Xitsonga 1989 (TSO89)
1

Ku xeweta

11Mina Pawulo, nandza xa Xikwembu ni muapostola wa Kriste Yesu, ndzi rhumiwile ku seketela ku pfumela ka vanhu lava hlawuriweke hi Xikwembu, ni ku va pfuna ku tiva ntiyiso lowu dyondzisiwaka hi vukhongeri bya hina, 2byi nga lebyi akiweke ehenhla ka ku tshemba vutomi lebyi nga heriki. Xikwembu lexi nga riki na ku hemba xi hi tshembisile vutomi lebyi minkarhi yi nga si va kona; 3kutani xi byi humesele erivaleni hi mahungu ya xona, loko nkarhi lowunene wu fikile, hikuva ndzi nyikiwile mahungu lawa ku ma twarisa, hi ku lerisa ka Xikwembu muponisi wa hina.

4

1:4
II Kor. 8:23
Gal. 2:3
II Tim. 4:10
Ndzi tsalela Tito, n'wananga wa xiviri, eku pfumeleni loku hi nga na kona swin'we, ndzi ri:

Tintswalo ni ku rhula, a swi ve na wena, swi huma eka Xikwembu Tatana, ni ka Kriste Yesu muponisi wa hina!

Ntirho wa Tito le Kreta

5Mhaka leyi endleke leswaku ndzi ku siya le Kreta, hileswaku u sala u hetisa swilo leswi swa ha lavaka ku lulamisiwa, naswona u veka vakulukumba va kereke emutini wun'wana ni wun'wana. Tsundzuka leswi ndzi ku leriseke swona: 6

1:6-9
I Tim. 3:2-7
Nkulukumba ú fanele ku va munhu la nga riki na xisandzu, a va ni nsati un'we ntsena; vana va yena va fanele ku va vapfumeri, lava nga soriwiki hikwalaho ka mahanyelo ya vona ya vusopfa, ni ku tiarisa ka vona, 7hikuva murhangeri ekerekeni ú fanele ku va munhu wo pfumala xisandzu, leswi a langutelaka ntirho wa Xikwembu. A nga tshuki a va munhu la titivaka ngopfu, kumbe munhu wa ximbilwa-mbilwana. A nga vi xidakwa, kumbe munhu wa tinyimpi, kumbe wa makwanga; 8kambe ú fanele ku va munhu la tsakelaka ku amukela vaendzi, la rhandzaka swilo leswinene, la tikhomaka, la lulameke, la hlawulekeke, la kotaka ku fuma mahanyelo ya yena; 9a a ve munhu la namarhelaka Rito leri tshembekeke, leri fambelanaka ni leswi swi dyondzisiwaka, a ta kota ku tiyisa van'wana hi dyondzo leyi nga yona ya xiviri, ni ku komba ku hoxa ka lava lwaka na yona.

10Hikuva va tele lava tiarisaka, ni ku xisa van'wana hi ku vulavula ka vona ka hava, ngopfu-ngopfu exikarhi ka vapfumeri lava humaka eXiyudeni. 11Swa fanela leswaku volavo va miyetiwa, hikuva va kokela kule vanhu hinkwavo va mindyangu yin'wana, va dyondzisa leswi va nga fanelangiki ku swi dyondzisa, hi ku navela rifuwo ro homboloka. 12Ku ni Mukreta, un'wana wa vaprofeta va vona, la nga tshama a ku: “Vakreta i vanhu va mavunwa masiku hinkwawo; i swiharhi leswo biha, ni malolo lama nga ni makolo.” 13Kunene leswi a swi vuleke swi tiyile. Hikokwalaho wena u fanele ku va tshinya hi matimba, leswaku va ta va ni ku pfumela loku hanyaka, 14va ta ka va nga yingisi mintsheketo ya Vayuda, ni ku lerisa ka vanhu lava fularheleke ntiyiso.

15Swilo hinkwaswo swi tengile eka lava tengeke; kambe a ku na lexi tengeke eka lava nyameke, ni ka lava nga pfumeriki, hikuva miehleketo ya vona ni mapfalo ya vona swi nyamisiwile. 16Hi milomo ya vona, va vula leswaku va tiva Xikwembu, kambe hi mintirho ya vona va xi landzula. Va nyangatsa, va ala ku yingisa, a va koti ku endla ntirho ni wun'we lowunene.