Setswana 1970/1987 (TSW70)
11

Dafita o dirwa kgosi ya Iseraele le Juta

(2 Sam. 5:1-10)

111Morago ga moo Baiseraele botlhe ba phuthegela kwa go Dafita kwa Heberone ba re: “Kana re lesapo la gago le nama ya gago!

11:1
Gen. 29:14
2O sa le o bolotsa Baiseraele le go ba gorosa, Saule a sa le kgosi. E bile Morena, Modimo wa gago, o go laetse wa re: ‘Wena o tla fudisa morafe wa me wa Iseraele, o nna moetapele wa ona, o o busa.’ ” 3Ga ba ga tla bagolo botlhe ba Iseraele kwa kgosing kwa Heberone, mme Dafita a dira kgolagano nabo kwa Heberone fa pele ga Morena. Ba be ba tlotsa Dafita go nna kgosi ya Iseraele ka fa lefokong la Morena le o le buileng ka Samuele.
11:3
1 Sam. 16:1,3,12

4Morago ga moo Dafita a ya kwa Jerusalema yo e neng e le Jebusi, a na le Baiseraele botlhe. Teng go ne go agile Bajebusi mo lefatsheng leo. 5Mme baagi ba Jebusi ba raya Dafita ba re: “Ga o kitla o tsena ka mo!” Mme Dafita a thopa thaba e e femetsweng ya Sione. Ke yona tshimologo ya motse wa ga Dafita. 6Dafita o ne a buile a re: “Mangmang yo o ka fenyang Bajebusi e le wa ntlha o tla nna tlhogo le kgosana.” Mme Joabe morwa Seruya a palama pele, a nna tlhogo ya mephato. 7Jaanong Dafita a nna mo thabeng e e femetsweng; ke ka moo e bidiwang motse wa ga Dafita. 8Dafita a ba a agelela motse mo tikologong go tloga kagong ya phemelo ya Milo go ya go o dikologa otlhe. Joabe ene a tsosa dikarolo tse di senyegileng tsa motse. 9Mme Dafita a nna a tia, ka Morena wa masomosomo a na nae.

Bagale ba ga Dafita

(2 Sam. 23:8-39)

10Ba ke ditlhogo tsa bagale ba ga Dafita ba ba neng ba mo emela thata gore a bone bogosi, ba na le Baiseraele botlhe gore ba mo dire kgosi ka fa lefokong la Morena ka ga Iseraele.

11Palo ya bagale ba ga Dafita ke e: Jasobeame morwa Hagemoni, tlhogo ya ba bararo. Ene o kile a kgadikanya lerumo la gagwe godimo ga ba le 300 ba ba bolailweng ka nako e le nngwe.

11:11
1 Ditiraf. 27:2
12A tlhomagannwa ke Eleasare morwa Doto wa kwa Ahohi; yoo e ne e le mongwe wa bagale ba bararo.
11:12
1 Ditiraf. 27:4
13O ne a na le Dafita kwa Phase-Damime kwa Bafelesita ba phuthegetseng teng go tlhabana. Mme go ne go le tshimo e e lemilweng e e tletseng garase. Jaanong ya re batho ba tshaba Bafelesita, 14ene a ikemisa mo gare ga tshimo eo a e amoga baba, a bolaya Bafelesita, mme Morena a ba naya phenyo e kgolo ka ene.

15Ba le bararo ba ditlhogo di le 30 tsa bagale ba kile ba fologa, ba fitlha kwa go Dafita a le kwa lefikeng mo logageng lwa Adulame, mme bothibelelo jwa Bafelesita bo le kwa lebaleng la Refaime.

11:15
1 Sam. 22:1
16Ka sebaka seo Dafita o ne a le kwa thabeng e e femetsweng, mme balebedi ba puso ya Bafelesita ba le kwa Betleheme. 17Foo Dafita a utlwa lenyora, mme a re: “Ke mang yo o ka nnosang metsi a a tswang go gelelwa kwa mokweleng o o fa kgorong ya Betleheme?” 18Ke fa ba bararo ba, ba sutlhelela bothibelelo jwa Bafelesita, ba gelela metsi mo mokweleng o o fa kgorong ya Betleheme, ba a tsaya ba a isa kwa go Dafita, mme Dafita a gana go a nwa, mme a a tshololela Morena 19a re: “A Modimo wa me o nthibele go ka dira jalo! A nka nwa madi a banna bao ba ba tsentseng maphelo a bone mo kotsing?” Mme a gana go a nwa. Bagale ba bararo ba dirile jalo.

20Abisai monnaa Joabe e ne e le tlhogo ya ba bararo; o kile a kgadikanya lerumo la gagwe godimo ga ba le 300 ba o neng a ba bolaya, mme o ne a tumile mo go ba bararo. 21Mo go ba bararo o ne a tlotlega bogolo go ba babedi, a nna molaodi wa bone, mme a se ka a lekana le ba bararo ba pele.

22Benaya morwa Joyata morwa monna wa senatla wa ditiro tse dikgolo wa kwa Kapsheele ene a bolaya bagale ba babedi ba Moabe; a ba a fologa a bolaela tau mo mokweleng ka letsatsi la semathana. 23E bile ke ene yo o kileng a bolaya Moegepeto, monna wa boleele jwa mabogo a le matlhano; Moegepeto a tshotse lerumo le lore lwa lone lo leng kana ka mosipuri wa balogi, mme Benaya a ya kwa go ene ka thobane fela, a phamola lerumo mo seatleng sa Moegepeto, a mmolaya ka lone lerumo leo la gagwe.

11:23
1 Sam. 17:7,40,51
24Ke tsona tse di dirilweng ke Benaya morwa Joyata; o ne a tumile mo bagaleng ba bararo.
11:24
1 Ditiraf. 27:5,6
25Kana o ne a tlotlega bogolo go ba ba 30, mme a se ka a lekana le ba bararo bale. Mme Dafita a mo dira molaodi wa bafemedi ba gagwe.

26Bagale ba bangwe ba pelokgale e ne e le Asahele monnaa Joabe le Elehanane morwa Doto wa kwa Betleheme; 27le Samothe wa kwa Harote le Helese wa kwa Phelone

11:27
1 Ditiraf. 27:8,10
28le Ira morwa Ikese wa kwa Thekoa le Abiesere wa kwa Anathothe 29le Sibegai wa kwa Huša le Ilai wa kwa Ahohi 30le Maharai wa kwa Netofa le Helete morwa Baana wa kwa Netofa 31le Ithai morwa Ribai wa kwa Gibea wa Babenyamene le Benaya wa kwa Phirathone 32le Hurai wa kwa Nagale-Gaaše le Abiele wa kwa Areba 33le Asemawethe wa kwa Baharume le Eliaba wa kwa Saalebone 34le bomorwa Haseme wa kwa Gisone le Jonathane morwa Sage wa kwa Harari 35le Ahiame morwa Sagare wa kwa Harari le Elifale morwa Ure 36le Hefere wa kwa Megera le Ahia wa kwa Phelone 37le Hesero wa kwa Karemele le Naarai morwa Esebai 38le Joele morwa rraagwe Nathane le Mibegare morwa Hageri 39le Seleke wa Moamone le Naharai wa kwa Beerothe, morwala-dibolai wa ga Joabe morwa Seruya, 40le Ira wa Moithere le Garebe wa Moithere 41le Uria wa Mohethe le Sabate morwa Ahelai
11:41
2 Sam. 11:3
42le Adina morwa Sisa wa Morubene, tlhogo ya Barubene, a na le ba le 30; 43le Hanane morwa Maaga le Josafate wa kwa Methene 44le Usia wa kwa Asethera le Sama le Jehiele, bomorwa Hothame wa kwa Aroere; 45le Jediaele morwa Simeri le Joha morwa-rraagwe, ba kwa Thisa; 46le Eliele wa kwa Mahawime le Jeribai le Josabja bomorwa Elenaame le Ithema wa kwa Moabe 47le Eliele le Obete le Jaasiele wa kwa Mesobaya.