Setswana 1970/1987 (TSW70)
10

Loso lwa ga Saule

(1 Sam. 31:1-13)

101Bafelesita ba kile ba tlhabana le Baiseraele, mme banna ba Iseraele ba tshaba ba lelekwa ke Bafelesita, ba bolawa ba wela mo dithabeng tsa Gileboa.

10:1
1 Sam. 31
2Mme Bafelesita ba khutšhela Saule le bomorwawe, ba bolaya Jonathane le Abinatabe le Malekhišua bomorwa Saule. 3Jaanong ya re tlhabano e ketefalela Saule, mme ba ba hulang ka mara ba mmona, a tlalelwa thata ka ntlha ya bahudi. 4Ke fa Saule a raya morwala-dibolai wa gagwe a re: “Somola tšhaka ya gago, o mphololetse ka yona, e se re gongwe ga tla ba ba sa rupang bale ba ntirela ka tshotlo.” Mme morwala-dibolai wa gagwe a gana, ka a boifa thata. Ke fa Saule a tsaya tšhaka a itigela mo go yona. 5Ya re morwala-dibolai wa gagwe a bona Saule a sule le ene a itigela mo tšhakeng ya gagwe, a swa. 6Saule a swa jalo le bomorwawe ba bararo le botlhe ba lapa la gagwe, ba swa mmogo. 7Ya re banna botlhe ba Iseraele ba kwa lebaleng ba bona Baiseraele ba tshabile le Saule le bomorwawe ba sule, ba tlogela metse ya bone, ba tshaba; ga tla Bafelesita ba nna mo go yona.

8Ya re kamoso Bafelesita ba tla go thukhutha ba ba bolailweng dilo, ba fitlhela Saule le bomorwawe ba namaletse mo dithabeng tsa Gileboa; 9ba mo thukhutha, ba tsaya tlhogo ya gagwe le dibolai tsa gagwe, ba di romela kwa lefatsheng la Bafelesita ntlheng tsotlhe, e le go bolelela medimo ya bone le morafe mafoko a phenyo. 10Ba baya dibolai tsa gagwe mo ntlong ya ga Dagone modimo wa bone, logata lwa gagwe le lone ba lo kokotela mo go yona. 11E rile baagi botlhe ba Jabese kwa Gileate ba utlwela tsotlhe tse Bafelesita ba di diretseng Saule, 12ga nanoga banna botlhe ba ba pelokgale, ba tsaya serepa sa ga Saule le tsa bomorwawe, ba di isa kwa Jabese, ba fitlha marapo a bone fa tlase ga mooka kwa Jabese, ba itima dijo malatsi a supa.

10:12
2 Sam. 2:5

13Saule a swela jalo mo boikanyologong jwa gagwe jo o neng a leofetse Morena ka jona ka ntlha ya lefoko la Morena le a se kang a le tshegetsa; le gona ka ntlha ya go botsa mowa wa moswi go batla kgakololo.

10:13
1 Sam. 5:11
28:8
14Mme a se ka a batla kgakololo mo Moreneng. Ka moo Morena a mo gogela losong, mme a sokololela bogosi kwa go Dafita morwa Isai.

11

Dafita o dirwa kgosi ya Iseraele le Juta

(2 Sam. 5:1-10)

111Morago ga moo Baiseraele botlhe ba phuthegela kwa go Dafita kwa Heberone ba re: “Kana re lesapo la gago le nama ya gago!

11:1
Gen. 29:14
2O sa le o bolotsa Baiseraele le go ba gorosa, Saule a sa le kgosi. E bile Morena, Modimo wa gago, o go laetse wa re: ‘Wena o tla fudisa morafe wa me wa Iseraele, o nna moetapele wa ona, o o busa.’ ” 3Ga ba ga tla bagolo botlhe ba Iseraele kwa kgosing kwa Heberone, mme Dafita a dira kgolagano nabo kwa Heberone fa pele ga Morena. Ba be ba tlotsa Dafita go nna kgosi ya Iseraele ka fa lefokong la Morena le o le buileng ka Samuele.
11:3
1 Sam. 16:1,3,12

4Morago ga moo Dafita a ya kwa Jerusalema yo e neng e le Jebusi, a na le Baiseraele botlhe. Teng go ne go agile Bajebusi mo lefatsheng leo. 5Mme baagi ba Jebusi ba raya Dafita ba re: “Ga o kitla o tsena ka mo!” Mme Dafita a thopa thaba e e femetsweng ya Sione. Ke yona tshimologo ya motse wa ga Dafita. 6Dafita o ne a buile a re: “Mangmang yo o ka fenyang Bajebusi e le wa ntlha o tla nna tlhogo le kgosana.” Mme Joabe morwa Seruya a palama pele, a nna tlhogo ya mephato. 7Jaanong Dafita a nna mo thabeng e e femetsweng; ke ka moo e bidiwang motse wa ga Dafita. 8Dafita a ba a agelela motse mo tikologong go tloga kagong ya phemelo ya Milo go ya go o dikologa otlhe. Joabe ene a tsosa dikarolo tse di senyegileng tsa motse. 9Mme Dafita a nna a tia, ka Morena wa masomosomo a na nae.

Bagale ba ga Dafita

(2 Sam. 23:8-39)

10Ba ke ditlhogo tsa bagale ba ga Dafita ba ba neng ba mo emela thata gore a bone bogosi, ba na le Baiseraele botlhe gore ba mo dire kgosi ka fa lefokong la Morena ka ga Iseraele.

11Palo ya bagale ba ga Dafita ke e: Jasobeame morwa Hagemoni, tlhogo ya ba bararo. Ene o kile a kgadikanya lerumo la gagwe godimo ga ba le 300 ba ba bolailweng ka nako e le nngwe.

11:11
1 Ditiraf. 27:2
12A tlhomagannwa ke Eleasare morwa Doto wa kwa Ahohi; yoo e ne e le mongwe wa bagale ba bararo.
11:12
1 Ditiraf. 27:4
13O ne a na le Dafita kwa Phase-Damime kwa Bafelesita ba phuthegetseng teng go tlhabana. Mme go ne go le tshimo e e lemilweng e e tletseng garase. Jaanong ya re batho ba tshaba Bafelesita, 14ene a ikemisa mo gare ga tshimo eo a e amoga baba, a bolaya Bafelesita, mme Morena a ba naya phenyo e kgolo ka ene.

15Ba le bararo ba ditlhogo di le 30 tsa bagale ba kile ba fologa, ba fitlha kwa go Dafita a le kwa lefikeng mo logageng lwa Adulame, mme bothibelelo jwa Bafelesita bo le kwa lebaleng la Refaime.

11:15
1 Sam. 22:1
16Ka sebaka seo Dafita o ne a le kwa thabeng e e femetsweng, mme balebedi ba puso ya Bafelesita ba le kwa Betleheme. 17Foo Dafita a utlwa lenyora, mme a re: “Ke mang yo o ka nnosang metsi a a tswang go gelelwa kwa mokweleng o o fa kgorong ya Betleheme?” 18Ke fa ba bararo ba, ba sutlhelela bothibelelo jwa Bafelesita, ba gelela metsi mo mokweleng o o fa kgorong ya Betleheme, ba a tsaya ba a isa kwa go Dafita, mme Dafita a gana go a nwa, mme a a tshololela Morena 19a re: “A Modimo wa me o nthibele go ka dira jalo! A nka nwa madi a banna bao ba ba tsentseng maphelo a bone mo kotsing?” Mme a gana go a nwa. Bagale ba bararo ba dirile jalo.

20Abisai monnaa Joabe e ne e le tlhogo ya ba bararo; o kile a kgadikanya lerumo la gagwe godimo ga ba le 300 ba o neng a ba bolaya, mme o ne a tumile mo go ba bararo. 21Mo go ba bararo o ne a tlotlega bogolo go ba babedi, a nna molaodi wa bone, mme a se ka a lekana le ba bararo ba pele.

22Benaya morwa Joyata morwa monna wa senatla wa ditiro tse dikgolo wa kwa Kapsheele ene a bolaya bagale ba babedi ba Moabe; a ba a fologa a bolaela tau mo mokweleng ka letsatsi la semathana. 23E bile ke ene yo o kileng a bolaya Moegepeto, monna wa boleele jwa mabogo a le matlhano; Moegepeto a tshotse lerumo le lore lwa lone lo leng kana ka mosipuri wa balogi, mme Benaya a ya kwa go ene ka thobane fela, a phamola lerumo mo seatleng sa Moegepeto, a mmolaya ka lone lerumo leo la gagwe.

11:23
1 Sam. 17:7,40,51
24Ke tsona tse di dirilweng ke Benaya morwa Joyata; o ne a tumile mo bagaleng ba bararo.
11:24
1 Ditiraf. 27:5,6
25Kana o ne a tlotlega bogolo go ba ba 30, mme a se ka a lekana le ba bararo bale. Mme Dafita a mo dira molaodi wa bafemedi ba gagwe.

26Bagale ba bangwe ba pelokgale e ne e le Asahele monnaa Joabe le Elehanane morwa Doto wa kwa Betleheme; 27le Samothe wa kwa Harote le Helese wa kwa Phelone

11:27
1 Ditiraf. 27:8,10
28le Ira morwa Ikese wa kwa Thekoa le Abiesere wa kwa Anathothe 29le Sibegai wa kwa Huša le Ilai wa kwa Ahohi 30le Maharai wa kwa Netofa le Helete morwa Baana wa kwa Netofa 31le Ithai morwa Ribai wa kwa Gibea wa Babenyamene le Benaya wa kwa Phirathone 32le Hurai wa kwa Nagale-Gaaše le Abiele wa kwa Areba 33le Asemawethe wa kwa Baharume le Eliaba wa kwa Saalebone 34le bomorwa Haseme wa kwa Gisone le Jonathane morwa Sage wa kwa Harari 35le Ahiame morwa Sagare wa kwa Harari le Elifale morwa Ure 36le Hefere wa kwa Megera le Ahia wa kwa Phelone 37le Hesero wa kwa Karemele le Naarai morwa Esebai 38le Joele morwa rraagwe Nathane le Mibegare morwa Hageri 39le Seleke wa Moamone le Naharai wa kwa Beerothe, morwala-dibolai wa ga Joabe morwa Seruya, 40le Ira wa Moithere le Garebe wa Moithere 41le Uria wa Mohethe le Sabate morwa Ahelai
11:41
2 Sam. 11:3
42le Adina morwa Sisa wa Morubene, tlhogo ya Barubene, a na le ba le 30; 43le Hanane morwa Maaga le Josafate wa kwa Methene 44le Usia wa kwa Asethera le Sama le Jehiele, bomorwa Hothame wa kwa Aroere; 45le Jediaele morwa Simeri le Joha morwa-rraagwe, ba kwa Thisa; 46le Eliele wa kwa Mahawime le Jeribai le Josabja bomorwa Elenaame le Ithema wa kwa Moabe 47le Eliele le Obete le Jaasiele wa kwa Mesobaya.

12

Bagale ba ntlha ba ga Dafita ba Babenyamene

121Ba ke ba ba neng ba tla kwa go Dafita kwa Sitlage fa a sa ntse a lelekwa ke Saule morwa Khiše. Le bone e ne e le bagale ba ba thusitseng mo ntweng.

12:1
1 Sam. 27:6
2Ba ne ba tshotse mara, ba itse go konopa ka seragamajwe le go hula metsu ka bora ka letsogo le le jang le ka la molema. Ba ga gabo Saule ba Babenyamene e ne e le ba: 3Ahiesere yo e leng tlhogo le Joase morwa Semaa wa kwa Gibea; le Jesiele le Phelete bomorwa Asemawethe le Beraga le Jehu wa kwa Anathothe; 4le Isemaya wa kwa Gibeone mogale mo go ba ba 30 le molaodi wa ba ba 30; le Jeremia le Jahasiele le Johanane le Josabate wa kwa Ketera 5le Elusai le Jerimothe le Bealea le Semaria le Sefatya wa kwa Harufe
12:5
1 Ditiraf. 25:8
6le Elekana le Isia le Asarele le Joesere le Jasobeame ba ga gabo Kora; 7le Joela le Sebatya bomorwa Jerohame wa kwa Ketore.

Bagale ba ga Dafita ba Bagate

8Le bangwe ba Bagate ba itomololela kwa go Dafita kwa thabeng e e femetsweng sekakeng, e le bagale ba ba pelokgale, banna ba mephato ba ba itseng go tlhabana ba ba tshwereng thebe le lerumo, ba le difatlhego tsa tau, ba le lebelo jaaka mefele kwa dithabeng.

12:8
2 Sam. 2:18
9Esere e ne e le tlhogo, wa bobedi e le Obatya, wa boraro e le Eliabe, 10wa bone e le Misemana, wa botlhano e le Jeremia, 11wa borataro e le Athai, wa bosupa e le Eliele, 12wa robedi e le Johanane, wa robongwe e le Elesabate, 13wa some e le Jeremia, wa some nngwe e le Magebanai.

14Bao e ne e le Bagate, e le ditlhogo tsa mephato; yo mmotlana wa bona a kgona ba le lekgolo, yo mogolo a kgona ba le sekete. 15Ke bone ba ba neng ba tshela noka ya Joretane e tletse dintshing tsotlhe, e bile e tlhatsa ka kgwedi ya ntlha, ba leleka baagi botlhe ba megorogoro ntlheng ya botlhabatsatsi le ntlheng ya bophirima.

Balatedi ba ga Dafita ba Benyamene

16Le gona ga tla bangwe ba Babenyamene le ba Bajuta kwa thabeng e e femetsweng kwa go Dafita. 17Ke fa Dafita a ba kgatlhantsha, a simolola go bua a ba raya a re: “Fa lo tsile kwano go nna ka kagiso go nthusa, foo ke tla ikopanya le lona ka pelo, mme fa e le go nkoka le go nneela mo diatleng tsa baba ba me, le fa go se na tshiamololo mo diatleng tsa me, gona a Modimo wa borraarona o go bone o lo betse.”

18Ke fa Amasai tlhogo ya ba ba 30 a tsenwa ke Mowa a re: “Re ba gago, Dafita, re na nao, morwa Isai. Kagiso, kagiso a e nne nao; a kagiso e nne le ba ba go thusang; gonne Modimo wa gago o go thusitse.” Jaanong Dafita a ba amogela a ba dira ditlhogo tsa masomo a batlhabani.

Balatedi ba ga Dafita ba Bamanase

19Le bangwe ba Bamanase ba tla ba ineela mo go Dafita, jale fa a tla le Bafelesita, ba tla go tlhabana le Saule, mme a se ka a ba thusa. Ka gonne dikgosana tsa Bafelesita di ne tsa mo naya tsela ka go belaela gore, e ka nna go kgaolwa ditlhogo, fa a ka ineela Saule morena wa gagwe. 20Ba Bamanase ba ba neng ba mo ineela, fa a boela kwa Sitlage, e ne e le Atena le Josabate le Jediaele le Migaele le Josabate le Elihu le Silethai, ditlhogo tsa ditshika tsa Bamanase. 21Bone ba thusa Dafita go tlhabana le lesomo la baba, e bong Baamaleke; gonne e ne e le bagale ba ba pelokgale botlhe, mme ba nna balaodi ba mephato. 22Gonne ka letsatsi lengwe le lengwe go ne go ntse go tla bangwe go mo thusa, ga tsamaya ga nna mephato e e masomosomo jaaka masomosomo a Modimo.

Lenaneo la mephato ya ga Dafita

23Dipalo tsa mephato ya ba ba tlhomeletseng ntwa ba ba neng ba tla kwa go Dafita kwa Heberone go sokololela bogosi jwa ga Saule mo go ene ka fa lefokong la Morena ke tse: 24Bajuta ba ba tshotseng thebe le lerumo ba ne ba le 6 800 ba tlhomeletse ntwa. 25Bagale ba ba pelokgale ntweng ba Basimeone ba ne ba le 7 100. 26Ba Balefi ba ne ba le 4 600; 27ba tla ba na le Joyata moeteledipele wa ba ga Arone a na le 3 700, 28le Satoke, lekau, mogale yo o pelokgale le ba kgotla ya ga rraagwe, e le balaodi ba le 22.

12:28
2 Sam. 15:24
1 Ditiraf. 6:8
29Ba ga gabo Saule ba Babenyamene ba ne ba le 3 000; kana go fitlha foo bontsi jwa bone bo ntse bo goga le ba kgotla ya ga Saule. 30Batlhabani ba ba pelokgale, banna ba ba tumileng mo dikgorong tsa bone ba Baeferaime, ba ne ba le 20 800. 31Ba bontlhanngwe jwa lotso lwa ga Manase ba ne ba le 18 000, ba tlhaotswe ka maina gore ba ye go dira Dafita kgosi. 32Ba Baisašare ba ba neng ba tlhaloganya dipaka go ka itse se Baiseraele ba tshwanetseng go se dira ka nako le nako ditlhogo tsa bone di ne di le 200, mme ba ga tsona botlhe ba le mo taolong ya tsona. 33Ba ba nonofetseng ntwa ba Basebulone ba ba rulaganyeditsweng tlhabano ba ba tlhomeletseng tlhabano ka dibolai tsa mefutafuta ba ne ba le 50 000, ba tla go thusa ba se pelo-pedi. 34Balaodi ba Banafetale ba ne ba le 1 000, ba na le banna ba le 37 000 ba ba tshotseng thebe le lerumo. 35Ba ba rulaganyeditsweng tlhabano ba Badane ba ne ba le 28 600. 36Ba ba nonofetseng ntwa go ka ikemisetsa tlhabano ba Baasere ba ne ba le 40 000. 37Ba kwa moseja ga Joretane ba Barubene le Bagate le ba bontlhanngwe jwa lotso lwa ga Manase ba ne ba le 120 000, ba tlhomeletse tlhabano ka dibolai tsa mefutafuta.

38Batlhabani botlhe bao ba ba ikemisitseng ka thulaganyo ba tla kwa Heberone ka pelo yotlhe go dira Dafita kgosi ya Baiseraele botlhe; le Baiseraele botlhe ba bangwe ba ne ba ikaeletse go dira Dafita kgosi ka bongwefela jwa pelo. 39Ba ne ba na le Dafita gona malatsi a le mararo, ba a ja, ba a nwa; gonne ba ga bone ba ne ba ba etleeleditse dijo. 40Le gona ba ba gaufi nabo go fitlha kwa go Baisašare le Basebulone le Banafetale ba ne ba tlisa dijo ka diesele le dikammele le meboulwe le dipholo, e le dijo tsa bupe le dinkgwe tsa difeie le tsa maswabi a moweine le weine le lookwane le bontsi jwa dikgomo le difutshane; gonne go ne go le boitumelo mo Baiseraeleng.