Setswana 1970/1987 (TSW70)
12

Bagale ba ntlha ba ga Dafita ba Babenyamene

121Ba ke ba ba neng ba tla kwa go Dafita kwa Sitlage fa a sa ntse a lelekwa ke Saule morwa Khiše. Le bone e ne e le bagale ba ba thusitseng mo ntweng.

12:1
1 Sam. 27:6
2Ba ne ba tshotse mara, ba itse go konopa ka seragamajwe le go hula metsu ka bora ka letsogo le le jang le ka la molema. Ba ga gabo Saule ba Babenyamene e ne e le ba: 3Ahiesere yo e leng tlhogo le Joase morwa Semaa wa kwa Gibea; le Jesiele le Phelete bomorwa Asemawethe le Beraga le Jehu wa kwa Anathothe; 4le Isemaya wa kwa Gibeone mogale mo go ba ba 30 le molaodi wa ba ba 30; le Jeremia le Jahasiele le Johanane le Josabate wa kwa Ketera 5le Elusai le Jerimothe le Bealea le Semaria le Sefatya wa kwa Harufe
12:5
1 Ditiraf. 25:8
6le Elekana le Isia le Asarele le Joesere le Jasobeame ba ga gabo Kora; 7le Joela le Sebatya bomorwa Jerohame wa kwa Ketore.

Bagale ba ga Dafita ba Bagate

8Le bangwe ba Bagate ba itomololela kwa go Dafita kwa thabeng e e femetsweng sekakeng, e le bagale ba ba pelokgale, banna ba mephato ba ba itseng go tlhabana ba ba tshwereng thebe le lerumo, ba le difatlhego tsa tau, ba le lebelo jaaka mefele kwa dithabeng.

12:8
2 Sam. 2:18
9Esere e ne e le tlhogo, wa bobedi e le Obatya, wa boraro e le Eliabe, 10wa bone e le Misemana, wa botlhano e le Jeremia, 11wa borataro e le Athai, wa bosupa e le Eliele, 12wa robedi e le Johanane, wa robongwe e le Elesabate, 13wa some e le Jeremia, wa some nngwe e le Magebanai.

14Bao e ne e le Bagate, e le ditlhogo tsa mephato; yo mmotlana wa bona a kgona ba le lekgolo, yo mogolo a kgona ba le sekete. 15Ke bone ba ba neng ba tshela noka ya Joretane e tletse dintshing tsotlhe, e bile e tlhatsa ka kgwedi ya ntlha, ba leleka baagi botlhe ba megorogoro ntlheng ya botlhabatsatsi le ntlheng ya bophirima.

Balatedi ba ga Dafita ba Benyamene

16Le gona ga tla bangwe ba Babenyamene le ba Bajuta kwa thabeng e e femetsweng kwa go Dafita. 17Ke fa Dafita a ba kgatlhantsha, a simolola go bua a ba raya a re: “Fa lo tsile kwano go nna ka kagiso go nthusa, foo ke tla ikopanya le lona ka pelo, mme fa e le go nkoka le go nneela mo diatleng tsa baba ba me, le fa go se na tshiamololo mo diatleng tsa me, gona a Modimo wa borraarona o go bone o lo betse.”

18Ke fa Amasai tlhogo ya ba ba 30 a tsenwa ke Mowa a re: “Re ba gago, Dafita, re na nao, morwa Isai. Kagiso, kagiso a e nne nao; a kagiso e nne le ba ba go thusang; gonne Modimo wa gago o go thusitse.” Jaanong Dafita a ba amogela a ba dira ditlhogo tsa masomo a batlhabani.

Balatedi ba ga Dafita ba Bamanase

19Le bangwe ba Bamanase ba tla ba ineela mo go Dafita, jale fa a tla le Bafelesita, ba tla go tlhabana le Saule, mme a se ka a ba thusa. Ka gonne dikgosana tsa Bafelesita di ne tsa mo naya tsela ka go belaela gore, e ka nna go kgaolwa ditlhogo, fa a ka ineela Saule morena wa gagwe. 20Ba Bamanase ba ba neng ba mo ineela, fa a boela kwa Sitlage, e ne e le Atena le Josabate le Jediaele le Migaele le Josabate le Elihu le Silethai, ditlhogo tsa ditshika tsa Bamanase. 21Bone ba thusa Dafita go tlhabana le lesomo la baba, e bong Baamaleke; gonne e ne e le bagale ba ba pelokgale botlhe, mme ba nna balaodi ba mephato. 22Gonne ka letsatsi lengwe le lengwe go ne go ntse go tla bangwe go mo thusa, ga tsamaya ga nna mephato e e masomosomo jaaka masomosomo a Modimo.

Lenaneo la mephato ya ga Dafita

23Dipalo tsa mephato ya ba ba tlhomeletseng ntwa ba ba neng ba tla kwa go Dafita kwa Heberone go sokololela bogosi jwa ga Saule mo go ene ka fa lefokong la Morena ke tse: 24Bajuta ba ba tshotseng thebe le lerumo ba ne ba le 6 800 ba tlhomeletse ntwa. 25Bagale ba ba pelokgale ntweng ba Basimeone ba ne ba le 7 100. 26Ba Balefi ba ne ba le 4 600; 27ba tla ba na le Joyata moeteledipele wa ba ga Arone a na le 3 700, 28le Satoke, lekau, mogale yo o pelokgale le ba kgotla ya ga rraagwe, e le balaodi ba le 22.

12:28
2 Sam. 15:24
1 Ditiraf. 6:8
29Ba ga gabo Saule ba Babenyamene ba ne ba le 3 000; kana go fitlha foo bontsi jwa bone bo ntse bo goga le ba kgotla ya ga Saule. 30Batlhabani ba ba pelokgale, banna ba ba tumileng mo dikgorong tsa bone ba Baeferaime, ba ne ba le 20 800. 31Ba bontlhanngwe jwa lotso lwa ga Manase ba ne ba le 18 000, ba tlhaotswe ka maina gore ba ye go dira Dafita kgosi. 32Ba Baisašare ba ba neng ba tlhaloganya dipaka go ka itse se Baiseraele ba tshwanetseng go se dira ka nako le nako ditlhogo tsa bone di ne di le 200, mme ba ga tsona botlhe ba le mo taolong ya tsona. 33Ba ba nonofetseng ntwa ba Basebulone ba ba rulaganyeditsweng tlhabano ba ba tlhomeletseng tlhabano ka dibolai tsa mefutafuta ba ne ba le 50 000, ba tla go thusa ba se pelo-pedi. 34Balaodi ba Banafetale ba ne ba le 1 000, ba na le banna ba le 37 000 ba ba tshotseng thebe le lerumo. 35Ba ba rulaganyeditsweng tlhabano ba Badane ba ne ba le 28 600. 36Ba ba nonofetseng ntwa go ka ikemisetsa tlhabano ba Baasere ba ne ba le 40 000. 37Ba kwa moseja ga Joretane ba Barubene le Bagate le ba bontlhanngwe jwa lotso lwa ga Manase ba ne ba le 120 000, ba tlhomeletse tlhabano ka dibolai tsa mefutafuta.

38Batlhabani botlhe bao ba ba ikemisitseng ka thulaganyo ba tla kwa Heberone ka pelo yotlhe go dira Dafita kgosi ya Baiseraele botlhe; le Baiseraele botlhe ba bangwe ba ne ba ikaeletse go dira Dafita kgosi ka bongwefela jwa pelo. 39Ba ne ba na le Dafita gona malatsi a le mararo, ba a ja, ba a nwa; gonne ba ga bone ba ne ba ba etleeleditse dijo. 40Le gona ba ba gaufi nabo go fitlha kwa go Baisašare le Basebulone le Banafetale ba ne ba tlisa dijo ka diesele le dikammele le meboulwe le dipholo, e le dijo tsa bupe le dinkgwe tsa difeie le tsa maswabi a moweine le weine le lookwane le bontsi jwa dikgomo le difutshane; gonne go ne go le boitumelo mo Baiseraeleng.