Xitsonga 1989 (TSO89)
8

Xikwembu xi tshembisa ku pfuxa Yerusalema

81HOSI Xikwembu xa matimba hinkwawo xi ndzi rhwexile marito ya xona lama nge:

2“Mina HOSI ya matimba hinkwawo, ndzi vurisa sweswo ndzi ri:

Ndzi le ku vavisekeni lokukulu hikwalaho ka Siyoni,

ndzi hisekela yena hi ku hiseka lokukulu.”

3HOSI Xikwembu xi ri:

“Ndzi ta vuyela eSiyoni,

ndzi ta tlhela ndzi tshama emutini wa Yerusalema.

Muti wa Yerusalema wu ta thyiwa vito ra ‘Mutshembeki’;

ntshava ya HOSI ya matimba hinkwawo yi ta vuriwa ‘Muhlawuleki’.”

4HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo yi ri:

“Etimbaleni ta Yerusalema, ku ta tlhela ku tshama

vakhalabya ni vakhegula;

un'wana ni un'wana ú ta tiseketela hi nhonga,

hikuva va ta hanya malembe layo tala.

5Hambi ku ri emagondzweni ya muti,

ku ta tala vafana ni vanhwanyana, lava tihuhelaka.”

6HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo yi ri:

“Hambiloko masalela ya vanhu va mina ma ku:

‘Namuntlha, swilo leswi swi nge pfuki swi endlekile!’

mina ndzi ri, swi nga ka swi nga ndzi tsandzi;

ndzi vurisa sweswo mina HOSI ya matimba hinkwawo.”

7HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo yi ri:

“Vonani, ndzi ta lamulela vanhu va mina eka vanhu va matiko ya le vuxeni,

ni ka vanhu va matiko ya le vupeladyambu.

8Ndzi ta va vuyisa va ta tshama eYerusalema;

va ta va vanhu va mina, mina ndzi va Xikwembu xa vona xo lulama, lexi tshembekaka.”

9HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo yi ri:

“Tirhani mi tiyile,

hikuva namuntlha mi twa marito lama vuriwaka hi vaprofeta,

loko yindlu ya HOSI Xikwembu xa matimba hinkwawo

yi ri karhi yi akiwa hi vuntshwa emasungulweni ya yona.

10Eminkarhini ya khale, vanhu ni swifuwo swa vona

a va tirha mahala va nga kumi hakelo;

a va chava ku famba-famba hikwalaho ka valala,

hikuva a ndzi endlile leswaku vanhu va vengana.

11Kambe sweswi, mina HOSI ya matimba hinkwawo, ndzi vurisa sweswo ndzi ri:

Vanhu va mina lava poneke,

a ndzi nga ha vi ni tihanyi eka vona ku fana ni khale,

12hikuva va ta rima, va byala mbewu hi ku rhula,Kumbe: hikuva ndzi ta haxa ku rhula emisaveni

mirhi ya vhinya yi tswala mihandzu.

Misava yi ta humesa ntshovelo,

matilo ma nisa mberha,

kutani vanhu va mina lava poneke,

va ta kuma swilo leswi hinkwaswo, swi va ndzhaka ya vona.

13N'wina va le Yuda na n'wina Vaisraele,

mi vile lava rhuketeriweke exikarhi ka vamatiko,

kambe sweswi ndzi ta mi ponisa

mi hundzuka nkateko ematikweni;

hikokwalaho mi nga chavi,

tirhani mi tiyile!”

14HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo yi ri: “A ndzi tilulamisele ku mi herisa, kutani a ndzi tlhelelanga ndzhaku, hikuva vatata wa n'wina a va ndzi karihisile. 15Kambe sweswi ndzi tilulamisele ku tlhela ndzi katekisa muti wa Yerusalema ni tiko ra Yuda; hikokwalaho mi nga tshuki mi chava! 16

8:16
Ef. 4:25
Leswi mi fanelaka ku endla swona hi leswi: Vulavulani ntiyiso mi nga hembelani. Etihubyeni ta n'wina, avanyisani timhaka hi ku lulama, mi tisa ku rhula evanhwini. 17Mi nga bohi makungu ya ku onhelana, naswona mi nga pfumeli ku hlambanya hi mavunwa, hikuva swilo leswi hinkwaswo ndza swi venga! Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

18HOSI Xikwembu xa matimba hinkwawo xi ndzi rhwexile marito ya xona lama nge: 19“Mina HOSI ya matimba hinkwawo, ndzi byela n'wina va le Yuda, ndzi ri: Masiku ya n'wina ya ku titsona swakudya, hi n'hweti ya vumune ni ya vuntlhanu ni ya vu-7 ni ya vukhume, ma ta hundzuka masiku ya ku tsaka ni ku cina, eminkhubyeni leyo saseka; hikokwalaho rhandzani ntiyiso ni ku rhula.”

20HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo yi ri:

“Vanhu lavo tala va ha ta ta eYerusalema,

hambi va ri lava akeke emitini leyikulu.

21Vanhu va muti wun'wana,

va ta ya eka vaaki va muti wun'wana va ku:

‘A hi hatliseni hi ya gandzela HOSI Xikwembu laha xi nga kona,

hi kombela ku katekisiwa hi xona!’

Kutani va ta hlamula va ku: ‘Hiswona, hi ta famba na n'wina.’

22Hikokwalaho, vanhu lavo tala

va tinxaka ta matimba,

va ta ta eYerusalema va ta gandzela HOSI ya matimba hinkwawo,

va kombela ku katekisiwa hi yona.”

23HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo, yi ri: “Erixakeni rin'wana ni rin'wana ku ta huma vavanuna va khume, va khoma Muyuda hi xiambalo va ku: ‘Hi lava ku famba na wena, hikuva hi swi twile leswaku Xikwembu xi na n'wina Vayuda.’ ”