Xitsonga 1989 (TSO89)
8

Ta ku hanya eMoyeni

81Kutani sweswi a ka ha ri na ku avanyisiwa eka lava nga va ka Kriste Yesu. 2Hikuva nawu wa Moya lowu nyikaka vutomi ha Kriste Yesu, wu ndzi ntshunxileVan'wana va ri: wu ku ntshunxile, kumbe: wu hi ntshunxile eka nawu wa ku dyoha ni wa rifu. 3Leswi Nawu wu tsandzekeke ku swi endla, hi mhaka ya ku tsana ka ntumbuluko wa laha misaveni, Xikwembu xi swi kotile: Xi avanyisile ku dyoha entumbulukweni lowu hi ku rhumela N'wana wa xona wa xiviri, a ri ni miri lowu fanaka ni miri wa hina wo fumiwa hi ku dyoha, leswaku a ta kota ku hlula ku dyoha. 4Xikwembu xi endlile leswi, leswaku hina hi hanyaka ku nga ri hi ku landza swa ntumbuluko wa laha misaveni kambe hi ku landza swa Moya, hi kota ku yingisa hi ku hetiseka swileriso leswo lulama swa Nawu.

5Hikuva lava hanyaka hi ku yingisa ntumbuluko wa laha misaveni, va ni mianakanyo leyi fumiwaka hi swa ntumbuluko lowu; kambe lava hanyaka hi ku yingisa Moya, va ni mianakanyo leyi fumiwaka hi swa Moya. 6Ku anakanya swa ntumbuluko wa laha misaveni i rifu, kambe ku anakanya swa Moya i vutomi ni ku rhula. 7Hikokwalaho, mianakanyo leyi fumiwaka hi ntumbuluko wa laha misaveni yi lwa ni Xikwembu, hikuva a yi yingisi Nawu wa Xikwembu; naswona yi nga ka yi nga swi koti. 8Loko swi ri tano, lava fumiwaka hi ntumbuluko wa vona, va nga ka va nga tsakisi Xikwembu.

9Kasi loko mi ri n'wina, a mi fumiwi hi ntumbuluko wa laha misaveni, kambe mi fumiwa hi Moya, loko hakunene Moya wa Xikwembu wu akile eka n'wina.Kumbe: leswi Moya wa Xikwembu wu akeke eka n'wina Loko munhu a nga ri na Moya wa Kriste, a hi munhu wa yena. 10Kambe loko Kriste a ri ka n'wina, hambiloko miri wa n'wina wu file hi mhaka ya ku dyoha, Moya i vutomi eka n'wina hi mhaka ya leswi mi nga endliwa lava lulameke hi Xikwembu. 11

8:11
I Kor. 3:16
Kutani loko Moya wa Xikwembu lexi nga pfuxa Yesu exikarhi ka vafi wu akile eka n'wina, yena loyi a pfuxeke Kriste exikarhi ka vafi, ú ta hanyisa miri wa n'wina wa ku fa, hi Moya wa yena lowu akeke eka n'wina.

12Hikokwalaho, vamakwerhu, ha boheka ku ka hi nga hanyi hi ku yingisa ntumbuluko wa laha misaveni. 13Loko mi hanya hi ku yingisa ntumbuluko wa n'wina, mi ta fa; kambe loko mi dlaya mikhuva leyo biha ya miri hi matimba ya Moya, mi ta hanya. 14Vanhu hinkwavo lava fambisiwaka hi Moya wa Xikwembu i vana va Xikwembu. 15

8:15
Mk. 14:36
Gal. 4:6
8:15-17
Gal. 4:5-7
Hikuva Moya lowu mi nga nyikiwa wona, a wu mi endli mahlonga ni ku tlhela wu mi vangela ku chava, kambe wu mi endla vana; hi matimba ya Moya lowu, hi huwelela hi ku: “Abba, Tatana!” 16Moya lowu wu yima ni mimoya ya hina ku tiyisa leswaku hi vana va Xikwembu. 17Kutani leswi hi nga vana, naswona hi vadyandzhaka; hi vadyandzhaka va Xikwembu, ni vadyandzhaka swin'we na Kriste; leswi kunene hi xanisekaka na yena,Kumbe: loko hakunene hi xaniseka na yena swi vula leswaku hi ta kwetsimisiwa na yena.

Ku kwetsima loku nga ta ta

18Hikokwalaho ke, ndzi anakanya leswaku mahlomulo ya nkarhi wa sweswi a ma faneli ku ringanisiwa ni ku kwetsima loku hi nga ta kombiwa kona. 19Hikuva swivumbiwa hinkwaswo swi langutela, hi ku navela lokukulu, leswaku Xikwembu xi kombisa erivaleni vana va xona. 20

8:20
Gen. 3:17-19
Leswi vumbiweke swi nyiketiwile eka swa hava, ku nga ri hi ku rhandza ka swona, kambe hi ku rhandza ka Loyi a swi nyiketeke. Kambe ku langutela ku kona 21ka leswaku swivumbiwa leswi swi ta ntshunxiwa na swona evuhlongeni bya leswo bola, ku ta amukela ku ntshunxeka loko kwetsima loku nga ka vana va Xikwembu. 22Hikuva hi tiva leswaku, ku fikela namuntlha, swivumbiwa hinkwaswo swa konya hi ku vaviseka loku fanaka ni ku vaviseka ka ku veleka. 23
8:23
II Kor. 5:2-4
A ku konyi swivumbiwa ntsena, kambe na hina hi nga amukela mihandzu yo rhanga ya Moya lowo Kwetsima, ha konya endzeni ka hina, hi ri karhi hi langutela ku endliwa vana, ku nga ku kutsuriwa ka miri wa hina. 24Hi ponisiwile hi ri ni ku langutela loku; kasi leswi languteriwaka, loko swi vonaka, a swa ha languteriwi; xana munhu a nga langutela leswi a swi vonaka xana? 25Kambe loko hi langutela leswi hi nga swi voniki, hi swi langutela hi ku tiyisela.

26Hi mukhuva wolowo Moya na wona wa hi pfuna eku tsaneni ka hina; hikuva a hi tivi ndlela leyi hi fanelaka ku khongela ha yona, kambe Moya, wona ha woxe, wu khongela Xikwembu ematshan'wini ya hina, loko hina hi konya kunene hi nga humesi marito. 27Kutani Xikwembu lexi kambaka swa timbilu, xi tiva leswi Moya wu swi anakanyaka; xi tiva leswaku Moya wu khongelela vahlawuriwa va xona hi ku ya hi ku rhandza ka xona.

28Kambe hi tiva leswaku, etimhakeni hinkwato, Xikwembu xi le ntirhweni wa ku tisa leswinene eka lava va xi rhandzaka,Kumbe: Kambe hi tiva leswaku hinkwaswo swi tirhisana swin'we ku tisa leswinene eka lava rhandzaka Xikwembu va nga lava xi va vitaneke, hi ku ya hi makungu ya xona. 29Hikuva lava xi va tiveke ka ha ri ku sunguleni, xi lulamisile ka ha ri khale leswaku va ta vonaka va ri lava fanaka ni N'wana wa xona, ni leswaku a va yena wa mativula exikarhi ka vamakwavo lavo tala. 30Kutani lava xi nga lulamisa ta vona khale, xi tlhele xi va vitana; ni lava xi va vitaneke, xi tlhele xi va endla va va lava lulameke; ni lava xi nga va endla lava lulameke, xi tlhele xi va kwetsimisa.

Rirhandzu ra Xikwembu

31Loko swi ri tano, xana hi nga ha vula yini etimhakeni teto ke? Loko Xikwembu xi yima na hina, i mani la nga lwaka na hina xana? 32Xona hakunene, lexi nga tsetselelangiki N'wana wa xona wa xiviri kambe xi n'wi nyiketile hikwalaho ka hina hinkwerhu, xana xi nga tsandzekisa ku yini ku hi nyika swilo hinkwaswo mahala xana, kasi xi hi nyikile ni N'wana wa xona?

33I mani loyi a nga mangalelaka lava Xikwembu xi va hlawuleke xana? Xikwembu hi xona lexi xi va khanisaka. I mani loyi a nga va vekaka nandzu xana? 34Kriste Yesu loyi a feke, kumbe hi nga ku, yena loyi a pfuxiweke eku feni, wa ha ri yena loyi a nga evokweni ra xinene ra Xikwembu, kutani hi yena loyi a hi khongelelaka.

35I mani loyi a nga ta hi hambanisa ni rirhandzu ra Kriste? Xana ma nga va maxangu, kumbe nhlomulo, kumbe ku xanisiwa, kumbe ndlala, kumbe vusweti, kumbe makhombo, kumbe fumu xana? 36

8:36
Ps. 44:22
Swa ha fana ni leswi tsariweke va ku:

“Siku hinkwaro ha dlawa hikwalaho ka wena,

hi fanisiwa ni tinyimpfu leti yaka eku tlhaviweni.”

37E-e! Eka sweswo hinkwaswo, hi hlula hi va hi hlurisisa hikwalaho ka yena loyi a hi rhandzeke. 38Hikuva ndzi kholwa swinene ngopfu leswaku, hambi ri nga va rifu kumbe vutomi, hambi ti nga va tintsumi kumbe matimba ya mademona, hambi swi nga va leswi nga kona sweswi kumbe leswi nga ta ta, hambi yi nga va mimoya ya matimba 39leyi nge henhla mpfhukeni kumbe leyi nge hansi ka misava, hambi xi nga va xivumbiwa xihi na xihi, ndzi ri: Ku hava lexi nga ta kota ku hi hambanisa ni rirhandzu ra Xikwembu leri nga kombisiwa ha Kriste Yesu, Hosi ya hina.