Xitsonga 1989 (TSO89)
7

Ku fananisela hi swa vukati

71Xana a mi tivi, vamakwerhu (ndzi vulavula ni lava tivaka nawu), leswaku nawu wu fuma munhu hi nkarhi lowu a hanyaka xana? 2Swi fana ni wansati la tekiweke: Ú bohekile eka nuna wa yena hi nawu, loko nuna a ha hanya; kambe loko nuna a file, wansati loyi ú ntshunxekile enawini lowu a wu n'wi boha eka nuna wa yena. 3Hikokwalaho, loko a tekana ni wanuna un'wana, kasi nuna wa yena wa ha hanya, ú ta vuriwa muoswi; kambe loko nuna wa yena a file, ú ntshunxekile enawini; swi vula leswaku loko a tekana ni wanuna un'wana, a nga ka a nga vuriwi muoswi.

4Swi nga leswi ke, vamakwerhu, na n'wina mi file hi tlhelo ra Nawu, hikuva mi endla miri wun'we na Kriste;Kumbe: na n'wina mi file hi tlhelo ra Nawu, hikwalaho ka rifu ra Kriste swi vula leswaku mi va un'wana, a nga yena loyi a pfuxiweke exikarhi ka vafi leswaku hi tswala mihandzu leyi tsakisaka Xikwembu. 5Hikuva, loko ha ha hanyela swa ntumbuluko wa hina, ku navela loku nga na ku dyoha, loku a ku pfuxiwa hi mhaka ya Nawu, a ku tirha eswirhweni swa hina, kutani mihandzu ya kona a ku ri ku fa. 6Kambe sweswi hi ntshunxiwile eNawini, leswi hi nga fa hi tlhelo ra leswi a hi bohiwile hi swona khale; hikokwa laho ke, hi tirhela Xikwembu hi ndlela leyintshwa ya Moya, ku nga ri hi leya khale ya leswi tsariweke eNawini.

Ta Nawu ni ku dyoha

7

7:7
Eks. 20:17
Dut. 5:21
Loko swi ri tano, xana hi nga vula yini ke? Xana Nawu i ku dyoha ke? Niswitsanana! Hambiswiritano, a ndzi nga ta tiva leswi ku dyoha ku nga swona, loko Nawu a wu nga vanga kona; hikuva a ndzi nga ta tiva leswi ku navela loko biha ku nga swona, loko Nawu a wu nga vulanga wu ku: “U nga tshuki u navela!” 8Kambe ku dyoha ku kumile ndlela hi mhaka ya xileriso, kutani ku pfuxile ku navela ka tinxaka-xaka endzeni ka mina; hikuva ehandle ka Nawu, ku dyoha ku file.

9Khale, a ndzi ri la hanyaka, ndzi nga ri ehansi ka Nawu; kambe hi ku ta ka xileriso, ku dyoha ku pfuka ku hanya, kutani mina ndzi fa. 10Ku kumeka leswaku xileriso lexi a xi ri xo ndzi hanyisa, xi hundzukile xo ndzi lovisa. 11

7:11
Gen. 3:13
Hikuva ku dyoha ku kumile ndlela hi mhaka ya xileriso, kutani ku ndzi xisile, ni ku ndzi dlaya hikwalaho ka xileriso lexi. 12Hikokwalaho ke, nawu hi woxe wu hlawulekile, na xona xileriso xi hlawulekile, xi lulamile, hi lexinene.

13Loko swi ri tano, xana xilo lexinene, hi xona lexi nga ndzi vangela rifu xana? Niswitsanana! Kambe i ku dyoha, leswaku ku dyoha loku ku tikomba leswi ku nga swona; kutani ku ndzi vangele rifu hi ku tirhisa xilo lexinene; a swi ri leswaku, hi mhaka ya xileriso, ku dyoha ku kombisisa swinene ku biha ka kona.

Ku dyoha ku fuma munhu

14Ha swi tiva leswaku Nawu i wa Moya; kasi mina, ndzi munhu wa nyama ntsena, ndzi xavisiwile ku va hlonga ra ku dyoha. 15

7:15
Gal. 5:17
Mhaka hileswaku mina n'wini a ndzi twisisi leswi ndzi swi endlaka, hikuva a ndzi endli leswi ndzi navelaka ku swi endla, kambe ndzi endla leswi ndzi swi vengaka. 16Sweswi ke, loko ndzi endla leswi ndzi nga naveliki ku swi endla, ndzi twanana ni Nawu leswaku wu lulamile. 17Hikokwalaho ke a nga ha ri mina la vangaka swona, kambe i ku dyoha loku akeke eka mina. 18Hikuva ndza swi tiva leswaku leswinene a swi akanga eka mina, hileswaku entumbulukweni wa mina wa laha misaveni; ku navela ku endla leswo lulama ku kona eka mina; kambe ku swi endla a ku kona. 19Hikuva leswinene leswi ndzi navelaka ku swi endla, a ndzi swi endli, kambe leswo biha leswi ndzi nga naveliki ku swi endla, ndza swi endla. 20Swi komba leswaku loko ndzi endla leswi ndzi nga naveliki ku swi endla, a nga ha ri mina hi xiviri xa mina la swi endlaka, kambe i ku dyoha loku akeke eka mina. 21Hikokwalaho, swi mirile eka mina: Loko ndzi navela ku endla leswo lulama, leswo biha na swona swi kona eka mina. 22Mina hi xiviri xa mina ndzi tsakela Nawu wa Xikwembu; 23kambe eswirhweni swa mina ndzi kuma nawu wun'wana, lowu lwaka ni nawu lowu wu fambisaka mianakanyo ya mina; wu ndzi endla mubohiwa enawini wa ku dyoha lowu fumaka swirho swa mina. 24Yo! Mina munhu wa khombo leronghasi! I mani la nga ta ndzi ntshunxa emirini lowu wu ndzi yisaka eku feni xana?Kumbe: emirini lowu wa ku fa 25A ku nkhensiwe Xikwembu ha Yesu Kriste, Hosi ya hina!

Ku hetisela emhakeni leyi, ndzi nga ku: Mina hi ndzexe, hambi ndzi tirhela Nawu wa Xikwembu hi mianakanyo ya mina, hi ntumbuluko wa mina wa laha misaveni ndzi tirhela nawu wa ku dyoha.

8

Ta ku hanya eMoyeni

81Kutani sweswi a ka ha ri na ku avanyisiwa eka lava nga va ka Kriste Yesu. 2Hikuva nawu wa Moya lowu nyikaka vutomi ha Kriste Yesu, wu ndzi ntshunxileVan'wana va ri: wu ku ntshunxile, kumbe: wu hi ntshunxile eka nawu wa ku dyoha ni wa rifu. 3Leswi Nawu wu tsandzekeke ku swi endla, hi mhaka ya ku tsana ka ntumbuluko wa laha misaveni, Xikwembu xi swi kotile: Xi avanyisile ku dyoha entumbulukweni lowu hi ku rhumela N'wana wa xona wa xiviri, a ri ni miri lowu fanaka ni miri wa hina wo fumiwa hi ku dyoha, leswaku a ta kota ku hlula ku dyoha. 4Xikwembu xi endlile leswi, leswaku hina hi hanyaka ku nga ri hi ku landza swa ntumbuluko wa laha misaveni kambe hi ku landza swa Moya, hi kota ku yingisa hi ku hetiseka swileriso leswo lulama swa Nawu.

5Hikuva lava hanyaka hi ku yingisa ntumbuluko wa laha misaveni, va ni mianakanyo leyi fumiwaka hi swa ntumbuluko lowu; kambe lava hanyaka hi ku yingisa Moya, va ni mianakanyo leyi fumiwaka hi swa Moya. 6Ku anakanya swa ntumbuluko wa laha misaveni i rifu, kambe ku anakanya swa Moya i vutomi ni ku rhula. 7Hikokwalaho, mianakanyo leyi fumiwaka hi ntumbuluko wa laha misaveni yi lwa ni Xikwembu, hikuva a yi yingisi Nawu wa Xikwembu; naswona yi nga ka yi nga swi koti. 8Loko swi ri tano, lava fumiwaka hi ntumbuluko wa vona, va nga ka va nga tsakisi Xikwembu.

9Kasi loko mi ri n'wina, a mi fumiwi hi ntumbuluko wa laha misaveni, kambe mi fumiwa hi Moya, loko hakunene Moya wa Xikwembu wu akile eka n'wina.Kumbe: leswi Moya wa Xikwembu wu akeke eka n'wina Loko munhu a nga ri na Moya wa Kriste, a hi munhu wa yena. 10Kambe loko Kriste a ri ka n'wina, hambiloko miri wa n'wina wu file hi mhaka ya ku dyoha, Moya i vutomi eka n'wina hi mhaka ya leswi mi nga endliwa lava lulameke hi Xikwembu. 11

8:11
I Kor. 3:16
Kutani loko Moya wa Xikwembu lexi nga pfuxa Yesu exikarhi ka vafi wu akile eka n'wina, yena loyi a pfuxeke Kriste exikarhi ka vafi, ú ta hanyisa miri wa n'wina wa ku fa, hi Moya wa yena lowu akeke eka n'wina.

12Hikokwalaho, vamakwerhu, ha boheka ku ka hi nga hanyi hi ku yingisa ntumbuluko wa laha misaveni. 13Loko mi hanya hi ku yingisa ntumbuluko wa n'wina, mi ta fa; kambe loko mi dlaya mikhuva leyo biha ya miri hi matimba ya Moya, mi ta hanya. 14Vanhu hinkwavo lava fambisiwaka hi Moya wa Xikwembu i vana va Xikwembu. 15

8:15
Mk. 14:36
Gal. 4:6
8:15-17
Gal. 4:5-7
Hikuva Moya lowu mi nga nyikiwa wona, a wu mi endli mahlonga ni ku tlhela wu mi vangela ku chava, kambe wu mi endla vana; hi matimba ya Moya lowu, hi huwelela hi ku: “Abba, Tatana!” 16Moya lowu wu yima ni mimoya ya hina ku tiyisa leswaku hi vana va Xikwembu. 17Kutani leswi hi nga vana, naswona hi vadyandzhaka; hi vadyandzhaka va Xikwembu, ni vadyandzhaka swin'we na Kriste; leswi kunene hi xanisekaka na yena,Kumbe: loko hakunene hi xaniseka na yena swi vula leswaku hi ta kwetsimisiwa na yena.

Ku kwetsima loku nga ta ta

18Hikokwalaho ke, ndzi anakanya leswaku mahlomulo ya nkarhi wa sweswi a ma faneli ku ringanisiwa ni ku kwetsima loku hi nga ta kombiwa kona. 19Hikuva swivumbiwa hinkwaswo swi langutela, hi ku navela lokukulu, leswaku Xikwembu xi kombisa erivaleni vana va xona. 20

8:20
Gen. 3:17-19
Leswi vumbiweke swi nyiketiwile eka swa hava, ku nga ri hi ku rhandza ka swona, kambe hi ku rhandza ka Loyi a swi nyiketeke. Kambe ku langutela ku kona 21ka leswaku swivumbiwa leswi swi ta ntshunxiwa na swona evuhlongeni bya leswo bola, ku ta amukela ku ntshunxeka loko kwetsima loku nga ka vana va Xikwembu. 22Hikuva hi tiva leswaku, ku fikela namuntlha, swivumbiwa hinkwaswo swa konya hi ku vaviseka loku fanaka ni ku vaviseka ka ku veleka. 23
8:23
II Kor. 5:2-4
A ku konyi swivumbiwa ntsena, kambe na hina hi nga amukela mihandzu yo rhanga ya Moya lowo Kwetsima, ha konya endzeni ka hina, hi ri karhi hi langutela ku endliwa vana, ku nga ku kutsuriwa ka miri wa hina. 24Hi ponisiwile hi ri ni ku langutela loku; kasi leswi languteriwaka, loko swi vonaka, a swa ha languteriwi; xana munhu a nga langutela leswi a swi vonaka xana? 25Kambe loko hi langutela leswi hi nga swi voniki, hi swi langutela hi ku tiyisela.

26Hi mukhuva wolowo Moya na wona wa hi pfuna eku tsaneni ka hina; hikuva a hi tivi ndlela leyi hi fanelaka ku khongela ha yona, kambe Moya, wona ha woxe, wu khongela Xikwembu ematshan'wini ya hina, loko hina hi konya kunene hi nga humesi marito. 27Kutani Xikwembu lexi kambaka swa timbilu, xi tiva leswi Moya wu swi anakanyaka; xi tiva leswaku Moya wu khongelela vahlawuriwa va xona hi ku ya hi ku rhandza ka xona.

28Kambe hi tiva leswaku, etimhakeni hinkwato, Xikwembu xi le ntirhweni wa ku tisa leswinene eka lava va xi rhandzaka,Kumbe: Kambe hi tiva leswaku hinkwaswo swi tirhisana swin'we ku tisa leswinene eka lava rhandzaka Xikwembu va nga lava xi va vitaneke, hi ku ya hi makungu ya xona. 29Hikuva lava xi va tiveke ka ha ri ku sunguleni, xi lulamisile ka ha ri khale leswaku va ta vonaka va ri lava fanaka ni N'wana wa xona, ni leswaku a va yena wa mativula exikarhi ka vamakwavo lavo tala. 30Kutani lava xi nga lulamisa ta vona khale, xi tlhele xi va vitana; ni lava xi va vitaneke, xi tlhele xi va endla va va lava lulameke; ni lava xi nga va endla lava lulameke, xi tlhele xi va kwetsimisa.

Rirhandzu ra Xikwembu

31Loko swi ri tano, xana hi nga ha vula yini etimhakeni teto ke? Loko Xikwembu xi yima na hina, i mani la nga lwaka na hina xana? 32Xona hakunene, lexi nga tsetselelangiki N'wana wa xona wa xiviri kambe xi n'wi nyiketile hikwalaho ka hina hinkwerhu, xana xi nga tsandzekisa ku yini ku hi nyika swilo hinkwaswo mahala xana, kasi xi hi nyikile ni N'wana wa xona?

33I mani loyi a nga mangalelaka lava Xikwembu xi va hlawuleke xana? Xikwembu hi xona lexi xi va khanisaka. I mani loyi a nga va vekaka nandzu xana? 34Kriste Yesu loyi a feke, kumbe hi nga ku, yena loyi a pfuxiweke eku feni, wa ha ri yena loyi a nga evokweni ra xinene ra Xikwembu, kutani hi yena loyi a hi khongelelaka.

35I mani loyi a nga ta hi hambanisa ni rirhandzu ra Kriste? Xana ma nga va maxangu, kumbe nhlomulo, kumbe ku xanisiwa, kumbe ndlala, kumbe vusweti, kumbe makhombo, kumbe fumu xana? 36

8:36
Ps. 44:22
Swa ha fana ni leswi tsariweke va ku:

“Siku hinkwaro ha dlawa hikwalaho ka wena,

hi fanisiwa ni tinyimpfu leti yaka eku tlhaviweni.”

37E-e! Eka sweswo hinkwaswo, hi hlula hi va hi hlurisisa hikwalaho ka yena loyi a hi rhandzeke. 38Hikuva ndzi kholwa swinene ngopfu leswaku, hambi ri nga va rifu kumbe vutomi, hambi ti nga va tintsumi kumbe matimba ya mademona, hambi swi nga va leswi nga kona sweswi kumbe leswi nga ta ta, hambi yi nga va mimoya ya matimba 39leyi nge henhla mpfhukeni kumbe leyi nge hansi ka misava, hambi xi nga va xivumbiwa xihi na xihi, ndzi ri: Ku hava lexi nga ta kota ku hi hambanisa ni rirhandzu ra Xikwembu leri nga kombisiwa ha Kriste Yesu, Hosi ya hina.

9

Xikwembu xi hlawurile Vaisraele

91Ndzi vula ntiyiso ndzi ri wa ka Kriste, a ndzi hembi; ni ripfalo ra mina, hi ku pfuniwa hi Moya lowo Kwetsima, ri tiyisa sweswo: 2Hileswaku ndzi ni xikhutu lexikulu embilwini ni nhlomulo lowu nga heriki, hikwalaho ka vamakwerhu. 3Hikuva a ndzi ta navela, mina hi xiviri xa mina, ku va loyi a cukumetiwaka, ndzi hambanisiwa na Kriste hikwalaho ka vona lava va nga va rixaka ra ka hina hi ku velekiwa. 4

9:4
Eks. 9:4
Ndzi vula Vaisraele, vona lava va nga endliwa vana va Xikwembu, va nyikiweke ku kwetsima ka xona, ni mintwanano, ni Nawu, ni vukhongeri bya xiviri, ni switshembiso. 5Vakokwa wa hina i va vona; na yena Kriste ú huma erixakeni ra vona, hi tlhelo ra ku velekiwa. Xikwembu lexi nge henhla ka swilo hinkwaswo, a xi vongiwe hilaha ku nga heriki. Amen!Kumbe: na yena Kriste ú huma erixakeni ra vona, yena la nge henhla ka swilo hinkwaswo, Xikwembu lexi vongiwaka hilaha ku nga heriki. Amen!

6A swi vuli leswaku rito ra Xikwembu ri tsandzekile. Hikuva a hi hinkwavo lava humaka ka IsraeleHileswaku: eka Yakobo lava nga Vaisraele va xiviri; 7

9:7
Gen. 21:12
naswona, a hi hinkwavo va rixaka ra Abrahama lava nga vuriwaka leswaku i vatukulu va yena va xiviri, hikuva Xikwembu xi te: “Lava humaka eka Isaka hi vona lava nga ta vuriwa va rixaka ra wena.” 8Swi vula leswaku a hi vona lava nga vana hi tlhelo ra swa ntumbuluko, lava nga vana va Xikwembu; kambe vana lava nga velekiwa hikwalaho ka xitshembiso xa xona, hi vona lava hlayiwaka leswaku i va rixaka ra xiviri. 9
9:9
Gen. 18:10
Hikuva rito ra xitshembiso hi leri nge: “Ndzi ta vuya hi nkarhi lowu vekiweke, kutani Sara ú ta va ni n'wana wa mufana.” 10A hi sweswo ntsena, kambe Rhaveka na yena, ú velekile vana hi nuna un'we ntsena, tata wa hina Isaka. 11Kutani loko vana lava va nga si velekiwa, ni loko va nga si endla xo saseka kumbe xo biha, Rhaveka ú byeriwile leswaku: “Lowa hosi ú ta tirhela lowa ndzisana.” 12
9:12
Gen. 25:23
A ku ri ku endlela leswaku makungu ya Xikwembu ya ku tihlawulela loyi xi n'wi lavaka, ma yisiwa emahlweni, ku nga ri hi ku vona mintirho ya munhu, kambe hikwalaho ka ku vitana ka Xikwembu. 13
9:13
Mal. 1:2-3
Swa fana ni leswi tsariweke va ku:

“Ndzi rhandzile Yakobo,

kambe ndzi vengile Esawu.”

14Loko swi ri tano, xana hi ta ku yini? Xana Xikwembu xi tirha hi ku homboloka xana? Niswitsanana! 15

9:15
Eks. 33:19
Hikuva xi byela Muxe xi ku:

“Ndzi ta tsetselela loyi ndzi rhandzaka ku n'wi tsetselela;

loyi ndzi rhandzaka ku n'wi twela vusiwana, ndzi ta n'wi twela vusiwana.”

16Hikokwalaho ke, a hi mhaka leyi humaka eku rhandzeni ka munhu kumbe eku tikarhateni ka yena, kambe yi huma eka Xikwembu, xi nga xona xi tsetselelaka. 17

9:17
Eks. 9:16
Hikuva tsalwa ri byela Faro ri ku: “Loko ndzi ku kurisa, a ndzi endlela ku komba matimba ya mina ha wena, ni leswaku vito ra mina ri twarisiwa emisaveni hinkwayo.” 18Loko swi ri tano ke, Xikwembu xi tsetselela loyi xi rhandzaka ku n'wi tsetselela; kutani xi nonon'hwisa loyi xi rhandzaka ku n'wi nonon'hwisa.

Vukari bya Xikwembu ni tintswalo ta xona

19Loko swi ri tano, u ta ku ka mina: “Hikwalaho ka yini Xikwembu xa ha veka vanhu milandzu xana? Hikuva i mani la nga kanetaka leswi xona xi swi vulaka xana?” 20

9:20
Es. 29:16
45:9
Kasi u mani, wena munhu, ku phikisana ni Xikwembu? Xana lexi vumbiwaka xi nga hundzuka xi vutisa muvumbi wa xona xi ku: “U ndzi vumbisele yini sweswo” xana? 21Hi tlhelo rin'wana, xana muvumbi a nga na matimba ehenhla ka vumba ra yena, ku endla, hi nkanyanga wun'we, xibya xin'wana xa nkoka ni xin'wanyana xo soleka xana? 22Kambe, ku yini ka swona ke, loko Xikwembu lexi a xi navela ku komba vukari bya xona ni ku endla leswaku ntamu wa xona wu tiviwa, xi vile ni mbilu leyo leha ngopfu, xi lehisela swibya leswi a swi vumberiwile ku kariheriwa ni ku fayeteriwa, xana? 23Kumbe, ku yini ka swona ke, loko xi endlele ku tivisa vukulu bya ku kwetsima ka xona, ehenhla ka swibya leswi a swi vumberiwile ku tsetseleriwa, swi nga swibya leswi xi swi lunghiseke ka ha ri ku sunguleni leswaku swi ta nyikiwa ku kwetsima ka xona, xana? 24Swibya leswi, hi hina lava xi hi vitaneke, hina hi humaka ku nga ri exikarhi ka Vayuda ntsena, kambe ni le xikarhi ka vamatiko. 25
9:25
Hos. 2:23
Xi vurise sweswo ebukwini ya Hosiya, loko xi te:

“Lava a va nga ri vanhu va mina, ndzi ta va vula vanhu va mina;

ni wansati loyi a a nga rhandziwi, ndzi ta n'wi vula murhandziwa.

26

9:26
Hos. 1:10
Kutani laha va nga tivisiwa leswaku: ‘A mi vanhu va mina’,

kona kwalaho va ta vuriwa vana va Xikwembu lexi hanyaka.”

27

9:27-28
Es. 10:22-23
Na yena Esaya wa huwelela hi ta Israele, a ku:

“Hambiloko ntsengo wa Vaisraele wu kotisa sava ra lwandle,

ku ta ponisiwa masalela ntsena;

28hikuva Hosi yi ta hetisa mhaka ya yona emisaveni,

yi yi tsema hi ku hatlisa.”

29

9:29
Es. 1:9
Swi fana ni leswi Esaya a nga rhanga a swi vula, loko a te:

“Loko Hosi ya matimba hinkwawo a yi nga hi siyelanga vatukulu,

a hi ta va hi hundzukile hi fana na Sodoma,

a hi ta va hi ringanisiwile na Gomora.”

Vaisraele ni Evhangeli

30Kutani sweswi hi ta ku yini ke? Hi ta ku: Vamatiko lava a va nga lavi ku va lavo lulama eka Xikwembu, va kumile ku lulama koloko, hi mhaka ya ku pfumela. 31Kasi Vaisraele lava a va lava ku lulama loku kumiwaka hi ku yingisa Nawu, a va swi kotanga ku hetisisa Nawu lowu. 32Hikwalaho ka yini ke? Hikuva eku laveni ka vona, a va nga ri na ku pfumela, kambe a va tshemba mintirho ya vona; va wele ehenhla ka ribye leri wisaka vanhu, 33

9:33
Es. 28:16
hilaha ku tsariweke hakona va ku:

“Vona, ndzi veka eSiyoni ribye leri wisaka vanhu,

ni ntambha leri ri va khunguvanyisaka;

kambe loyi a pfumelaka eka yena la nga ribye leri,Hileswaku: eka Kriste

a nga ka a nga khomiwi hi tingana.”