Xitsonga 1989 (TSO89)
6
Tinxangwana

61Xana murhandziwa wa wena ú ye kwihi,

wena mbhurhi ya timbhurhi?

Xana murhandziwa wa wena ú ye tlhelo rihi,

hi ta ku lavisa yena, xana?

Nhwana

2Murhandziwa wa mina ú rhelele entangeni wa yena,

laha ku byariweke swinun'hweriso,

a ya risela kona ntlhambi wa yena,

ni ku hlengeleta swiluva.

3Mina ndzi wa murhandziwa wa mina,

na yena i wa mina,

yena la riselaka exikarhi ka swiluva.

Jaha

4We murhandziwa u sasekile ku fana ni muti wa Tirisa,

u vumbekile ku fana ni muti wa Yerusalema,

u hlamarisa ku fana ni masocha lama khomeke mijeko.Kumbe: ku fana ni miti leyi yo tiveka ngopfu

5U nga ndzi languti,

hikuva mahlo ya wena ma ndzi heta matimba.

Misisi ya wena yi fana ni ntlhambi wa timbuti,

leti rhelelaka ti suka entshaveni ya Giliyadi.

6Meno ya wena ma vangama ku fana ni tinyimpfu

leta ha ku hlambisiwaka,

leti tswalaka ha swimbirhi-mbirhi,

ni yin'we ya tona a yi fisi.

7Marhama ya wena endzeni ka nturhu

ma fana ni magrenada.

8Ku nga ha va ni tinkosikazi ta 60,

ni vasati lavatsongo va 80,

ni vanhwana va ntsandza-vahlayi,

9kambe mina ndzi tirhandzela ntsena xituvana xa mina, lexi hetisekeke,

lexi ngo va xoxe eka mana wa xona,

lexi mana wa xona a xi tivaka xi nga ri na xivati.

Loko vanhwana va n'wi vona, va n'wi vula la katekeke,

tinkosikazi ni vasati lavatsongo va n'wi dzunisa, va ku:

10“Loyi i mani, wa langutelo ro fana ni vurhonga,

wo xonga onge i n'weti,

wo vangama tanihi dyambu,

wo hlamarisa ku fana ni masocha lama khomeke mijeko?”

11Ndzi rhelerile ndzi ya entangeni wa le minkanyini

ku ya hlalela swiluva swa le nkoveni,

ni ku vona loko vhinya yi hlukile,

ni loko mirhi ya magrenada yi balekile swiluva.

12Loko ndzi nga si anakanya nchumu,

miehleketo ya mina yi ndzi teka,

yi ndzi veka ekalichini etlhelo ka hosi ya ka hina.Hi Xiheveru, kavanyisa 7 ku sungula kwala

Tinxangwana

13Cina, cina we Muxulama,Van'wana va ri: Pfuka, pfuka we Muxulama

cina hi ku vona!

Jaha

Xana mi lavela yini ku vona Muxulama,

loko a ri karhi a cina exikarhi ka vahlaleri, xana?