Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Tlhomagano ya batho go tloga ka Atame go fitlha mo go Aborahame

(Gen. 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)

11Atame, Sethe, Enose, 2Kenane, Mahalalele, Jarete, 3Henoge, Methusala, Lamege, 4Noa. Bomorwa Noa ke Seme le Hame le Jafethe.

5Bomorwa Jafethe ke Gomere le Magogo le Matai le Jafane le Thubale le Mesege le Thirase.

1:5
Gen. 10:2-5
6Bomorwa Gomere ke Asekenase le Rifathe le Thogarama. 7Bomorwa Jafane ke Elisa le Tharesise le Bakhithime le Barotanime.

8Bomorwa Hame ke Khuše le Miseraime le Phute le Kanana.

1:8
Gen. 10:6-20
9Bomorwa Khuše ke Seba le Hawila le Sabetha le Raema le Sabetheka; bomorwa Raema ke Šeba le Detane. 10Mme Khuše a tsala Nimerote; ke ene mogale wa ntlha mo lefatsheng. 11Miseraime a tsala Baludi le Baanami le Balehabi le Banafethugi 12le Baphatharusi le Bakhaselugi le Bakhafethori, ba Bafelesita ba duleng mo go bone.
1:12
Amose 9:7
Jer. 47:4
13Mme Kanana a tsala Sitone morwawe wa ntlha le Hethe; 14le Bajebusi le Baamori le Bagiregasi 15le Bahewi le Baareki le Basini 16le Baarwadi le Basemari le Bahamathe.

17Bomorwa Seme ke Elame le Asure le Arephagasadi le Lute le Arame; bomorwa Arame ke Use le Hule le Gethere le Mesege.

1:17
Gen. 10:21-31
18Mme Arephagasadi a tsala Kenane; Kenane a tsala Sela; Sela a tsala Hebere. 19Mme Hebere a tsalelwa bomorwa ba le babedi; leina la yo mongwe e le Phelege,1:19 Ke go re: Kgaogano. gonne mo metlheng ya gagwe batho ba lefatshe ba ne ba kgaoganngwa; leina la ga monnawe e le Jokotane. 20Jokotane a tsala Alemotate le Selefe le Hasaremawethe le Jera 21le Hatorame le Usale le Dikela 22le Ebale le Abimaele le Šeba 23le Ofire le Hawila le Jobabe; botlhe bao ke bomorwa Jokotane.

24Seme, Arephagasadi, Sela,

1:24
Gen. 11:10-26
25Hebere, Phelege, Rehu, 26Seruge, Nahore, Thara, 27Aborame, ke ene Aborahame.

Lotso lwa ga Isemaele

(Gen. 25:12-16)

28Bomorwa Aborahame ke Isaka le Isemaele.

1:28
Gen. 21:3
16:15
29Tlhomagano ya ditshika tsa bone ke e: Morwa Isemaele wa ntlha ke Nebayothe le Ketare le Atebele le Mibesame
1:29
Gen. 25:13-16
30le Misima le Duma le Masa le Hatate le Thema 31le Jeture le Nafise le Kedima. Ke bone bomorwa Isemaele.

32Bomorwa Ketura, mogadingwana wa ga Aborahame: A tshola Simerane le Jokosane le Metane le Midiane le Isepake le Sua. Mme bomorwa Jokosane ke Šeba le Detane.

1:32
Gen. 25:1-3
33Bomorwa Midiane ke Efa le Efere le Henoge le Abita le Eletaha; botlhe bao ke bomorwa Ketura.

Lotso lwa ga Esau

(Gen. 36:1-19)

34Aborahame a tsala Isaka; bomorwa Isaka ke Esau le Iseraele.

1:34
Gen. 25:19-26
35Bomorwa Esau ke Elifase le Rehuele le Jeuse le Jaelame le Kora.
1:35
Gen. 36:10-19
36Bomorwa Elifase ke Themane le Omare le Sefi le Gaethame le Kenase le Thimena le Amaleke. 37Bomorwa Rehuele ke Nahathe le Sera le Sama le Misa.

Beng ba lefatshe la Etomo

(Gen. 36:20-30)

38Bomorwa Seire ke Lotane le Sobale le Sibeone le Ana le Disone le Esere le Disane.

1:38
Gen. 36:20-30
39Bomorwa Lotane ke Hori le Homame; kgaitsadia Lotane ke Thimena. 40Bomorwa Sobale ke Aliane le Manahathe le Ebale le Sefi le Oname. Bomorwa Sibeone ke Aya le Ana. 41Morwa Ana ke Disone. Bomorwa Disone ke Hamerane le Esebane le Itherane le Kerane. 42Bomorwa Esere ke Bilehane le Saawane le Jaakane; bomorwa Disane ke Use le Arane.

Dikgosi tsa Etomo

(Gen. 36:31-43)

43Dikgosi tse di neng tsa busa kwa lefatsheng la Etomo go ise go buse kgosi ya Baiseraele ke tse: Ke Bela morwa Beore; leina la motse wa gagwe e le Dinehaba.

1:43
Gen. 36:31-43
44Ya re Bela a sena go swa, ga busa Jobabe morwa Sera wa kwa Bosera mo boemong jwa gagwe. 45Ya re Jobabe a sena go swa, ga busa Husame wa kwa lefatsheng la Bathemane mo boemong jwa gagwe. 46Ya re Husame a sena go swa, ga busa Hatate morwa Betate mo boemong jwa gagwe; ke ene yo o neng a fenya Bamidiane mo nageng ya Moabe. Leina la motse wa gagwe e ne e le Awithe. 47Ya re Hatate a sena go swa, ga busa Samela wa kwa Masereka mo boemong jwa gagwe. 48Ya re Samela a sena go swa, ga busa Saule wa kwa Rehobothe yo o fa nokeng mo boemong jwa gagwe. 49Ya re Saule a sena go swa, ga busa Baale-Hanane morwa Akebore mo boemong jwa gagwe. 50Ya re Baale-Hanane a sena go swa, ga busa Hatate mo boemong jwa gagwe; leina la motse wa gagwe e le Phahi; leina la mosadi wa gagwe e le Mehetabele morwadia Materedi morwadia Mesahabe bommaagwe-mogolo. 51Ya re Hatate a sena go swa, ga nna dikgosana kwa Etomo mo boemong jwa dikgosi, e bong Thimena le Alia le Jethethe 52le Oholibama le Ela le Phinone 53le Kenase le Themane le Mibesare 54le Magadiele le Irame. Ke tsona dikgosana tsa Etomo.