Xitsonga 1989 (TSO89)
1

Ta Elimeleke ni ndyangu wa yena

11Eminkarhini ya khale loko tiko ra ha fambisiwa hi vaavanyisi, ku ve ni dyandza etikweni. Wanuna un'wana wa muti wa Betlehema etikweni ra Yuda, a rhurhela etikweni ra Mowabu, swin'we ni nsati wa yena ni majaha ya yena mambirhi. 2Vito ra wanuna loyi a a ri Elimeleke, nsati wa yena a a ri Nahumi. Mavito ya majaha lamambirhi a va ku i Mahaloni na Kiliyoni. A va ri va le Efrata, kusuhi ni muti wa Betlehema eYuda. Va fikile etikweni ra Mowabu, va aka kona. 3Endzhaku ka sweswo Elimeleke nuna wa Nahumi a fa, kutani Nahumi a sala ni majaha ya yena lamambirhi. 4Majaha lawa ma teka vasati exikarhi ka Vamowabu. Un'wana a a ri Oripa, loyi un'wana a a ri Rhuti. Va tshama swin'we malembe lama lavaka ku ringana khume; 5kambe Mahaloni na Kiliyoni va fa ha vambirhi, kutani Nahumi a sala a feriwile hi nuna ni vana va yena lavambirhi va xinuna.

Ta Rhuti na Nahumi

6Loko a ha ri etikweni ra Mowabu, Nahumi a twa leswaku HOSI Xikwembu xi pfunile tiko ra xona, xi ri phamela swakudya. Hikokwalaho a longa a ri ni vingi va yena, leswaku va ta suka etikweni ra Mowabu. 7Kutani yena ni vingi va yena vambirhi va huma emutini lowu a va tshama eka wona, va khoma ndlela yo tlhelela etikweni ra Yuda. 8Endleleni Nahumi a ku ka vingi va yena: “Mukani, titlheleleni karikwenu hi vumbirhi bya n'wina. HOSI a yi mi hlayise hi ku tshembeka, hilaha a mi tshembekile hakona, eka mina ni le ka lava feke. 9HOSI a yi mi nyike ku tshamiseka, un'wana ni un'wana evukatini bya yena lebyintshwa.” Kutani a va angarha, a va ntswontswa, kambe vona va tlhaveka va rila, 10va ku ka Nahumi: “E-e, a hi swona! Hi ta famba na wena karikwenu.” 11Kambe Nahumi a ku: “Tlhelani vana vanga. Mi ta fambela yini na mina ke? Xana ndzi nga ha mi velekela majaha lawa ma nga ta va vanuna va n'wina xana? 12Tlhelani vana vanga, mi tifambela. Ndzi hundzeriwe hi nkarhi wo tlhela ndzi tekiwa. Hambiloko ndzi nga vula ndzi ku, ndzi ni xitshembiso xo kumana ni wanuna vusiku byebyi, ndzi veleka majaha, 13xana mi nga va yimela va kondza va kula ke? Mi nga tshika ku tekiwa ke? A hi swona, vana vanga! Loko ndzi mi anakanya, ndzi mi twela vusiwana ngopfu,Kumbe: Ndzi le khombyeni lerikulu ku tlula n'wina hikuva HOSI yi ndzi fularhele.” 14Loko va twa sweswo, va tlhaveka va tlhela va rila. Loko a ri Oripa, a ntswontswa n'wingi wa yena, a hambana na yena; kasi Rhuti yena a namarhela Nahumi.

15“Languta”, ku vula Nahumi, “makwenu ú tlhelele karikwavo ni le ka swikwembu swa ka vona. Tlhela na wena, u landza makwenu!” 16“U nga ndzi sindzisi ku ku tshika empfhukeni kumbe ku ku fularhela”, ku hlamula Rhuti. “Laha u yaka kona, ndzi ta ya kona na mina. Lomu u nga ta tshama kona, ndzi ta tshama kona na mina. Rixaka ra wena ri ta va rixaka ra mina, naswona Xikwembu xa wena xi ta va Xikwembu xa mina. 17Ndzi ta fela laha u nga ta fela kona, ni ku lahliwa, ndzi ta lahliwa kona. Ndza tiyisa hi ku hlambanya emahlweni ka HOSI ndzi ku: Hi ta hambanisa hi rifu ntsena.” 18Loko Nahumi a vona leswaku Rhuti a tiyimisele ngopfu ku famba na yena, a nga ha vulanga nchumu.

19Hikokwalaho va famba swin'we, va ko va ya fika eBetlehema. Kakuloko va ha nghena eBetlehema, vaaki hinkwavo va va hlamala swinene, kutani vavasati va vutisana va ku: “Xana a nga va a ri yena Nahumi ke?” 20Yena a ku ka vona: “Mi nga ha ndzi vuli ‘Nahumi’, kambe mi ndzi vula ‘Mara’,Hi Xiheveru, “Nahumi” i “Tsakani”, kasi “Mara” i “Mbitisi-muni” hikuva Xikwembu-xa-matimba-hinkwavo xi ndzi khomise xo tika. 21Ndzi fambile endzalweni, kambe HOSI yi ndzi vuyisile ndzi ri hava nchumu emandleni. Mi ndzi vulela yini ‘Nahumi’, kasi HOSI yi ndzi tshikile, xona Xikwembu-xa-matimba-hinkwawo xi ndzi vangele maxangu.”

22Hi swona leswi Nahumi a nga vuyisa swona hi le tikweni ra Mowabu, a ri ni n'wingi wa yena Rhuti, munhu wa le Mowabu. Mavele ya maxalanamaxalana, kumbe: maphila, swikombe. (Xilungu: barley, cevada) a ma sungula ku tshoveriwa, loko va fika eBetlehema.