Xitsonga 1989 (TSO89)
1

11

1:1
I Tih. 4:32
Risimu ra tinsimu, ri nga ra Solomoni.

Nhwana

2Onge u ngo ndzi ntswontswa,

u ndzi ntswontswa hi nomo wa wena,

hikuva rirhandzu ra wena

ri tlula vhinyo hi ku tsokombela.

3Mafurha ya wena yo tola ma nun'hwela.

Vito ra wena rona ri fana ni mafurha ya risuna lama chuluriwaka.

Hikokwalaho vanhwana va ku rhandza.

4Hatlisa u ndzi koka, hi tsutsuma swin'we.

Ndzi nghenise endlwini ya wena, we hosi yanga.

Hi ta ku dzunisa, hi ku tsakela;

hi ta tlangela rirhandzu ra wena, leri tsokombelaka ku tlula vhinyo.

Kunene swa fanela leswaku vanhwana va ku rhandza.

5Ndzo va ni ntima ntsena, kambe ndzi sasekile,

n'we vanhwanyana va Yerusalema.

Ndzi fana ni mintsonga ya Kedara hi ntima,

hi ku saseka ndzi fana ni makhetenisimakhetenisi, kumbe: makortina ya yindlu ya Solomoni.

6Mi nga ndzi monyi leswi ndzi dzwihaleke,

ndzi lo hisiwa hi dyambu.

Lava nga ndzi fela mona i vamakwerhu va xinuna:

Va ndzi endlile murindzi wa masimu ya vhinya,

ndzi pfumala nkarhi wo tihlayisela ya mina nsimu.

7Ndzi byele, wena murhandziwa wa mbilu yanga,

ndzi kombe laha u riselaka kona,

ni laha ntlhambi wa wena wu vundzakavundzaka, kumbe: dzumbaka kona ninhlekanhi.

Hikwalaho ka yini mina ndzi fanele ku tsendzeleka,

ndzi landzelela mintlhambi ya vanghana va wena xana?

Jaha

8Loko u nga swi tivi, wena mbhurhi exikarhi ka vanhwana,

landzelela mabudula ya ntlhambi,

u byisa swimbutana swa wena swi kongoma emixaxeni ya varisi.

9Murhandziwa, ndzi ku fanisa ni hanci

leyi kokaka kalichi ya Faro.

10Misisi ya wena leyi lukiweke ya ku sasekela,

nhamu ya wena yi bombisiwile hi vuhlalu bya nkoka.

11Hi ta ku endlela nketani ya nsuku,

hi yi sasekisa hi silivhere.

Nhwana

12Loko n'wini wanga a ha wisile exitshan'wini,

ku nun'hwela ka mafurha lawa ndzi ma toleke, ko nkhúléè!ko nkhúléè, kumbe: ko mpèè!

13Murhandziwa wa mina yena, ú fana ni xinkwamana xa mirhi ya risuna

lexi vekiweke exikarhi ka mavele ya mina.

14Murhandziwa wa mina ú fana ni xichochoxichocho, kumbe: xicaca xa swiluva swo basa

leswi milaka entangeni wa vhinya le Eni-Gedi.

Jaha

15Murhandziwa, u sasekile

wo va mbhurhi ya ku vatlwa!

Mahlo ya wena ma fana ni ya matuva.

Nhwana

16Murhandziwa, u mpohlo,

wo va mbhurhi ya jaha hakunene!

Hi ta wisa ebyanyini bya rihlaza.

17Timhandze ta yindlu ya hina ti ta va mirhi ya kedari,

timbalelo ta kona ti ta va mirhi ya kipresi.

2

21Mina ndzi xiluva xa le Xaroni, ndzi xiluva xa le minkoveni.

Jaha

2Exikarhi ka vanhwanyana, murhandziwa wa mina ú fana ni xiluva

lexi rhendzeriweke hi mitwa.

Nhwana

3Exikarhi ka majaha, murhandziwa wa mina ú fana ni murhi wa muapulamurhi wa muapula, kumbe: macieira

lowu nga swihlahleni.

Ndzi tshamile hi ntsako lowukulu endzhutini wa wona,

mihandzu ya wona ya ndzi nandzihela.

4Ú ndzi tisile endlwini ya nkhuvo,

mujeko wa yena ehenhla ka mina i rirhandzu.

5Ndzi laveleni mihandzu ya vhinya leyi omisiweke,

mi pfuxa ni matimba ya mina hi maapula,maapula, kumbe: maçã

hikuva ndza fa hi rirhandzu.

6Onge voko rakwe ra ximatsi ri nga va exikosini xa mina,

lera xinene rona ri va ri ndzi singarherile.

Jaha

7N'we vanhwanyana va Yerusalema, ndzi hlambanyeleni

hi timhala ni timbavala

leswaku mi nge pfuxi murhandziwa wa mina

a nga si swi rhandza.Van'wana va ri: leswaku mi nge pfuxi Rirhandzu nkarhi wa rona wu nga si fika

Nhwana

8Ndzi twa rito ra murhandziwa,

hi luyaa, wa karhi wa ta,

ú thamuka-thamuka tintshava,

a tlula-tlula ni switsunga.

9Murhandziwa wa mina,

ú fana ni mhala kumbe mbavala.

Vonani, hi luyaa, ú yimile kusuhi ni rihlampfu ra ka hina,

ú hlometela hi le mafasitereni, a languta endzeni.

10Murhandziwa wa mina wa ndzi vitana, ú ri:

“Tana hi famba, xiluva xanga,

suka u yima, we murhandziwa,

11hikuva vuxika byi hundzile,

ni mpfula yi xile, yi hangalakile.

12Swiluva na swona swi balekile etikweni,

nkarhi wa ku yimbelela ka tinyanyana wu fikile,

ku twala rito ra tuva etikweni ra ka hina.

13Minkuwa yi tswarile,

mirhi ya vhinya na yona yi balekile swiluva swo nun'hwela.

Tlakuka, we murhandziwa,

tana hi famba, wena xiluva xanga!”

Jaha

14Wena xituvana xa mina, lexi tumbelaka emaribyeni

ni le mabakweni ya riwa,

u nge, ndzi vona nghohe ya wena;

vulavula, ndzi ku twa,

hikuva rito ra wena ra tsokombela,

ni nghohe ya wena yi xongile.

Nhwana

15Hi khomeleni timhungubye ni swimhungubyana,

swi ta ka swi nga onhi masimu ya vhinya,

hikuva masimu ya hina ya vhinya

ma balekile swiluva.

16Loyi i murhandziwa wa mina, na mina ndzi wa yena;

ntlhambi wa yena ú wu risela exikarhi ka swiluva,

17vurhonga byi ko byi tshwuka,

ni dyambu ri ko ri tlhava.

Murhandziwa, vuya hi ku hatlisa,

ku fana ni mhala kumbe mbavala,

etintshaveni ta Betere.Kumbe: eswiphandzeni swa tintshava

3

31Nivusiku loko ndzi etlele,

ndzi n'wi vitanile

murhandziwa wa mbilu yanga,

ndzi n'wi lavile, kambe a ndzi n'wi kumanga.

[Ndzi vitanile, kambe a nga pfumelanga.]Van'wana a va tsalanga marito lawa

2Sweswi ndzi ta pfuka, ndzi rhendzeleka ni muti,

ndzi ya etindleleni ni le rivaleni ndzi ya n'wi lava kona,

yena murhandziwa wa mbilu yanga,

hikuva ndzi n'wi lavile, kambe a ndzi n'wi kumanga.

3Varindzi va ndzi vonile

va ri karhi va rhendzeleka ni muti,

ndzi ku ka vona: “Xana a mi ndzi vonelanga

murhandziwa wa mbilu yanga, xana?”

4Ndzi te ndza ha ku hundza varindzi,

ndzo kuma murhandziwa wa mbilu yanga,

hiloko ndzi n'wi vukarha, ndzi nga n'wi tshiki

ndzi ko ndzi ya n'wi nghenisa endlwini ya manana,

yena loyi a ndzi kombeke misava.

Jaha

5N'we vanhwanyana va Yerusalema, ndzi hlambanyeleni

hi timhala ni timbavala,

leswaku mi nge pfuxi murhandziwa wa mina

a nga si swi rhandza.Vonani 2:7

Tinxangwana

6Xana i ncini lexi taka hi tlhelo ra mananga,

xo fana ni papa ra musi,

xi n'wan'waseriwile mafurha ya mirha ni mirhi ya risuna,

ni swinun'hweriso hinkwaswo leswi xavisiwaka, xana?

7vonani, i Solomoni la rhwariweke exiluvelweni;

ú rhendzeriwile hi tinghwazi ta 60

leti humaka exikarhi ka tinhenha ta Israele.

8Hinkwavo va hlomile matlhari,

i tinghwazi enyimpini;

un'wana ni un'wana ú ni fumu enyongeni

ku tisirhelela ha rona nivusiku.

9Hosi Solomoni ú tiendlerile xiluvelo

hi timhandze ta le Lebanoni;

10milenge ya xona i ya silivhere,

xikhigetelo xa kona i xa nsuku,

kasi xitshamu xona i xa xivunguvungu,

xi rhungeleriwile xi saseka hi vanhwana va Yerusalema.

11N'wina vanhwana va Siyoni,

humani mi ya vona hosi Solomoni;

ú ambele harhi ya vuhosi

leyi a nyikiweke hi mana wa yena;

ú tlhandlekiwile yona esikwini ra ku teka ka yena,

ri nga siku leri a kumeke xo tsakisa mbilu yakwe.