direle Morena ditlhabelo tsa phiso mo aletareng ya tsona ka gale mo mosong le mantsiboa le go dira tsotlhe tse di kwadilweng mo molaong wa Morena o a o laetseng Baiseraele.
16:40
Ekes. 29:38,39
41Ba bo ba na le Hemane le Jeduthune le ba bangwe ba ba tlhaotsweng ba ba boletsweng ka maina gore ba leboge Morena ka bopelotlhomogi jwa gagwe e le jo bo sa khutleng. 42Mme Hemane le Jeduthune ba ne ba na le diphala le matlhao-a-mabogo le diletso tsa difela tsa Modimo, e le tsa ba ba di letsang. Mme bomorwa Jeduthune bone ba disa kgoro.

43Jaanong batho botlhe ba ya kwa gae, mongwe le mongwe kwa lapeng la gagwe; le Dafita a boa go dumedisa ba lapa la gagwe.