Xitsonga 1989 (TSO89)
7

71Loko u ambele tintanghu, we nhwana,

ú fana ni nkosikazi,

milenge ya wena a hi ku saseka ka yona.

Tinyonga ta wena ti vumbekile ku fana ni maribye layo xonga,

lama vatliweke hi loyi a swi kotaka.

2Nkava wa wena i xinkambana xa xirhendzewutana,

lexi tshamaka xi ri ni vhinyo leyo nandziha.

Khwiri ra wena i nhulu ya koronikoroni, kumbe: trigo

leyi rhendzeriweke hi swiluva.

3Mavele ya wena hi vumbirhi bya wona

ma fana ni swimbavalana swimbirhi,

leswi tswariweke siku rin'we.

4Nhamu ya wena yi fana ni khokholo

leri akiweke hi matino ya ndlopfu.

Mahlo ya wena i mativa ya le Hexiboni

lama nga kusuhi ni nyangwa ya Beta-Rabimi.

Nhompfu ya wena yona yi fana ni xihondzo xa Lebanoni,

lexi langutaneke ni muti wa Damaska.

5Nhloko ya wena yi fana ni ntshava ya Karmele,

misisi ya wena yona yi vangama kukota xivunguvungu;

hambi yi ri hosi yi nga phasiwa hi ku saseka ka yona.

6U xongile, u tlhela u tsakisa,

wena murhandziwa, xitsakisi!

7U yimekile ku fana ni ncindzu,

mavele ya wena ma fana ni swichochoswichocho, kumbe: swicaca swa ncindzu.

8Ndzi vula tano, ndzi ri: Murhi wa ncindzu

ndzi ta wu khandziya ndzi khomelela marhavi ya wona.

Onge mavele ya wena ma nga fana

ni swichocho swa vhinya,

ni loko moya lowu u wu hefemulaka wu nga nun'hwela kukota maapula.Vonani 2:5

9Onge ku ntswontswa ka wena

ku nga fana ni vhinyo leyo tsokombela

leyi rhelelaka khwatsi emilon'weni ni le menweni.

Nhwana

10Mina ndzo va wa murhandziwa,

na yena ú navela mina ntsena.

11Murhandziwa, tana,

a hi ye enhoveni,

hi ya etlela eswigungwanini.Van'wana va ri: hi ya tshama eswimitaneni

12Hi ta vindzuka, hi ya emasin'wini ya vhinya,

hi ya vona loko vhinya yi hlukile,

ni loko yi sungule ku tswala,

ni loko mirhi ya magrenada yi balekile swiluva.

Kona kwale, ndzi ta ku nyika rirhandzu ra mina.

13Marhanga ya rirhandzumarhanga ya rirhandzu: Vonani Nhlamuselo ya Marito ma humesa ku nun'hwela,

etinyangweni hinkwato ta hina ku ni mihandzu ya tinxaka-xaka,

leyo cindzukaleyo cindzuka, kumbe: leya mindzhukwa ni leyo vupfa,

leyi ndzi yi vekeleke wena, murhandziwa wanga.

8

81Loko a wo va makwerhu

loyi hi nga lo mama vele rin'we,

a ndzi to na hlangana na wena ehandle,

ndzi ku ntswontswa,

ku nga ri na munhu loyi a nga ta ndzi sola.

2A ndzi ta ku teka,

ndzi ku yisa endlwini ya manana,

yena loyi a ndzi kombeke misava.Van'wana va ri: laha a wu ta ndzi dyondzisa ta rirhandzu

A ndzi ta ku nyika vhinyo leyo tsokombela, u nwa,

ni dzova ra magrenada.

3Onge voko ra wena ra ximatsi ri nga va exikosini xa mina,

lera xinene rona ri nga ndzi singarhela!

4N'we vanhwana va Yerusalema, ndzi hlambanyeleni

hi timhala ni timbavala,

leswaku mi nge pfuxi murhandziwa wa mina

a nga si swi rhandza.Vonani 2:7

Tinxangwana

5I mani loyi a taka hi tlhelo ra le mananga,

a vukarhile murhandziwa wa yena?

Jaha

Ndzi ku pfuxile ehansi ka murhi wa muapula,

laha mana wa wena a a lumiwa a ri kona

enkarhini wa ku velekiwa ka wena,

laha loyi a ku kombeke misava a a lumiwa a ri kona.

6Ndzi veke embilwini ya wena, ndzi va mfungho kona,

u tlhela u ndzi endla mfungho wa voko ra wena,

hikuva rirhandzu ri ni matimba ku fana ni rifu,

ku navela ku ni tihanyi tanihi hi sirha.

Malangavi ya kona i ndzilo lowu vuvumelaka,

lowu hisaka swinene.

7Mati hambi ma tarisile ku yini,

ma nge ri timi rirhandzu,

hambi yi ri ndhambi,

yi nge ri khukhuli.

Hambiloko wanuna a nga ringeta ku xava rirhandzu

hi rifuwo ra yindlu ya yena hinkwaro,

makumo ya kona ku to va ku soriwa ntsena.

Tinxangwana

8Hi ni makwerhu loyi a ha riki ntsongo,

loyi a nga si thugaka mavele;Kumbe: loyi a nga si phuhlaka mavele

xana hi ta endla yini hi yena,

loko o tshuka a vulavurisiwile?

9Loko o va khumbi,

a hi ta aka xihondzo xa silivhere ehenhla ka yena,

loko o va rivanti,

a hi ta n'wi sirhelela hi mapulangi ya kedari.

Nhwana

10Mina ndzi khumbi,

ni mavele ya mina i swihondzo swa rona,

kutani eka yena,

ndzi munhu loyi a tisaka ku rhula.Van'wana va ri: eka yena, ndzi kuma ku rhula

Jaha

11Solomoni a a ri ni nsimu ya vhinya eBaala-Hamoni,

leyi a a yi vekile emavokweni ya varindzi,

un'wana ni un'wana wa vona a a fanele ku hakela mihandzu ya kona

hi tisilivhere ta 1 000.

12Wena Solomoni, u nga ha va ni tisilivhere ta 1 000,

varindzi va mihandzu vona va kuma 200;

loko yi ri leya ka mina nsimu ya vhinya,

ndzi ta tihlayisela yona hi ndzexe.

13Wena u tshamaka entangeni wa mina,

vanghana va mina va lava ku twa rito ra wena,

na mina ndza swi lava ku ri twa.

Nhwana

14Hatlisa murhandziwa,

tana ku fana ni mhala kumbe mbavala,

etintshaveni ta mirhi ya swinun'hweriso.