Xitsonga 1989 (TSO89)
14

Ta Yerusalema ni vanhu va matiko

141We Yerusalema, siku ra ku kariha ka HOSI Xikwembu ra ta,

leri valala va nga ta avelana leswi va swi phangheke eka wena.

2HOSI Xikwembu xi ta hlengeleta vanhu va matiko hinkwawo,

leswaku va ta va ta lwa na Yerusalema.

Muti wu ta tekiwa, leswi nga tindlwini swi phanghiwa,

vavasati va pfinyeteriwa;

hafu ya va le Yerusalema va ta yisiwa evukhumbini,

kambe lavan'wana va ta tshikiwa va tshama emutini.

3Kutani HOSI Xikwembu xi ta huma xi ya hlasela vamatiko lava,

ku fana ni loko ku lwiwa nyimpi.

4Hi siku rolero HOSI Xikwembu xi ta yima ehenhla ka Ntshava ya Mitlhwari, yona leyi langutaneke na Yerusalema hi tlhelo ra vuxa, kutani ntshava leyi yi ta pandziwa hi le xikarhi, ku huma nkova lowukulu, wu sukela evuxeni wu ya fika evupeladyambu. Hafu ya ntshava yoleyo yi ta ntlhentlhela en'walungwini, hafu leyin'wana yi ta ntlhentlhela edzongeni. 5Mi ta baleka hi nkova lowu, lowu pfulekeke exikarhi ka tintshava,Van'wana va ri: Kutani Nkova wa Hinomu wu ta pfariwa hikuva wu ta fika ni le Asala; mi ta chava mi tsutsuma, ku fana ni leswi mi tsutsumiseke xiswona siku misava yi nga tsekatseka, enkarhini lowu hosi Uziya a a fuma tiko ra Yuda. Kutani HOSI Xikwembu xa mina xi ta ta, swin'we ni swivumbiwa swa xona leswo hlawuleka.

6Enkarhini wolowo a ku nga ha laveki ku vonakala ka dyambu,

ni tinyeleti leto vangama ti ta timeka.Van'wana va ri: Enkarhini wolowo, a ku nga ha titimeli, ni gwitsi a ri nga ha bi

7Masiku ya kona ma ta hambana na man'wana,

ma ta tiva hi HOSI Xikwembu ntsena:

A ma nga kombi vusiku kumbe nhlekanhi,

hambi ri perile, ku ta va ku ri ni ku vonakala.

8

14:8
Ez. 47:1
Yoh. 7:38
Nhlav. 22:1
Hi siku rolero mati ma ta khuluka

ma huma emutini wa Yerusalema,

ma ya chela elwandle ra le vuxeni,

laman'wana ma ya chela elwandle ra vupeladyambu,

ma endlisa sweswo hi ximumu ni xixika.

9HOSI Xikwembu xi ta fuma misava hinkwayo,

xi ta va Xikwembu xi ri xoxe;

hi siku rero, ku ta gandzeriwa xona ntsena.

10Tiko hinkwaro ri ta hundzuka rivala, ku sukela eGeba ku ya fika eRimoni, hi tlhelo ra dzonga ku langutana na Yerusalema. Kambe muti wa Yerusalema wona wu ta sala endhawini ya wona leyi tlakukeke, ku sukela eka Nyangwa ya Benjamini ku ya fika eka Nyangwa ya Khale, ni ka Nyangwa ya Yinhla; muti wu ta tlhela wu sukela eka Xihondzo xa Hananiele, wu ya fika laha ku pyanyeriwaka kona mihandzu ya vhinya ya tihosi. 11

14:11
Nhlav. 22:3
Vanhu va ta titshamela eYerusalema, va hanya kona hi ku rhula, hikuva muti lowu a wu nga ha herisiwi. 12Vanhu va matiko hinkwawo lama lwaka na Yerusalema, HOSI Xikwembu xi ta va ba hi ntungu: Va ta bola va karhi va hanya; hambi ma ri mahlo ni tindzimi ta vona swi ta bola.

13HOSI Xikwembu xi ta vangela valala mpfilumpfilu lowukulu,

va ta dlidlimbetana, va banana hi xivona.

14Kambe va le Yuda vona va ta pfuna va le Yerusalema enyimpini,

kutani rifuwo ra matiko lama rhendzeleke Yerusalema,

ri nga ra nsuku ni silivhere ni swiambalo leswo tala,

ri ta hlengeletiwa, ri phanghiwa.

15Emixaxeni ya valala, tihanci ni timeyila,timeyila, kumbe: timula

ni tikamela ni timbhongolo,

ni swifuwo leswin'wana hinkwaswo,

swi ta wela hi ntungu swi fa.

16

14:16
Levh. 23:39-43
Exikarhi ka matiko lama lweke na Yerusalema,

vanhu hinkwavo lava poneke ku dlawa hi ntungu,

va ta ta lembe rin'wana ni rin'wana,

va tela ku ta khongela Mufumi, HOSI ya matimba hinkwawo, ni ku dya Nkhuvo wa Mintsonga.

17Loko vanhu van'wana ematikweni lawa va tsandzeka ku ya khongela Mufumi, HOSI ya matimba hinkwawo, mpfula a yi nga ha va neli. 18Hambi va ri va le Egipta, loko va ala ku ya khongela HOSI Xikwembu eYerusalema, xi ta va ba hi ntungu, ku fana ni vanhu va matiko man'wana lava aleke ku ya eka Nkhuvo wa Mintsonga. 19Hinkwavo lava alaka ku ya eka Nkhuvo wa Mintsonga, va ta biwa hi ndlela leyi, hambi va ri Vaegipta kumbe vanhu va matiko man'wana.

20Hi siku rolero, hambi swi ri swingelengele swa tihanci swi ta tsariwa marito lama nge: “Lexi xi hlawuleriwe HOSI!” Na tona timbita to sweka ha tona eTempeleni, ti ta va ti hlawulekile ku fana ni minkambana leyo hlawuleka leyi va yi tirhisaka alitarini; 21mbita yin'wana ni yin'wana leyi yi nga eYerusalema ni le Yuda, yi ta va leyi hlawulekeke, yi tirhela HOSI ya matimba hinkwawo; hikokwalaho, hinkwavo lava humesaka magandzelo, va ta ta va ta teka tin'wana ta tona, va sweka nyama ya magandzelo ha tona. Kutani, loko nkarhi wolowo wu fika, a ku nga ha vi na loyi a xavisaka swa magandzeloKumbe: a ku nga ha vi na Mukanana endlwini ya HOSI ya matimba hinkwawo.